Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
modele - contracte de vanzare-cumparare - Forum 100% contabilitate - Conta.ro

Salt la continut


modele - contracte de vanzare-cumparare

  • Nu puteti replica pe acest topic
No replies to this topic

#1 Otilia Alupei

    Membru senior

  • Global Moderators
  • PipPipPipPipPipPip
  • 14679 Postari:
  • Gender:Female
  • Location:Bucuresti

Postat 17 January 2005 - 06:03 PM

CONTRACT DE VÂNZARE-CUMPARARE
Nr. ........... din ..........


I. PARTILE CONTRACTANTE
Între societatea comerciala ............. înmatriculata la nr. ......... în Registrul comertului, cu sediul în ................., cod postal .............., telefon .........., fax .......... având contul .............. deschis la ............., reprezentata de Presedintele Consiliului de administratie director general ............... în calitate de vânzator, denumit si furnizor si ............... înmatriculata la nr. ........... în Registrul comertului, cu sediul în ............. str. .......... telefon ........... telex .............. fax ..........., având contul .......... deschis la ............. reprezentata prin ............... în calitate de cumparator, s-a încheiat prezentul contract.


II. OBIECTUL CONTRACTULUI
Art. 1. Obiectul contractului priveste comercializarea produselor din programul de fabricatie al societatii, conform anexelor, care fac parte integranta din contract. Pentru fiecare produs, respectiv grupa de produse, care fac obiectul cererii cumparatorului, vânzatorul emite anexe la prezentul contract.
Art. 2. Vânzatorul se obliga sa transmita proprietatea marfii, iar cumparatorul sa primeasca si sa plateasca pretul convenit la termenele si în conditiile stipulate în contract. Marfa se determina în anexele contractului prin cantitate, calitate, sortiment, specificatie, caracteristici, de catre vânzator.


III. TERMENE DE LIVRARE
Art. 3. Termenele de livrare sunt prevazute în anexele contractului - pentru fiecare pozitie. Termenele contractuale sunt de regula trimestriale, esalonarile din cadrul trimestrului stabilindu-se prin acordul partilor.
Vânzatorul poate livra marfa în avans fata de termenele prevazute numai cu acordul cumparatorului.
Termenul de livrare poate fi reprogramat de vânzator în cazul neîndeplinirii de catre cumparator a obligatiilor ce cad în sarcina sa, prevazute la cap. XIII "clauze speciale".
De la data livrarii marfii, riscul se transmite de la vânzator la cumparator, data livrarii fiind considerata data semnarii avizului de expeditie de catre delegatul cumparatorului.


IV. PRETUL
Art. 4. Pretul produselor este prevazut în anexele contractului pentru fiecare pozitie si este determinat potrivit reglementarilor legale în vigoare, prin:
a) negocierea partilor pe baza cererii si ofertei (în cazul produselor de acelasi tip comercializate de cel putin trei agenti economici) plecând de la pretul de catalog;
B) listele de preturi pentru produsele comercializate ca agent economic unic.
Pretul produsului se întelege franco-depozit vânzator, exclusiv ambalajul de transport.
Pentru produsele care nu au pretul calculat la data încheierii contractului, acesta se va stabili, în conformitate cu dispozitiile legale în vigoare, înainte de prima livrare. Cu ocazia încheierii contractului se va trece în acesta un pret estimativ, facturarea produselor la data livrarii facându-se la pretul calculat, considerându-se acceptul de principiu al cumparatorului dat la încheierea contractului.
Valoarea totala a contractului este de lei.
Modificarile de preturi intervenite în timpul derularii contractului se aplica de la data indicata în actul normativ modificator.
De asemenea, în caz ca între data contractarii si data livrarii indicele de inflatie se modifica, pretul va fi modificat corespunzator.


V. MODALITATI SI CONDITII DE PLATA
Art. 5. Cumparatorul are obligatia de a efectua plata pretului produselor, dupa primirea si receptia acestora, în termenele si în conditiile contractului, prin:
1) factura cu "dispozitie de încasare" astfel:
- daca este în aceeasi localitate cu vânzatorul, are obligatia sa efectueze plata în termen de 3 zile de la primirea facturii certificata prin stampila bancii;
- daca nu este în aceeasi localitate cu vânzatorul, cumparatorul are obligatia sa dispuna decontarea în termen de 5 zile de la primirea facturii certificata prin stampila bancii;
2) CEC cu/fara limita de suma;
3) numerar.
Art. 6. Pentru produsele cu valoare totala mai mare de 300.000 lei, cumparatorul are obligatia de a face dovada garantiei speciale si anticipate a sumelor necesare efectuarii platii de la banca creditoare prin: acreditiv, scrisoare de garantie sau adeverinta de disponibil, care va purta mentiunea "pentru plata produsului din anexa la contractul nr. ......... din data ........... pozitia " prevazuta la remiterea contractului. În lipsa acestei garantii vânzatorul îsi rezerva dreptul de a nu lansa în fabricatie si livra marfa, fara a purta raspunderea întârzierii în livrare sau neexecutarii contractului.
Art. 7. Cumparatorul se obliga sa comunice în scris vânzatorului, în termen de 5 (cinci) zile modificarea contului sau alte date legate de plata produselor.


VI. RECEPTIA MARFII
Art. 8. Livrarea produselor se face pe baza receptiei cantitative si calitative efectuate la sediul vânzatorului sau prin autoreceptie.
Certificatul de calitate si garantie împreuna cu procesul-verbal de autoreceptie vor însoti documentul de expediere si factura.


VI. GARANTII
Art. 9. Perioada de garantie este de 6 luni de la punerea în functiune, calculata de la data procesului-verbal de receptie a produsului la beneficiar, dar nu mai mult de 1 an de la data livrarii.
Furnizorul raspunde în perioada de garantie pentru calitatea produselor vândute si de defectiunile rezultate din culpa sa.
Cumparatorul are obligatia sa manipuleze, sa transporte, sa dezambaleze, sa depoziteze, sa conserve, sa puna în functiune si sa utilizeze produsele în conformitate cu prescriptiile date de furnizor. Furnizorul nu raspunde pentru defectiunile aparute ca urmare a nerespectarii acestor prescriptii de catre cumparator.


VIII. ACTIVITATEA DE ASISTENTA TEHNICA SI SERVICE
Art. 10. Punerea în functiune precum si toate operatiunile de întretinere si service în perioada de garantie, vor fi facute de furnizor sau de firme de service autorizate de catre acesta. Numai constatarile consemnate în documentele firmelor autorizate dau dreptul ca remedierile sa fie facute în contul furnizorului.
Furnizorul poate acorda asistenta tehnica sau service pentru defectiunile care nu-i sunt imputabile, aparute în perioada de garantie si post-garantie, la cererea expresa a cumparatorului si pe cheltuiala acestuia.


IX. MARCARE si AMBALARE
Art. 11. Marcarea si ambalarea produselor prevazute în anexele contractului intra în obligatiile furnizorului si se efectueaza conform standardelor, normelor tehnice si documentatiilor de executie în cazul produselor la tema.
Pretul ambalajelor nu este inclus în pretul produsului.
Art. 12. Ambalajele din carton nu sunt restituibile. Pentru ambalajele din lemn de tip paleta si cele din metal si lemn de tip container, cumparatorul are obligatia de a restitui ambalajele în termen de 60 zile de la primirea produselor, cota fizica de restituire fiind de 100%.
Pentru depasirea termenului de restituire de 60 zile de la primirea produselor cota fizica de restituire este de 100% iar cota valorica de plata la restituire este de 50%.


X. EXPEDIEREA SI TRANSPORTUL
Art. 13. Ridicarea si transportul produselor sunt în sarcina cumparatorului.
Cumparatorul ridica produsele utilizând mijloace de transport corespunzatoare si raspunde pentru lipsurile cantitative si defectiunile produse cu ocazia transportului.
La data predarii produselor se transmit dreptul de proprietate precum si
riscurile.
Art. 14. La predarea produselor, furnizorul este obligat sa anexeze:
- documentul de livrare (avizul de expeditie), certificatul de calitate;
- procesul-verbal de receptie si documentele aferente.


XI. RASPUNDEREA CONTRACTUALA
Art. 15. Furnizorul nu raspunde pentru neexecutarea contractului în caz de forta majora notificata cumparatorului în termen de 5 zile de la aparitia ei si constatata în termen de 15 zile de la notificare.
În conditiile alineatului precedent, contractul se reziliaza fara a se putea pretinde daune interese.
Art. 16. Cumparatorul este de drept în întârziere pentru neexecutarea obligatiei de plata a pretului si datoreaza daune moratorii în conditiile clauzei penale.
Cumparatorul are dreptul ca în cazul termenelor prevazute la cap. V art. 5 pct. 1 lit. a si b sa refuze achitarea la plata pentru:
a) marfa necontractata, necomandata sau expediata dupa termenul contractual, fara acceptul cumparatorului;
B) marfa necorespunzatoare calitativ;
c) nerespectarea de catre vânzator a pretului stabilit în contract, daca modificarile de pret nu sunt efectuate în temeiul legii.
Pentru refuzul nejustificat de plata a pretului în alte conditii decât cele prevazute la literele a-c din alineatul precedent, cumparatorul datoreaza furnizorului daune interese potrivit clauzei penale.
Art. 17. Furnizorul raspunde de executarea obligatiilor contractuale asumate, în caz contrar fiind obligat la daune interese potrivit clauzei penale.
Acordul cumparatorului expres exprimat pentru decalarea termenului de livrare a marfii face inoperante daunele moratorii în sarcina vânzatorului, acesta fiind obligat numai la executarea în natura a contractului la noul termen convenit. În situatia în care cumparatorul nu este de acord cu modificarea termenului dar nu renunta la cumpararea produselor, vânzatorul datoreaza daune moratorii pâna la executarea obligatiilor asumate. Renuntarea cumparatorului la executare în caz de întârziere acceptata, fara acordul furnizorului, atrage raspunderea cumparatorului pentru daune interese, în conditiile contractului.


XII. CLAUZA PENALA
Art. 18. Partile se obliga reciproc la executarea întocmai si la timp a obligatiilor contractuale.
Pentru neexecutarea în totalitate sau în parte, ori pentru executarea necorespunzatoare a obligatiilor prevazute în contract, partile datoreaza daune interese în conditiile prezentei clauze penale:
a) în sarcina furnizorului. Pentru întârzierea în executarea si livrarea produselor, furnizorul datoreaza cumparatorului daune moratorii în valoare de 0,05% în primele 10 zile de întârziere, 0,1% în urmatoarele 20 zile si 0,15% pe perioada ce depaseste 30 zile, dar nu mai mult de 90 zile, calculate la pretul produselor respective.
Pentru neexecutarea produselor sau a prestarilor de servicii, furnizorul datoreaza cumparatorului daune compensatorii în valoare de ........ % din pretul produselor sau serviciilor neexecutate.
B) în sarcina cumparatorului. Pentru fiecare zi de întârziere în plata pretului produselor, cumparatorul datoreaza vânzatorului daune moratorii în valoare de 0,1 % în urmatoarele 20 zile si 0,15% în urmatoarele 60 zile, fara a depasi 90 zile, din valoarea produselor neachitate.
În cazul renuntarii în totalitate sau partial la produsele contractate, cumparatorul datoreaza vânzatorului daune compensatorii reprezentând din pretul produselor la care renunta.
Pentru fiecare zi de refuz nejustificat pentru plata pretului, de la data refuzului pâna la data platii, cumparatorul datoreaza daune moratorii de 0,6% din valoarea pretului refuzat.


XIII. CLAUZE SPECIALE
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................


XIV. DISPOZITII FINALE
Art. 19. Contractul de vânzare-cumparare încheiat cu acordul partilor reprezinta instrumentul oficial si legal dintre societatile comerciale partenere în afaceri.
Acordul de vointa al partilor o data exprimat stabileste toate drepturile si obligatiile partilor contractante, conferind raportului juridic încheiat putere de lucru si relatiei sociale reglementate, profitabilitate reciproca.
Art. 20. Perfectarea procedurii de încheiere a contractului de vânzare urmeaza regimul juridic al cererii si ofertei, legal exprimate în termene utile pentru ambele parti.
Contractul se considera încheiat în sistemul receptiunii la data înregistrarii acceptarii cumparatorului în registratura furnizorului, data care se consemneaza în continutul contractului.
Art. 21. Prezentul contract constituie singurul instrument juridic probant pentru solutionarea eventualelor litigii între parti pe cale amiabila ori, în caz de neîntelegere, prin actiune în justitie în daune interese adresata instantei competente.
Art. 22. Temeiul de remitere a contractului este de maximum 15 zile de la data sosirii la cumparator. În cazul nerespectarii acestui termen, furnizorul îsi rezerva dreptul de a replanifica termenele de livrare ale produselor.
Art. 23. Când cumparatorul nu este de acord cu unele din clauzele contractului, cu ocazia remiterii catre furnizor a exemplarului semnat, vor mentiona pe contract "cu obiectiuni" si va anexa o nota cu obiectiunile sale.
Furnizorul are obligatia ca în termen de 15 zile sa raspunda în scris cumparatorului daca acceptat sau nu obiectiunile facute de acesta în contract.
În cazul în care nu le accepta, furnizorul va stabili o data cuprinsa în intervalul de 15 zile dupa expedierea raspunsului scris la obiectiunile facute, data la care cumparatorul va trimite un delegat cu împuternicire scrisa expresa pentru a concilia la sediul furnizorului obiectiunile la contract.
Concilierea se materializeaza într-un proces-verbal de conciliere a obiectiunilor care în caz de acord devine parte integranta si se anexeaza la contract care se considera încheiat.
Art. 24. Contractul a fost încheiat în 3 exemplare din care unul ramâne la emitentul contractului si 2 exemplare, semnate de reprezentantii legali ai celor doua parti contractuale - unul la cumparator si unul la furnizor.
Prezentul contract s-a încheiat pe data de .......... la sediul furnizorului ................
FURNIZOR CUMPARATOR Presedintele Consiliului Presedintele Consiliului de Administratie de Administratie ....................... ....................... Contabil sef, Contabil sef, ....................... ....................... Oficiul Juridic, Oficiul Juridic, ....................... ....................... Sef serviciu desfacere, Beneficiar contract, ....................... ....................... Disciplina contractuala, Disciplina contractuala,
................................................................................
.......................CONTRACT DE VÂNZARE-CUMPARARE DE MARFURI
CU PLATA ÎN RATE


Art. 1. Partile
Între
Societatea Comerciala .................................. cu sediul în .................. str. ....................., nr. ....., reprezentata prin ............................ în calitate de vânzator
si
Dl. (d-na) ............................ cu domiciliul în localitatea ..............., str. ................., nr. ...., bl. ...., ap. ...., judetul .......................... având functia de .............................. legitimat cu BI seria ...... nr. ................... eliberat de .............. la data de ................., în calitate de cumparator, a intervenit prezentul contract de vânzare-cumparare, în urmatoarele conditii:
Art. 2. OBIECTUL CONTRACTULUI
Societatea Comerciala ......................... vinde cumparatorului ....(marfa)...................... la valoarea de ..................... lei.
La semnarea prezentului contract, cumparatorul a achitat vânzatorului ...... ..............% din pretul vânzarii, adica ............... lei, conform chitantei nr. ............... din ........... .
Restul, datorat de ............ lei, se obliga a plati societatii vânzatoare în ................ rate lunare, dupa cum urmeaza:
1) - lei ................... la .......................,
2) - lei ................... la .......................,
3) - lei ................... la .......................,
4) - lei ................... la .......................,
5) - lei ................... la .......................,
6) - lei ................... la ...................... .
În cazul în care ratele datorate nu vor fi achitate la termenele stabilite, societatea vânzatoare va include si dobânda legala de ....% la restul de plata, plus cota legala de întârziere pe care o percepe banca la împrumuturile restante.
Ratele datorate se vor putea retine si prin lista de plata din remuneratie cuvenita cumparatorului.
Art. 3. - Cumparatorul se obliga sa achite plata ratelor, personal si direct, la casieria vânzatorului, sub sanctiunea urmaririi încasarii ratei scadente, prin retinerea pe stat, în caz de neplata a unei rate.
Art. 4. - În cazul în care cumparatorul îsi va schimba domiciliul, acesta se obliga ca, în termen de trei zile de la data când a intervenit schimbarea, sa comunice, în scris, vânzatorului, noul domiciliu cunoscând ca, în caz contrar, este pasibil de sanctiunile prevazute de lege.
Art. 5. - Marfurile vândute cu plata în rate devin proprietatea cumparatorului din momentul semnarii contractului de vânzare-cumparare. Marfurile nu vor fi înstrainate, de catre cumparator, prin vânzare, donatie sau alte moduri de înstrainare, mai înainte de a se fi platit integral pretul lor.
În caz de înstrainare, împotriva acestei interdictii, societatea vânzatoare va urmari pentru ratele datorate pe cumparator.
Art. 6. - Subsemnatul (a) .........................., declar ca am cumparat si primit obiectele descrise mai sus, în conditiile specificate, pe care le accept si ma oblig a le respecta întocmai.
Un exemplar din contract de vânzare-cumparare s-a primit de subsemnatul cumparator.


VÂNZATOR,
CUMPARATOR,
................................................................................
.....................CONTRACT DE VÂNZARE-CUMPARARE


Între subsemnatii:
1. ........... domiciliat în ..........., identificat cu B.I. seria ..... nr. ........, în calitate de VÂNZATOR si
2. ........... domiciliat în ..........., identificat cu B.I. seria ..... nr. ........, în calitate de CUMPARATOR, a intervenit astazi, ..........., prezentul contract în urmatoarele conditii:


I. OBIECTUL CONTRACTULUI
Art. 1. VÂNZATORUL vinde CUMPARATORULUI urmatoarele bunuri (tipul, marca, seria, cantitatea etc.): ....................


II. PRETUL
Art. 2. Pretul produselor specificate la art. 1 este de ............. lei.
Art. 3. Pretul va fi platit de CUMPARATOR astfel:
a) ........ lei la data încheierii prezentului contract;
B) diferenta de ......... lei va fi achitata catre VÂNZATOR în rate lunare de câte lei, ultima rata fiind de lei, scadenta la data de ................
Art. 4. Ratele prevazute la art. 3 se platesc cel mai târziu în ziua de .......... a fiecarei luni.


III. OBLIGATIILE VÂNZATORULUI
Art. 5. VÂNZATORUL se obliga:
a) sa predea bunurile prevazute la art. 1:
B) sa garanteze pe CUMPARATOR pentru folosinta linistita a bunului (împotriva evictiunii);
c) sa garanteze timp de ......... luni pentru viciile ascunse ale bunurilor vândute, în conditiile utilizarii normale a acestora de catre CUMPARATOR.


IV. OBLIGATIILE CUMPARATORULUI
Art. 6. CUMPARATORUL se obliga:
a) sa plateasca pretul în suma si cu esalonarile stabilite la cap. II;
B) sa utilizeze în conditii normale bunurile cumparate, pe toata perioada de garantie acordata de VÂNZATOR conform art. 5, lit. c).


V. RASPUNDEREA CONTRACTUALA
Art. 7. Nerespectarea obligatiei de plata a pretului în conditiile stabilite la cap. II de catre CUMPARATOR duce la plata de penalitati de ........... a din suma restanta pentru fiecare zi de întârziere.


VI. ALTE CLAUZE
Art. 8. CUMPARATORUL confirma ca pe data prezentului contract bunurile cumparate au fost receptionate si primite si sunt sigilate, nefolosite, în stare foarte buna si fara vicii aparente, iar VÂNZATORUL confirma ca, pe aceeasi data, a primit de la CUMPARATOR suma prevazuta la art. 3, lit. a).
Art. 9. Eventualele litigii nascute din executarea prezentului contract sunt de competenta instantei de drept comun.
Art. 10. Forta majora exonereaza de raspundere partea care a invocat-o în conditiile legii.
Art. 11. Prezentul contract s-a încheiat în 2 (doua) exemplare originale în localitatea ............., câte unul pentru fiecare parte.


VÂNZATOR,
. .........
CUMPARATOR,
...........


  • Nu puteti replica pe acest topic
Similar Topics Collapse

1 useri citesc topicul

0 membri, 1 vizitatori, 0 utilizatori anonimi

Cometa SQL