search

Acordarea facilitatilor in constructii. Studiu de caz

Acordarea facilitatilor in constructii a fost un subiect intens dezbatut in ultima perioada, avand in vedere ca legislatia nu este foarte clara in privinta exceptiilor.

Subiectul studiului de caz de astazi este o companie care, in anul 2018, a inregistrat o cifra de afaceri de 420.000 lei din activitati de constructii (confectii metalice). In luna ianuarie 2019 nu s-au inregistrat venituri, iar in luna februarie s-au inregistrat venituri din activitati de constructii - 7.500 lei. In luna aprilie s-au inregistrat 5.000 lei din activitati de constructii si 20.000 lei din vanzare de deseuri materiale de constructii, iar in lunile mai-septembrie s-a ajuns la un total de 26.500 lei din activitati de constructii.

In aceasta situatie, se pot aplica facilitatile fiscale in anul 2019 si in anul 2020 daca pana la sfarsitul anului nu se mai realizeaza venituri si in cazul in care se realizeaza?

Acordarea facilitatilor in constructii: raspunsul specialistului


 Pentru aplicarea facilitatilor introduse prin OUG 114/2018 privind impozitul pe salarii si contributiile sociale obligatorii, trebuie indeplinite cumulativ conditiile prevazute de art. 60 pct. 5 din Codul fiscal, astfel cum acestea au fost introduse de OUG 114/2018 si modificate de de OUG 43/2019. La acordarea facilitatilor fiscale in domeniul constructiilor pentru perioada ianuarie - iunie 2019 se au in vedere reglementarile din OUG 114/2018, iar pentru perioada iulie – decembrie 2019, reglementarile OUG 43/2019.
 
Detalierea modului de determinare al cifrei de afaceri este cuprins pentru perioada 1 – 21.07.2019 pana la intrarea in vigoare a prevederilor OUG 43/2019 in OMFP 611/2019 (Monitorul Oficial al Romaniei nr. 127 din 1 februarie 2019) si in OMFP 2165/2019 (Monitorul Oficial al Romaniei nr. 404 din 23 mai 2019).
 
Astfel, pentru perioada ianuarie - iunie 2019, societatea urmeaza a se determina lunar ponderea cifrei de afaceri din activitatile mentionate la art. 60 pct. 5 din cifra de afaceri totala, cumulat de la inceputul anului, inclusiv luna in care aplica scutirea.

Aceasta se calculeaza ca raport intre suma inscrisa in caseta „Cifra de afaceri cumulata de la inceputul anului realizata efectiv din activitatea de constructii conform art. 60 pct. 5 din Codul fiscal, inclusiv din luna de raportare“ si suma inscrisa in caseta „Cifra de afaceri totala cumulata de la inceputul anului, inclusiv din luna de raportare“ din Declaratia 112, inmultit cu 100.
 
„Cifra de afaceri totala realizata cumulat de la inceputul anului, inclusiv din luna de raportare“ reprezinta suma veniturilor cumulate de la inceputul anului pana la sfarsitul lunii de raportare, realizate din vanzarea de produse si prestarea de servicii, evidentiate potrivit OMFP nr. 1.802/2014, la care:

1. se adauga, cumulat de la inceputul anului pana la luna de raportare inclusiv, sumele reprezentand:

a) veniturile din subventiile de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, inregistrate in contabilitate pe parcursul fiecarei luni de raportare;
b) soldurile lunare creditoare inainte de transferul in contul de profit si pierdere ale veniturilor aferente costurilor stocurilor de produse si servicii in curs de executie, evidentiate in contabilitate la sfarsitul lunilor de raportare in care se inregistreaza sold creditor;
c) veniturile din productia de imobilizari corporale si productia de investitii imobiliare, inregistrate in contabilitate pe parcursul fiecarei luni de raportare;2. se scad, cumulat de la inceputul anului pana la luna de raportare inclusiv, sumele reprezentand soldurile lunare debitoare inainte de transferul in contul de profit si pierdere ale veniturilor aferente costurilor stocurilor de produse si servicii in curs de executie, evidentiate in contabilitate la sfarsitul lunilor de raportare in care se inregistreaza sold debitor.
 
„Cifra de afaceri cumulata de la inceputul anului realizata efectiv din activitatea de constructii conform art. 60 pct. 5 din Codul fiscal, inclusiv din luna de raportare“ se calculeaza de angajatorii care desfasoara una sau mai multe activitati printre care se regasesc si codurile CAEN prevazute la art. 60 pct. 5 din Codul fiscal, cu cifra de afaceri realizata efectiv din activitatile desfasurate corespunzator codurilor CAEN prevazute la art. 60 pct. 5 lit. a), respectiv cu suma veniturilor cumulate de la inceputul anului pana la sfarsitul lunii de raportare, realizate din vanzarea de produse si prestarea de servicii, dupa deducerea, cumulat de la inceputul anului pana la sfarsitul lunii de raportare, a veniturilor realizate din redevente, locatii de gestiune si chirii, evidentiate potrivit OMFP nr. 1.802/2014, la care:

1. se adauga, cumulat de la inceputul anului pana la luna de raportare inclusiv, sumele reprezentand:

a) veniturile din subventiile de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, inregistrate in contabilitate pe parcursul fiecarei luni de raportare;
b) soldurile lunare creditoare inainte de transferul in contul de profit si pierdere ale veniturilor aferente costurilor stocurilor de produse si servicii in curs de executie, evidentiate in contabilitate la sfarsitul lunilor de raportare in care se inregistreaza sold creditor;
c) veniturile din productia de imobilizari corporale si productia de investitii imobiliare, inregistrate in contabilitate pe parcursul fiecarei luni de raportare;2. se scad, cumulat de la inceputul anului pana la luna de raportare inclusiv, sumele reprezentand soldurile lunare debitoare inainte de transferul in contul de profit si pierdere ale veniturilor aferente costurilor stocurilor de produse si servicii in curs de executie, evidentiate in contabilitate la sfarsitul lunilor de raportare in care se inregistreaza sold debitor.
 
La determinarea „Cifrei de afaceri cumulata de la inceputul anului realizata efectiv din activitatea de constructii conform art. 60 pct. 5 din Codul fiscal, inclusiv din luna de raportare“, pentru stabilirea veniturilor din vanzarea de produse, se iau in calcul numai veniturile realizate din vanzarea produselor finite, semifabricatelor, produselor reziduale si a marfurilor, care sunt obtinute din productia proprie. Nu se iau in calcul veniturile din vanzarea de produse achizitionate in scopul revanzarii.
 
„Cifra de afaceri totala realizata cumulat de la inceputul anului, inclusiv din luna de raportare“ si „Cifra de afaceri cumulata de la inceputul anului realizata efectiv din activitatea de constructii conform art. 60 pct. 5 din Codul fiscal, inclusiv din luna de raportare“ se calculeaza, in luna de raportare, in conditiile in care angajatorii care desfasoara una sau mai multe activitati printre care se regasesc si codurile CAEN prevazute la art. 60 pct. 5 din Codul fiscal realizeaza efectiv activitati corespunzatoare codurilor CAEN prevazute la art. 60 pct. 5 lit. a) din Codul fiscal.
 
La calculul „Cifrei de afaceri totala realizata cumulat de la inceputul anului, inclusiv din luna de raportare“, sumele care se adauga/se scad sunt aferente pentru intreaga activitate desfasurata de angajator, inclusiv cea din activitatea efectiv desfasurata corespunzator codurilor CAEN prevazute la art. 60 pct. 5, iar la calculul „Cifrei de afaceri cumulata de la inceputul anului realizata efectiv din activitatea de constructii conform art. 60 pct. 5 din Codul fiscal, inclusiv din luna de raportare“, sumele care se adauga/se scad sunt aferente activitatii efectiv desfasurate de catre angajator corespunzator codurilor CAEN prevazute la art. 60 pct. 5.

La determinarea „Cifrei de afaceri totala realizata cumulat de la inceputul anului, inclusiv din luna de raportare“ si a „Cifrei de afaceri cumulata de la inceputul anului realizata efectiv din activitatea de constructii conform art. 60 pct. 5 din Codul fiscal, inclusiv din luna de raportare“ se vor lua in calcul veniturile inregistrate in contabilitate cu respectarea reglementarilor contabile aplicabile.
 
Din informatiile furnizate, nu rezulta nivelul cifrei de afaceri totale si din constructii pentru lunile ianuarie – iunie 2019, astfel ca nu poate fi realizat un calcul corect al ponderii, insa apreciem ca societatea nu va putea aplica facilitatile in luna ianuarie nerealizand venituri.
 
Incepand cu luna iulie 2019, in raport cu indeplinirea conditiei privind cifra de afaceri, OUG 43/2019 a introdus un mecanism diferit pentru societatile existente la data de 1 ianuarie al fiecarui an si care au avut o cifra de afaceri din activitatile care intra in sectorul definit al constructiilor realizata cumulat pe anul fiscal anterior de peste 80% inclusiv, fata de cele de cele societatile existente la data de 1 ianuarie al fiecarui an. OUG 43/2019 a introdus conditia potrivit careia, mecanismul de calcul al cifrei de afaceri, in vederea aplicarii facilitatii fiscale, se va stabili prin ordin al presedintelui Comisiei Nationale de Strategie si Prognoza, care se va publica pe site-ul institutiei. In acest sens, mecanismul de calcul al cifrei de afaceri a fost aprobat prin OPCNSP nr. 239/2019 si publicat pe site www.cnp.ro.

De altfel si noul OMFP 3063/2019 care aproba modelul si instructiunile de completare al Declaratiei 112 precizeaza ca mecanismul de calcul al cifrei de afaceri este cel stabilit prin Ordinul presedintelui Comisiei Nationale de Strategie si Prognoza, elaborat in temeiul art. 60 pct. 5 lit. e) din Codul fiscal, modificat si completat prin OUG 43/2019.
 
In vederea aplicarii facilitatilor fiscale in domeniul constructiilor, pentru perioada iulie – decembrie 2019, inclusiv, se procedeaza dupa cum urmeaza in cazul societatilor existente la data de 1 ianuarie 2019:

a) se calculeaza raportul intre „cifra de afaceri realizata efectiv din activitatea de constructii” si „cifra de afaceri totala”, determinate conform art. 3 din OPCNSP nr. 239/2019, pentru anul 2018;

Cifra de afaceri totala realizata cumulat de la inceputul anului, inclusiv din luna de raportare reprezinta suma veniturilor cumulate de la inceputul anului pana la sfarsitul lunii de raportare, realizate din vanzarea de produse si prestarea de servicii, evidentiate potrivit OMFP 1.802/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, la care:

1. se adauga, cumulat de la inceputul anului pana la luna de raportare inclusiv, sumele reprezentand:

a) veniturile din subventiile de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, inregistrate in contabilitate pe parcursul fiecarei luni de raportare;
b) soldurile lunare creditoare inainte de transferul in contul de profit si pierdere ale veniturilor aferente costurilor stocurilor de produse si servicii in curs de executie, evidentiate in contabilitate la sfarsitul lunilor de raportare in care se inregistreaza sold creditor;
c) veniturile din productia de imobilizari corporale si productia de investitii imobiliare, inregistrate in contabilitate pe parcursul fiecarei luni de raportare;

2. se scad, cumulat de la inceputul anului pana la luna de raportare inclusiv, sumele reprezentand soldurile lunare debitoare inainte de transferul in contul de profit si pierdere ale veniturilor aferente costurilor stocurilor de produse si servicii in curs de executie, evidentiate in contabilitate la sfarsitul lunilor de raportare in care se inregistreaza sold debitor.
 
Cifra de afaceri realizata efectiv din activitatea de constructii se calculeaza de societatile care desfasoara una sau mai multe activitati printre care se regasesc si codurile CAEN prevazute la art. 60 pct. 5 din Codul fiscal, cu cifra de afaceri realizata efectiv din activitatile desfasurate corespunzator codurilor CAEN prevazute la art. 60 pct. 5 lit. a), respectiv cu suma veniturilor cumulate de la inceputul anului pana la sfarsitul lunii de raportare, realizate din vanzarea de produse si prestarea de servicii, dupa deducerea, cumulat de la inceputul anului pana la sfarsitul lunii de raportare, a veniturilor realizate din redevente, locatii de gestiune si chirii, evidentiate potrivit OMFP 1.802/2014, la care:

1. se adauga, cumulat de la inceputul anului pana la luna de raportare inclusiv, sumele reprezentand:

a) veniturile din subventiile de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, inregistrate in contabilitate pe parcursul fiecarei luni de raportare;
b) soldurile lunare creditoare inainte de transferul in contul de profit si pierdere ale veniturilor aferente costurilor stocurilor de produse si servicii in curs de executie, evidentiate in contabilitate la sfarsitul lunilor de raportare in care se inregistreaza sold creditor;
c) veniturile din productia de imobilizari corporale si productia de investitii imobiliare, inregistrate in contabilitate pe parcursul fiecarei luni de
raportare;

2. se scad, cumulat de la inceputul anului pana la luna de raportare inclusiv, sumele reprezentand soldurile lunare debitoare inainte de transferul in contul de profit si pierdere ale veniturilor aferente costurilor stocurilor de produse si servicii in curs de executie, evidentiate in contabilitate la sfarsitul lunilor de raportare in care se inregistreaza sold debitor.

La determinarea cifrei de afaceri realizata efectiv din activitatea de constructii conform art. 60 pct. 5 din Codul fiscal, pentru stabilirea veniturilor din vanzarea de produse, se iau in calcul numai veniturile realizate din vanzarea produselor finite, semifabricatelor, produselor reziduale si a marfurilor, care sunt obtinute din productia proprie. Nu se iau in calcul veniturile din vanzarea de produse achizitionate in scopul revanzarii. Asadar produsele reziduale obtinute din productia proprie sunt incluse in veniturile din vanzarea de produse.
 
b) in situatia in care procentul rezultat din calculul raportului de la lit. a) este de cel putin 80%, facilitatile fiscale se acorda pe perioada iulie - decembrie 2019 cu respectarea conditiei prevazute la art. 60 pct. 5 lit. a) din Codul fiscal pe toata perioada aplicarii facilitatilor fiscale;
 
c) in situatia in care procentul rezultat din calculul raportului de la lit. a) este de pana la 80%, se procedeaza la determinarea indicatorilor „cifra de afaceri realizata efectiv din activitatea de constructii” si „cifra de afaceri totala”, pentru anul 2019, conform principiului societatilor nou-infiintate;

Principiul societatilor nou-infiintate presupune calculul cifrei de afaceri din activitatile mentionate la lit. a) a art. 60 pct. 5 din Codul fiscal, precum si a cifrei de afaceri totala, cumulat de la inceputul anului, pana la luna in care se aplica scutirea, inclusiv.
 
d) pentru a beneficia de facilitatile fiscale pe perioada iulie - decembrie 2019, in cazul prezentat la lit. c), raportul intre „cifra de afaceri realizata efectiv din activitatea de constructii” si „cifra de afaceri totala”, trebuie sa fie in procent de cel putin 80%.
 
In cazul analizat, din informatiile furnizate, rezulta ca societatea a realizat in anul 2018 o cifra de afaceri realizata efectiv din activitatea de constructii de 420000 lei nefiind specificat nivelul cifrei de afaceri totale. In masura in care procentul determinat conform lit. a) de mai sus depaseste 80%, societatea va putea aplica facilitatile din domeniul constructiilor sub conditia indeplinirii si a celorlalte conditii prevazute de art. 60 pct. 5 din Codul fiscal. In caz contrar, va determina in fiecare luna pana la sfarsitul anului 2019 ponderea cumulat de la inceputul anului, pana la luna in care se aplica scutirea, inclusiv.
 
Pentru anul 2020, societatea va urma aceleasi etape enuntate mai sus si reglementate de OPCNSP nr. 239/2019, astfel:

a) se calculeaza raportul intre „cifra de afaceri realizata efectiv din activitatea de constructii” si „cifra de afaceri totala” determinate conform art.3, pentru anul 2019;

Asadar pentru a putea calcula ponderea cifrei de afaceri din activitatile mentionate la art. 60 pct. 5 in cifra de afaceri totala, este necesar a fi cunoscuti atat  indicatorul „Cifra de afaceri realizata efectiv din activitatea de constructii”, cat si indicatorul „Cifra de afaceri totala”.
 
b) in situatia in care procentul rezultat din calculul raportului de la lit. a) este de cel putin 80% din „cifra de afaceri totala” determinata conform celor detaliate mai sus, facilitatile fiscale se acorda pe durata anului 2020 cu respectarea conditiei prevazute la art. 60 pct. 5 lit. a) din Codul fiscal pe toata perioada aplicarii facilitatilor fiscale;

Aceasta conduce la acordarea facilitatilor pe intregul an 2020 fara a fi necesara o verificare lunara a indeplinirii acestei conditii in anul 2020.
 
c) in situatia in care procentul rezultat din calculul raportului de la lit. a) este de pana la 80% din „cifra de afaceri totala” determinata conform celor detaliate mai sus, se procedeaza la determinarea indicatorilor „cifra de afaceri realizata efectiv din activitatea de constructii” si „cifra de afaceri totala”, pentru anul in curs, conform principiului societatilor nou-infiintate;
 
d) pentru a beneficia de facilitatile fiscale, in cazul prezentat la lit. c), raportul intre „cifra de afaceri realizata efectiv din activitatea de constructii” si „cifra de afaceri totala”, trebuie sa fie in procent de cel putin 80%.
Raspuns oferit pe portalcontabilitate.ro de Dani Cucu - Consultant fiscal.

Atentie, contabili!

Contabilitatea se schimba!
Completeaza adresa de email la care
vrei sa primesti Raportul Gratuit

E-Factura. E-Transport: Sanctiuni. Amenzi. Solutii practice