Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
ordin 405/2004 - somaj - Forum 100% contabilitate - Conta.ro

Salt la continut


ordin 405/2004 - somaj

14 replies to this topic

#1 Otilia Alupei

  Membru senior

 • Global Moderators
 • PipPipPipPipPipPip
 • 14421 Postari:
 • Gender:Female
 • Location:Bucuresti

Postat 19 September 2005 - 04:41 PM

dragilor,

am nevoie de ordinul 405/2004 din MO 765/20.08.2004. ma puteti ajuta, va rod frumos?#2 addina

  Membru junior

 • Members
 • Pip
 • 398 Postari:
 • Location:bucuresti
 • Interests:literatura, psihologie si.... conta

Postat 19 September 2005 - 04:47 PM

ordinul 405/2004 aproba procedura atasata...

bate si ti se va deschide... cere si ti se va da :)#3 addina

  Membru junior

 • Members
 • Pip
 • 398 Postari:
 • Location:bucuresti
 • Interests:literatura, psihologie si.... conta

Postat 19 September 2005 - 04:47 PM

ooooooooooops! vad ca nu vrea sa o ataseze... da-mi o adresa de e-mail si o trimit acolo...
bate si ti se va deschide... cere si ti se va da :)#4 addina

  Membru junior

 • Members
 • Pip
 • 398 Postari:
 • Location:bucuresti
 • Interests:literatura, psihologie si.... conta

Postat 19 September 2005 - 04:49 PM

ORDIN nr. 405 din 23 iulie 2004 pentru aprobarea Procedurii privind declararea lunarã de cãtre angajatori a evidenþei nominale a asiguraþilor ºi a obligaþiilor de platã la bugetul asigurãrilor pentru ºomaj
Având în vedere art. 19 alin. (3) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurãrilor pentru ºomaj ºi stimularea ocupãrii forþei de muncã, aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. 174/2002, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 17 din Hotãrârea Guvernului nr. 737/2003 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Muncii, Solidaritãþii Sociale ºi Familiei, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
ministrul muncii, solidaritãþii sociale si familiei emite urmãtorul ordin:
Art. 1
Se aprobã Procedura privind declararea lunarã de cãtre angajatori a evidenþei nominale a asiguraþilor ºi a obligaþiilor de platã la bugetul asigurãrilor pentru ºomaj, prevãzutã în anexa care face parte integrantã din prezentul ordin.
Art. 2
Pe data intrãrii în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului muncii, solidaritãþii sociale ºi familiei nr. 30/2004 pentru aprobarea Procedurii privind declararea lunarã de cãtre angajatori a evidentei nominale a asiguraþilor ºi a obligaþiilor de platã la bugetul asigurãrilor pentru ºomaj, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 102 din 3 februarie 2004, se abrogã.
Art. 3
Dispoziþiile prezentului ordin se aplicã începând cu declaraþia lunarã corespunzãtoare lunii în care prezentul ordin intrã în vigoare.
Art. 4
Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-
Ministrul muncii, solidaritãþii sociale ºi familiei,

Dan Mircea Popescu


ANEXÃ:
PROCEDURA privind declararea lunarã de cãtre angajatori a evidenþei nominale a asiguraþilor ºi a obligaþiilor de platã la bugetul asigurãrilor pentru ºomaj
Publicat în Monitorul Oficial cu numãrul 765 din data de 20 august 2004
bate si ti se va deschide... cere si ti se va da :)#5 addina

  Membru junior

 • Members
 • Pip
 • 398 Postari:
 • Location:bucuresti
 • Interests:literatura, psihologie si.... conta

Postat 19 September 2005 - 04:50 PM

PROCEDURA din 23 iulie 2004 privind declararea lunarã de cãtre angajatori a evidenþei nominale a asiguraþilor ºi a obligaþiilor de platã la bugetul asigurãrilor pentru ºomaj
CAPITOLUL I: Organizarea depunerii/transmiterii de cãtre angajatori a declaraþiei lunare privind evidenþa nominalã a asiguraþilor ºi a obligaþiilor de platã la bugetul asigurãrilor pentru ºomaj
Art. 1
Obligaþia depunerii/transmiterii de cãtre angajatori a declaraþiei lunare privind evidenþa nominalã a asiguraþilor ºi a obligaþiilor de platã la bugetul asigurãrilor pentru ºomaj, denumitã în continuare declaraþie lunarã, se realizeazã prin completarea documentelor prezentate în anexele nr. 1 ºi 2.
Art. 2
Declaraþia lunarã se depune/transmite, pânã la data de 25 inclusiv a lunii urmãtoare celei pentru care se datoreazã drepturile salariale ºi/sau veniturile de natura acestora, la agenþia pentru ocuparea forþei de muncã judeþeanã, respectiv a municipiului Bucureºti, în a cãrei razã teritorialã se aflã sediul angajatorului persoanã juridicã sau domiciliul angajatorului persoanã fizicã.
Art. 3
(1)Angajatorii persoane juridice care au sucursale ºi/sau puncte de lucru depun/transmit declaraþia lunarã cumulat, atât pentru activitatea proprie, cât ºi pentru activitatea sucursalelor ºi/sau a punctelor de lucru, la agenþia pentru ocuparea forþei de muncã judeþeanã, respectiv a municipiului Bucureºti, în a cãrei razã teritorialã îºi are sediul angajatorul, denumit în continuare unitatea centralã.
(2)În declaraþia lunarã depusã/transmisã cumulat de unitatea centralã, se va preciza distinct fiecare categorie de subvenþie deductibilã sau reducere a contribuþiei datorate de angajator, realizatã în temeiul Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurãrilor pentru ºomaj ºi stimularea ocupãrii forþei de muncã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare (deducerile prevãzute la art. 80 ºi 85, precum ºi reducerile prevãzute la art. 93 ºi 94 din Legea nr. 76/2002, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, deducerile prevãzute de Legea nr. 116/2002 privind prevenirea ºi combaterea marginalizãrii sociale, deducerile conform art. 7 alin. (3) din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 58/2001 privind organizarea ºi finanþarea rezidenþiatului, stagiaturii ºi activitãþii de cercetare medicalã în sectorul sanitar, aprobatã ºi modificatã prin Legea nr. 41/2002, cu modificãrile ulterioare).
(3)Sumele deduse/reduse din contribuþia datoratã ºi/sau, dupã caz, cele care se recupereazã de la bugetul asigurãrilor pentru ºomaj se declarã prin completarea de cãtre unitatea centralã a anexei nr. 2 "Date despre angajator - deduceri ºi reduceri" la prezenta procedurã.
(4)Deducerile ºi reducerile din contribuþiile la bugetul asigurãrilor pentru ºomaj se opereazã la nivelul unitãþii centrale, care poate efectua regularizãri între sumele datorate de cãtre sucursalele ºi/sau punctele sale de lucru ºi sumele pe care le are de recuperat pe seama acelor sucursale ºi/sau puncte de lucru care au dreptul la deduceri ºi reduceri ale contribuþiilor datorate, mai mari decât volumul acestora.
Art. 4
(1)Încheierea convenþiilor în baza cãrora se acordã subvenþiile sus-menþionate se realizeazã la nivel teritorial, între unitãþile centrale, în calitate de angajatori persoane juridice, ºi agenþiile pentru ocuparea forþei de muncã judeþene, respectiv a municipiului Bucureºti, în a cãror razã teritorialã îºi au sediul ºi îºi desfãºoarã activitatea sucursalele ºi/sau punctele de lucru respective.
(2)Controlul asupra respectãrii condiþiilor în care au fost încheiate convenþiile se efectueazã de cãtre corpurile proprii de control mãsuri active ale agenþiilor pentru ocuparea forþei de muncã judeþene, respectiv a municipiului Bucureºti, care au încheiat convenþiile.
Art. 5
(1)Angajatorii depun/transmit declaraþia, în mod obligatoriu, în format electronic (dischetã, CD, e-mail sau SEN). Transmiterea declaraþiei prin SEN (Sistemul electronic naþional) se face în condiþiile Legii nr. 161/2003 privind unele mãsuri pentru asigurarea transparenþei în exercitarea demnitãþilor publice, a funcþiilor publice ºi în mediul de afaceri, prevenirea ºi sancþionarea corupþiei, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.
(2)Pot transmite declaraþia prin e-mail numai angajatorii care au comunicat în scris agenþiei pentru ocuparea forþei de muncã judeþene, respectiv a municipiului Bucureºti, unde au obligaþia sã depunã declaraþia lunarã, adresa de e-mail de la care urmeazã sã fie transmisã declaraþia.
(3)În cazuri temeinic justificate directorul executiv al agenþiei pentru ocuparea forþei de muncã judeþene, respectiv a municipiului Bucureºti, poate sã aprobe pentru angajatorii cu mai puþin de 5 salariaþi depunerea declaraþiei lunare pe suport hârtie. Persoanele care depun declaraþia trebuie sã prezinte, la depunerea lunarã a declaraþiei, o împuternicire din partea angajatorului, în care sã fie înscrise denumirea/numele angajatorului, codul fiscal/CNP al angajatorului, precum ºi numele, prenumele, funcþia ºi CNP ale persoanei împuternicite sã depunã declaraþia pentru luna respectivã.
(4)În termen de 15 zile de la publicarea prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, formularul declaraþiei ºi programul informatic destinat completãrii de cãtre angajatori a declaraþiilor pentru ºomaj vor fi publicate pe site-ul Agenþiei Naþionale pentru Ocuparea Forþei de Muncã (www.anofm.ro).
Art. 6
Directorul executiv al fiecãrei agenþii pentru ocuparea forþei de muncã judeþene, respectiv a municipiului Bucureºti, va stabili prin decizie arondarea angajatorilor pentru depunerea/transmiterea declaraþiei lunare, în funcþie de sediul sau de domiciliul acestora, precum ºi de resursele agenþiilor de prelucrare a datelor din declaraþiile lunare.
CAPITOLUL II: Modul de completare a declaraþiei lunare
Art. 7
"Declaraþie privind evidenþa nominalã a asiguraþilor ºi a obligaþiilor de platã la bugetul asigurãrilor pentru ºomaj" din anexa nr. 1 la prezenta procedurã se completeazã dupã cum urmeazã:
1.La rubrica "CUI (Cod fiscal)" se înscrie numai partea numericã a acestuia.
2.La rubrica "Cod numeric personal" se înscrie codul numeric personal al angajatorului care nu are cod fiscal sau care nu este înregistrat la oficiul registrului comerþului (de exemplu, persoane fizice care angajeazã personal casnic conform legii).
3.La rubrica "Denumire angajator" se înscrie denumirea completã a angajatorului, aºa cum este înregistrat la oficiul registrului comerþului.
4.Evidenþa nominalã a asiguraþilor are în vedere persoanele care se aflã în urmãtoarele situaþii prevãzute de lege:
a)persoanele care desfãºoarã activitãþi pe bazã de contract individual de muncã sau pe bazã de contract de muncã temporarã, în condiþiile legii;
b)funcþionarii publici ºi alte persoane care desfãºoarã activitãþi pe baza actului de numire;
c)persoanele care îºi desfãºoarã activitatea în funcþii elective sau care sunt numite în cadrul autoritãþii executive, legislative ori judecãtoreºti, pe durata mandatului;
d)militarii angajaþi pe bazã de contract;
e)persoanele care au raport de muncã în calitate de membru cooperator;
f)alte persoane care realizeazã venituri din activitãþi desfãºurate potrivit legii ºi care nu se regãsesc în una dintre situaþiile menþionate mai sus.
5.Rubrica "Tip contract" se completeazã cu:
a)"1" pentru toate raporturile de muncã/serviciu cu durata normalã a timpului de muncã/lucru cu normã întreagã;
B)"2" pentru contractul individual de muncã cu timp parþial de lucru, unde timpul normal de lucru este de 8 ore;
c)"3" pentru contractul individual de muncã cu timp parþial de lucru, unde timpul normal de lucru este de 7 ore;
d)"4" pentru contractul individual de muncã cu timp parþial de lucru, unde timpul normal de lucru este de 6 ore;
e)"5" pentru contractul de muncã temporarã cu durata normalã a timpului de muncã/lucru cu normã întreagã;
f)"6" pentru contractul de muncã temporarã cu timp parþial de lucru, unde timpul normal de lucru este de 8 ore;
g)"7" pentru contractul de muncã temporarã cu timp parþial de lucru, unde timpul normal de lucru este de 7 ore;
h)"8" pentru contractul de muncã temporarã cu timp parþial de lucru, unde timpul normal de lucru este de 6 ore;
i)"9" pentru toate raporturile de muncã/serviciu ale angajaþilor militari cu durata normalã a timpului de muncã/lucru cu normã întreagã.
6.Rubrica "Numãr ore normã în zi" se completeazã cu numãrul de ore de lucru normate în zi, conform tipului de contract.
7.Rubrica "Numãr zile lucrate în lunã" se completeazã cu numãrul de zile efectiv lucrate în lunã, conform tipului de contract.
8.Rubrica "Numãr zile suspendate în lunã" se completeazã cu numãrul de zile suspendate în lunã, conform legii, cu excepþia suspendãrii pentru incapacitate temporarã de muncã de cel mult 30 de zile.
9.Rubrica "Bazã de calcul" se completeazã cu drepturile bãneºti determinate în conformitate cu prevederile art. 14 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurãrilor pentru ºomaj ºi stimularea ocupãrii forþei de muncã, aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. 174/2002, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, pentru asiguraþii prevãzuþi la art. 19 din Legea nr. 76/2002, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare. În lunile în care raporturile de muncã sau de serviciu se stabilesc, înceteazã, se suspendã, respectiv se reiau, cu excepþia suspendãrii pentru incapacitate temporarã de muncã, dacã aceasta nu depãºeºte 30 de zile, baza de calcul se considerã în funcþie de numãrul de ore efectiv lucrate în luna respectivã. Pentru persoana care are raporturile de muncã sau de serviciu suspendate pentru incapacitate temporarã de muncã de cel mult 30 de zile, rubrica se va completa în acelaºi mod în care se completeazã pentru persoanele care au lucrat toatã luna.
10.Rubrica "Contribuþie individualã datoratã" se completeazã cu suma rezultatã prin aplicarea cotei de 1% asupra bazei de calcul determinate conform pct. 9.
Art. 8
"Date despre angajator - deduceri ºi reduceri" din anexa nr. 2 la prezenta procedurã se_completeazã dupã cum urmeazã:
1. Rubrica "Total fond salarii brute realizate de asiguraþi" se completeazã cu fondul de salarii determinat în conformitate cu prevederile art. 13 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurãrilor pentru ºomaj ºi stimularea ocupãrii forþei de muncã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.
2. Deducerile ºi reducerile se completeazã doar de cãtre angajatorii care beneficiazã de acestea."
Art. 9
Nedepunerea declaraþiei lunare pânã la termenul stabilit, precum ºi completarea acesteia altfel decât conform modelelor prevãzute în anexele nr. 1 ºi 2 sau cu date eronate se sancþioneazã potrivit legii.
CAPITOLUL III: Modalitatea de transmitere în format electronic a declaraþiei lunare ºi condiþiile tehnice standard pentru formatul electronic
Art. 10
(1)Declaraþia lunarã în format electronic se transmite prin e-mail ca fiºiere sau ca arhivã1) ataºate la un mesaj care precizeazã denumirea/numele angajatorului, codul fiscal/CNP al angajatorului, precum ºi numele, prenumele, funcþia ºi CNP ale persoanei împuternicite sã transmitã declaraþia pentru luna respectivã.
(2)Pentru declaraþiile lunare transmise prin e-mail, la rubrica "subiect" se trec codul fiscal/CNP al angajatorului, luna ºi anul pentru care se transmite declaraþia.
(3)Declaraþia lunarã care se depune pe dischetã FD 3,5" sau CD trebuie însoþitã de o împuternicire din partea angajatorului, în care sa fie înscrise denumirea/numele angajatorului, codul fiscal/CNP al angajatorului, precum ºi numele, prenumele, funcþia ºi CNP ale persoanei împuternicite sã depunã declaraþia pentru luna respectivã.
(4)Nu se preia declaraþia lunarã depusã pe mai multe dischete sau arhivatã. Declaraþia care nu poate fi înregistratã pe o singurã dischetã se depune pe CD. Discheta sau CD-ul vor fi etichetate ºi vor conþine urmãtoarele informaþii:
1.denumirea/numele angajatorului;
2.codul fiscal/CNP al angajatorului;
3.anul ºi luna pentru care se depune declaraþia.
(5)Declaraþia lunarã în format electronic depusã pe dischetã FD 3,5" sau CD se verificã la depunere ºi se preia doar dacã este validã.
Art. 11
(1)Declaraþia electronicã va conþine douã fiºiere de tip DBF sau TXT (înregistrãri de lungime fixã) pentru anexele nr. 1 ºi 2, care vor avea în mod obligatoriu urmãtoarele denumiri ºi conþinut:
1.DBF sau TXT - anexa nr. 1;
2.DBF sau TXT - anexa nr. 2.
(2)Câmpurile din structura fiºierelor sunt de lungime fixã, iar ordinea lor este obligatorie, indiferent dacã se completeazã sau nu.
(3)În descrierea fiºierelor, rubrica "Tip câmp" are urmãtoarea semnificaþie:
N - numeric, aliniat la dreapta;
C - caracter (alfanumeric), aliniat la stânga, fãrã diacritice.
(4)În situaþia transmiterii fiºierelor tip DBF se va respecta în mod obligatoriu denumirea câmpurilor date în structurile de fiºier.
(5)Descrierile fiºierelor (anexele nr. 1 ºi 2) sunt prezentate în anexa nr. 3.
CAPITOLUL IV: Validãri suplimentare
Art. 12
(1)Toate câmpurile numerice din anexele nr. 1 ºi 2 sunt pozitive.
(2)În anexa nr. 1:
a)completarea tuturor câmpurilor este obligatorie; fac excepþie: câmpul "CNPANT" care se completeazã numai dacã câmpul "REC" = "C", ºi câmpul "REC" care se completeazã numai pentru declaraþiile rectificative;
b)suma dintre numãrul de zile lucrate în lunã (NZL) ºi numãrul de zile suspendate în lunã (NZS) poate fi cel mult egalã cu numãrul de zile lucrãtoare în lunã (respectiv numãrul de zile calendaristice în lunã, dacã tipul de contract este "9").
(3)În anexa nr. 2:
a)câmpurile obligatorii sunt: LD, AD, DEN, CUI (CF/CNPA), LOC, JUD, FS, NUMEA, PREA, FUNCTA; angajatorii care au sediul în municipiul Bucureºti vor completa câmpul "JUD" cu "Bucureºti";
B)câmpurile care se completeazã numai dacã este cazul sunt: STR, NRA, BL, SC, ET, AP, SECT, TEL, FAX, MAIL, DED80REC, DED80RES, DED85REC, DED85RES, DED58REC, DED58RES, DED116REC, DED116RES, RED9394REC, RED9394RES;
c)suma deducerilor recuperate din contribuþia datoratã (DED80REC, DED85REC, DED58REC, DED116REC, RED9394REC) nu poate depãºi 3% din FS (cu rotunjire matematicã fãrã zecimale)
CAPITOLUL V: Declaraþiile rectificative
Art. 13
(1)Declaraþiile rectificative se depun pe dischetã/CD sau se transmit prin SEN. Declaraþiile rectificative se pot depune pe suport hârtie doar de angajatorii care au primit aprobarea de a depune declaraþia lunarã în acest sistem potrivit art. 5 alin. (3).
(2)Declaraþia rectificativã cuprinsã în anexa nr. 1 va conþine numai înregistrãrile care se modificã, dupã cum urmeazã:
a)pentru a corecta o înregistrare greºitã se completeazã înregistrarea cu datele corecte, câmpul REC completându-se cu "M";
b)pentru a adãuga o nouã înregistrare se completeazã înregistrarea cu toate informaþiile necesare, câmpul REC completându-se cu "A";
c)pentru a ºterge o înregistrare se completeazã AD, LD, CF/CNPA, CNP, TC cu datele înregistrãrii iniþiale, restul câmpurilor numerice se completeazã cu zero, câmpul REC completându-se cu "S";
d)pentru a modifica CNP din declaraþia iniþialã se completeazã CNPANT cu CNP-ul din declaraþia iniþialã (eronat), se completeazã CNP cu CNP-ul corect, restul câmpurilor rãmânând necompletate, câmpul REC completându-se cu "C".
(3)Pentru persoanele care au mai multe contracte individuale de muncã cu acelaºi angajator, se completeazã declaraþia rectificativã cuprinsã în anexa nr. 1, dupã cum urmeazã:
a)pentru a corecta o înregistrare greºitã se completeazã atât înregistrarea cu datele corecte, cât ºi celelalte înregistrãri referitoare la asiguratul respectiv, câmpul REC completându-se cu "M" la toate înregistrãrile;
b)pentru a adãuga o nouã înregistrare se completeazã înregistrarea cu toate informaþiile necesare, câmpul REC completându-se cu "A";
c)pentru a ºterge o înregistrare se completeazã AD, LD, CF/CNPA, CNP, TC cu datele înregistrãrii iniþiale, restul câmpurilor numerice se completeazã cu zero, câmpul REC completându-se cu "S"; celelalte înregistrãri referitoare la acelaºi asigurat se completeazã cu toate datele, câmpul REC completându-se cu "M";
d)pentru a modifica CNP-ul din declaraþia iniþialã se completeazã CNPANT cu CNP-ul din declaraþia iniþialã (eronat), se completeazã CNP cu CNP-ul corect, restul câmpurilor rãmânând necompletate, câmpul REC completându-se cu "C".
(4)Declaraþia rectificativã cuprinsã în anexa nr. 2 se completeazã dupã cum urmeazã:
a)pentru a modifica o înregistrare se completeazã înregistrarea cu datele corecte, câmpul REC completându-se cu "M";
b)pentru a modifica CF-ul din declaraþia iniþialã se completeazã CFANT cu CF-ul din declaraþia iniþialã (eronat), se completeazã CF cu CF-ul corect; toate celelalte câmpuri se completeazã cu datele corecte, câmpul REC completându-se cu "C";
c)pentru a modifica CNPA-ul din declaraþia iniþialã se completeazã CNPAANT cu CNPA-ul din declaraþia iniþialã (eronat), se completeazã CNPA cu CNP-ul (corect) al angajatorului; toate celelalte câmpuri se completeazã cu datele corecte, câmpul REC completându-se cu "C".
CAPITOLUL VI: Metoda de stabilire a stagiului de cotizare
Art. 14
(1)Numãrul de zile cu normã întreagã lucrate în lunã, folosite la stabilirea stagiului de cotizare, se calculeazã cu formula: NON x NZL: numãrul de ore corespunzãtoare unui contract individual de muncã cu normã întreagã.
(2)Pentru asiguraþii cu mai multe contracte individuale de muncã, NON utilizat în formula prevãzutã la alin. (1) se obþine prin însumarea numãrului de ore normate în zi, corespunzãtoare fiecãrui contract individual de muncã.
Art. 15
Anexele nr. 1-3 fac parte integrantã din prezenta procedurã.
-****-
1) Se va utiliza arhivatorul ARJ.exe, iar arhiva va fi denumitã "declaraþie arj".
ANEXA nr. 1: DECLARAÞIE privind evidenþa nominalã a asiguraþilor ºi a obligaþiilor de platã la bugetul asigurãrilor pentru ºomaj
pentru luna ............... anul ...........

CUI (Cod Fiscal)
sau
CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Denumire angajator __________________________
Nr. Crt. Nume ºi prenume asigurat Cod numeric personal al asiguratului
(CNP) Cod numeric personal anterior al asiguratului (CNPANT)
* numai daca REC="C" Tip contr.
(TC) Nr. ore normã in zi
(NON) Nr. zile lucrate în lunã
(NZL) Nr. zile sus-pendate in lunã
(NZS) Baza de calcul
(BC) Contribuþia individualã datoratã
(CID) REC
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 |_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|
2 |_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|
... |_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|
10 |_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|
NOTÃ: Evidenþa asiguraþilor conform art. 20 din Legea nr. 76/2002, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, se þine de agenþiile judeþene pentru ocuparea forþei de muncã, respectiv a municipiului Bucureºti, în baza contractelor încheiate cu asiguraþii.
ANEXA nr. 2: DATE DESPRE ANGAJATOR - DEDUCERI ªI REDUCERI
pentru luna ............. anul .............

Rectificativã |_| CUI (Cod fiscal) sau CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|
Denumire angajator CUI (Cod Fiscal) sau CNP anterior
numai dacã REC="C" |_|_|_|_|_|_|_|_|
Adresa Loc. Str.
Nr. Bl. Sc. Et. Ap. Sector Jud. Total fond salarii brute realizate de asiguraþi (lei)
Telefon Fax e-mail

Nr. Crt. Deduceri ºi Reduceri (dupã caz) Recuperatã din contribuþia datoratã De restituit de la Bugetul Asigurãrilor pentru ªomaj
0 1 2 3
1 Deduceri din contribuþia datoratã de angajator, conform art. 80 din Legea nr. 76/2002

2 Deduceri din contribuþia datoratã de angajator, conform art. 85 din Legea nr. 76/2002

3 Deduceri din contribuþia datoratã de angajator, conform art. 7 alin. (3) din OUG 58/2001

4 Deduceri din contribuþia datoratã de angajator, în baza Legii nr. 116/2002 si a Normelor metodologice aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. 1.149/2002

5 Reduceri ale contribuþiei datoratã de angajator, conform art. 93 si art. 94 din Legea nr. 76/2002

Sub sancþiunile aplicate falsului în acte publice, declar cã am examinat aceastã declaraþie ºi in conformitate cu informaþiile furnizate, o declar corectã ºi completã Acest formular se foloseºte numai la depunerea declaraþiilor pe suport de hârtie de cãtre angajatorii care au primit aprobare in acest sens.
Persoanã autorizatã:
Numele __________________ Prenumele ___________ Funcþia ________________
Semnãtura ºi ºtampila________________________
AJOFM/ANOFM
Nr. inreg. _________/___________
Anexa nr. 3:
1.Fiºierul DBF sau TXT
conþine câte o înregistrare pentru fiecare asigurat1 ºi are urmãtoarea structurã:

Denumire câmp Tip câmp Lung Semnificaþie
Luna declaraþiei LD N 2 Se completeazã cu luna anului pentru care se întocmeºte declaraþia
Anul declaraþiei AD N 4 Se completeazã cu anul pentru care se întocmeºte declaraþia
Cod unic de înregistrare (CUI)/CF pentru angajatori persoane juridice CF N 10 Se completeazã partea numericã a codului unic de înregistrare /codului fiscal atribuit angajatorilor - persoane juridice
Cod unic de înregistrare (CUI)/CNP angajator persoane fizice CNPA N 13 Conþine Codul unic de înregistrare atribuit prin Certificatul de înregistrare angajatorilor persoane fizice I (codul numeric personal al angajatorului)
Nume ºi prenume asigurat NUME C 30 Conþine numele ºi prenumele asiguratului
Cod numeric personal CNP N 13 Conþine codul numeric personal al asiguratului
Cod numeric personal anterior CNPANT N 13 Se completeazã numai în cazul declaraþiilor rectificative (REC="C") ºi conþine codul numeric personal al asiguratului din declaraþia iniþialã care trebuie schimbat
Tip contract TC C 2 Se completeazã cu:
"1" - pentru toate raporturile de muncã/serviciu cu durata normalã a timpului de muncã/lucru cu normã întreagã;
"2" - pentru contractul individual de muncã cu timp parþial de lucru, unde timpul normal de lucru este de 8 ore;
"3" - pentru contractul individual de muncã cu timp parþial de lucru, unde timpul normal de lucru este de 7 ore;
"4" - pentru contractul individual de muncã cu timp parþial de lucru, unde timpul normal de lucru este de 6 ore;
"5" - pentru contract de muncã temporarã cu durata normalã a timpului de muncã/lucru cu normã întreagã;
"6" - pentru contract de muncã temporarã cu timp parþial de lucru, unde timpul normal de lucru este de 8 ore;
"7" - pentru contract de muncã temporarã cu timp parþial de lucru, unde timpul normal de lucru este de 7 ore;
"8" - pentru contract de muncã temporarã cu timp parþial de lucru, unde timpul normal de lucru este de 6 ore;
"9" - pentru toate raporturile de muncã/serviciu ale angajaþilor militari cu durata j normalã a timpului de muncã/lucru cu normã întreagã.
Numãr ore normã în zi NON N 2 Se completeazã cu numãrul de ore de lucru normate în zi conform tipului de contract.
Dacã TC = 1, 5 sau 9
NON = 6, 7 sau 8
Dacã TC = 2 sau 6
NON = 2, 3, 4, 5, 6, 7
Dacã TC = 3 sau 7
NON = 2, 3, 4, 5, 6
Dacã TC = 4 sau 8
NON = 2, 3, 4, 5
Numãr de zile lucrate în lunã NZL N 2 Se completeazã cu numãrul de zile efectiv lucrate în lunã, conform tipului de contract (mai mic sau egal cu numãrul de zile lucrãtoare din luna respectivã, sau dupã caz, mai mic sau egal cu numãrul de zile calendaristice din luna respectivã)
Numãr de zile suspendate în lunã NZS N 2 Se completeazã cu numãrul de zile suspendate în lunã, conform legii, cu excepþia suspendãrii pentru incapacitate temporarã de muncã de cel mult 30 de zile
Baza de calcul BC N 10 Se completeazã cu drepturile bãneºti determinate în conformitate cu prevederile art. 14 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurãrilor pentru ºomaj ºi stimularea ocupãrii forþei de muncã, aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. 174/2002, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, pentru asiguraþii prevãzuþi la art. 19 din; Legea nr. 76/2002, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare. În lunile în care raporturile de muncã sau de serviciu se stabilesc, înceteazã, se suspendã, respectiv se reiau, cu excepþia suspendãrii pentru incapacitate temporarã de muncã, dacã aceasta nu depãºeºte 30 de zile, baza de calcul se considerã în funcþie de numãrul de ore efectiv lucrate în luna respectivã. Pentru persoana care are raporturile de muncã sau de serviciu suspendate pentru incapacitate temporarã de muncã de cel mult 30 de zile, rubrica se va completa în acelaºi mod cum se completeazã pentru persoanele care au lucrat toatã luna.
Contribuþia individualã datoratã CID N 8 Conþine contribuþia datoratã de asigurat ºi reþinutã de angajator (1% din BC - cu rotunjire matematicã fãrã zecimale)
Rectificativã REC C 1 - nimic dacã declaraþia nu este rectificativã
- "M" dacã se doreºte modificarea înregistrãrii iniþiale
- "A" dacã se doreºte adãugarea unei înregistrãri noi
- "S" dacã se doreºte ºtergerea înregistrãrii iniþiale
- "C" dacã se doreºte modificarea CNP-ului din declaraþia iniþialã.
1 pentru persoanele care au mai multe contracte individuale de muncã la acelaºi angajator, declaraþia se va completa cu câte o înregistrare pentru fiecare contract în parte.
2.Fiºierul DBF sau TXT
conþine o singurã înregistrare ºi are urmãtoarea structurã:

Denumire câmp Tip Lung Semnificaþie
Luna declaraþiei LD N 2 Se completeazã cu luna anului pentru care se întocmeºte declaraþia
Anul declaraþiei AD N 4 Se completeazã cu anul pentru care se întocmeºte declaraþia
Denumire angajator DEN C 30 Conþine denumirea angajatorului
Cod unic de înregistrare (CUI)/CF pentru angajatori persoane juridice CF N 10 Se completeazã partea numericã a codului unic de înregistrare/codului fiscal atribuit angajatorilor - persoane juridice
Cod unic de înregistrare anterior (CUI)/CF pentru angajatori persoane juridice CFANT N 10 Se completeazã numai în cazul declaraþiilor rectificative (REC="C") ºi conþine codul fiscal al angajatorului din declaraþia iniþialã care trebuie schimbat (a fost introdus eronat în declaraþia iniþialã)
Cod unic de înregistrare (CUI)/CNP angajator persoane fizice CNPA N 13 Conþine Codul unic de înregistrare atribuit prin Certificatul de înregistrare angajatorilor persoane fizice (codul numeric personal al angajatorului).
Cod unic de înregistrare (CUI)/CNP angajator persoane fizice CNPAANT N 13 Se completeazã numai în cazul declaraþiilor rectificative (REC="C") ºi conþine codul numeric personal al angajatorului persoanã fizicã din declaraþia iniþialã care trebuie schimbat (a fost introdus eronat în declaraþia iniþialã)
Localitatea (oraº, comunã) LOC C 30 Adresa, sediu angajator-localitate (oraº sau comunã)
Strada (strada, satul) STR C 30 Adresa, sediu angajator-strada sau satul
- dacã localitatea este oraº, se completeazã obligatoriu ºi strada
Numãr NRA C 10 Adresa, sediu angajator-numãr
Bloc BL C 10 Adresa, sediu angajator-bloc
Scara SC C 4 Adresa, sediu angajator-scara
Etaj ET C 2 Adresa, sediu angajator-etaj
Apartament AP C 4 Adresa, sediu angajator - apartament
Sector SECT N 1 Adresa, sediu angajator-sector (numai pentru Bucureºti)
Judeþ JUD C 15 Adresa, sediu angajator-judeþ ;
Telefon TEL N 9 Telefon de legãturã angajator :
Fax FAX N 9 Numãrul de fax al angajatorului i
e-mail MAIL C 30 Adresa de e-mail a angajatorului de la care se trimite declaraþia, respectiv cea comunicatã in scris in condiþiile art. 5 alin. (2)
Total fond salarii brute realizate FS N 15 Conþine total fond de salarii brute realizate de asiguraþii menþionaþi la art. 19 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurãrilor pentru ºomaj ºi stimularea ocupãrii forþei de muncã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, determinat în conformitate cu prevederile art. 13 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002, aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. 174/2002, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.

Deducere recuperatã cf. art. 80 din Legea nr. 76/2002
DED80REC N 10 Deduceri din contribuþia datoratã de angajator, recuperatã conform art. 80 din Legea nr. 76/2002

Deducere de restituit cf. art. 80 din Legea nr. 76/2002
DED80RES N 10 Deduceri din contribuþia datoratã de angajator, de restituit conform art. 80 din Legea nr. 76/2002

Deducere recuperatã cf. art. 85 din Legea nr. 76/2002
DED85REC N 10 Deduceri din contribuþia datoratã de angajator, recuperatã conform art. 85 din Legea nr. 76/2002

Deducere de restituit cf. art. 85 din Legea nr. 76/2002
DED85RES N 10 Deduceri din contribuþia datoratã de angajator, de restituit conform art. 85 din l Legea nr. 76/2002

Deducere recuperatã cf. art. 7 alin(3) din O.U.G. nr. 58/2001 DED58REC N 10 Deduceri din contribuþia datoratã de angajator, recuperatã conform art. 7 alin (3) din O.U.G. nr. 58/2001
Deducere de restituit cf. art. 7 alin. (3) din O.U.G. nr. 58/2001 DED58RES n 10 Deduceri din contribuþia datoratã de angajator, de restituit conform art. 7 alin (3) din O.U.G. nr. 58/2001
Deducere recuperatã în baza Legii nr. 116/2002
DED116REC N 10 Deduceri din contribuþia datoratã de angajator, j recuperatã în baza Legii nr. 116/2002 ºi a Normelor metodologice aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. 1.149/2002 :

Deducere de restituit în baza Legii nr. 116/2002
DED116RES N 10 Deduceri din contribuþia datoratã de angajator, de restituit în baza Legii nr. 116/2002 ºi a Normelor metodologice aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. 1.149/2002

Reducere recuperatã conform art. 93 ºi art. 94 din Legea nr. 76/2002
RED9394REC N 10 Reduceri ale contribuþiei datorate de angajator, recuperate conform art. 93 ºi art. 94 din Legea nr. 76/2002

Reducere de restituit conform art. 93 ºi art. 94 din Legea nr. 76/2002
RED9394RES N 10 Reduceri ale contribuþiei datorate de angajator, de restituit conform art. 93 ºi art. 94 din Legea nr. 76/2002

Numele persoanei autorizate NUMEA C 15 Numele persoanei autorizate sã depunã declaraþia
Prenumele persoanei autorizate PREA C 15 Prenumele persoanei autorizate sã depunã declaraþia
Funcþia persoanei autorizate FUNCTA C 15 Funcþia persoanei autorizate sã depunã declaraþia
Rectificativã REC C 1 - nimic dacã declaraþia nu este rectificativã
- "M" dacã se doreºte modificarea înregistrãrii iniþiale
- "C" dacã se doreºte modificarea CF/CNPA-ului din declaraþia iniþialã. j
Publicat în Monitorul Oficial cu numãrul 765 din data de 20 august 2004
bate si ti se va deschide... cere si ti se va da :)#6 Otilia Alupei

  Membru senior

 • Global Moderators
 • PipPipPipPipPipPip
 • 14421 Postari:
 • Gender:Female
 • Location:Bucuresti

Postat 20 September 2005 - 09:08 AM

multumesc mult de tot.

Am avut probleme cu depunerea unor decl. la somaj sect. 1, nu vor sa puna stampila pe decl. decat cu mari insistente; o pun numai pe imputernicire si m-au trimis, vezi Doamne, la ordinul asta! Domnu' de acolo, cu o atitudine superioara mi-a dat in sustinerea celor spuse art. 5 alin. 1 al ordinului. Nu-l aveam si am vrut sa vad daca am gresit eu sau a gresit el. Inca o data, multumesc.#7 danae

  Membru activ

 • Members
 • PipPipPip
 • 951 Postari:
 • Gender:Female
 • Location:bucuresti

Postat 22 September 2005 - 10:14 AM

si eu am patit la fel! si totusi nu reiese de niciunde ca stampila de confirmare se pune pe delegatie!
eu am renuntat si trimit pe mail!#8 Septimiu

  Peter Pan

 • Members
 • PipPipPipPipPipPip
 • 4882 Postari:
 • Gender:Male
 • Location:Bucuresti
 • Interests:Nici unu - am o lene de ma doare !!!

Postat 22 September 2005 - 10:15 AM

cred ca trebuie sa fi masochist sa nu trimiti pe mail :roll:#9 Otilia Alupei

  Membru senior

 • Global Moderators
 • PipPipPipPipPipPip
 • 14421 Postari:
 • Gender:Female
 • Location:Bucuresti

Postat 22 September 2005 - 12:43 PM

Septimiu a spus:

cred ca trebuie sa fi masochist sa nu trimiti pe mail :roll:
... sau sa nu fi avut internet o buna bucata de vreme...:smt018#10 Septimiu

  Peter Pan

 • Members
 • PipPipPipPipPipPip
 • 4882 Postari:
 • Gender:Male
 • Location:Bucuresti
 • Interests:Nici unu - am o lene de ma doare !!!

Postat 22 September 2005 - 12:44 PM

sau asa... dar cei care au acces la internet ar scapa de drumuri - si de ploaia asta care ma streseaza rau :evil:#11 anakamelia

  Membru junior

 • Members
 • Pip
 • 93 Postari:
 • Location:bucuresti
 • Interests:discutii,dezbateri,informare

Postat 22 September 2005 - 01:22 PM

Pot sa ma plang si eu de sectorul 1?
M-am saturat de ei si de ifosele lor si fac in felul urmator: la somaj trimit pe mail, primesc confirmarea la fel si e ok, iar in rest trimit declaratiile cu prioripost,confirmare de primire,si gata.
Scap de ploi, de cozi, de orice si este foarte legal.
Viata e frumoasa, scapa cine poate!!!#12 marlen_dud

  Membru junior

 • Members
 • Pip
 • 47 Postari:
 • Location:Onesti

Postat 22 September 2005 - 01:27 PM

Spuneti-mi si mie cum se trimit declaratiile de somaj prin internet, ca eu am de aprox. 1 luna internetul acasa si nu am incercat pana acum aceasta procedura. Si, apropo, mai sunt si alte declaratii care se pot trimite prin internet? Auzisem nu stiu de unde, ca cei de la Casa de Pensii (de ex.) nu iau in considerare declaratiile trimise pe internet, pt. ca nu au cum sa-ti dea nr. de inregistrare si tot trebuie sa mergi pana acolo. (Cel putin, cica asa ar fi in jud. Bacau)#13 Otilia Alupei

  Membru senior

 • Global Moderators
 • PipPipPipPipPipPip
 • 14421 Postari:
 • Gender:Female
 • Location:Bucuresti

Postat 22 September 2005 - 01:34 PM

anakamelia a spus:

........Scap de ploi, de cozi, de orice si este foarte legal.
Dar risti, pt. cele trimise prin posta, sa nu-ti opereze declaratiile. Eu am patit-o si a trebuit sa le fac dosare cu toate decl. trimise asa. Am pierdut o multime de timp si nervi pe drumuri si pe punctaje cu ei... Din pacate, sistemul e laudabil dar poate fi nefunctional si cand te grabesti sa obtii ceva de la ei, te apuca ](*,) :smt015#14 fboji

  Membru activ

 • Members
 • PipPipPip
 • 1114 Postari:
 • Gender:Female
 • Location:Bucuresti

Postat 24 September 2005 - 08:21 PM

Eu stiu ca la Bucuresti este posibil ( urmand o anumita procedura de comunicare la AMOFM Buc a adresei de net de unde vor fi transmise declaratiile). In tara nu stiu, dar da pe net o cautare pt declaratii somaj e-mail si gasesti ceva :roll: . Succes!#15 theolumi

  Membru junior

 • Members
 • Pip
 • 76 Postari:
 • Location:bucuresti

Postat 24 September 2005 - 08:39 PM

mai intai se face o adresa catre AMOFM bucuresti, in care se specifica : incepand cu luna ...., firma va depune declaratia de somaj in forma electronica, de pe adresa de mail:...... . adresa se depune la spataru preda nr 12, orar 8.30-16, zilnic. apoi atasezi cele doua fisiere pe mail, trimiti la adresa buc_decl@ajofm.anofm.ro , specificand la subiect: somaj... numele firmei, luna, cui......, ca mesaj, reiae numele firmei si cui-ul, precum si numele persoanei care expediaza, cu cnp-ul ei.

confirmarile se intorc, iar daca e ceva gresit, poti reveni, chiar daca e trecut de 25 ale lunii, daca primul mesaj, eronat, e trimis in termen.

e comod si mai sigur decat prin posta


Similar Topics Collapse

1 useri citesc topicul

0 membri, 1 vizitatori, 0 utilizatori anonimi

Cometa SQL