search

ANAF, tot mai greu de pacalit: nereguli descoperite de inspectori la 5 firme verificate

In cursul lunii iulie 2023, ANAF a efectuat verificari amanuntite la firme in ceea ce priveste TVA si impozitul pe profit. In urma acestor controale au iesit la iveala diverse nereguli constatate de inspectorii ANAF. Printre problemele identificate se numara deducerea nejustificata a unor cheltuieli, erori in calculul si declararea impozitului pe profit, precum si discrepante intre evidenta contabila a firmelor si informatiile raportate in deconturile de TVA sau in declaratia 394.
 
Intr-un raport recent al ANAF, institutia a prezentat cateva cazuri concrete de companii supuse inspectiei si principalele constatari ale inspectorilor. In acord cu politica de confidentialitate, ANAF a asigurat anonimizarea denumirilor societatilor si sumelor asociate acestor cazuri.

Controale ANAF: ce nereguli au descoperit inspectorii

Iata, in continuare, neregulile depistate in cadrul controalelor!
 
1. S.C. X S.R.L., are ca obiect de activitate "Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate", cod CAEN 6820.
Perioada verificata: 01.01.2016-31.12.2020.
 
Principalele constatari ale organelor de inspectie fiscala au fost:
Din verificarea efectuata, organele de inspectie fiscala au stabilit suplimentar pentru perioada 2016-2020, baza impozabila suplimentara in suma de x lei si impozit pe profit aferent in suma de x lei, avand in vedere urmatoarele aspecte:
 
- cheltuieli nedeductibile la calculul impozitului pe profit, reprezentand cheltuielile cu servicii intra-grup licentiere drepturi proprietate intelectuala si servicii de gestionare strategica a activelor facturate de catre societatea X din statul membru X, in suma totala de X lei;
 
- cheltuieli nedeductibile cu dobanzile si diferentele de curs valutar in suma totala de x lei, inregistrate in baza contractelor de imprumut incheiate cu societatea X din statul membru Y;
-diminuarea cu x lei a cuantumului cheltuielilor cu dobanzile nedeductibile reportate la 31.12.2020, de la suma de x lei stabilite de societate la suma de x lei.
 
Ca urmare a deficientelor constatate, organele de inspectie fiscala au anulat pierderea fiscala cumulata de x lei, si au recalculat impozitul pe profit stabilind pentru perioada analizata impozit pe profit in suma de x lei, fata de x lei stabilit de societatea verificata, rezultand impozit pe profit suplimentar 1n suma totala de x lei.
 
2. S.C. X S.R.L. are ca obiect de activitate "Fabricarea materialelor plastice in forme primare", cod CAEN 2016.
 
Perioada verificata:
- 01.01.2016-31.12.2021 impozit profit;
- 01.01.2017-31.12.2021 TVA.
 
Principalele constatari ale organelor de inspectie fiscala au fost:
 
- deducerea nejustificata a unor cheltuieli in suma totala de x lei si taxa pe valoarea adaugata in suma totala de x lei, in baza unor facturi de prestari servicii emise de societati din grupul din care face parte, in conditiile in care societatea nu a justificat faptul ca serviciile in cauza au fost realizate efectiv in folosul operatiunilor taxabile ale acesteia, cea mai mare parte fiind in fapt servicii ce tin de nevoile actionariatului;
- din analiza dosarului preturilor de transfer au rezultat deficiente in ceea ce priveste preturile de vanzare a deseurilor, practicate cu societatea afiliata X din statul membru X, organele de inspectie fiscala procedand astfel la ajustarea veniturilor aferente vanzarilor de deseuri, prin aplicarea pretului mediu stabilit de societate la nivel de mediana, fiind stabilite venituri suplimentare in suma totala de x lei;
- deducerea nejustificata a unor cheltuieli cu deprecieri de materiale, produse, creante si active in suma totala de x lei, desi nu au fost prezentate documente justificative;
- societatea verificata a inregistrat ca cheltuieli de exploatare, in contul 654 "Pierderi din creante" suma totala de x lei, considerata de catre societate in mod eronat deductibila la calculul profitului impozabil desi nu au fost respectate prevederile legale;
- a inregistrat ca cheltuieli de exploatare suma de x lei, reprezentand provizioane, considerate in mod eronat deductibile fiscal la calculul profitului impozabil, acestea neindeplinind conditiile legate de deductibilitate;
- societatea a aplicat nejustificat scutirea de impozit pe profit aferent profitului reinvestit in active imobilizate, in suma totala de x lei, fiind aplicate in mod eronat facilitatile fiscale prevazute la art. 22 alin.(1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare;
- deducerea nejustificata a unor cheltuieli cu servicii de inchiriere spatii, cu utilitatile aferente, in suma totala de x lei, precum si a taxei pe valoarea adaugata aferenta in suma de x lei, in conditiile in care societatea nu a justificat utilizarea spatiilor respective pentru activitatea economica;
- societatea a dedus nejustificat cheltuieli cu servicii de consultanta in suma de x lei, cheltuieli care au fost efectuate de catre prestator in beneficiul altei entitati;
- in mod nejustificat, societatea a considerat deductibile la calculul profitului impozabil, cheltuieli in suma totala de x lei reprezentand penalitati de intarziere/accesorii percepute de catre autoritati ale statului;
- societatea a dedus nejustificat, taxa pe valoarea adaugata in suma totala de x lei aferenta unor servicii de audit de grup care nu au fost prestate in beneficiul S.C. X S.R.L., acestea fiind efectuate la solicitarea altei societati.
Astfel, s-a stabilit suplimentar suma de x lei, reprezentand:
- x lei lmpozit pe profit;
- x lei TVA.
 
3. S.C. X S.R.L., are ca obiect de activitate "Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase si a plantelor producatoare de seminte oleaginoase", cod CAEN 111.
 
Perioada verificata:
- 01.01.2018 - 31.12.2021 Impozit pe profit;
- 01.04.2019 - 31.12.2022 TVA.
 
Principalele constatari ale organelor de inspectie fiscala au fast:
Urmare verificarilor efectuate, organele de inspectie fiscala au constatat ca societatea verificata a inregistrat in evidenta contabila cheltuieli reprezentand achizitii servicii management, fara a fi identificate serviciile care au fast efectiv prestate si necesitatea efectuarii acestora, fapt pentru care cheltuielile au fost stabilite ca fiind nedeductibile fiscal.
 
In ceea ce priveste TVA, organele de inspectie fiscala au constatat ca societatea verificata a inregistrat facturi de achizitie servicii management, fara a fi identificate serviciile care au fast efectiv prestate si necesitatea efectuarii acestora, iar, pentru anul agricol 2018-2019, a 'infiintat cultura de "naut" pe o suprafata de 271,88 ha pentru care a iregistrat cheltuieli fara sa obtina productie, "fiind afectata de calamitatile naturale", fara a prezenta documente si procese verbale completate conform prevederilor legale, fapt pentru care nu s-a acordat drept de deducere a TVA aferenta acestora.
 
Astfel, organele de inspectie fiscala au stabilit sume suplimentare in suma totala de x lei, din care:
- lmpozit pe profit x lei;
- TVA x lei.
 
4. S.C. X S.R.L., are ca obiect de activitate "Activitati de testari si analize tehnice", cod CAEN 7120.
Perioada verificata:
- 01.04.2021 - 31.03.2023 impozit pe profit;
- 01.05.2021 - 31.05.2023 taxa pe valoarea adaugata;
- 01.04.2021-31.05.2023 impozit pe veniturile din dividende distribuite persoanelor
fizice.
 
Principalele constatari ale organelor de inspectie fiscala au fost:
a) Cu privire la impozitul pe profit:
- pentru anul fiscal 2022 s-a constatat calculul eronat al impozitului pe profit prin
inregistrarea in mod nejustificat de cheltuieli deductibile, majorate cu suma de x lei, precum si o scutire de impozit 'in suma de x lei. In cuprinsul declaratiei cod 101 a fost preluat din balanta de verificare aferenta lunii decembrie 2022 intreg soldul contului 2131 (echipamente tehnologice, masini, utilaje), acesta fiind in cuantum de x lei. In fapt, pe parcursul anului fiscal 2022 societatea verificata a achizitionat utilaje si masini ce se incadreaza in grupa 2131, 'in valoare totala de x lei (sursa curent pentru aparate fara acumulatori, baie uscata cu indicator etalon, etc).
- pentru anul fiscal 2023 trimestrul I, s-a constatat calcularea si declararea eronata a impozitului pe profit datorat, cu o diferenta in suma de x lei.
 
b) Cu privire la taxa pe valoarea adaugata:
Ca deficienta s-a constatat faptul ca, desi sunt inregistrate corect in evidenta contabila, in unele cazuri, la preluarea datelor, s-au constatat diferente intre evidenta contabila si datete declarate prin deconturile de TVA sau declaratia cod 394, astfel:
- in luna martie 2022 societatea verificata a inregistrat in evidenta contabila TVA deductibila in suma de x lei si a declarat prin decontul de TVA aferent lunii martie 2022 TVA deductibila in suma de x lei, rezultand o diferenta 'in suma de x lei, TVA dedusa fara a avea 'in sustinere o factura sau un alt document legal de provenienta;
 
- in luna martie 2023 societatea verificata a inregistrat in evidenta contabila TVA deductibila in suma de x lei si a declarat prin decontul de TVA aferent lunii martie 2023 TVA deductibila in suma de x lei, cu o diferenta in suma de x lei, reprezentand TVA dedusa necuvenit;
 
- in luna aprilie 2023, societatea verificata a inregistrat in evidenta contabila TVA deductibila in suma de x lei si a declarat prin decontul de TVA aferent lunii aprilie 2022 TVA deductibila in suma de x lei, diferenta in suma de x lei neavand in sustinere o factura sau un alt document legal de provenienta;
 
- in luna mai 2023, societatea verificata a inregistrat in evidenta contabila factura proforma nr. -- din 31.05.2023, in suma totala de x lei (din care TVA in suma de x lei) emisa de S.C. S S.R.L., reprezentand "Transpalet sistem ridicare greutati", tranzactie care nu a fost finalizata si societatea nu a putut prezenta un alt document care sa ateste dreptul de deducere a taxei pe valoarea adaugata.
 
c) Cu privire la impozitul pe veniturile din dividende distribuite persoanelor fizice:
Ca deficienta, s-a constatat faptul ca pentru anii fiscali 2022 si 2023 societatea verificata a stabilit in mod eronat cuantumul impozitului pe dividende datorat, astfel:
- in luna aprilie 2022 societatea a achitat catre asociati dividende in suma de x lei, aferent carora aceasta a declarat impozit pe veniturile din dividende in suma de x lei;
- in Luna noiembrie 2022 societatea a achitat dividende in suma de x lei, aferent carora aceasta a declarat impozit pe veniturile din dividende in suma de x lei;
- in perioada martie-mai 2023 societatea a achitat dividende catre asociati in suma de x lei, pentru care nu a declarat impozitul pe venitul din dividende aferent.
Urmare inspectiei fiscale, s-a stabilit suplimentar la bugetul de stat suma totala de x lei, astfel:
- x lei impozit pe profit;
- x lei taxa pe valoarea adaugata;
- x lei  impozit pe veniturile din dividende distribuite persoanelor fizice.
 
5. S.C. X RO S.R.L., are ca obiect de activitate "Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea", cod CAEN 7112.
Perioada verificata: 01.01.2019 - 30.09.2022- lmpozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor si contributii sociale aferente.
 
Principalele constatari ale organelor de inspectie fiscala au fost:
 
In perioada verificata, principalul client al societatii verificate a fOst societatea X din statul membru X care este asociatul unic al acesteia, pentru care S.C. X RO S.R.L. a prestat servicii de inginerie (proiectare 3D, 2D diverse parti din linii de productie de autovehicule, etc.). Conform contractelor de munca inregistrate la ITM prin aplicatia Revisal a rezultat ca majoritatea angajatilor au fost incadrati la coduri corespunzatoare functiilor de:"proiectant inginer mecanic, inginer mecanic, tehnidan proiectant mecanic".
 
Din documentele prezentate (facturi emise si comenzi ale beneficiarilor), organele de inspectie fiscala au constatat ca societatea verificata a desfasurat in principal activitati de inginerie in domeniul industriei de automobile, valoarea proiectelor analizate, reprezentand peste 50% din totalul cifrei de afaceri realizata de catre S.C. X RO S.R.L. 'in fiecare an.
 
S-a constatat ca au fost prestate servicii de inginerie privind :"proiectarea 3D, 2D a unor linii de productie auto si simularea privind functionarea acestora, proiectarea anumitor celule din anumite linii de productie auto, proiectare 3D, 2D de dispozive, de roboti, sisteme transport fara sofer, precum si programare offline (OLP) si online, de dispozitive, roboti,etc.", in vederea constructiei de masini.
 
Astfel, societatea verificata a aplicat in mod eronat facilitatile in constructii, respectiv reducerea cotei de contributie de asigurari sociale, pentru veniturile din salarii, desi desfasoara activitati de inginerie definite de codul CAEN 7112, acestea nu sunt si nu au legatura cu domeniul constructiilor, activitatea desfasurata de aceasta fiind de proiectare de piese, dipozitive, roboti, parti din linii de fabricatie de autovehicule, etc.
 
Organele de inspectie fiscala au procedat la recalcularea impozitului pe veniturile de natura salariala si a contributiilor aferente acestora, fiind stabilite obligatii fiscale suplimentare in suma totala de x lei.
 


Foto: pixabay.com


Atentie, contabili!

Contabilitatea se schimba de la 1 ianuarie 2024!
Completeaza adresa de email la care
vrei sa primesti Raportul Gratuit

Schimbari Semnificative in Fiscalitatea PFA si Profesiilor Liberale pentru 2024