Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
Noua baza legala pentru tichetele de masa - Forum 100% contabilitate - Conta.ro

Salt la continut


Noua baza legala pentru tichetele de masa

1 reply to this topic

#1 Otilia Alupei

  Membru senior

 • Global Moderators
 • PipPipPipPipPipPip
 • 14286 Postari:
 • Gender:Female
 • Location:Bucuresti

Postat 14 February 2019 - 04:53 PM

https://static.anaf..../L_165_2018.pdf

LEGE Nr. 165/2018 din 10 iulie 2018 privind acordarea biletelor de valoare

EMITENT: PARLAMENTUL ROMÂNIEI
PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 599 din 13 iulie 2018

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I Dispoziţii generale

ART. 1
(1) Prezenta lege reglementează modul de acordare, în beneficiul angajaţilor, a biletelor de valoare, în condiţiile şi cu excepţiile prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Biletele de valoare pot fi emise atât pe suport hârtie, cât şi pe suport electronic.

ART. 2
(1) În sensul prezentei legi, biletele de valoare care pot fi acordate sunt: tichete de masă, tichete cadou, tichete de creşă, tichete culturale şi vouchere de vacanţă.
(2) În înţelesul prezentei legi, cu excepţia cazurilor în care se prevede în mod expres altfel, utilizarea termenilor bilet de valoare, tichet de masă, tichet cadou, tichet de creşă, tichet cultural, respectiv voucher de vacanţă, va fi interpretată ca făcând referire atât la biletele de valoare pe suport hârtie, cât şi la biletele de valoare pe suport electronic.

ART. 8
..........
(6) Biletele de valoare pot fi utilizate doar pe teritoriul României, în termenul de valabilitate şi numai pentru achiziţionarea bunurilor şi serviciilor pentru care au fost emise.
..............

ART. 9
(1) Sumele corespunzătoare biletelor de valoare acordate de angajator, în limitele nominale prevăzute de prezenta lege, sunt deductibile la calculul impozitului pe profit.
(2) Sumele prevăzute la alin. (1) nu se iau în calcul nici pentru angajator, nici pentru salariat la stabilirea drepturilor şi obligaţiilor care se determină în raport cu venitul salarial.
.......................

CAPITOLUL II

Tichetele de masă

ART. 11
(1) Tichetele de masă sunt bilete de valoare acordate angajaţilor, lunar, ca alocaţie individuală de hrană, utilizate numai pentru achitarea mesei sau pentru achiziţionarea de produse alimentare.
(2) Tichetele de masă pe suport hârtie pot fi utilizate în unităţi de alimentaţie publică, magazine alimentare, cantine-restaurant, bufete sau orice alte tipuri de unităţi care comercializează produse alimentare, cu care unităţile emitente au contractat prestarea serviciilor respective.
(3) Tichetele de masă pe suport electronic pot fi utilizate doar în unităţi de alimentaţie publică, magazine alimentare, cantine-restaurant, bufete sau orice alte tipuri de unităţi care comercializează produse alimentare şi care au încheiat contracte de prestare a serviciilor reglementate de prezenta lege cu unităţile emitente de tichete de masă pe suport electronic şi trebuie să permită, în mod exclusiv, utilizarea pentru achitarea mesei sau pentru achiziţionarea de produse alimentare, inclusiv pentru plata online a acestora.
(4) În cazul în care suma corespunzătoare produselor alimentare solicitate de salariat este mai mică decât valoarea nominală a tichetelor de masă pe suport hârtie, utilizarea acestora este considerată integrală.
(5) Debitarea sumelor corespunzătoare produselor alimentare solicitate de salariat, în cazul tichetelor de masă pe suport electronic, se realizează la valoarea respectivelor produse alimentare.

ART. 12
(1) Tichetele de masă pe suport hârtie se distribuie de către angajator, lunar, în ultima decadă a fiecărei luni, pentru luna următoare.
(2) În condiţiile prevăzute la alin. (1), angajatorul distribuie, pe salariat, un număr de tichete de masă corespunzător numărului de zile lucrătoare din luna pentru care se face distribuirea.
(3) Valoarea tichetelor de masă pe suport electronic este transferată lunar salariaţilor, în ultima decadă a fiecărei luni, pentru luna următoare, de către unitatea emitentă de tichete de masă pe suport electronic, corespunzător numărului de zile lucrătoare din luna pentru care se face transferul, conform contractului încheiat de unitatea emitentă cu angajatorul.
(4) Salariatul poate utiliza, lunar, un număr de tichete de masă cel mult egal cu numărul de zile lucrate.
(5) Salariatul are obligaţia să restituie angajatorului, la finele fiecărei luni, precum şi la încetarea contractului individual de muncă, tichetele de masă necuvenite, în cazul tichetelor de masă pe suport hârtie, sau valoarea corespunzătoare tichetelor de masă necuvenite, în cazul tichetelor de masă pe suport electronic.

ART. 13
(1) Fiecare tichet de masă pe suport hârtie este valabil numai dacă are înscris numărul sub care a fost înseriat de către unitatea emitentă şi cuprinde cel puţin următoarele menţiuni: a) numele şi adresa emitentului;
b) valoarea nominală a tichetului de masă;
c) perioada de valabilitate a utilizării tichetului de masă;
d) spaţiu pentru înscrierea numelui, prenumelui şi codului numeric personal ale salariatului care este în drept să utilizeze tichetul de masă;
e) interdicţia de a fi utilizat pentru achiziţionarea de ţigări sau de produse alcoolice;
f) spaţiu destinat înscrierii datei şi aplicării ştampilei unităţii la care tichetul de masă a fost utilizat.
(2) Fiecare tichet de masă pe suport electronic este valabil numai dacă menţiunile prevăzute la alin. (1) lit. a), c) şi e), precum şi numele, prenumele şi codul numeric personal ale salariatului care este în drept să utilizeze tichetul de masă sunt înscrise pe tichetul de masă pe suport electronic sau sunt stocate într-un alt mod în acesta.

ART. 14 Valoarea nominală a unui tichet de masă nu poate depăşi suma de 15,18 lei.
..................

ART. 32
(1) Valoarea nominală maximă a biletelor de valoare prevăzute de prezenta lege se indexează, semestrial, după cum urmează: a) în cazul tichetelor de masă, cu indicele preţurilor de consum, înregistrat la mărfurile alimentare, comunicat de Institutul Naţional de Statistică; b) în cazul celorlalte bilete de valoare, cu indicele inflaţiei comunicat de Institutul Naţional de Statistică, în funcţie de evoluţia tarifelor/preţurilor la serviciile/bunurile a căror contravaloare poate fi achitată cu aceste bilete de valoare, potrivit prezentei legi.
(2) În cazul în care din aplicarea prevederilor alin. (1) rezultă o valoare nominală indexată mai mică decât ultima valoare nominală indexată, pentru perioadele următoare, valoarea nominală a biletului de valoare rămâne nemodificată.
(3) Indexarea biletelor de valoare, potrivit alin. (1), se face prin ordin comun al ministrului finanţelor publice şi al ministrului de resort.
.................

ART. 33
(1) La data intrării în vigoare a prezentei legi, tichetele de masă, tichetele cadou, tichetele de creşă şi voucherele de vacanţă emise în temeiul Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, cu modificările şi completările ulterioare, al Legii nr. 193/2006 privind acordarea tichetelor cadou şi a tichetelor de creşă, cu modificările ulterioare, respectiv al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 94/2014, cu modificările şi completările ulterioare, sunt şi rămân valabile până la expirarea datei de valabilitate înscrise pe acestea.

ART. 34 Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2019, cu excepţia art. 35, care intră în vigoare la 3 zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

ART. 35
(1) În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului articol se elaborează criteriile privind acordarea autorizaţiei de funcţionare a unităţilor emitente de bilete de valoare, care se aprobă prin ordin al ministrului finanţelor publice.
(2) În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului articol, Ministerul Finanţelor Publice, Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale, Ministerul Turismului şi Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale elaborează normele metodologice de aplicare a prezentei legi, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

ART. 36 La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă:
a) Legea nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 260 din 13 iulie 1998, cu modificările şi completările ulterioare;
.....................#2 Otilia Alupei

  Membru senior

 • Global Moderators
 • PipPipPipPipPipPip
 • 14286 Postari:
 • Gender:Female
 • Location:Bucuresti

Postat 14 February 2019 - 05:17 PM

CAPITOLUL VII

Contravenții și sancțiuni

ART. 28
(1) Constituie contravenție următoarele fapte, dacă nu sunt săvârșite în astfel de condiții încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracțiuni:
a) utilizarea biletelor de valoare în alt scop decât cel prevăzut de prezenta lege;
b) solicitarea și/sau furnizarea de numerar în schimbul biletelor de valoare sau pentru fracțiuni din acestea;
c) refuzul nejustificat al operatorilor economici și unităților care acceptă bilete de valoare de furnizare a bunurilor sau serviciilor. Refuzul este justificat dacă există bănuieli întemeiate privind autenticitatea biletelor de valoare, identitatea dintre titularul biletelor de valoare și beneficiarul acestora;
d) diminuarea valorii nominale a biletelor de valoare acordate angajaților;
e) emiterea de bilete de valoare cu alte valori nominale decât cele prevăzute de prezenta lege;
f) emiterea de bilete de valoare de către alte entități decât cele prevăzute la art. 5 alin. (1);
g) comercializarea biletelor de valoare contra unei fracțiuni de preț sau a altor bunuri/servicii decât cele stabilite prin prezenta lege;
h) comercializarea de către salariați și/sau de către unitățile prevăzute la art. 11 alin. (2) și (3) a tichetelor de masă contra unor produse, altele decât cele alimentare;
i) utilizarea de către salariați a unui număr de tichete de masă mai mare decât numărul de zile lucrate.

(2) Contravențiile prevăzute la alin. (1) se sancționează după cum urmează:
a) cu 0,5 puncte-amendă, fapta prevăzută la alin. (1) lit. i);
b) cu 1,5 puncte-amendă, faptele prevăzute la alin. (1) lit. a) și c);
c) cu 3 puncte-amendă, fapta prevăzută la alin. (1) lit. b);
d) cu 14 puncte-amendă, faptele prevăzute la alin. (1) lit. d) - h).

(3) Constituie contravenție și se sancționează cu 14 puncte-amendă fapta unităților emitente de a alimenta biletele de valoare pe suport electronic cu nerespectarea prevederilor art. 8 alin. (8) și art. 11 alin. (3).

(4) Constituie contravenție și se sancționează cu 14 puncte-amendă fapta unităților emitente de a emite bilete de valoare cu nerespectarea prevederilor art. 13, 17, 20, 23 și 26.

(5) Constituie contravenție și se sancționează cu 7 puncte-amendă acceptarea de către unitatea afiliată de vouchere de vacanță de la alte persoane decât titularul voucherului de vacanță.

(6) Constituie contravenție și se sancționează cu 14 puncte-amendă și retragerea certificatului de clasificare, respectiv a licenței de turism acceptarea de către unitățile afiliate de vouchere de vacanță pentru achiziționarea de servicii care nu îndeplinesc condițiile pachetului minim de servicii prevăzut la art. 24 alin. (8).

(7) Constituie contravenție și se sancționează cu 14 puncte-amendă și retragerea licenței de turism fapta agenției de turism de a emite, în calitate de unitate afiliată, pachete de servicii turistice pentru achiziționare cu vouchere de vacanță la un preț mai mare față de prețul pachetului similar de servicii achiziționat prin alte mijloace de plată.

(8) Un punct-amendă reprezintă contravaloarea unui salariu de bază minim brut pe țară garantat în plată, stabilit în condițiile legii.

ART. 29
Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la art. 28 se fac de către personalul cu atribuții de control, împuternicit în acest sens, din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, Ministerului Muncii și Justiției Sociale, Ministerului Turismului, Ministerului Culturii și Identității Naționale, după caz. ART. 30 Contravențiilor prevăzute la art. 28 și 29 le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.Similar Topics Collapse

1 useri citesc topicul

0 membri, 1 vizitatori, 0 utilizatori anonimi

Cometa SQL