Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
criterii de evaluare Min. Culturii si Patrimoniului National - Forum 100% contabilitate - Conta.ro

Salt la continut


criterii de evaluare Min. Culturii si Patrimoniului National

  • Nu puteti replica pe acest topic
No replies to this topic

#1 Otilia Alupei

    Membru senior

  • Administrators
  • PipPipPipPipPipPip
  • 15735 Postari:
  • Gender:Female
  • Location:Bucuresti

Postat 17 May 2011 - 12:26 PM

Guvernul Romaniei
Regulamentul din 21 iulie 2010 (Regulamentul din 2010)
privind evaluarea performantelor profesionale individuale, promovarea si avansarea personalului contractual din aparatul propriu al Ministerului Culturii si Patrimoniului National, precum si din cadrul unitatilor care functioneaza in subordinea ori in coordonarea acestuia

Publicat in Monitorul Oficial 592 din 20 august 2010 (M. Of. 592/2010)

CAPITOLUL I
Dispozitii generale


Art. 1. - Prezentul regulament reglementeaza evaluarea performantelor profesionale individuale, promovarea si avansarea personalului contractual din aparatul propriu al Ministerului Culturii si Patrimoniului National, precum si din cadrul unitatilor care functioneaza in subordinea ori in coordonarea acestuia.
Art. 2. -
(1) Regulamentul stabileste cadrul general pentru realizarea urmatoarelor obiective:
a) asigurarea concordantei dintre cerintele si standardele postului, descrise in fisa postului, si calitatile angajatului: profesionale, aptitudinale si atitudinale;
b) asigurarea unui sistem motivational, care sa determine cresterea performantelor profesionale individuale, prin avansarea sau promovarea in grade ori trepte profesionale imediat superioare.
(2) Pentru atingerea acestor obiective prezentul regulament prevede:
a) evaluarea posturilor in functie de caracteristicile descriptive privind exigentele si performantele pe care acestea le impun angajatilor;
b) evaluarea performantelor profesionale ale angajatilor in raport cu cerintele posturilor.


CAPITOLUL II
Evaluarea performantelor profesionale individuale ale
personalului contractual


Art. 3. - Evaluarea performantelor profesionale individuale are ca scop aprecierea obiectiva a activitatii personalului, prin compararea gradului de indeplinire a obiectivelor si criteriilor de evaluare stabilite pentru perioada respectiva cu rezultatele obtinute in mod efectiv.
Art. 4. - Evaluarea performantelor profesionale individuale trebuie facuta cu probitate, deontologie profesionala, realism si obiectivitate.
Art. 5. - Procedura evaluarii se realizeaza in urmatoarele etape:
a) completarea fisei de evaluare de catre evaluator;
b) interviul;
c) contrasemnarea fisei de evaluare.
Art. 6. - In sensul prezentului regulament, are calitatea de evaluator:
a) persoana aflata in functia de conducere care coordoneaza compartimentul in cadrul caruia isi desfasoara activitatea salariatul aflat intr-o functie de executie sau care coordoneaza activitatea acestuia;
b) persoana aflata in functia de conducere ierarhic superioara, potrivit structurii organizatorice a autoritatii sau institutiei publice, pentru salariatul aflat intr-o functie de conducere;

c) persoana aflata intr-o functie de conducere in cadrul ministerului, care coordoneaza domeniul de activitate pentru directorul general/directorul, dupa caz, al institutiilor publice din subordinea Ministerului Culturii si Patrimoniului National, careia nu i se aplica prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul institutiilor publice de cultura, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 269/2009, cu modificarile ulterioare.
Art. 7. -
(1) Sunt supusi evaluarii anuale salariatii care au desfasurat activitate cel putin 6 luni in cursul perioadei evaluate.
(2) Sunt exceptati de la evaluarea anuala salariatii care ocupa functia de debutant si care sunt evaluati la sfarsitul perioadei de debut.
Art. 8. -
(1) Activitatea profesionala se apreciaza anual, prin evaluarea performantelor profesionale individuale.
(2) Perioada evaluata este cuprinsa intre 1 ianuarie si 31 decembrie din anul pentru care se face evaluarea, dar nu mai putin de 6 luni de activitate pe functia respectiva.
(3) Perioada de evaluare este cuprinsa intre 1 si 28 februarie din anul urmator perioadei evaluate.
Art. 9. - In mod exceptional, evaluarea performantelor profesionale individuale ale personalului contractual se face si in cursul perioadei evaluate, in urmatoarele cazuri:
a) atunci cand pe parcursul perioadei evaluate contractul individual de munca al salariatului evaluat inceteaza sau se modifica, in conditiile legii. In acest caz, salariatul va fi evaluat pentru perioada de pana la incetarea sau modificarea raporturilor de munca;
b) atunci cand pe parcursul perioadei evaluate raportul de munca al evaluatorului inceteaza, se suspenda sau se modifica, in conditiile legii. In acest caz, evaluatorul are obligatia ca, inainte de incetarea, suspendarea sau modificarea raporturilor de munca ori, dupa caz, intr-o perioada de cel mult 15 zile calendaristice de la incetarea ori modificarea raporturilor de munca, sa realizeze evaluarea performantelor profesionale individuale ale salariatilor din subordine. Calificativul acordat se va lua in considerare la evaluarea anuala a performantelor profesionale individuale ale acestora;

c) atunci cand pe parcursul perioadei evaluate salariatul dobandeste o diploma de studii de nivel superior si urmeaza sa fie promovat, in conditiile legii, intr-o functie corespunzatoare studiilor absolvite.
Art. 10. -
(1) Criteriile generale de evaluare a personalului contractual sunt prevazute in anexa nr. 1.
(2) In functie de specificul activitatii autoritatii sau institutiei publice si de activitatile efectiv desfasurate de catre salariat, evaluatorul poate stabili si alte criterii de evaluare care, astfel stabilite, se aduc la cunostinta salariatului evaluat la inceputul perioadei evaluate.
(3) Salariatii care exercita, cu caracter temporar, o functie de conducere vor fi evaluati pentru perioada exercitarii temporare, pe baza criteriilor de evaluare stabilite pentru functia de conducere respectiva.
Art. 11. - Persoanele care au calitatea de evaluator, potrivit art. 6, completeaza fisele de evaluare, al caror model este prevazut in anexa nr. 2a, respectiv nr. 2b, dupa cum urmeaza:
a) stabilesc gradul de indeplinire a obiectivelor, prin raportare la atributiile stabilite prin fisa postului, intocmita conform modelului prevazut in anexa nr. 3;
b) stabilesc calificativul final de evaluare a performantelor profesionale individuale;
c) consemneaza, dupa caz, rezultatele deosebite ale salariatului, dificultatile obiective intampinate de acesta in perioada evaluata si orice alte observatii pe care le considera relevante;
d) stabilesc obiectivele si criteriile specifice de evaluare pentru urmatoarea perioada de evaluare;
e) stabilesc eventualele necesitati de formare profesionala pentru anul urmator perioadei evaluate.
Art. 12. -
(1) Interviul, ca etapa a procesului de evaluare, reprezinta un schimb de informatii care are loc intre evaluator si persoana evaluata, in cadrul caruia:
a) se aduc la cunostinta persoanei evaluate notarile si consemnarile facute de evaluator in fisa de evaluare;
b) se semneaza si se dateaza fisa de evaluare de catre evaluator si de catre persoana evaluata.
(2) In cazul in care intre persoana evaluata si evaluator exista diferente de opinie asupra notarilor si consemnarilor facute, in fisa de evaluare se va consemna punctul de vedere al persoanei evaluate; evaluatorul poate modifica fisa de evaluare.

Art. 13. -
(1) Pentru stabilirea calificativului, evaluatorul va proceda la notarea obiectivelor si criteriilor de evaluare, prin acordarea fiecarui obiectiv si criteriu a unei note de la 1 la 5, nota exprimand aprecierea gradului de indeplinire.
(2) Pentru a obtine nota finala a evaluatorului se face media aritmetica a notelor obtinute ca urmare a aprecierii obiectivelor si criteriilor, rezultate din media aritmetica a notelor acordate pentru fiecare obiectiv sau criteriu, dupa caz.
(3) Semnificatia notelor prevazute la alin. (1) este urmatoarea: nota 1 - nivel minim si nota 5 - nivel maxim.
Art. 14. - Calificativul final al evaluarii se stabileste pe baza notei finale, dupa cum urmeaza:
a) intre 1,00-2,00 - nesatisfacator;
b) intre 2,01-3,00 - satisfacator;
c) intre 3,01-4,00 - bun;
d) intre 4,01-5,00 - foarte bun.
Art. 15. -
(1) Dupa finalizarea etapelor procedurii de evaluare mentionate la art. 5 lit. a) si b), fisa de evaluare se inainteaza contrasemnatarului.
(2) In sensul prezentului regulament, are calitatea de contrasemnatar salariatul aflat in functia superioara evaluatorului, potrivit structurii organizatorice a autoritatii sau institutiei publice.
(3) In situatia in care calitatea de evaluator o are seful autoritatii sau institutiei, fisa de evaluare nu se contrasemneaza.
Art. 16. -
(1) Fisa de evaluare poate fi modificata conform deciziei contrasemnatarului, in urmatoarele cazuri:
a) aprecierile consemnate nu corespund realitatii;
b) intre evaluator si persoana evaluata exista diferente de opinie care nu au putut fi solutionate de comun acord.
(2) Fisa de evaluare modificata in conditiile prevazute la alin. (1) se aduce la cunostinta salariatului evaluat.
Art. 17. -
(1) Salariatii nemultumiti de rezultatul evaluarii pot sa il conteste la conducatorul autoritatii sau institutiei publice.
(2) Contestatia se formuleaza in termen de 5 zile calendaristice de la luarea la cunostinta de catre salariatul evaluat a calificativului acordat si se solutioneaza in termen de 15 zile calendaristice de la data expirarii termenului de depunere a contestatiei de catre o comisie constituita in acest scop prin act administrativ al conducatorului autoritatii.
(3) Rezultatul contestatiei se comunica salariatului in termen de 5 zile calendaristice de la solutionarea contestatiei.
(4) Salariatul nemultumit de modul de solutionare a contestatiei formulate potrivit alin. (1) se poate adresa instantei competente, in conditiile legii.


CAPITOLUL III
Promovarea personalului contractual


Art. 18. - Prin promovare se asigura evolutia in cariera a personalului contractual, prin trecerea intr-un grad sau treapta de incadrare superioara ori intr-o functie superioara.
Art. 19. - Promovarea persoanelor incadrate cu contract individual de munca in functii, grade sau trepte profesionale se face, de regula, pe un post vacant existent in statul de functii.
Art. 20. - Promovarea in grade sau trepte profesionale imediat superioare se poate face din 3 in 3 ani, in functie de performantele profesionale individuale, apreciate cu calificativele "foarte bun", cel putin de doua ori in ultimii 3 ani, de catre comisia desemnata prin dispozitie a ordonatorului de credite bugetare, din care fac parte sindicatele sau, dupa caz, reprezentantii salariatilor.
Art. 21. -
(1) Promovarea in functie prin transformarea propriului post se face in cazul absolventilor invatamantului superior de lunga sau scurta durata, daca studiile absolvite sunt corespunzatoare domeniului in care isi desfasoara activitatea; incadrarea se face in conditiile legii.
(2) In mod exceptional, in situatia in care nu exista post vacant corespunzator, promovarea in grade sau trepte profesionale se poate face si prin transformarea propriului post.
Art. 22. -
(1) In vederea analizarii posibilitatii si oportunitatii promovarii personalului in grade sau trepte profesionale se constituie, prin dispozitie a ordonatorului de credite, comisii de promovare a personalului.
(2) Comisiile de promovare a personalului sunt constituite dintr-un numar impar de membri, prin act administrativ al conducatorului autoritatii sau institutiei publice.
(3) Din comisiile de promovare a personalului fac parte:
a) conducatorul institutiei sau o persoana desemnata de acesta;
b) evaluatorii persoanelor care indeplinesc conditiile de promovare in grade sau trepte profesionale;
c) contrasemnatarii rapoartelor de evaluare ale persoanelor care indeplinesc conditiile de promovare in grade sau trepte profesionale;
d) un reprezentant al compartimentului resurse umane;
e) un reprezentant al compartimentului financiar-contabil;
f) un reprezentant al sindicatelor sau, dupa caz, al reprezentantilor salariatilor.
Art. 23. - Comisia de promovare a personalului are urmatoarele atributii:
a) analizeaza posibilitatea promovarii personalului in functie de creditele bugetare alocate autoritatii sau institutiei publice pentru anul bugetar respectiv;
b) analizeaza propunerile de promovare;
c) stabileste lista nominala a personalului ce urmeaza a fi promovat.
Art. 24. - Avansarea in gradatia imediat superioara se face, potrivit legii, la indeplinirea conditiei de vechime prevazute de transele de vechime in munca.


CAPITOLUL IV
Avansarea personalului debutant


Art. 25. - Persoanele incadrate in functii contractuale de debutant pot fi avansate, la sfarsitul perioadei de debut, stabilita in conditiile legii, in functia, gradul sau treapta profesionala imediat superioara.
Art. 26. - Persoanele incadrate in functii de personal contractual de debutant vor fi salarizate cu salariul de debutant, pe o perioada de cel putin 6 luni, dar nu mai mare de un an, si vor fi definitivate, pe baza de examen de evaluare in gradul sau treapta profesionala imediat superioara.
Art. 27. -
(1) Examenul de evaluare se organizeaza, de regula, in termen de 5 zile calendaristice de la terminarea perioadei de debut, pe baza urmatoarelor criterii:
a) gradul de adaptabilitate si flexibilitate in indeplinirea sarcinilor;
b) gradul de insusire a cunostintelor specifice exercitarii functiei.
(2) Examenul de evaluare consta intr-o proba scrisa, sub forma de test-grila, sau practica, notata cu note de la 1 la 10 de seful ierarhic al persoanei incadrate in functia contractuala de debutant ori de persoana desemnata de acesta, in cazul in care seful ierarhic este conducatorul autoritatii sau institutiei.
(3) Pentru a fi declarata "admisa", persoana in cauza trebuie sa obtina minimum nota 7.
(4) Nota la examenul de evaluare poate fi contestata in termen de 3 zile calendaristice de la comunicarea notei la conducatorul autoritatii sau institutiei.
(5) Contestatia se rezolva si se comunica persoanei in cauza in termen de 3 zile calendaristice de la data-limita de depunere a contestatiei.
(6) In situatia in care persoana in cauza nu a obtinut nota minima prevazuta la alin. (3), aceasta poate sustine un nou examen de evaluare pana la expirarea termenului de un an de la incadrare, in conditiile prevederilor alin. (1)-(5).
(7) Daca nici in aceste conditii persoana in cauza nu obtine la examenul de evaluare minimum nota 7 la expirarea termenului de un an de la incadrare, contractul individual de munca inceteaza in conditiile legii.


CAPITOLUL V
Dispozitii finale


Art. 28. - Ca urmare a promovarii sau avansarii, fisa postului salariatului va fi completata cu noi atributii, in raport cu nivelul postului, prin grija superiorului ierarhic.
Art. 29. - Prin exceptie de la prevederile art. 8 alin. (3), evaluarea performantelor individuale ale personalului contractual pentru anul 2009 se face in termen de 45 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei hotarari.
Art. 30. - Anexele nr. 1, 2a, 2b si 3 fac parte integranta din prezentul regulament.


ANEXA Nr. 1
la regulament


CRITERII GENERALE DE EVALUARE
a personalului contractual


I. Criterii generale de evaluare a performantelor profesionale ale personalului contractual care ocupa functii de executie
+----+----------------------------+----------------------------------+----------------------------------+--------------------------------------+|Nr. | | Definirea criteriului pentru | Definirea criteriului pentru | Definirea criteriului pentru ||crt.| Criteriul de evaluare |personalul cu studii superioare de|personalul cu studii superioare de|personalul cu studii postliceale (PL),|| | | lunga durata (S) | scurta durata (SSG) |liceale (M) si gimnaziale/alte studii |+----+----------------------------+----------------------------------+----------------------------------+--------------------------------------+| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |+----+----------------------------+----------------------------------+----------------------------------+--------------------------------------+| 1. |Capacitatea de |Capacitatea de a pune |Capacitatea de a pune |Capacitatea de a pune eficient || |implementare |eficient in practica solutiile |eficient in practica solutiile |in practica solutiile proprii si pe || | |proprii si pe cele dispuse |proprii si pe cele dispuse |cele dispuse pentru || | |pentru desfasurarea in |pentru desfasurarea in |desfasurarea in mod || | |mod corespunzator a |mod corespunzator a |corespunzator a activitatilor, in || | |activitatilor, in scopul |activitatilor, in scopul |scopul realizarii obiectivelor || | |realizarii obiectivelor |realizarii obiectivelor | |+----+----------------------------+----------------------------------+----------------------------------+--------------------------------------+| 2. |Capacitatea de a rezolva |Capacitatea de a depasi |Capacitatea de a depasi |Capacitatea de a depasi || |eficient problemele |obstacolele sau dificultatile |obstacolele sau dificultatile |obstacolele sau dificultatile || | |intervenite in activitatea |intervenite in activitatea |intervenite in activitatea || | |curenta, prin identificarea |curenta, prin identificarea |curenta, prin identificarea || | |solutiilor adecvate de |solutiilor adecvate de |solutiilor adecvate de rezolvare || | |rezolvare si asumarea |rezolvare si asumarea | || | |riscurilor identificate |riscurilor identificate | |+----+----------------------------+----------------------------------+----------------------------------+--------------------------------------+| 3. |Capacitatea de asumare a |Capacitatea de a |Capacitatea de a |Capacitatea de a accepta || |responsabilitatilor |desfasura in mod curent, la |desfasura in mod curent, la |erorile sau, dupa caz, || | |solicitarea superiorilor |solicitarea superiorilor |deficientele propriei activitati si || | |ierarhici, activitati care |ierarhici, activitati care |de a raspunde pentru acestea || | |depasesc cadrul de |depasesc cadrul de | || | |responsabilitate definit |responsabilitate definit | || | |conform fisei postului; |conform fisei postului | || | |capacitatea de a accepta |Capacitatea de a accepta | || | |erorile sau, dupa caz, |erorile sau, dupa caz, | || | |deficientele propriei |deficientele propriei | || | |activitati si de a raspunde |activitati si de a raspunde | || | |pentru acestea |pentru acestea | |+----+----------------------------+----------------------------------+----------------------------------+--------------------------------------+| 4. |Capacitatea de |Capacitatea de crestere |Capacitatea de crestere |Capacitatea de imbunatatire a || |autoperfectionare si de |permanenta a |permanenta a |rezultatelor activitatii curente || |valorificare a experientei |performantelor |performantelor |prin punerea in practica a || |dobandite |profesionale, de |profesionale, de |cunostintelor si abilitatilor || | |imbunatatire a rezultatelor |imbunatatire a rezultatelor |dobandite || | |activitatii curente prin |activitatii curente prin | || | |punerea in practica a |punerea in practica a | || | |cunostintelor si abilitatilor |cunostintelor si abilitatilor | || | |dobandite |dobandite | |+----+----------------------------+----------------------------------+----------------------------------+--------------------------------------+| 5. |Creativitate si spirit de |Atitudine activa in |Atitudine activa in |Atitudine activa in solutionarea || |initiativa |solutionarea problemelor si |solutionarea problemelor si |problemelor si realizarea || | |realizarea obiectivelor prin |realizarea obiectivelor prin |obiectivelor prin identificarea || | |identificarea unor |identificarea unor |unor alternative eficiente de || | |alternative eficiente de |alternative eficiente de |rezolvare a acestor probleme || | |rezolvare a acestor |rezolvare a acestor | || | |probleme; atitudine pozitiva |probleme; atitudine pozitiva | || | |fata de idei noi |fata de idei noi | |+----+----------------------------+----------------------------------+----------------------------------+--------------------------------------+| 6. |Capacitatea de planificare |Capacitatea de a |Capacitatea de a |Capacitatea de a-si organiza || |si organizare a timpului de |previziona cerintele, |previziona cerintele, |timpul propriu pentru || |lucru |oportunitatile si posibilele |oportunitatile si posibilele |indeplinirea eficienta a || | |riscuri si consecintele |riscuri si consecintele |sarcinilor || | |acestora; capacitatea de a |acestora; capacitatea de a | || | |anticipa solutii si de a-si |anticipa solutii si de a-si | || | |organiza timpul propriu |organiza timpul propriu | || | |sau, dupa caz, al celorlalti |pentru indeplinirea | || | |(in functie de nivelul de |eficienta a sarcinilor | || | |competenta), pentru | | || | |indeplinirea eficienta a | | || | |sarcinilor | | |+----+----------------------------+----------------------------------+----------------------------------+--------------------------------------+| 7. |Capacitatea de a lucra |Capacitatea de a | | || |independent |desfasura activitati pentru | | || | |indeplinirea atributiilor de | | || | |serviciu fara a solicita | | || | |coordonare, cu exceptia | | || | |cazurilor in care activitatile | | || | |implica luarea unor decizii | | || | |care depasesc limitele de | | || | |competenta | | |+----+----------------------------+----------------------------------+----------------------------------+--------------------------------------+| 8. |Capacitatea de a lucra in |Capacitatea de a se |Capacitatea de a se |Capacitatea de a se integra || |echipa |integra intr-o echipa, de |integra intr-o echipa, de |intr-o echipa, de a-si aduce || | |a-si aduce contributia prin |a-si aduce contributia prin |contributia prin participare || | |participare efectiva, de a |participare efectiva, de a |efectiva, de a transmite eficient || | |transmite eficient si de a |transmite eficient si de a |idei, pentru realizarea || | |permite dezvoltarea ideilor |permite dezvoltarea ideilor |obiectivelor echipei || | |noi, pentru realizarea |noi, pentru realizarea | || | |obiectivelor echipei |obiectivelor echipei | |+----+----------------------------+----------------------------------+----------------------------------+--------------------------------------+| 9. |Capacitatea de gestionare |Capacitatea de a utiliza |Capacitatea de a utiliza |Capacitatea de a utiliza rational || |eficienta a resurselor |rational si eficient resursele |rational si eficient resursele |si eficient resursele materiale, || |alocate |materiale financiare si |materiale, financiare si |financiare si informationale || | |informationale alocate |informationale alocate |alocate |+----+----------------------------+----------------------------------+----------------------------------+--------------------------------------+|10. |Integritatea morala si etica|Intelegerea si respectarea |Intelegerea si respectarea |Intelegerea si respectarea || |profesionala |principiilor de moralitate si |principiilor de moralitate si |principiilor de moralitate si etica || | |etica socio-profesionala |etica socio-profesionala |socio-profesionala |+----+----------------------------+----------------------------------+----------------------------------+--------------------------------------+


II. Criterii generale de evaluare a performantelor profesionale ale personalului contractual care ocupa functii de conducere
+----+---------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------+|Nr. | | ||crt.|Criteriul de evaluare| Definirea criteriului |+----+---------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| 0 | 1 | 2 |+----+---------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| 1. |Capacitatea |Capacitatea de a identifica activitatile care trebuie desfasurate de structura condusa, delimitarea lor in || |de a organiza |atributii, stabilirea pe baza acestora a obiectivelor; repartizarea echilibrata si echitabila a atributiilor si|| | |a obiectivelor in functie de nivelul, categoria, clasa si gradul profesional ale personalului din subordine |+----+---------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| 2. |Capacitatea |Abilitatea de a crea o viziune realista, de a o transpune in practica si de a o sustine; abilitatea de a || |de a conduce |planifica si de a administra activitatea unei echipe formate din personalitati diferite, cu nivel diferit al || | |capacitatii de a colabora la indeplinirea unei atributii; capacitatea de a adapta stilul de conducere la || | |situatii diferite, precum si de a actiona pentru gestionarea si rezolvarea conflictelor |+----+---------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| 3. |Capacitatea |Armonizarea deciziilor si actiunilor personalului, precum si a activitatilor din cadrul unui compartiment, || |de coordonare |in vederea realizarii obiectivelor acestuia |+----+---------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| 4. |Capacitatea |Capacitatea de supraveghere a modului de transformare a deciziilor in solutii realiste, depistarea || |de control |deficientelor si luarea masurilor necesare pentru corectarea la timp a acestora |+----+---------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| 5. |Competenta |Capacitatea de a lua hotarari rapid, cu simt de raspundere si conform competentei legale, cu privire la || |decizionala |desfasurarea activitatii structurii conduse |+----+---------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| 6. |Capacitatea |Capacitatea de a transfera atributii personalului din subordine care corespunde din punct de vedere || |de a delega |legal si al competentelor proprii, in scopul realizarii la timp si in mod corespunzator a obiectivelor || | |structurii conduse |+----+---------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| 7. |Capacitatea |Cunoasterea aptitudinilor personalului din subordine, inclusiv prin capacitatea de a crea, de a || |de a dezvolta |implementa si de a mentine politici de personal eficiente, in scopul motivarii acestuia; capacitatea de a || |abilitatile |identifica nevoile de instruire ale personalului din subordine si de a forma propuneri privind tematica si || |personalului |formele concrete de realizare a instruirii |+----+---------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| 8. |Abilitati |Capacitatea de a organiza si de a conduce o intalnire sau un interviu, precum si de a o orienta catre o || |de mediere |solutie comun acceptata, tinand seama de pozitiile diferite ale partilor || |si negociere | |+----+---------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| 9. |Alte criterii |Se vor utiliza criteriile stabilite pentru evaluarea performantelor profesionale ale persoanelor care ocupa || | |functii contractuale de executie, prevazute la pct. 1-6, 9 si 10 |+----+---------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

ANEXA Nr. 2a
la regulament


FISA DE EVALUARE
a performantelor profesionale individuale ale persoanelor
care ocupa functii contractuale de conducere
+--------------------------------------------------------------------------------------------------+|Numele si prenumele persoanei evaluate: ||Functia: ................................................ ||Gradul: ................................................. ||Data ultimei promovari: ................................. |+--------------------------------------------------------------------------------------------------+|Numele si prenumele evaluatorului: ||Functia: |+--------------------------------------------------------------------------------------------------+|Perioada evaluata: de la ................. la ........... |+--------------------------------------------------------------------------------------------------++--------------------------------------------+------------------+------------------+---------------+| Obiective in perioada evaluata | % din timp | Realizat | Nota || | | (%) | |+--------------------------------------------+------------------+------------------+---------------+|1. | | | |+--------------------------------------------+------------------+------------------+---------------+|2. | | | |+--------------------------------------------+------------------+------------------+---------------+|.... | | | |+--------------------------------------------+------------------+------------------+---------------+| Obiective revizuite in perioada evaluata | % din timp | Realizat | Nota || | | (%) | |+--------------------------------------------+------------------+------------------+---------------+|1. | | | |+--------------------------------------------+------------------+------------------+---------------+|2. | | | |+--------------------------------------------+------------------+------------------+---------------+|.... | | | |+--------------------------------------------+------------------+------------------+---------------+|Nota finala pentru indeplinirea obiectivelor | |+----------------------------------------------------------------------------------+---------------++-------------------------------------------------------------------------------+-------+----------+| Criteriile de evaluare a performantei profesionale individuale | Nota |Comentarii|+-------------------------------------------------------------------------------+-------+----------+|1. Capacitatea de a organiza | | |+-------------------------------------------------------------------------------+-------+----------+|2. Capacitatea de a conduce | | |+-------------------------------------------------------------------------------+-------+----------+|3. Capacitatea de coordonare | | |+-------------------------------------------------------------------------------+-------+----------+|4. Capacitatea de control | | |+-------------------------------------------------------------------------------+-------+----------+|5. Competenta decizionala | | |+-------------------------------------------------------------------------------+-------+----------+|6. Capacitatea de a delega | | |+-------------------------------------------------------------------------------+-------+----------+|7. Capacitatea de a dezvolta abilitatile personalului | | |+-------------------------------------------------------------------------------+-------+----------+|8. Abilitati de mediere si negociere | | |+-------------------------------------------------------------------------------+-------+----------+|9. Capacitatea de implementare | | |+-------------------------------------------------------------------------------+-------+----------+|10. Capacitatea de a rezolva eficient problemele | | |+-------------------------------------------------------------------------------+-------+----------+|11. Capacitatea de asumare a responsabilitatilor | | |+-------------------------------------------------------------------------------+-------+----------+|12. Capacitatea de autoperfectionare si de valorificare a experientei dobandite| | |+-------------------------------------------------------------------------------+-------+----------+|13. Creativitate si spirit de initiativa | | |+-------------------------------------------------------------------------------+-------+----------+|14. Capacitatea de planificare si organizare a timpului de lucru | | |+-------------------------------------------------------------------------------+-------+----------+|15. Capacitatea de gestionare eficienta a resurselor alocate | | |+-------------------------------------------------------------------------------+-------+----------+|16. Integritatea morala si etica profesionala | | |+-------------------------------------------------------------------------------+-------+----------+|17. Alte criterii specifice | | |+-------------------------------------------------------------------------------+-------+-----+----+|Nota pentru indeplinirea criteriilor de evaluare | |+---------------------------------------------------------------------------------------------+----++--------------------------------------------------------------------------------------------------+|Nota finala a evaluarii: ||(Nota finala pentru indeplinirea obiectivelor + nota pentru indeplinirea criteriilor de ||evaluare)/2 ||Calificativul evaluarii: |+--------------------------------------------------------------------------------------------------+|Rezultate deosebite: ||1. ...............................................................................................||............................... ||2. ...............................................................................................||............................... |+--------------------------------------------------------------------------------------------------+|Dificultati obiective intampinate in perioada evaluata: ||1. ...............................................................................................||............................... ||2. ...............................................................................................||............................... |+--------------------------------------------------------------------------------------------------+|Alte observatii: ||1. ...............................................................................................||............................... ||2. ...............................................................................................||............................... || |+--------------------------------------------------------------------------------------------------+|Propuneri de formare profesionala pentru perioada urmatoare: ||..................................................................................................||...................... |+--------------------------------------------------------------------------------------------------+Obiective pentru urmatoarea perioada pentru care se va face evaluarea:+-------------------------------------------------------------------------------+------------------+| Obiectivul | % din timp |+-------------------------------------------------------------------------------+------------------+|1. | |+-------------------------------------------------------------------------------+------------------+|2. | |+-------------------------------------------------------------------------------+------------------+|... | |+-------------------------------------------------------------------------------+------------------+Criterii specifice pentru urmatoarea perioada pentru care se va face evaluarea:+--------------------------------------------------------------------------------------------------+| Criteriul |+--------------------------------------------------------------------------------------------------+|1. |+--------------------------------------------------------------------------------------------------+|2. |+--------------------------------------------------------------------------------------------------+|.... |+--------------------------------------------------------------------------------------------------++--------------------------------------------------------------------------------------------------+|Comentariile persoanei evaluate: |+--------------------------------------------------------------------------------------------------+|Numele si prenumele persoanei evaluate: ||Functia: ||Semnatura: ||Data: |+--------------------------------------------------------------------------------------------------++--------------------------------------------------------------------------------------------------++--------------------------------------------------------------------------------------------------+|Numele si prenumele evaluatorului: ||Functia: ||Semnatura: ||Data: |+--------------------------------------------------------------------------------------------------+|Observatiile sau comentariile persoanei care contrasemneaza: |+--------------------------------------------------------------------------------------------------+|Numele si prenumele persoanei care contrasemneaza: ||Functia: ||Semnatura persoanei care contrasemneaza: ||Data: |+--------------------------------------------------------------------------------------------------+|Luarea la cunostinta a fisei de evaluare dupa contrasemnare: ||Semnatura persoanei evaluate: ||Data: |+--------------------------------------------------------------------------------------------------+


ANEXA Nr. 2b
la regulament


FISA DE EVALUARE
a performantelor profesionale individuale ale persoanelor
care ocupa functii contractuale de executie
+--------------------------------------------------------------------------------------------------+|Numele si prenumele persoanei evaluate: ||Functia: ................................................ ||Gradul: ................................................. ||Data ultimei promovari: ................................. |+--------------------------------------------------------------------------------------------------+|Numele si prenumele evaluatorului: ||Functia: |+--------------------------------------------------------------------------------------------------+|Perioada evaluata: de la ................. la ........... |+--------------------------------------------------------------------------------------------------++--------------------------------------------+------------------+------------------+---------------+| Obiective in perioada evaluata | % din timp | Realizat | Nota || | | (%) | |+--------------------------------------------+------------------+------------------+---------------+|1. | | | |+--------------------------------------------+------------------+------------------+---------------+|2. | | | |+--------------------------------------------+------------------+------------------+---------------+|.... | | | |+--------------------------------------------+------------------+------------------+---------------+| Obiective revizuite in perioada evaluata | % din timp | Realizat | Nota || | | (%) | |+--------------------------------------------+------------------+------------------+---------------+|1. | | | |+--------------------------------------------+------------------+------------------+---------------+|2. | | | |+--------------------------------------------+------------------+------------------+---------------+|.... | | | |+--------------------------------------------+------------------+------------------+---------------+|Nota finala pentru indeplinirea obiectivelor | |+----------------------------------------------------------------------------------+---------------++-------------------------------------------------------------------------------+-------+----------+| Criteriile de evaluare a performantei profesionale individuale | Nota |Comentarii|+-------------------------------------------------------------------------------+-------+----------+|1. Capacitatea de implementare | | |+-------------------------------------------------------------------------------+-------+----------+|2. Capacitatea de a rezolva eficient problemele | | |+-------------------------------------------------------------------------------+-------+----------+|3. Capacitatea de asumare a responsabilitatilor | | |+-------------------------------------------------------------------------------+-------+----------+|4. Capacitatea de autoperfectionare si de valorificare a experientei dobandite | | |+-------------------------------------------------------------------------------+-------+----------+|5. Creativitate si spirit de initiativa | | |+-------------------------------------------------------------------------------+-------+----------+|6. Capacitatea de planificare si organizare a timpului de lucru | | |+-------------------------------------------------------------------------------+-------+----------+|7. Capacitatea de a lucra independent | | |+-------------------------------------------------------------------------------+-------+----------+|8. Capacitatea de a lucra in echipa | | |+-------------------------------------------------------------------------------+-------+----------+|9. Capacitatea de gestionare eficienta a resurselor alocate | | |+-------------------------------------------------------------------------------+-------+----------+|10. Integritatea morala si etica profesionala | | |+-------------------------------------------------------------------------------+-------+----------+|11. Alte criterii specifice | | |+-------------------------------------------------------------------------------+-------+----------+| | | |+-------------------------------------------------------------------------------+-------+-----+----+|Nota pentru indeplinirea criteriilor de evaluare | |+---------------------------------------------------------------------------------------------+----++--------------------------------------------------------------------------------------------------+|Nota finala a evaluarii: ||(Nota finala pentru indeplinirea obiectivelor + nota pentru indeplinirea criteriilor de ||evaluare)/2 ||Calificativul evaluarii: |+--------------------------------------------------------------------------------------------------+|Rezultate deosebite: ||1. ...............................................................................................||............................... ||2. ...............................................................................................||............................... |+--------------------------------------------------------------------------------------------------+|Dificultati obiective intampinate in perioada evaluata: ||1. ...............................................................................................||............................... ||2. ...............................................................................................||............................... |+--------------------------------------------------------------------------------------------------+|Alte observatii: ||1. ...............................................................................................||............................... ||2. ...............................................................................................||............................... || |+--------------------------------------------------------------------------------------------------+|Propuneri de formare profesionala pentru perioada urmatoare: ||..................................................................................................||...................... |+--------------------------------------------------------------------------------------------------+Obiective pentru urmatoarea perioada pentru care se va face evaluarea:+-------------------------------------------------------------------------------+------------------+| Obiectivul | % din timp |+-------------------------------------------------------------------------------+------------------+|1. | |+-------------------------------------------------------------------------------+------------------+|2. | |+-------------------------------------------------------------------------------+------------------+|... | |+-------------------------------------------------------------------------------+------------------+Criterii specifice pentru urmatoarea perioada pentru care se va face evaluarea:+--------------------------------------------------------------------------------------------------+| Criteriul |+--------------------------------------------------------------------------------------------------+|1. |+--------------------------------------------------------------------------------------------------+|2. |+--------------------------------------------------------------------------------------------------+|.... |+--------------------------------------------------------------------------------------------------++--------------------------------------------------------------------------------------------------+|Comentariile persoanei evaluate: |+--------------------------------------------------------------------------------------------------+|Numele si prenumele persoanei evaluate: ||Functia: ||Semnatura: ||Data: |+--------------------------------------------------------------------------------------------------++--------------------------------------------------------------------------------------------------++--------------------------------------------------------------------------------------------------+|Numele si prenumele evaluatorului: ||Functia: ||Semnatura: ||Data: |+--------------------------------------------------------------------------------------------------+|Observatiile sau comentariile persoanei care contrasemneaza: |+--------------------------------------------------------------------------------------------------+|Numele si prenumele persoanei care contrasemneaza: ||Functia: ||Semnatura persoanei care contrasemneaza: ||Data: |+--------------------------------------------------------------------------------------------------+|Luarea la cunostinta a fisei de evaluare dupa contrasemnare: ||Semnatura persoanei evaluate: ||Data: |+--------------------------------------------------------------------------------------------------+


ANEXA Nr. 3
la regulament


Denumirea autoritatii/institutiei publice:
Directia/Serviciul/Biroul/Compartimentul:


Aprobat1


FISA POSTULUI
Nr. ...................


Informatii generale privind postul
1. Denumirea postului:
2. Nivelul postului (de conducere/de executie):
3. Obiectivul/Obiectivele postului:
Conditii specifice pentru ocuparea postului2
1. Studii de specialitate:
2. Perfectionari (specializari)3:
3. Vechimea in munca/specialitate necesara:
4. Cunostinte de operare/programare pe calculator:
5. Limbi straine4:
6. Abilitati, calitati si aptitudini necesare:
7. Cerinte specifice5:
8. Competenta manageriala (cunostinte de management, calitati si aptitudini manageriale):
Descrierea sarcinilor ce revin postului
1.
2.
..............
Responsabilitatea implicata de post
1. De pregatire/luare a deciziilor6:
2. Delegarea de atributii si competenta:
3. De pastrare a confidentialitatii:
Sfera relationala a titularului postului
1. Sfera relationala interna:
a) Relatii ierarhice
-subordonat fata de:
-superior pentru:
b) Relatii functionale:
c) Relatii de control:
d) Relatii de reprezentare:
2. Sfera relationala externa:
a) cu autoritati si institutii publice:
b) cu organizatii internationale:
c) cu persoane juridice private:
Intocmit de7:
1. Numele si prenumele:
2. Functia:
3. Semnatura:
4. Data intocmirii:
Luat la cunostinta de catre ocupantul postului
1. Numele si prenumele:
2. Functia si gradatia corespunzatoare transei de vechime (daca este cazul):
3. Semnatura
4. Data:
Avizat de8:
1. Numele si prenumele:
2. Functia:
3. Semnatura:
4. Data:
___________
1Se va semna de catre conducatorul autoritatii sau institutiei publice si se va stampila in mod obligatoriu.
2Se va completa cu informatiile privind conditiile prevazute de lege si stabilite la nivelul autoritatii sau institutiei publice pentru ocuparea functiei corespunzatoare.
3Daca este cazul.
4Pentru fiecare dintre criteriile "citit", "scris" si "vorbit" se va stabili nivelul de cunoastere cerut, dupa cum urmeaza: "cunostinte de baza", "nivel mediu", "nivel avansat".
5De exemplu: calatorii frecvente, delegari, detasari, disponibilitate pentru lucru in program prelungit in anumite conditii.
6Limitele libertatii decizionale de care beneficiaza titularul postului pentru indeplinirea sarcinilor care ii revin.
7Se intocmeste de conducatorul compartimentului in care isi desfasoara activitatea titularul postului.
8Se avizeaza de catre superiorul ierarhic al persoanei prevazute la pct. 7.


..................................


  • Nu puteti replica pe acest topic
Similar Topics Collapse

1 useri citesc topicul

0 membri, 1 vizitatori, 0 utilizatori anonimi

Cometa SQL