Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
criterii de evaluare a personalului din Min. Economiei - Forum 100% contabilitate - Conta.ro

Salt la continut


criterii de evaluare a personalului din Min. Economiei

1 reply to this topic

#1 Otilia Alupei

  Membru senior

 • Administrators
 • PipPipPipPipPipPip
 • 15735 Postari:
 • Gender:Female
 • Location:Bucuresti

Postat 09 June 2011 - 02:38 PM

Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri
Criteriul din 10 februarie 2011 (Criteriul din 2011)
- de evaluare a performantelor profesionale individuale pentru personalul contractual din cadrul aparatului propriu al Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

Publicat in Monitorul Oficial 124 din 18 februarie 2011 (M. Of. 124/2011)

CAPITOLUL I
Dispozitii generale


Art. 1. -
(1) Prezentele criterii de evaluare se aplica personalului angajat cu contract individual de munca din cadrul aparatului propriu al Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, cu exceptia celui care ocupa functii de demnitate publica, a secretarului general, a secretarilor generali adjuncti si a celui salarizat pe baza de contract de prestari servicii.
(2) Prezentele criterii de evaluare se pot aplica si la nivelul institutiilor aflate in subordinea, coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri.
Art. 2. -
(1) Prezentele criterii de evaluare stabilesc cadrul general pentru asigurarea concordantei dintre cerintele postului, calitatile angajatului si rezultatele muncii acestuia la un moment dat.
(2) Pentru atingerea obiectivului mentionat la alin. (1), prezentele criterii de evaluare prevad evaluarea performantelor profesionale ale angajatilor in raport cu cerintele posturilor.


CAPITOLUL II
Evaluarea performantelor profesionale individuale
ale personalului contractual


Art. 3. - Evaluarea performantelor profesionale individuale are ca scop aprecierea obiectiva a activitatii personalului, prin compararea gradului de indeplinire a obiectivelor si criteriilor de evaluare stabilite pentru perioada respectiva cu rezultatele obtinute in mod efectiv.
Art. 4. - Evaluarea performantelor profesionale individuale se realizeaza pentru:
a) exprimarea si dimensionarea corecta a obiectivelor;
b) determinarea directiilor si modalitatilor de perfectionare profesionala a salariatilor si de crestere a performantelor lor;
c) stabilirea abaterilor fata de obiectivele adoptate si efectuarea corectiilor;
d) micsorarea riscurilor provocate de mentinerea sau promovarea unor persoane incompetente.
Art. 5. - Procedura evaluarii se realizeaza in urmatoarele etape:
a) completarea fisei de evaluare de catre evaluator;
b) interviul;
c) contrasemnarea fisei de evaluare.
Art. 6. -
(1) Evaluatorul este persoana din cadrul institutiei, cu atributii de conducere a compartimentului in cadrul caruia isi desfasoara activitatea angajatul evaluat sau, dupa caz, care coordoneaza activitatea respectivului angajat.
(2) In sensul prezentelor criterii de evaluare, are calitatea de evaluator:
a) persoana aflata in functia de conducere care coordoneaza compartimentul in cadrul caruia isi desfasoara activitatea salariatul aflat intr-o functie de executie sau care coordoneaza activitatea acestuia;
b) persoana aflata in functia de conducere ierarhic superioara, potrivit structurii organizatorice a autoritatii sau institutiei publice, pentru salariatul aflat intr-o functie de conducere;
c) persoana aflata intr-o functie de conducere in cadrul ministerului, care coordoneaza domeniul de activitate pentru director general/director.
Art. 7. -
(1) Procedura de evaluare a performantelor profesionale se aplica fiecarui angajat, in raport cu cerintele postului.
(2) Activitatea profesionala se apreciaza anual, prin evaluarea performantelor profesionale individuale.
Art. 8. -
(1) Perioada evaluata este cuprinsa intre 1 ianuarie si 31 decembrie din anul pentru care se face evaluarea.
(2) Perioada de evaluare este cuprinsa intre 1 si 31 ianuarie din anul urmator perioadei evaluate.
(3) Pot fi supusi evaluarii anuale salariatii care au desfasurat activitate cel putin 6 luni in cursul perioadei evaluate.
(4) Sunt exceptate de la evaluarea anuala, desfasurata in perioada prevazuta la alin. (2), urmatoarele categorii de salariati:
a) persoanele angajate ca debutanti, pentru care evaluarea se face dupa expirarea perioadei corespunzatoare stagiului de debutant, de cel putin 6 luni, dar nu mai mare de 1 an;
b) persoanele angajate in cadrul aparatului propriu al Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, al caror contract individual de munca este suspendat, in conditiile legii, pentru care evaluarea se face la expirarea unei perioade de cel putin 6 luni de la reluarea activitatii;
c) persoanele angajate care nu au prestat activitate in ultimele 12 luni, fiind in concediu medical sau in concediu fara plata, acordat potrivit legii, pentru care evaluarea se va face dupa o perioada cuprinsa intre 6 si 12 luni de la reluarea activitatii.
Art. 9. - In mod exceptional, evaluarea performantelor profesionale individuale ale personalului contractual se face si in cursul perioadei evaluate, in urmatoarele cazuri:
a) atunci cand pe parcursul perioadei evaluate contractul individual de munca al salariatului evaluat inceteaza sau se modifica, in conditiile legii. In acest caz, salariatul va fi evaluat pentru perioada de pana la incetarea sau modificarea raporturilor de munca;
b) atunci cand pe parcursul perioadei evaluate raportul de munca al evaluatorului inceteaza, se suspenda sau se modifica, in conditiile legii. In acest caz, evaluatorul are obligatia ca, inainte de incetarea, suspendarea sau modificarea raporturilor de munca ori, dupa caz, intr-o perioada de cel mult 15 zile calendaristice de la incetarea ori modificarea raporturilor de munca, sa realizeze evaluarea performantelor profesionale individuale ale salariatilor din subordine. Calificativul acordat se va lua in considerare la evaluarea anuala a performantelor profesionale individuale ale acestora;
c) atunci cand pe parcursul perioadei evaluate salariatul dobandeste o diploma de studii de nivel superior si urmeaza sa fie promovat, in conditiile legii, intr-o functie corespunzatoare studiilor absolvite sau cand este promovat in grad superior.
Art. 10. -
(1) Criteriile generale de evaluare a personalului contractual sunt prevazute in anexa nr. 1.
(2) In functie de specificul activitatii desfasurate efectiv de catre salariat, evaluatorul poate stabili si alte criterii de evaluare care, astfel stabilite, se aduc la cunostinta salariatului evaluat la inceputul perioadei evaluate.
(3) Salariatii care exercita, cu caracter temporar, o functie de conducere vor fi evaluati pentru perioada exercitarii temporare, pe baza criteriilor de evaluare stabilite pentru functia de conducere respectiva.
Art. 11. - Persoanele care au calitatea de evaluator, potrivit art. 6, completeaza fisele de evaluare, al caror model este prevazut in anexa nr. 2a, respectiv nr. 2b, dupa cum urmeaza:
a) stabilesc gradul de indeplinire a obiectivelor, prin raportare la atributiile stabilite prin fisa postului, intocmita conform modelului prevazut in anexa nr. 3;
b) stabilesc calificativul final de evaluare a performantelor profesionale individuale;
c) consemneaza, dupa caz, rezultatele deosebite ale salariatului, dificultatile obiective intampinate de acesta in perioada evaluata si orice alte observatii pe care le considera relevante;
d) stabilesc obiectivele si criteriile specifice de evaluare pentru urmatoarea perioada de evaluare;
e) stabilesc eventualele necesitati de formare profesionala pentru anul urmator perioadei evaluate.
Art. 12. -
(1) Interviul, ca etapa a procesului de evaluare, reprezinta un schimb de informatii care are loc intre evaluator si persoana evaluata, in cadrul caruia:
a) se aduc la cunostinta persoanei evaluate notarile si consemnarile facute de evaluator in fisa de evaluare;
b) se semneaza si se dateaza fisa de evaluare de catre evaluator si de catre persoana evaluata.
(2) In cazul in care intre persoana evaluata si evaluator exista diferente de opinie asupra notarilor si consemnarilor facute, in fisa de evaluare se va consemna punctul de vedere al persoanei evaluate; evaluatorul poate modifica fisa de evaluare.
Art. 13. -
(1) Pentru stabilirea calificativului, evaluatorul va proceda la notarea obiectivelor si criteriilor de evaluare, prin acordarea fiecarui obiectiv si criteriu a unei note de la 1 la 5, nota exprimand aprecierea gradului de indeplinire.
(2) Pentru a obtine nota finala a evaluatorului se face media aritmetica a notelor obtinute ca urmare a aprecierii obiectivelor si criteriilor, rezultate din media aritmetica a notelor acordate pentru fiecare obiectiv sau criteriu, dupa caz.
(3) Semnificatia notelor prevazute la alin. (1) este urmatoarea: nota 1 - nivel minim si nota 5 - nivel maxim.
Art. 14. - Calificativul final al evaluarii se stabileste pe baza notei finale, dupa cum urmeaza:
a) intre 1,00-2,00 - nesatisfacator. Performanta este cu mult sub standard. In acest caz, se va evalua perspectiva daca salariatul respectiv mai poate fi mentinut pe post;
b) intre 2,01-3,00 - satisfacator. Performanta este la nivelul minim al standardelor sau putin deasupra lor. Acesta este nivelul minim acceptabil al performantelor ce trebuie atins si de salariatii mai putin competenti sau lipsiti de experienta;
c) intre 3,01-4,00 - bine. Performanta se situeaza in limitele superioare al standardelor si ale performantelor realizate de catre ceilalti salariati;
d) intre 4,01-5,00 - foarte bine. Persoana necesita o apreciere speciala intrucat performantele sale se situeaza peste limitele superioare ale standardelor si performantelor celorlalti salariati.
Art. 15. -
(1) Dupa finalizarea etapelor procedurii de evaluare mentionate la art. 5 lit. a) si b), fisa de evaluare se inainteaza contrasemnatarului.
(2) In sensul prezentelor criterii de evaluare, are calitatea de contrasemnatar salariatul aflat in functia superioara evaluatorului, potrivit structurii organizatorice a institutiei.
(3) In situatia in care calitatea de evaluator o are conducatorul institutiei, fisa de evaluare nu se contrasemneaza.
Art. 16. -
(1) Fisa de evaluare poate fi modificata conform deciziei contrasemnatarului, in urmatoarele cazuri:
a) aprecierile consemnate nu corespund realitatii;
b) intre evaluator si persoana evaluata exista diferente de opinie care nu au putut fi solutionate de comun acord.
(2) Fisa de evaluare modificata in conditiile prevazute la alin. (1) se aduce la cunostinta salariatului evaluat.
Art. 17. -
(1) Salariatii nemultumiti de rezultatul evaluarii pot sa il conteste la conducatorul institutiei.
(2) Contestatia se formuleaza in termen de 5 zile calendaristice de la luarea la cunostinta de catre salariatul evaluat a calificativului acordat si se solutioneaza in termen de 15 zile calendaristice de la data expirarii termenului de depunere a contestatiei de catre o comisie constituita in acest scop prin act administrativ al conducatorului autoritatii. Aceasta va solutiona contestatia pe baza raportului de evaluare si a referatelor intocmite de salariatul evaluat, evaluator si contrasemnatar.
(3) Rezultatul contestatiei se comunica salariatului in termen de 5 zile calendaristice de la solutionarea contestatiei.
(4) Salariatul nemultumit de modul de solutionare a contestatiei formulate potrivit alin. (1) se poate adresa instantei de contencios administrativ, in conditiile legii.


CAPITOLUL III
Dispozitii finale

Art. 18. - Prin exceptie de la prevederile art. 8 alin. (3), evaluarea performantelor individuale ale personalului contractual pentru anul 2010 se va face in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentului ordin.
Art. 19. - Anexele nr. 1, 2a, 2b si 3 fac parte integranta din prezentul regulament.
......................................................

ANEXA Nr. 1
la criteriile de evaluare


CRITERII GENERALE
de evaluare a personalului contractual

I. Criterii generale de evaluare a performantelor profesionale ale personalului contractual care ocupa posturi de executie:
1. cunostinte si experienta;
2. complexitate, creativitate si diversitatea activitatilor;
3. judecata si impactul deciziilor;
4. contacte si comunicare;
5. conditii de munca;
6. incompatibilitati si regimuri speciale.
II. Criterii generale de evaluare a performantelor profesionale ale personalului contractual care ocupa posturi de conducere:
1. cunostinte si experienta;
2. complexitate, creativitate si diversitatea activitatilor;
3. judecata si impactul deciziilor;
4. influenta, coordonare si supervizare;
5. contacte si comunicare;
6. conditii de munca;
7. incompatibilitati si regimuri speciale.


ANEXA Nr. 2a
la criteriile de evaluare


FISA DE EVALUARE
a performantelor profesionale individuale ale persoanelor
care ocupa posturi contractuale de conducere


Numele si prenumele persoanei evaluate .....................................
Functia ....................................................................
Data ultimei promovari .....................................................
Numele si prenumele evaluatorului ..........................................
Functia ....................................................................
Perioada evaluata: de la ............................ la ....................
+----+----------------------------------+----------+-------------+---------+
|Nr. | Obiective | % | Realizat | Nota |
|crt.| in perioada evaluata | din timp | (pondere) % | |
+----+----------------------------------+----------+-------------+---------+
+----+----------------------------------+----------+-------------+---------+
+----+----------------------------------+----------+-------------+---------+
|Nr. | Obiective revizuite | % | Realizat | Nota |
|crt.| in perioada evaluata | din timp | (pondere) % | |
+----+----------------------------------+----------+-------------+---------+
+----+----------------------------------+----------+-------------+---------+
+----+----------------------------------+----------+-------------+---------+
+----+----------------------------------+----------+-------------+---------+

+------------ Nota finala pentru indeplinirea obiectivelor --------------+

+----+----------------------------------------------------+----+-----------+
|Nr. |Criteriile de evaluare a performantelor |Note| Comentarii|
|crt.| profesionale individuale | | |
+----+----------------------------------------------------+----+----------+|
1. |Cunostinte si experienta | | |
+----+----------------------------------------------------+----+----------+|
2. |Complexitate, creativitate si diversitatea activit. | | |
+----+----------------------------------------------------+----+----------+
|3. |Judecata si impactul deciziilor | | |
+----+----------------------------------------------------+----+----------+|
4. |Influenta, coordonare si supervizare | | |
+----+----------------------------------------------------+----+----------+|
5. |Contacte si comunicare | | |
+----+----------------------------------------------------+----+----------+|
6. |Conditii de munca | | |
+----+----------------------------------------------------+----+----------+|
7. |Incompatibilitati si regimuri speciale | | |
+----+----------------------------------------------------+----+----------+|
8. |Alte criterii specifice*) | | |
+----+----------------------------------------------------+----+-----------+

+----+ Nota pentru indeplinirea criteriilor de evaluare +--------------+
+----+ Nota finala a evaluarii +--------------+
(Nota finala pentru indeplinirea obiectivelor + Nota pentru indeplinireacriteriilor de evaluare)/2
+----+ Calificativul evaluarii +--------------+

+--------------------------------------------------------------------------+
|Rezultate deosebite: |
|1. .......................................................................|
|2. .......................................................................|
|3. .......................................................................|
+--------------------------------------------------------------------------+
|Dificultati obiective intampinate in perioada evaluata: |
|1. .......................................................................|
|2. .......................................................................|
|3. .......................................................................|
+--------------------------------------------------------------------------+
|Alte observatii: |
|1. .......................................................................|
|2. .......................................................................|
|3. .......................................................................|
+--------------------------------------------------------------------------+
|Comentariile persoanei evaluate | | |
+---------------------------------------------------------------------------+
| Obiective pentru urmatoarea perioada pentru care se va face evaluarea: |
+-----------------------------------------------+---------------------------+
| Obiectivul | % din timp |
+-----------------------------------------------+---------------------------+
|1. | |
+-----------------------------------------------+---------------------------+
|2. | |
+-----------------------------------------------+---------------------------+
|3. | |
+-----------------------------------------------+---------------------------+
|4. | |
+-----------------------------------------------+---------------------------+
|5. | |
+-----------------------------------------------+---------------------------+
+---------------------------------------------------------------------------+
|Propuneri de programe de instruire/formare profesionala pentru perioada urmatoare |
| |
+----------------------------------------------------------------------------+


Numele si prenumele persoanei evaluate .......................
Functia ......................................................
Semnatura ....................................................
Data .........................................................


Numele si prenumele evaluatorului ............................
Functia ......................................................
Semnatura evaluatorului ......................................
Data .........................................................


Numele si prenumele persoanei care contrasemneaza ............
Functia ......................................................
Semnatura persoanei care contrasemneaza ......................
Data .........................................................


Am luat cunostinta de fisa de evaluare dupa contrasemnare.
Semnatura persoanei evaluate .................................
Data .........................................................
___________
*)Evaluatorul poate stabili si alte criterii de evaluare, in functie de specificul domeniului de activitate.


ANEXA Nr. 2b
la criteriile de evaluare


FISA DE EVALUARE
a performantelor profesionale individuale ale persoanelor
care ocupa posturi contractuale de executie


Numele si prenumele persoanei evaluate ................................................
Functia ...............................................................................
Gradul/Treapta ........................................................................
Data ultimei promovari ................................................................
Numele si prenumele evaluatorului .....................................................
Functia ...............................................................................
Perioada evaluata: de la ............................. la .............................

+----+--------------------------------------+----------+-------------+---------+
|Nr. | Obiective | % | Realizat | Nota |
|crt.| in perioada evaluata | din timp | (pondere) % | |
+----+--------------------------------------+----------+-------------+---------+
+----+--------------------------------------+----------+-------------+---------+
+----+--------------------------------------+----------+-------------+---------+
|Nr. | Obiective revizuite | % | Realizat | Nota |
|crt.| in perioada evaluata | din timp | (pondere) % | |
+----+--------------------------------------+----------+-------------+---------+
+----+--------------------------------------+----------+-------------+---------+
+----+--------------------------------------+----------+-------------+---------+
+----+--------------------------------------+----------+-------------+---------+


+--------------+ Nota pentru indeplinirea obiectivelor +--------------+

+----+---------------------------------------------------+----+----------+
|Nr. |Criteriile de evaluare a performantelor |Note|Comentarii|
|crt.|profesionale individuale | | |
+----+---------------------------------------------------+----+----------+
| 1. |Cunostinte si experienta | | |
+----+---------------------------------------------------+----+----------+
| 2. |Complexitate, creativitate si diversitatea activit.| | |
+----+---------------------------------------------------+----+----------+
| 3. |Judecata si impactul deciziilor | | |
+----+---------------------------------------------------+----+----------+
| 4. |Contacte si comunicare | | |
+----+---------------------------------------------------+----+----------+
| 5. |Conditii de munca | | |
+----+---------------------------------------------------+----+----------+
| 6. |Incompatibilitati si regimuri speciale | | |
+----+---------------------------------------------------+----+----------+
| 7. |Alte criterii specifice*) | | |
+----+---------------------------------------------------+----+----------+

+------+ Nota pentru indeplinirea criteriilor de evaluare +-----------
+------+ Nota finala a evaluarii +--------------+
(Nota finala pentru indeplinirea obiectivelor + Nota pentru indeplinireacriteriilor de evaluare)/2
+------+ Calificativul evaluarii +--------------+
+------------------------------------------------------------------------+
|Rezultate deosebite: |
|1. .....................................................................|
|2. .....................................................................|
|3. .....................................................................|
+------------------------------------------------------------------------+
|Dificultati obiective intampinate in perioada evaluata: |
|1. .....................................................................|
2. ......................................................................|
3. ......................................................................|
+------------------------------------------------------------------------+
|Alte observatii: |
|1. .....................................................................|
|2. .....................................................................|
|3. .....................................................................|
+------------------------------------------------------------------------+
|Comentariile persoanei evaluate |
| |
+------------------------------------------------------------------------+
|Obiective pentru urmatoarea perioada pentru care se va face evaluarea: |
+-----------------------------------------------+------------------------+
| Obiectivul | % din timp | | | |
+-----------------------------------------------+------------------------+
|1. | |
+-----------------------------------------------+------------------------+
|2. | |
+-----------------------------------------------+------------------------+
|3. | |
+-----------------------------------------------+------------------------+
|4. | |
+-----------------------------------------------+------------------------+
|5. | |
+-----------------------------------------------+------------------------+
+------------------------------------------------------------------------+
|Propuneri de programe de instruire/formare profesionala pentru perioada urmatoare |
| |
+-------------------------------------------------------------------------+

Numele si prenumele persoanei evaluate ..................................
Functia .................................................................
Semnatura ...............................................................
Data ....................................................................

Numele si prenumele evaluatorului .......................................
Functia .................................................................
Semnatura evaluatorului .................................................
Data ....................................................................

Numele si prenumele persoanei care contrasemneaza .......................
Functia .................................................................
Semnatura persoanei care contrasemneaza .................................
Data ............................

Am luat cunostinta de fisa de evaluare dupa contrasemnare.
Semnatura persoanei evaluate ............................................
Data ...........................
___________
*)Evaluatorul poate stabili si alte criterii de evaluare, in functie de specificul domeniului de activitate.


ANEXA Nr. 3
la criteriile de evaluare

+----------------------------------------+-------------------------+
|Denumirea institutiei | Aprob1) | |Directia/Serviciul/Biroul/Compartimentul| |
+-------------------------+--------------+-----------+-------------+
| FISA POSTULUI |
| nr................. |
+--------------------------+


Informatii generale privind postul:
1. Denumirea postului:
2. Nivelul postului: de conducere/de executie
3. Obiectivul/Obiectivele postului:

Conditii specifice privind ocuparea postului2):
1. Studii de specialitate:
2. Perfectionari (specializari)3):
3. Vechimea in munca/specialitatea necesara:
4. Cunostinte de operare/programare pe calculator:
5. Limbi straine4):
6. Abilitati, calitati si aptitudini necesare:
7. Cerinte specifice5):
8. Competenta manageriala
(cunostinte de management, calitati si aptitudini manageriale):

Descrierea sarcinilor ce revin postului:
1.
2.
...............................................................

Responsabilitatea implicata de post:
1. De pregatire/luare a deciziilor6):
2. Delegare de atributii si competenta:
3. De pastrare a confidentialitatii:

Sfera relationala a titularului postului:
1. Sfera relationala interna:
a) relatii ierarhice:
-subordonat fata de:
-superior pentru:
b) relatii functionale:
c) relatii de control:
d) relatii de reprezentare:
2. Sfera relationala externa:
a) cu autoritati si institutii publice:
b) cu organizatii internationale:
c) cu persoane juridice private:

Intocmit de7):
Numele si prenumele: .....................
Functia: .......................................
Semnatura: ....................................
Data intocmirii: ......................
S-a luat la cunostinta de catre ocupantul postului:
Numele si prenumele: ..............................
Semnatura: ...........................
Data: .......................

Avizat de8):
Numele si prenumele: ...................................
Functia contractuala de conducere: ...........................
Semnatura: ..................................
Data: .............................
___________
1)Se va completa cu numele si functia conducatorului institutiei. Se va semna de catre conducatorul institutiei si se va stampila in mod obligatoriu.
2)Se va completa cu informatiile corespunzatoare conditiilor prevazute de lege si stabilite la nivelul institutiei pentru ocuparea functiei corespunzatoare.
3)Daca este cazul.
4)Pentru fiecare dintre criteriile "citit", "scris" si "vorbit" se va stabili nivelul cunostintelor dupa cum urmeaza: "cunostinte de baza", "nivel mediu", "nivel avansat".
5)De exemplu: calatorii frecvente, delegari, detasari, disponibilitate pentru lucru in program prelungit in anumite conditii.
6)Limitele libertatii decizionale de care beneficiaza titularul postului pentru indeplinirea sarcinilor ce ii revin.
7)Se intocmeste de conducatorul compartimentului in care isi desfasoara activitatea titularul postului.
8)Se avizeaza de catre superiorul ierarhic al persoanei prevazute la pct. 7.

Aceasta postare a fost editata de Otilia Alupei: 09 June 2011 - 04:38 PM
#2 lillia

  Nou

 • Nou venit
 • Pip
 • 3 Postari:

Postat 11 January 2012 - 06:28 PM

Bune de stiut!Similar Topics Collapse

1 useri citesc topicul

0 membri, 1 vizitatori, 0 utilizatori anonimi

Cometa SQL