Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
ORDIN privind încadrarea în activitatea de creare de programe pentru calculator - Forum 100% contabilitate - Conta.ro

Salt la continut


ORDIN privind încadrarea în activitatea de creare de programe pentru calculator


  • Nu puteti replica pe acest topic
No replies to this topic

#1 Otilia Alupei

    Membru senior

  • Nou venit
  • PipPipPipPipPipPip
  • 16663 Postari:
  • Gender:Female
  • Location:Bucuresti

Postat 09 January 2023 - 05:07 PM

MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ȘI DIGITALIZĂRII Nr. 21.813 din 15 decembrie 2022 MINISTERUL EDUCAȚIEI Nr. 6.421 din 16 decembrie 2022
MINISTERUL MUNCII ȘI SOLIDARITĂȚII SOCIALE Nr. 2.246 din 20 decembrie 2022
MINISTERUL FINANȚELOR Nr. 4.433 din 22 decembrie 2022

ORDIN privind încadrarea în activitatea de creare de programe pentru calculator

Art. 1. — (1) Angajatii operatorilor economici care isi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei in conformitate cu legislatia in vigoare, al caror obiect de activitate include crearea programe pentru calculator (cod CAEN 5821, 5829, 6201, 6202, 6209), beneficiaza de scutirea de la plata impozitului pe veniturile din salarii si asimilate salariilor, prevazuta la art. 60 pct. 2 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
a) posturile pe care sunt angajati corespund listei cuprinzand ocupatiile si activitatile mentionate in anexa, sectiunile 1 si 2;
b) postul face parte dintr-un compartiment specializat de informatica, evidentiat in organigrama angajatorului, cum ar fi: directie, departament, oficiu, serviciu, birou, compartiment sau altele similare;
c) detin o diploma acordata dupa finalizarea unei forme de invatamant superior de lunga durata sau de scurta durata sau detin o diploma acordata dupa finalizarea ciclului I de studii universitare de licenta, eliberata de o institutie de invatamant superior acreditata, sau detin o diploma de bacalaureat si urmeaza cursurile unei institutii de invatamant superior acreditate si presteaza efectiv una dintre activitatile prevazute in anexa;
d) angajatorul a realizat in anul fiscal precedent si a inregistrat distinct in balantele analitice venituri din activitatea de creare de programe pentru calculator destinata comercializarii;
e) veniturile anuale prevazute la lit. d) au o valoare de cel putin echivalentul in lei a 10.000 euro (calculat la cursul de schimb valutar mediu lunar comunicat de Banca Nationala a Romaniei, aferent fiecarei luni in care s-a inregistrat venitul) pentru fiecare angajat care beneficiaza de scutirea de la plata impozitului pe venit.
(2) Societatile care se infiinteaza in cursul anului fiscal, in vederea beneficierii de facilitatea fiscala prevazuta la alin. (1), sunt exceptate de la indeplinirea conditiei prevazute la alin. (1) lit. d), pentru anul infiintarii si pentru anul fiscal urmator.
(3) Societatile care au facut in cursul anului obiectul unei reorganizari potrivit legii, in vederea beneficierii de facilitatea fiscala prevazuta la alin. (1), sunt exceptate de la indeplinirea conditiei prevazute la alin. (1) lit. d) pentru anul in care s-a produs operatiunea de reorganizare.
(4) De prevederile alin. (1) beneficiaza angajatii ale caror diplome sunt echivalente sau recunoscute, prin structurile de specialitate ale Ministerului Educatiei, la nivelul diplomelor mentionate la alin. (1) lit. c).
(5) De prevederile alin. (1) beneficiaza angajatii ale caror diplome sunt echivalate sau recunoscute, prin structurile de specialitate ale Ministerului Educatiei, cu diploma de bacalaureat si care urmeaza cursurile unei institutii de invatamant superior acreditate.

Art. 2. — (1) Angajatii din institutiile publice definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru perioada in care desfasoara activitati de creare de programe pentru calculator, potrivit competentelor si atributiilor specifice prevazute in fisa postului, beneficiaza de scutirea de impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor, prevazuta la art. 60 pct. 2 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, daca sunt indeplinite cumulativ si conditiile prevazute la art. 1 alin. (1) lit. b) si c).
(2) Posturile alocate desfasurarii activitatii de creare de programe pentru calculator se stabilesc prin act administrativ al conducatorului institutiei publice si se prevad in organigrama angajatorului la care angajatii prevazuti la alin. (1) sunt incadrati.
(3) Conducatorul institutiei publice, in vederea acordarii facilitatii fiscale pentru angajatii prevazuti la alin. (1), prevede in fisa postului cel putin una dintre activitatile prevazute in sectiunea a 2-a a anexei.
(4) Prevederile art. 1 alin. (4) si (5) se aplica in mod corespunzator.
(5) Prin perioada in care desfasoara activitati de creare de programe pentru calculator se intelege durata procesului de creare de programe pentru calculator aprobat de organul de conducere abilitat al angajatorului.

Art. 3. — Activitatea de creare de programe pentru calculator, in sensul prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, reprezinta prestarea efectiva a uneia dintre activitatile de creare de programe pentru calculator corespunzatoare ocupatiilor specifice mentionate in anexa, dupa caz, corespunzatoare fisei postului completate conform art. 2 alin. (3).

Art. 4. — (1) Documentele justificative care se au in vedere la incadrarea persoanelor scutite de la plata impozitului pe veniturile din salarii si asimilate salariilor, in conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, conform ocupatiilor si activitatilor specifice prevazute in anexa, sunt:
a) actul constitutiv, in cazul operatorilor economici;
b) organigrama angajatorului;
c) fisa postului;
d) copia cu mentiunea „conform cu originalul” a diplomei acordate dupa finalizarea studiilor in invatamantul universitar de lunga/scurta durata, respectiv copia cu mentiunea „conform cu originalul” a diplomei acordate dupa finalizarea ciclului I de studii universitare de licenta, respectiv copia cu mentiunea „conform cu originalul” a documentului de echivalare sau recunoastere a diplomei, eliberat prin structurile de specialitate ale Ministerului Educatiei, pentru angajatii persoane fizice;
e) adeverinta de absolvire a studiilor universitare de licenta,
eliberata de institutia de invatamant superior in cauza, in cazul in care diploma de absolvire nu a fost inca eliberata, respectiv copia cu mentiunea „conform cu originalul” a documentului de echivalare sau recunoastere eliberat prin structurile de specialitate ale Ministerului Educatiei, pentru angajatii persoane fizice;
f) copia cu mentiunea „conform cu originalul” a diplomei de bacalaureat, respectiv copia cu mentiunea „conform cu originalul” a atestatului de echivalare sau recunoastere a diplomei, eliberat prin structurile de specialitate ale Ministerului Educatiei, inclusiv pentru angajatii care urmeaza cursurile unei institutii de invatamant superior acreditate;
g) adeverinta care sa ateste faptul ca persoana urmeaza o forma de invatamant superior, in cazul in care angajatul detine diploma de bacalaureat, si documentul de echivalare sau recunoastere, daca este cazul, dar nu a absolvit studii universitare de scurta durata sau studii universitare de lunga
durata sau ciclul I al studiilor de licenta. In adeverinta se vor preciza urmatoarele: universitatea, actul normativ prin care universitatea a fost acreditata, facultatea, programul de studii, forma de invatamant, inclusiv anul de studii urmat la data solicitarii, situatia scolara, astfel incat sa se probeze calitatea de student, conform prevederilor legale in vigoare;
h) in cazul in care angajatul detine diploma de bacalaureat si documentul de echivalare sau recunoastere, daca este cazul, dar nu a absolvit studii universitare de scurta durata sau studii universitare de lunga durata sau ciclul I al studiilor de licenta, la finalizarea cu diploma a cursurilor unei institutii de invatamant superior acreditate, angajatorul va solicita copia cu mentiunea „conform cu originalul” a suplimentului de diploma, pentru a exclude perioadele de intrerupere de scolaritate de la acordarea scutirii de la plata impozitului, in cazul in care aceste intreruperi nu au fost declarate de beneficiarul scutirii;
i) copia cu mentiunea „conform cu originalul” a contractului individual de munca/a actului administrativ al conducatorului institutiei publice in baza caruia se exercita raportul de serviciu/raportul de munca;
j) statul de plata intocmit separat pentru angajatii care beneficiaza de scutirea de la plata impozitului pe veniturile din salarii si asimilate salariilor, prevazuta la art. 60 pct. 2 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
k) comanda interna, aprobata de organul de conducere abilitat al angajatorului, care atesta solicitarea initierii procesului de creare de programe pentru calculator;
l) balanta analitica in care sa fie reflectate distinct veniturile din activitatea de creare de programe pentru calculator.
(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), in cazul angajatilor prevazuti la art. 2 alin. (1), documentele justificative care se au in vedere la incadrarea acestora ca persoane scutite de la plata
impozitului pe veniturile din salarii si asimilate salariilor, in conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, sunt cele prevazute la alin. (1) lit. b)—j), dupa caz, precum si
documentul/documentele care atesta initierea si durata procesului de creare de programe pentru calculator, aprobat/aprobate de organul de conducere abilitat al angajatorului.
(3) Dosarul cuprinzand documentele justificative se pastreaza la sediul angajatorului in vederea controlului. In situatia in care angajatorul pastreaza documentele justificative in format electronic, acestea sunt semnate cu semnatura electronica calificata, furnizata de un furnizor de servicii acreditat.

Art. 5. — (1) Scutirea de la plata impozitului pe veniturile din salarii si asimilate salariilor, prevazuta la art. 60 pct. 2 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica lunar numai pentru veniturile din salarii si asimilate salariilor, obtinute din desfasurarea unei activitati de creare de programe pentru calculator, in baza unui contract individual de munca, raport de serviciu, a unui statut special prevazut de lege sau act de detasare, indiferent de momentul
angajarii persoanei care beneficiaza de scutire, si fara a fi conditionata de contributia acesteia la realizarea plafonului minim de venit prevazut la art. 1 alin. (1) lit. e).
(2) In cazul veniturilor din salarii si asimilate salariilor realizate din desfasurarea de activitati de creare de programe pentru calculator pe teritoriul Romaniei, in baza unui act de detasare, scutirea se acorda in situatia in care angajatii prevazuti la art. 1 alin. (1) si art. 2 alin. (1) si platitorul de venituri
indeplinesc conditiile prevazute de prezentul ordin.
(3) Acordarea scutirii de la plata impozitului pe veniturile din salarii si asimilate salariilor constituie responsabilitatea angajatorului/platitorului de venituri.

Art. 6. — Anexa face parte integranta din prezentul ordin si se actualizeaza periodic, in conformitate cu modificarile si completarile Clasificarii Ocupatiilor din Romania.

Art. 7. — Prevederile prezentului ordin sunt duse la indeplinire de Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale, Ministerul Educatiei si Ministerul Finantelor.

Art. 8. — (1) Prevederile prezentului ordin intra in vigoare la data de 1 a lunii urmatoare publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si se aplica incepand cu veniturile aferente lunii intrarii in vigoare a prezentului ordin.
(2) La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului comunicatiilor si societatii informationale, al ministrului educatiei nationale, al ministrului muncii si justitiei sociale si al ministrului finantelor publice nr. 1.168/2017/ 3.024/2018/492/2018/3.337/2017 privind incadrarea in activitatea de creare de programe pentru calculator, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 52 din 18 ianuarie 2018.

Art. 9. — Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


  • Nu puteti replica pe acest topic
Similar Topics Collapse

1 useri citesc topicul

0 membri, 1 vizitatori, 0 utilizatori anonimi

Cometa SQL