Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
Prima de relocare prevăzută de art.76.2 din Legea nr.76/2002 - Forum 100% contabilitate - Conta.ro

Salt la continut


Prima de relocare prevăzută de art.76.2 din Legea nr.76/2002


 • Nu puteti replica pe acest topic
No replies to this topic

#1 Otilia Alupei

  Membru senior

 • Global Moderators
 • PipPipPipPipPipPip
 • 14778 Postari:
 • Gender:Female
 • Location:Bucuresti

Postat 07 November 2019 - 12:26 PM


Prima de relocare
prevăzută de art.762 din Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă


În temeiul art.762 alin. (1) din lege, persoanele înregistrate ca șomeri la agențiile pentru ocuparea forței de muncă care se încadrează în muncă, potrivit legii, într-o altă localitate situată la o distanță mai mare de 50 km față de localitatea în care își au domiciliul sau reședința și, ca urmare a acestui fapt, își schimbă domiciliul sau își stabilesc reședința în localitatea respectivă sau în localitățile învecinate acesteia, beneficiază, la cerere, de o primă de relocare, neimpozabilă, acordată din bugetul asigurărilor pentru șomaj, egală cu 75% din suma destinată asigurării cheltuielilor pentru locuire în noul domiciliu sau noua reședință, dar nu mai mult de 900 lei.

Conform alin.(2) al aceluiași articol, prima de relocare prevăzută la alin.(1) se acordă persoanelor ale căror venituri nete lunare realizate de către acestea în situația în care sunt persoane singure sau împreună cu familiile acestora nu depășesc suma de 5.000 lei/lună.

Potrivit alin.(3), persoanele singure și familiile prevăzute la alin.(2) sunt definite în sensul art. 2 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare.
Prin sintagma cheltuieli pentru locuire prevăzută la alin.(1) se înțelege cheltuielile necesare pentru plata chiriei și a utilităților în noul domiciliu sau noua reședință, astfel cum este prevăzut la alin.(4) al aceluiași articol.

Alin.(5) dispune expres că, în situația în care angajatorul sau autoritățile administrației publice locale sau centrale asigură locuință de serviciu sau suportarea cheltuielilor aferente chiriei din fonduri ale angajatorului sau fonduri publice, prima de relocare nu se acordă.

Conform alin.(6), prima de relocare stabilită în cuantumul prevăzut la alin.(1) se acordă lunar, pe o perioadă de cel mult 36 de luni, în situația în care în această perioadă sunt respectate condițiile prevăzute la alin.(1) și (2).
În temeiul art.763 alin.(1) din aceeași lege, prima de relocare prevăzută la art.762 se acordă la cerere și nu se cumulează cu prima de activare, cu prima de încadrare sau cu prima de instalare prevăzute la art.732, la art.74, respectiv la art.75.

Beneficiază de prima de relocare persoanele care se încadrează în muncă, cu normă întreagă, pentru o perioadă de cel puțin 12 luni, astfel cum prevede alin.(2) al aceluiași articol.

Alin.(3) prevede că nu beneficiază de prima de relocare:
a) persoanele care au mai beneficiat de o primă de relocare sau de una dintre primele prevăzute la art.74 și 75, în ultimele 36 de luni premergătoare solicitării primei de relocare;
b) persoanele care se încadrează la angajatori cu care au fost în raporturi de muncă sau de serviciu în ultimii 2 ani;
c) persoanele care se încadrează la angajatori la care calitatea de administrator/asociat este deținută de una sau mai multe persoane fizice sau juridice care au calitatea de administrator/asociat și la alți angajatori cu care persoanele au fost în raporturi de muncă sau de serviciu în ultimii 2 ani;
d) persoanele pentru care plata indemnizației de șomaj a fost suspendată potrivit art.45 alin.(1) lit.c), iar ulterior, ca urmare a schimbării duratei contractului individual de muncă, plata indemnizației de șomaj încetează potrivit art.44 lit.a);
e) absolvenții licențiați ai facultăților de medicină, medicină dentară și farmacie care, la data solicitării dreptului, au promovat concursul național de rezidențiat pe locuri sau pe posturi în condițiile legii;
f) absolvenții instituțiilor de învățământ față de care angajatorii au obligația, potrivit legii, de a-i încadra în muncă;
g) persoanele care dețin în proprietate sau coproprietate o altă locuință în localitatea în care își schimbă domiciliul sau își stabilesc reședința sau în localitățile învecinate acesteia, ca urmare a încadrării în muncă.
Potrivit alin.(4) al aceluiași articol, persoanele care beneficiază de prima de relocare au dreptul la menținerea acesteia și în cazul în care, în perioada de 36 de luni de la angajare, le încetează raportul de muncă sau de serviciu la angajatorul la care s-au încadrat în muncă și se încadrează în termen de 30 de zile la un alt angajator, în aceleași condiții.

Condiții
· Persoana solicitantă să fie înregistrată ca șomer la agenția pentru ocuparea forței de muncă;
· Încadrarea în muncă să fie într-o localitate situată la o distanță mai mare de 50 km de localitatea de domiciliu sau reședință;
· Schimbarea domiciliului sau stabilirea reședinței se face în localitatea unde se încadrează sau în localitățile învecinate acesteia;
· Să nu revină la vechiul domiciliu sau vechea reședință într-o perioadă de 12 luni de la angajare;
· Venitul net lunar al persoanei solicitante împreună cu veniturile nete lunare ale membrilor săi de familie (soț/soție, copii în întreținere) să nu depășească suma de 5000 lei/lună;
· Persoana solicitantă împreună cu membrii săi de familie nu deține în proprietate sau în coproprietate o altă locuință în localitatea în care își schimbă domiciliu sau își stabilește reședința sau în localitățile învecinate acesteia, ca urmare a încadrării în muncă, sau soțul/soția, copiii aflați în întreținere.
· Încadrarea în muncă să fie cu normă întreagă, pentru o perioadă de cel puțin 12 luni;
· În ultimii 2 ani anteriori angajării să nu mai fi lucrat la acel angajator;
· În ultimii 2 ani anteriori angajării să nu fi lucrat la administratorii/asociații angajatorului ( în situația în care angajatorul are mai mulți administratori/ asociați);
· Nu a beneficiat de prima de relocare, primă de încadrare sau prima de instalare în ultimele 36 luni premergătoare solicitării primei de relocare;
· Persoanele al/a căror soț/soție nu a beneficiat de prima de relocare sau de una dintre primele prevăzute la art.74 și 75 în ultimele 36 de luni premergătoare solicitării primei de relocare.

Acte necesare (conform art. 46^4 din H.G. nr. 174/2002)
Pentru acordarea primei de relocare, persoana va depune la agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană sau a municipiului București, unde se află în evidență, în termen de 60 de zile de la data încadrării în muncă, următoarele documente, după caz:
1. Cerere – conform model - Anexa nr. 13^1 la Norme
2. Actul de identitate al persoanei solicitante care să ateste noul domiciliu și, după caz, al soțului, soției și copiilor aflați în întreținere ori al altor persoane care împreună cu aceasta constituie o familie în sensul art. 2 din Legea nr. 416/2001;
3. Contract de muncă, cu precizarea locului de muncă unde persoana urmează să își desfășoare activitatea;
4. Angajament - conform model – Anexa nr. 13^2 la Norme , care constituie titlu executoriu, potrivit legii;
5. Declarație pe propria răspundere a angajatorului din care să rezulte că în ultimii 2 ani acesta nu a mai fost în raporturi de muncă sau de serviciu cu persoana respectivă;
6. Declarație pe propria răspundere a angajatorului din care să rezulte că în ultimii 2 ani persoana angajată nu a mai fost în raporturi de muncă sau de serviciu cu alți angajatori la care calitatea de administrator / asociat este deținută de una sau mai multe persoane fizice sau juridice care au calitatea de administrator/ asociat la angajatorul la care se realizează încadrarea în muncă;
7. Declarație pe propria răspundere a angajatorului din care să rezulte că pentru persoana respectivă ori familia acestuia se asigură sau nu se asigură locuință de serviciu ori se suportă sau nu se suportă cheltuielile aferente din fondurile angajatorului;
8. Declarația pe propria răspundere a persoanei încadrate în muncă din care să rezulte că autoritatea publică locală sau centrală asigură sau nu asigură locuință de serviciu ori suportă sau nu suportă cheltuielile aferente din fonduri publice persoanei respective ori familiei acesteia;
9. Declarație pe propria răspundere a persoanei solicitante că atât ea cât și membrii sai de familie (soție, soț, copii aflați în întreținere) nu deține în proprietate sau în coproprietate o altă locuință în localitatea în care se încadrează sau în localitățile învecinate, sau în localitatea în care își schimbă domiciliu sau își stabilește reședința ori în localitățile învecinate acesteia, ca urmare a încadrării în muncă;
10. Declarația pe propria răspundere a persoanei solicitante din care să rezulte că soțul/soția nu a beneficiat de primă de relocare sau de una dintre primele prevăzute la art.74 și 75 în ultimele 36 luni premergătoare solicitării primei de relocare;
11. Declarație pe propria răspundere a absolvenților licențiați ai facultăților de medicină, medicină dentară și farmacie din care să rezulte că la data solicitării primei de relocare prevăzute la art.762 din lege nu au promovat concursul național de rezidențial pe locuri sau pe posturi în condițiile legii, după caz;
12. Declarația pe propria răspundere a angajatorului absolvenților instituțiilor de învățământ din care să rezulte că nu are obligația, potrivit legii, de a angaja persoana din această categorie, după caz;
13. După caz, certificatul de căsătorie și, după caz certificatele de naștere ale copiilor sau documentele care atestă situația juridică a copiilor față de reprezentantul legal, după caz, în copie certificată pentru conformitate cu originalul de către persoana solicitantă a dreptului;
14. Actele prevăzute de lege în cazul familiilor monoparentale, prin care se face dovada privind componența familiei, filiația copiilor și situația lor juridică față de reprezentantul legal, după caz, în copie certificată pentru conformitate cu originalul de către persoana solicitantă a dreptului;
15. Contractul de închiriere înregistrat, conform prevederilor legale, la organul fiscal competent, în copie certificată pentru conformitate cu originalul de către persoana solicitantă a dreptului;
16. Declarație pe propria răspundere privind membrii familiei sale șiveniturile nete pe care le realizează persoana singură sau împreună cu familiape fiecarepersoană, după caz, pe fiecare categorie de venit net care se realizează în luna anterioară lunii în care se depune cererea, însoțită de acte doveditoare venitului net realizat;
17. Adeverință emisă de angajator din care să rezulte că solicitantul de primă de relocare este încadrat în muncă, cât și venitul net realizat din salariu și venituri asimilate salariilor pentru luna anterioară solicitării primei.

ACTE care se depun LUNAR: (până în ultima zi calendaristică a lunii, pentru luna expirată)

CERERE - pentru plata lunara a primei însoțită de următoarele acte :
a) Copie după actul de identitate – pentru verificarea condiției prevăzute la art. 76^4 alin. (2) din Legea nr. 76/2002 – condiția ca persoana solicitantă să nu revină la vechiul domiciliu/ reședință într-o perioadă de 12 luni de la angajare;
b) Dovada plății chiriei lunare stabilite în contractul de închiriere înregistrat la organul fiscal competent. Dovada platii se face printr un inscris sub semnatura privata prin care se atesta ca intre partile semnatare ale contractului de inchiriere inregistrat la organul fiscal competent s-a realizat plata, respectiv incasarea sumei reprezentand chiria lunara stabilita in contract ori prin orice inscris emis de o institutie bancara, in copie, in situatia in care plata chiriei lunare se poate face prin depunerea sau transferul acesteia in cont bancar;
c) Facturile emise de furnizorii de utilități, respectiv: energie electrică, energie termică, gaz, apă, canal, deșeuri menajere, după caz, pentru spațiul locativ care face obiectul contractului de închiriere pentru luna pentru care se solicită acordarea primei de relocare, în copie, - în situația în care suma reprezentând 75% din chiria lunară stabilită este mai mică de 900 lei/lună. Se pot depune facturile emise de oricare dintre furnizorii de astfel de utilitati pana la atingerea sumei de 900 lei care reprezinta cuantumul lunar maxim al primei de relocare, prin adunarea sumei reprezentand 75% din chiria lunara stabilita in contractul de inchiriere cu suma reprezentand 75% din contravaloarea facturii de utilitati care se depune.
d) Declarație pe proprie răspundere privind membrii familiei și veniturile nete realizate de persoana singură sau împreună cu familia, pe fiecare persoană, după caz, pe fiecare categorie de venit net realizat, in luna pentru care se solicita cuantumul lunar al primei de relocare, însoțită de acte doveditoare venitului net realizat;
e) Adeverință emisă de angajator ca este incadrat in munca si care atesta venitul net din salarii si asimilate salariilor realizat de persoana incadrata in luna pentru care aceasta solicita cuantumul lunar al primei de relocare; Contractul de inchiriere nou,inregistrat la organul fiscal competent, in copie certificata pentru conformitate cu originalul de catre persoana solicitanta a dreptului, in situatia in care contractul de inchiriere depus la agentie in vederea acordarii primei de relocare inceteaza in perioada de acordare a acestei prime.

Depunerea documentelor :
 • Personal – la sediul agenției
 • Prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire
 • Prin fax sau e-mail • Nu puteti replica pe acest topic1 useri citesc topicul

0 membri, 1 vizitatori, 0 utilizatori anonimi

Cometa SQL