Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
modele - contract de custodie - Forum 100% contabilitate - Conta.ro

Salt la continut


modele - contract de custodie

1 reply to this topic

#1 Otilia Alupei

  Membru senior

 • Global Moderators
 • PipPipPipPipPipPip
 • 14662 Postari:
 • Gender:Female
 • Location:Bucuresti

Postat 22 December 2004 - 11:55 AM

Buna, Cecilia.

Iti dau 2 modele de contracte pt. a le adapta cum vrei tu.
O zi frumoasa.

CONTRACT DE DEPOZIT


Art. 1. PARTILE CONTRACTANTE:
Societatea Comerciala ......................... cu sediul în ............ telefon ............... fax ............. înmatriculata în Registrul Comertului ........................ sub nr. .................. având cont curent nr. ............... deschis la Banca ..................... si codul fiscal nr. .................. reprezentata prin ................ în calitate de DEPOZITAR si
Societatea Comerciala ........................ cu sediul în ............. telefon .................. fax ................. înmatriculata în Registrul Comertului ...................... sub nr. ................... având cont curent nr. ................ deschis la Banca ............. si codul fiscal nr. .................... reprezentata prin .................... în calitate de DEPONENT au convenit încheierea prezentului contract de depozit, cu urmatoarele clauze:
Art. 2. OBIECTUL CONTRACTULUI:
Deponentul încredinteaza depozitarului pentru depozitare în depozitul proprietatea sa (conform certificatului de proprietate nr. ....................) situat la adresa ............................ urmatoarele marfuri preambalate si neperisabile ..................................................... (denumirea marfurilor cu date de identificare) în valoare de ..............................
Bunurile sunt încredintate si luate în primire de depozitar pe baza de proces-verbal (în care se va consemna denumirea bunurilor si caracteristicile marfurilor, unitatea de masura, originea, cantitatea, greutatea, calitatea, ambalajul, preturile, mentiunea cu privire la neperisabilitate sau perisabilitate si alte mentiuni necesare), care se va anexa la prezentul contract.
Art. 3. TERMENUL CONTRACTULUI
Durata depozitarii este de ................................ cu începere de la încheierea contractului ................... pâna la data de ..............
Art. 4. PRETUL SI MODALITATEA DE PLATA
Pretul depozitarii este de ............................ lei lunar, indexabil în functie de rata medie lunara a inflatiei. Indexarea va face obiectul unui act aditional separat, semnat si stampilat de ambele parti.
Plata pretului depozitarii se va face lunar la data de ......... ale lunii respective.
Plata pretului depozitarii se va face prin transfer bancar, din contul deponentului nr. ........................ deschis la Banca ................. în contul depozitarului nr. ...................... deschis la Banca .............
Pentru neplata la termen deponentul va plati penalitati de întârziere de .......% pe zi, calculate la valoarea pretului depozitarii.
Art. 5. DREPTURILE SI OBLIGATIILE DEPOZITARULUI
Depozitarul beneficiaza de un drept de retentie asupra bunurilor deponentului în cazul în care acesta nu se prezinta sa-si ridice bunurile în termen de ............... zile de la expirarea duratei prezentului contract;
De asemenea depozitarul are drept de retentie asupra bunurilor pâna când deponentul îi achita pretul depozitarii cu întreaga suma datorata.
Depozitarul se obliga;
a) sa asigure îngrijirea bunurilor încredintate ca un bun gospodar;
B) sa pastreze integritatea tuturor bunurilor încredintate, sa nu le deterioreze sau sa le degradeze;
c) sa asigure paza depozitului, raspunzând material prin plata contravalorii bunurilor deponentului, furate sau stricate indiferent de cauze;
d) sa nu foloseasca bunurile în interes propriu;
e) sa pastreze secretul asupra bunurilor ce fac obiectul depozitului;
f) sa restituie bunurile la cererea deponentului sau la expirarea duratei prezentului contract în starea în care acestea au fost preluate;
Art. 6. DREPTURILE SI OBLIGATIILE DEPONENTULUI
Deponentul se obliga:
a) sa achite pretul depozitarii, la termenele si în conditiile stabilite;
B) sa elibereze depozitul la expirarea termenului contractual pe cheltuiala sa;
c) sa elibereze depozitul si sa ridice bunurile în cazul neplatii la termen a depozitarii.
Deponentul poate solicita oricând restituirea bunurilor în starea în care le-a predat depozitarului, în caz contrar având dreptul la despagubiri.
Art. 7. FORTA MAJORA
Orice împrejurare independenta de vointa partilor, intervenita dupa data semnarii contractului si care împiedica executarea acestuia este considerata ca forta majora si exonereaza de raspundere partea care o invoca. Sunt considerate ca forta majora, în sensul acestei clauze, împrejurari ca: razboi, revolutie, cutremur, marile inundatii, embargo.
Partea care invoca forta majora trebuie sa anunte cealalta parte în termen de 5 zile de la data aparitiei respectivului caz de forta majora si, de asemenea, de la încetarea acestui caz.
Daca nu procedeaza la anuntarea, în termenele prevazute mai sus, a începerii si încetarii cazului de forta majora, partea care îl invoca va suporta toate daunele provocate celeilalte parti prin neanuntarea în termen.
În cazul când împrejurarile care obliga la suspendarea executarii prezentului contract se prelungesc o perioada mai mare de sase luni, fiecare parte poate cere rezolutiunea contractului.
Art. 8. LITIGII
Partile convin ca litigiile decurgând din interpretarea si executarea prezentului contract, care nu pot fi solutionate pe cale amiabila, sa fie supuse instantelor judecatoresti competente.
Art. 9. RASPUNDEREA CONTRACTUALA
Pentru nerespectarea totala sau partiala ori executarea defectuoasa a clauzelor contractului, partea vinovata se obliga sa plateasca daune-interese.
Prezentul contract a fost încheiat azi ................ în doua exemplare, câte unul pentru fiecare parte.


DEPONENT,
DEPOZITAR,
................................................................................
......................CONTRACT DE LUARE ÎN CUSTODIE


Art. 1. Parti contractante:
1. Dl./D-na ...................... cu domiciliul în ..................., str. ................., nr. ......, identificat cu B.I. seria ........ nr. ........., denumit în continuare PROPRIETAR
si
2. S.C. .................. din ..........., str. ............, nr. ....., ap. ...., înregistrata la Registrul Comertului sub nr. ........................ cont curent, deschis la ................., reprezentata prin ...................., în calitate de .............., denumita în continuare CUSTODE
Art. 2. OBIECTUL CONTRACTULUI
PROPRIETARUL lasa în custodia CUSTODELUI automobilul marca ................, an de fabricatie ............., înmatriculat cu nr. .................
Art. 3. TERMENUL CONTRACTULUI
Prezentul contract se încheie pentru o perioada de ............ si intra în vigoare la data semnarii lui.
Art. 4. OBLIGATIILE CUSTODELUI
CUSTODELE este obligat:
- sa îndeplineasca toate actele de administrare si conservare a automobilului ce face obiectul prezentului contract;
- sa plateasca toate impozitele pentru automobil;
- sa restituie proprietarului automobilul, la sfârsitul prezentului contract.
Art. 5. PROPRIETARUL este obligat sa predea CUSTODELUI automobilul în stare buna de functionare conform procesului verbal anexat prezentului contract.
Art. 6. RISCUL CONTRACTULUI
Riscul pieirii fortuite a bunului ce face obiectul prezentului contract apartine proprietarului automobilului.
Art. 7. RASPUNDEREA CONTRACTUALA
În cazul pieirii sau deteriorarii bunului ce face obiectul prezentului contract, CUSTODELE este obligat sa plateasca PROPRIETARULUI despagubiri în functie de valoarea automobilului din momentul producerii evenimentului.
Art. 8. LITIGII
Litigiile ce decurg din prezentul contract se vor solutiona pe cale amiabila. Daca partile nu ajung la o întelegere în termen de 15 zile lucratoare de la prima încercare de rezolvare a neîntelegerii intervenite, atunci litigiile de orice fel se vor deferi instantelor judecatoresti competente.
Art. 9. Rezilierea prezentului contract poate fi efectuata înainte de expirarea sa, cu un minim de 15 zile lucratoare, în urmatoarele situatii:
- acordul partilor;
- lichidarea societatii comerciale având calitatea de CEDENT în prezentul contract.
- neîndeplinirea culpabila a obligatiilor contractuale de catre una dintre parti, în cazul în care situatia în cauza nu a fost remediata în termen de maximum 15 zile lucratoare de la data notificarii sale în scris de catre cealalta parte cu privire la obligatia neîndeplinita.
Art. 10. Modificarea sau completarea prezentului contract poate fi facuta numai cu acordul ambelor parti sub forma unui act aditional.
Art. 11. Prezentul contract a fost încheiat azi ............. în doua exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractanta, ambele exemplare având aceeasi valoare probanta.


PROPRIETAR,
CUSTODE,#2 cecilia

  Membru junior

 • Members
 • Pip
 • 99 Postari:
 • Location:cluj napoca

Postat 22 December 2004 - 01:01 PM

multumesc mult .

cluj napoca


Similar Topics Collapse

3 useri citesc topicul

0 membri, 3 vizitatori, 0 utilizatori anonimi

Cometa SQL