Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
modele - contracte de inchiriere - Forum 100% contabilitate - Conta.ro

Salt la continut


modele - contracte de inchiriere

  • Nu puteti replica pe acest topic
No replies to this topic

#1 Otilia Alupei

    Membru senior

  • Global Moderators
  • PipPipPipPipPipPip
  • 14677 Postari:
  • Gender:Female
  • Location:Bucuresti

Postat 14 December 2004 - 10:21 AM

Iata cateva modele de contracte de inchiriere. Le puteti adapta dupa necesitatile fiecaruia dintre voi. Mai am si altele, asa ca spuneti daca aveti nevoie !!!

Sa fiti iubiti !
................................................................................
.........................


CONTRACT DE ÎNCHIRIERE*)


*) Conform Metodologiei Guvernului din 21.11.1990 privind concesiunea, închirierea si locatia de gestiune.


I. Partile contractante
Între ............ statutul juridic ............................ actul de înfiintare ............... cu sediul în ..................... reprezentat prin ........... functia ............... în calitate de locator si .................. statutul juridic ................... cu sediul în ................ reprezentat prin ................ functia ........... în calitate de locatar,
În baza aprobarii ........... din ......... s-a încheiat prezentul contract de închiriere.
II. Obiectul contractului
Art. 1. - Obiectul contractului este procurarea folosintei bunului (imobil sau mobil) .................... situat în ......................................
Art. 2. - Predarea-primirea obiectului închirierii este consemnata în procesul-verbal, anexa la contract.
III. Termenul
Art. 3. - Termenul închirierii este de .... ani (luni) cu începere de la data procesului-verbal mentionat la art. 2.
IV. Pretul
Art. 4. - Pretul închirierii - chiria - pentru folosirea obiectului închirierii este de ..........................
V. Plata chiriei
Art. 5. - Plata chiriei se face lunar (semestrial), cel mai târziu pâna la expirarea lunii (semestrului) pentru care se face plata.
Art. 6. - Plata chiriei se face prin conturile:
Contul locatorului nr. .................. deschis la Banca ..................
Contul locatarului nr. .................. deschis la Banca ..................
Art. 7. - Neplata chiriei la termen autoriza pe locator a cere rezilierea contractului si plata de daune.
VI. Obligatiile locatorului
Art. 8. - Locatorul se obliga:
a) sa predea bunul cu toate accesoriile sale în starea corespunzatoare folosintei pentru care a fost închiriat si sa-l întretina în aceasta stare tot timpul cât dureaza închirierea;
B) sa execute toate lucrarile de reparatii care nu sunt în sarcina locatarului;
c) sa asigure folosinta bunului închiriat în tot timpul contractului, garantând pe locatar contra pierderii totale sau partiale a bunului, contra viciilor bunului ori contra tulburarii folosintei bunului;
VII. Obligatiile locatarului
Art. 9. - Locatarul se obliga:
a) sa foloseasca bunul închiriat dupa destinatia care rezulta din contract;
B) sa execute la timp si în bune conditii lucrarile de întretinere si reparatii ce-i revin;
c) sa plateasca chiria la termenele fixate prin contract;
d) la sfârsitul contractului sa restituie bunul închiriat în starea în care l-a primit, fiind considerat ca l-a primit în stare buna.
VIII. Alte obligatii
Art. 10. - Locatorul suporta sarcinile si impozitele asupra bunului închiriat.
Art. 11. - Taxele comunale, precum si utilitatile consumate sunt în sarcina locatarului.
IX. Subînchirierea si cesiunea
Art. 12. - Subînchirierea în tot sau în parte a bunului închiriat sau cesiunea contractului de închiriere unui tert este permisa numai cu acordul prealabil scris al locatorului si cu respectarea conditiilor si obtinerea aprobarilor cerute pentru închiriere.
X. Raspunderea contractuala
Art. 13. - Pentru neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiilor contractuale partile datoreaza despagubiri.
Art. 14. - Forta majora apara de raspundere.
XI. Litigii
Art. 15. - Litigiile de orice fel decurgând din executarea prezentului contract de închiriere sunt de competenta instantei judecatoresti de drept comun sau arbitrajului.
XII. Clauze speciale
Art. 16. - În raport de natura si specificul obiectului închirierii, partile pot prevedea prin contract clauzele speciale de folosire a acestuia, obligatii si garantii suplimentare, cazuri de reziliere a contractului si altele.
XIII. Prezentul contract se încheie în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractanta.
Anexa face parte integranta din contract si se încheie în acelasi numar de exemplare.


LOCATOR,
. .......
LOCATAR,
........

................................................................................
..........................


CONTRACT DE ÎNCHIRIERE DE ECHIPAMENT


Art. 1. Partile:
Societatea Comerciala .................................... cu sediul în .................... str. ........... nr. ..... bl. ..... et. .... ap. .... judetul/sector al municipiului Bucuresti ............ înmatriculata la Registrul Comertului ............... sub nr. ................ si codul fiscal nr. ................. reprezentata prin ............................. în calitate de PROPRIETAR si
Societatea Comerciala .................................... cu sediul în .................... str. ........... nr. ..... bl. ..... et. .... ap. .... judetul/sector al municipiului Bucuresti ............ înmatriculata la Registrul Comertului ............... sub nr. ................ si codul fiscal nr. ................. reprezentata prin ............................. în calitate de CHIRIAS, au convenit încheierea prezentului contract de închiriere de echipamente (LEASING), în urmatoarele conditii:
Art. 2. Descrierea echipamentului închiriat:
PROPRIETARUL va închiria CHIRIASULUI .................................... (de exemplu, doua autotrenuri frigorifice pentru transportul de preparate din carne), cu urmatoarele caracteristici ............................... .
Art. 3. Termenul de închiriere
Închirierea începe la data de .............................. si se încheie la data de ................... (dupa ........ ani), cu exceptia rezilierii.
Art. 4. Chiria pentru echipamentul închiriat
Chiriasul este de acord sa plateasca proprietarului, drept chirie, urmatoarele sume:
a) Chiria corespunzatoare vietii economice a echipamentului, respectiv perioadei primare ..................... pe an, din care:
- amortizare ..............................,
- cheltuieli de gestiune ..................,
- profitul proprietarului .................,
- prima de asigurare împotriva riscului de insolvabilitate a chiriasului .............................. .
Plata se face în 12 rate lunare, în ultima zi lucratoare a fiecarei luni de folosinta.
B) Chiria corespunzatoare vietii tehnice a echipamentului (dupa interventia uzurii morale), respectiv perioadei secundare, ................... (suma forfetara) platibila anual, în ultima zi lucratoare a anului de folosinta.
Art. 5. Garantii de calitate a echipamentului închiriat
Proprietarul garanteaza ca:
a) Echipamentul este de fabricatie recenta; se anexeaza la contract certificatul uzinal.
B) Performantele tehnice, respectiv faptul ca echipamentul nu este uzat moral si acest moment nu va interveni înainte de împlinirea a 3 (trei) ani din termenul de folosinta prevazut în acest contract. Se anexeaza la contract raportul tehnic al producatorului.
Art. 6. Dobânda pentru întârzieri în plata chiriei.
Pentru orice întârziere în plata chiriei, chiriasul plateste proprietarului dobânzi la nivelul actualizat al dobânzii pe piata bancara La momentul încheierii prezentului contract dobânda comunicata de Banca ...................... este de .........%.
Art. 7. Plata chiriei si dobânzilor
Plata chiriei si a eventualelor dobânzi se face în contul proprietarului nr. ................ deschis la Banca .................. din ............... (localitatea chiriasului).
Art. 8. Proprietatea asupra echipamentului închiriat
Proprietarul pastreaza proprietatea asupra echipamentului închiriat, precum si asupra modificarilor aduse acestuia în procesul de întretinere.
Chiriasul executa întretinerea si reparatiile echipamentului pe contul sau.
Art. 9. Restrictii asupra echipamentului
Proprietarul nu va vinde, închiria sau dispune de echipament pe perioada prezentului contract, cu exceptia cazului de reziliere.
Proprietarul nu va interveni în modul de utilizare de catre chirias a echipamentului.
Chiriasul nu va subînchiria echipamentul.
Chiriasul este raspunzator de pierderea sau deteriorarea ireparabila a echipamentului.
Art. 10. Livrarea echipamentului
Proprietarul va livra echipamentul chiriasului în maximum ............. zile de la data semnarii ........................... la ................... (locul livrarii). Chiriasul plateste chiriei numai de la data primirii echipamentului.
Art. 11. Încalcarea contractului
a) Se considera încalcare a contractului de catre chirias daca acesta continua sa întârzie plata chiriei si a dobânzilor acumulate dupa ce proprietarul l-a avertizat în scris ca nu si-a îndeplinit obligatia. Aceasta încalcare a contractului de catre chirias da dreptul proprietarului sa ceara dezdaunari sau rezilierea contractului.
B) Se considera încalcare a contractului de catre proprietar, daca nu îsi respecta obligatiile ce îi revin prin acest contract de închiriere si dupa ..... zile de la data la care chiriasul îl avertizeaza în scris de nerespectarea obligatiilor. Aceasta încalcare a contractului de catre proprietar da dreptul chiriasului sa ceara dezdaunari sau sa rezilieze contractul si sa înapoieze echipamentul proprietarului.
Art. 12. Sfârsitul perioadei de închiriere
Cu exceptia situatiei în care proprietarul sau chiriasul au pus capat acestei închirieri datorita unei încalcari a contractului, la sfârsitul perioadei de închiriere chiriasul va înapoia proprietarului echipamentul la ................ sau în alt loc mentionat de proprietar, care se afla la o distanta rezonabila fata de sediul chiriasului.
Art. 13. Reprezentarea legala
1. ............... (numele avocatului), care îl reprezinta pe proprietar la încheierea contractului.
2. ............... (Numele avocatului), care îl reprezinta pe chirias la încheierea contractului.
Dupa cum atesta semnaturile de mai jos, chiriasul si proprietarul au încheiat contractul de închiriere la data de ...............
Proprietar Chirias Prin: ............. Prin: ........... (Numele) (Numele) ................... ................ (Functia) (Functia)


................................................................................
...........................


CONTRACT DE ÎNCHIRIERE DE ECHIPAMENT


1. PARTILE


Închirierea de echipament are loc la data de ........., între ............... (proprietar), cu sediul în ............ si ..............., (chirias), cu sediul în ....................


2. DESCRIEREA ECHIPAMENTULUI


Proprietarul va închiria chiriasului urmatorul echipament: ................. ................................................................................


3. TERMENUL


Închirierea începe de la data de .......... si se încheie la data de ........ cu exceptia încetarii înaintea termenului prevazut în acest acord de închiriere.


4. CHIRIA PENTRU ECHIPAMENTUL ÎNCHIRIAT


Chiriasul este de acord sa plateasca proprietarului ........... lei, pe an, drept chirie pentru echipamentul închiriat. Chiriasul este de acord sa plateasca aceasta chirie anuala în ........ rate lunare de ........... lei, platibile la data de ........ a fiecarei luni, începând cu .......... Daca chiriasul nu plateste chiria la data convenita, chiriasul îi va mai datora proprietarului dobânda anuala calculata la ..... % începând cu data convenita a platii pâna la data efectuarii platii.


5. PROPRIETATEA


Proprietarul pastreaza proprietatea asupra echipamentului închiriat, precum si asupra fiecarei modificari aduse echipamentului. El nu poate fi obligat sa returneze contravaloarea nici unei reparatii sau îmbunatatiri aduse echipamentului de catre chirias.


6. RESTRICTII ASUPRA ECHIPAMENTULUI


a. Proprietarul va continua sa ramâna proprietarul echipamentului pe perioada închirierii.
b. Proprietarul nu va vinde, închiria sau dispune de echipament pe perioada închirierii.
c. Proprietarul nu va interveni în modul de utilizare de catre chirias a echipamentului.


7. LIVRAREA


a. Proprietarul va livra echipamentul chiriasului înainte de ......... la ............ (locul de livrare).
b. Chiriasului nu i se cere sa plateasca chirie pentru echipament înainte ca echipamentul sa-i fie livrat.
c. Proprietarul nu este raspunzator de pierderile pe care chiriasul le sufera datorita întârzierii livrarii.


8. ÎNTRETINEREA


a. Chiriasul va suporta cheltuielile de întretinere si reparatii.
b. Chiriasul nu va fi raspunzator de uzura datorata folosirii normale a echipamentului si nici de deprecierea valorii echipamentului.


9. DETERIORAREA


a. Chiriasul trebuie sa repare orice deteriorare a echipamentului.
b. Chiriasul trebuie sa continue sa plateasca chirie pentru echipament chiar daca acesta este deteriorat.


10. PIERDEREA


Daca echipamentul este furat, pierdut sau deteriorat ireparabil, chiriasul trebuie sa plateasca proprietarului cât mai curând posibil valoarea echipamentului deteriorat plus ........ lei. Dupa ce aceasta plata a fost efectuata, chiriasul va deveni proprietarul echipamentului si va avea dreptul sa caute orice modalitate de compensare permisa de lege pentru echipamentul furat, pierdut sau distrus.


11. LIMITE PRIVIND RASPUNDEREA PROPRIETARULUI


a. Proprietarul închiriaza acest echipament asa cum este la data livrarii si nu este raspunzator pentru modul de functionare, designul, eficienta comerciala sau conformitatea lui pentru un anumit scop.
b. Proprietarul nu este raspunzator de pierderea, deteriorarea sau cheltuielile legate de echipament sau care se datoreaza utilizarii de catre chirias a echipamentului.


12. SUBÎNCHIRIEREA ECHIPAMENTULUI


Chiriasul nu are voie sa subînchirieze echipamentul nimanui fara consimtamântul exprimat în scris al proprietarului.


13. ÎNCALCAREA CONTRACTULUI DE CATRE CHIRIAS


a. Chiriasul a încalcat contractul daca:
- chiriasul nu plateste chiria lunara la data convenita sau nu plateste dobânda, sau
- chiriasul nu îsi îndeplineste o obligatie care îi revine prin acest contract de închiriere în termen de ..... zile dupa ce proprietarul îl anunta în scris ca nu si-a îndeplinit obligatia.
b. Daca chiriasul a încalcat contractul, proprietarul poate pune capat acestui contract. Proprietarul îl va anunta în scris pe chirias despre încetarea acestui contract.
c. Daca contractul înceteaza datorita încalcarii lui de catre chirias, atunci chiriasul trebuie sa returneze proprietarului echipamentul cât mai curând posibil. Chiriasul trebuie sa plateasca proprietarului chiria pentru toata perioada în care chiriasul a avut echipamentul în posesia sa plus ......... lei.
Proprietarul, de asemenea, are dreptul de a primi de la chirias despagubirile prevazute de lege ca urmare a încalcarii de acesta a contractului.
d. Daca chiriasul nu returneaza echipamentul proprietarului dupa ce proprietarul pune capat contractului de închiriere, chiriasul trebuie sa plateasca proprietarului:
- costul înlocuirii echipamentului,
- chiria pentru toata perioada cât echipamentul s-a aflat în posesia chiriasului si
- ........ lei.
Proprietarul pastreaza, dreptul de a recupera de la chirias orice suma de bani în conformitate cu legile privind despagubirile, ca urmare a încalcarii de catre chirias a obligatiei de returnare a echipamentului.


14. ÎNCALCAREA CONTRACTULUI DE CATRE PROPRIETAR


a. Proprietarul a încalcat contractul daca nu îsi respecta obligatiile ce îi revin prin acest contract de închiriere si dupa ........ zile de la data la care chiriasul îl informeaza în scris de nerespectarea obligatiilor.
b. Daca proprietarul încalca contractul, chiriasul poate pune capat contractului de închiriere.
c. Daca închirierea înceteaza datorita încalcarii contractului de catre proprietar, chiriasul trebuie sa înapoieze echipamentul proprietarului.
Proprietarul va plati costurile rezonabile legate de returnarea echipamentului. Chiriasul pastreaza dreptul de a fi despagubit în conformitate de legile românesti pentru încalcarea de catre proprietar a contractului de închiriere.


15. SFÂRSITUL PERIOADEI DE ÎNCHIRIERE


Cu exceptia situatiei în care proprietarul sau chiriasul au pus capat acestei închirieri datorita unei încalcari a contractului, la sfârsitul perioadei de închiriere chiriasul va înapoia proprietarului echipamentul la ............... sau în alt loc mentionat de proprietar, care se afla la o distanta rezonabila fata de sediul chiriasului.


16. REPREZENTAREA LEGALA


1. ............... (numele avocatului), care îl reprezinta pe proprietar la încheierea contractului.
2. ............... (Numele avocatului), care îl reprezinta pe chirias la încheierea contractului.
Dupa cum atesta semnaturile de mai jos, chiriasul si proprietarul au încheiat contractul de închiriere la data de ...............
Proprietar Chirias Prin: ............. Prin: ........... (Numele) (Numele) ................... ................ (Functia) (Functia)

CONTRACT DE ÎNCHIRIERE


Art. 1. PARTILE
1. Dl./D-na. ..................., domiciliat în ..............., str. .........., nr. ....., cetatean român, identificat cu B.I. seria .... nr. ..........., în calitate de proprietar
2. Dl./D-na. ..................., domiciliat în ..............., str. .........., nr. ....., cetatean român, identificat cu B.I. seria .... nr. ..........., în calitate de chirias.
Art. 2. OBIECTUL CONTRACTULUI
Proprietarul închiriaza chiriasului garsoniera din str. ................, nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. ....., contra unei chirii.
Art. 3. TERMENUL CONTRACTULUI
Închirierea va începe la data de .......... si se va sfârsi la data de ........... Contractul poate fi prelungit de comun acord.
Art. 4. STAREA SPATIULUI
Proprietarul preda chiriasul garsoniera mobilata, dotata cu frigider, aragaz, telefon, cablu TV conform inventarului anexa la prezentul contract.
Art. 5. OBLIGATIILE PROPRIETARULUI
a) sa predea chiriasului locuinta în stare normala de folosinta;
B) sa ia masuri pentru repararea si mentinerea în stare de siguranta în exploatare si de functionalitate a cladirii pe toata durata închirierii locuintei;
c) sa întretina în bune conditii elementele structurii de rezistenta a cladirii, elementele de constructie exterioare ale cladirii (acoperis, fatada, împrejmuiri, pavimente), curtile si gradinile, precum si spatiile comune din interiorul cladirii (casa scarii, casa ascensorului, holuri, coridoare, subsoluri, scari exterioare);
d) sa întretina în bune conditii instalatiile comune proprii cladirii (ascensor, hidrofor, instalatii de alimentare cu apa, de canalizare, instalatii de încalzire centrala si de preparare a apei calde, instalatii electrice si de gaze, centrale termice, crematorii, instalatii de colectare a deseurilor, instalatii de antena colectiva, telefonice etc.).
Art. 6. OBLIGATIILE CHIRIASULUI
a) sa efectueze lucrari de întretinere, reparatii sau înlocuire a elementelor de constructii si instalatii din folosinta exclusiva;
B) sa repare sau sa înlocuiasca elementele de constructii si de instalatii deteriorate din folosinta comuna, ca urmare a folosirii lor necorespunzatoare, indiferent daca acestea sunt în interiorul sau în exteriorul cladirii; daca persoanele care au produs degradarea nu sunt identificate, cheltuielile de reparatii vor fi suportate de cei care au acces sau folosesc în comun elementele de constructii, de instalatii, obiectele si dotarile aferente;
c) sa asigure curatenia si igienizarea în interiorul locuintei si la partile de folosinta comuna pe toata durata contractului de închiriere;
d) sa predea proprietarului locuinta în stare normala de folosinta, la eliberarea acesteia;
e) sa plateasca chiria la termen, precum si telefonul, apa, energia electrica si caldura.
Art. 7. GARANTII
Proprietarul garanteaza ca el este proprietarul legal al spatiului si ca are dreptul sa îl închirieze locatarului. Proprietarul îsi asuma responsabilitatea deplina a platii tuturor impozitelor si altor sarcini de natura fiscala ce pot fi percepute pentru spatiu.
Chiriasul va plati o suma de ............... proprietarului ca garantie în caz de deteriorari, la semnarea acestui contract de închiriere. La terminarea contractului de închiriere, proprietarul va inspecta spatiul si va decide daca exista deteriorari în afara uzurii normale. Chiriasul va fi informat de existenta oricaror astfel de deteriorari si de costul reparatiilor. În termen de .... zile dupa terminarea acestui contract de închiriere, proprietarul va returna chiriasului garantia, mai putin costul reparatiilor pentru deteriorarile aduse spatiului.
Art. 8. PLATA CHIRIEI
Chiriasul va plati proprietarului o chirie de .......... pe luna. Chiriasul trebuie sa plateasca chiria pe prima luna de la semnarea contractului de închiriere. Toate platile care urmeaza trebuie sa se faca în prima zi din luna la adresa proprietarului .................
Art. 9. DISTRUGEREA SPATIULUI
Daca spatiul este distrus sau deteriorat de incendiu, cutremur, tulburari civile, razboi sau alta împrejurare care îl fac complet inutilizabil, chiriasul va avea dreptul sa înceteze contractul de închiriere si sa primeasca înapoi o parte din chiria platita dupa .......... zile de la preavizul transmis proprietarului, prin care îl anunta pe acesta ca intentioneaza sa puna capat contractului de închiriere potrivit acestei prevederi.
Art. 10. VÂNZAREA SPATIULUI
Acest contract de închiriere ramâne valabil daca proprietarul vinde sau transfera spatiul în proprietatea altei persoane.
Art. 11. ÎNCALCAREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE
a) încalcarea de catre proprietar
Daca proprietarul nu îndeplineste oricare dintre obligatiile care îi revin potrivit acestui contract de închiriere, chiriasul trebuie sa îl anunte în scris pe proprietar de neîndeplinirea obligatiilor contractuale. Daca proprietarul nu îsi îndeplineste aceste obligatii în termen de ....... zile de la primirea în scris, chiriasul poate considera aceasta o încalcare a contractului. Daca proprietarul încalca contractul de închiriere, chiriasul poate înceta închirierea si elibera spatiul. Proprietarul trebuie sa returneze prompt chiriasului orice chirie platita anticipat si garantia în caz de deteriorari.
B) încalcarea contractului de închiriere de catre chirias
Daca chiriasul nu plateste chirie sau orice alta suma de bani datorata proprietarului, acesta trebuie sa îi anunte în scris chiriasului neplata. Daca chiriasul nu plateste în termen de ....... zile de la primirea notificarii, atunci proprietarul poate considera aceasta o încalcare a contractului de închiriere.
Daca chiriasul nu îsi îndeplineste nici una din celelalte obligatii prevazute în contractul de închiriere, proprietarul poate considera aceasta o încalcare a contractului de închiriere. Daca chiriasul nu îsi îndeplineste obligatiile în termen de ........ zile de la primirea notificarii, atunci proprietarul poate sa considere aceasta o încalcare a contractului de închiriere.
Daca chiriasul încalca contractul de închiriere, proprietarul poate sa puna capat contractului de închiriere si sa reintre în posesia spatiului. Chiriasul va plati proprietarului o suma egala cu balanta chiriei pentru restul termenului contractului de închiriere.
Art. 12. DISPOZITII FINALE
La încheierea prezentului contract, si în caz de neprelungire a acestuia, chiriasul este obligat sa predea cheile garsonierei proprietarului la domiciliul acestuia.
Dupa cum atesta semnaturile de mai jos, locatorul si locatarul încheie acest contract de închiriere la data de ..................


LOCATOR,
LOCATAR,


  • Nu puteti replica pe acest topic
Similar Topics Collapse

  Topic Forum Deschis de Statistici Ultima postare

1 useri citesc topicul

0 membri, 1 vizitatori, 0 utilizatori anonimi

Cometa SQL