Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
Noua baza legala pentru tichetele cadou - Forum 100% contabilitate - Conta.ro

Salt la continut


Noua baza legala pentru tichetele cadou

1 reply to this topic

#1 Otilia Alupei

  Membru senior

 • Global Moderators
 • PipPipPipPipPipPip
 • 14430 Postari:
 • Gender:Female
 • Location:Bucuresti

Postat 14 February 2019 - 04:48 PM

https://static.anaf..../L_165_2018.pdf

LEGE Nr. 165/2018 din 10 iulie 2018 privind acordarea biletelor de valoare

EMITENT: PARLAMENTUL ROMÂNIEI
PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 599 din 13 iulie 2018

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

ART. 1
(1) Prezenta lege reglementează modul de acordare, în beneficiul angajaților, a biletelor de valoare, în condițiile și cu excepțiile prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.
(2) Biletele de valoare pot fi emise atât pe suport hârtie, cât și pe suport electronic.

ART. 2
(1) În sensul prezentei legi, biletele de valoare care pot fi acordate sunt: tichete de masă, tichete cadou, tichete de creșă, tichete culturale și vouchere de vacanță.
(2) În înțelesul prezentei legi, cu excepția cazurilor în care se prevede în mod expres altfel, utilizarea termenilor bilet de valoare, tichet de masă, tichet cadou, tichet de creșă, tichet cultural, respectiv voucher de vacanță, va fi interpretată ca făcând referire atât la biletele de valoare pe suport hârtie, cât și la biletele de valoare pe suport electronic.

ART. 8
..........
(6) Biletele de valoare pot fi utilizate doar pe teritoriul României, în termenul de valabilitate și numai pentru achiziționarea bunurilor și serviciilor pentru care au fost emise.
..............

ART. 9
(1) Sumele corespunzătoare biletelor de valoare acordate de angajator, în limitele nominale prevăzute de prezenta lege, sunt deductibile la calculul impozitului pe profit.
(2) Sumele prevăzute la alin. (1) nu se iau în calcul nici pentru angajator, nici pentru salariat la stabilirea drepturilor și obligațiilor care se determină în raport cu venitul salarial.
.......................

CAPITOLUL III Tichetele cadou ART. 15 (1) Tichetele cadou sunt bilete de valoare acordate, ocazional, angajaților, pentru cheltuieli sociale. (2) Prin excepție de la prevederile art. 1, pot fi acordate tichete cadou și altor categorii de beneficiari, pentru campaniile de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, pentru protocol, pentru cheltuielile de reclamă și publicitate. ART. 16 (1) Nivelul maxim al sumelor acordate sub forma tichetelor cadou, potrivit art. 15 alin. (1), nu poate depăși suma stabilită conform art. 10 alin. (1). (2) Nivelul maxim al sumelor acordate sub forma tichetelor cadou, potrivit art. 15 alin. (2), nu poate depăși sumele prevăzute cu această destinație în bugetul alocat fiecărui eveniment. (3) Valoarea nominală a unui tichet cadou este de 10 lei sau un multiplu de 10, dar nu mai mare de 50 lei. ART. 17 (1) Fiecare tichet cadou pe suport hârtie este valabil numai dacă are înscris numărul sub care a fost înseriat de către unitatea emitentă și cuprinde cel puțin următoarele mențiuni: a) numele și adresa emitentului; b) valoarea nominală a tichetului cadou; c) perioada de valabilitate a utilizării tichetului cadou; d) spațiu pentru înscrierea numelui, prenumelui și codului numeric personal ale salariatului care este în drept să utilizeze tichetul cadou; e) spațiu destinat înscrierii datei și aplicării ștampilei unității la care tichetul cadou a fost utilizat. (2) Fiecare tichet cadou pe suport electronic este valabil numai dacă mențiunile prevăzute la alin. (1) lit. a) și c), precum și numele, prenumele și codul numeric personal ale salariatului care este în drept să utilizeze tichetul cadou sunt înscrise pe tichetul cadou pe suport electronic sau sunt stocate într-un alt mod în acesta.
..................

ART. 32
(1) Valoarea nominală maximă a biletelor de valoare prevăzute de prezenta lege se indexează, semestrial, după cum urmează: a) în cazul tichetelor de masă, cu indicele prețurilor de consum, înregistrat la mărfurile alimentare, comunicat de Institutul Național de Statistică; b) în cazul celorlalte bilete de valoare, cu indicele inflației comunicat de Institutul Național de Statistică, în funcție de evoluția tarifelor/prețurilor la serviciile/bunurile a căror contravaloare poate fi achitată cu aceste bilete de valoare, potrivit prezentei legi.
(2) În cazul în care din aplicarea prevederilor alin. (1) rezultă o valoare nominală indexată mai mică decât ultima valoare nominală indexată, pentru perioadele următoare, valoarea nominală a biletului de valoare rămâne nemodificată.
(3) Indexarea biletelor de valoare, potrivit alin. (1), se face prin ordin comun al ministrului finanțelor publice și al ministrului de resort.
.................

ART. 33
(1) La data intrării în vigoare a prezentei legi, tichetele de masă, tichetele cadou, tichetele de creșă și voucherele de vacanță emise în temeiul Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, cu modificările și completările ulterioare, al Legii nr. 193/2006 privind acordarea tichetelor cadou și a tichetelor de creșă, cu modificările ulterioare, respectiv al Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanță, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 94/2014, cu modificările și completările ulterioare, sunt și rămân valabile până la expirarea datei de valabilitate înscrise pe acestea.

ART. 34 Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2019, cu excepția art. 35, care intră în vigoare la 3 zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

ART. 35
(1) În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului articol se elaborează criteriile privind acordarea autorizației de funcționare a unităților emitente de bilete de valoare, care se aprobă prin ordin al ministrului finanțelor publice.
(2) În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului articol, Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Muncii și Justiției Sociale, Ministerul Turismului și Ministerul Culturii și Identității Naționale elaborează normele metodologice de aplicare a prezentei legi, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

ART. 36 La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă:
............
b) Legea nr. 193/2006 privind acordarea tichetelor cadou și a tichetelor de creșă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 446 din 23 mai 2006, cu modificările ulterioare;
..............#2 Otilia Alupei

  Membru senior

 • Global Moderators
 • PipPipPipPipPipPip
 • 14430 Postari:
 • Gender:Female
 • Location:Bucuresti

Postat 14 February 2019 - 05:15 PM

CAPITOLUL VII

Contravenţii şi sancţiuni

ART. 28
(1) Constituie contravenţie următoarele fapte, dacă nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracţiuni:
a) utilizarea biletelor de valoare în alt scop decât cel prevăzut de prezenta lege;
b) solicitarea şi/sau furnizarea de numerar în schimbul biletelor de valoare sau pentru fracţiuni din acestea;
c) refuzul nejustificat al operatorilor economici şi unităţilor care acceptă bilete de valoare de furnizare a bunurilor sau serviciilor. Refuzul este justificat dacă există bănuieli întemeiate privind autenticitatea biletelor de valoare, identitatea dintre titularul biletelor de valoare şi beneficiarul acestora;
d) diminuarea valorii nominale a biletelor de valoare acordate angajaţilor;
e) emiterea de bilete de valoare cu alte valori nominale decât cele prevăzute de prezenta lege;
f) emiterea de bilete de valoare de către alte entităţi decât cele prevăzute la art. 5 alin. (1);
g) comercializarea biletelor de valoare contra unei fracţiuni de preţ sau a altor bunuri/servicii decât cele stabilite prin prezenta lege;
h) comercializarea de către salariaţi şi/sau de către unităţile prevăzute la art. 11 alin. (2) şi (3) a tichetelor de masă contra unor produse, altele decât cele alimentare;
i) utilizarea de către salariaţi a unui număr de tichete de masă mai mare decât numărul de zile lucrate.

(2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) se sancţionează după cum urmează:
a) cu 0,5 puncte-amendă, fapta prevăzută la alin. (1) lit. i);
b) cu 1,5 puncte-amendă, faptele prevăzute la alin. (1) lit. a) şi c);
c) cu 3 puncte-amendă, fapta prevăzută la alin. (1) lit. b);
d) cu 14 puncte-amendă, faptele prevăzute la alin. (1) lit. d) - h).

(3) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu 14 puncte-amendă fapta unităţilor emitente de a alimenta biletele de valoare pe suport electronic cu nerespectarea prevederilor art. 8 alin. (8) şi art. 11 alin. (3).

(4) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu 14 puncte-amendă fapta unităţilor emitente de a emite bilete de valoare cu nerespectarea prevederilor art. 13, 17, 20, 23 şi 26.

(5) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu 7 puncte-amendă acceptarea de către unitatea afiliată de vouchere de vacanţă de la alte persoane decât titularul voucherului de vacanţă.

(6) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu 14 puncte-amendă şi retragerea certificatului de clasificare, respectiv a licenţei de turism acceptarea de către unităţile afiliate de vouchere de vacanţă pentru achiziţionarea de servicii care nu îndeplinesc condiţiile pachetului minim de servicii prevăzut la art. 24 alin. (8).

(7) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu 14 puncte-amendă şi retragerea licenţei de turism fapta agenţiei de turism de a emite, în calitate de unitate afiliată, pachete de servicii turistice pentru achiziţionare cu vouchere de vacanţă la un preţ mai mare faţă de preţul pachetului similar de servicii achiziţionat prin alte mijloace de plată.

(8) Un punct-amendă reprezintă contravaloarea unui salariu de bază minim brut pe ţară garantat în plată, stabilit în condiţiile legii.

ART. 29
Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 28 se fac de către personalul cu atribuţii de control, împuternicit în acest sens, din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, Ministerului Turismului, Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale, după caz. ART. 30 Contravenţiilor prevăzute la art. 28 şi 29 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.Similar Topics Collapse

1 useri citesc topicul

0 membri, 1 vizitatori, 0 utilizatori anonimi

Cometa SQL