search

Asociere in participatiune. Cum intocmim monografia contabila?


Va prezentam mai jos monografia contabila cu exemple practice referitoare la TVA si impozit pe profit in cazul unei asocieri in participare  atat in situatia desemnarii unui asociat administrator, cat si in cazul in care cele 2 societati se asociaza doar in vederea indeplinirii unui obiectiv comun.

Vom face astfel referire la prevederile care amintesc de deducerea si apoi ajustarea TVA in cazul asocierii. Vom stabili in ce masura ajustarea TVA-ului la bunuri si servicii nu este altceva decat o anulare a dreptului de deducere.

Raspuns: La elaborarea acestui raspuns tinem cont de prevederile introduse de noul Cod civil, adoptate prin Legea 287/2009 republicata cu modificari.
 
Astfel, asocierea in participatie, este reglementata de art. 1949 - 1954 din Codul civil. Contractul de asociere in participatie este contractul prin care o persoana acorda uneia sau mai multor persoane o participatie la beneficiile si pierderile uneia sau mai multor operatiuni pe care le intreprinde. Contractul se probeaza numai prin inscris.
 
Asocierea in participatiune nu da nastere la o noua entitate cu personalitate juridica, iar acest fapt este definitoriul pentru tratamentul TVA.
 
Din punct de vedere contabil, potrivit prevederilor stabilite de art. 265 din OMFP 3055/2009 privind contabilitatea, se va tine contabilitatea asocierii in participatiune distinct de contabilitatea celor 2 societati, pana la nivel de balanta inclusiv, fara a depune situatii financiare anuale.
 
La nivelul participatiunii, veniturile si cheltuielile se vor deconta lunar, catre cei 2 participanti, in baza decontului de venituri si cheltuieli, intocmit in formatul stabilit de OMFP 3512/2008 privind documentele financiar contabile.
 
Din punctul de vedere al TVA, prevederile de la art. 127 alin. (10) din Codul fiscal, stabilesc ca asocierea in participatiune nu conduce la o noua persoana impozabila, iar obligatiile privind calcul, declarare, plata a TVA sunt in sarcina unui asociat, de obicei a liderului de asociere, daca acesta este persoana inregistrata in scopuri de TVA in Romania si se va stabilii responsabilitatea privind TVA prin contractul de asociere.
 
Prin urmare, nu exista reglementari speciale care sa limiteze dreptul de deducere la TVA, numai datorita contractului de asociere in participatiune, ci intreaga activitate din punctul de vedere al TVA, se va analiza in contextul reglementarilor generale aplicabile pentru TVA.
 
Daca participatiunea realizeaza activitati economice la care colecteaza TVA, sau activitati economice scutite cu drept de deducere, cum ar fi livrari intracomunitare, exporturi, sau unele activitati la care legea permite deducerea TVA punctual, cum ar fi reclama si publicitate, perisabilitati, stocuri degradate si neimputabile, in acest caz se deduce TVA, conform art. 145 din Codul fiscal, iar in caz contrar, acest TVA are regim nedeductibil si fie taxa este o componenta a costului de achizitie a bunurilor si serviciilor, fie intervine o ajustare a TVA, dupa caz.
 
Din punctul de vedere al impozitului pe profit, participatiunea transfera lunar veniturile si cheltuielile realizate catre cei 2 asociati, conform procentelor din contractul de asociere. Individual, fiecare dintre asociati va calcula impozit pe profit, cumuland veniturile si cheltuielile primite de la participatiune cu alte venituri si cheltuieli ale perioadei fiscale, avand in vedere toate reglementarile de la Titlul al II lea din Codul fiscal - Impozit pe profit.
 
Detaliem o monografie contabila pornind de la transferul unor active catre participatiune, si transferul veniturilor si cheltuielilor de la participatiune catre asociat.
 
Transfer bunuri si active inregistrari contabile la societate:
a) Transfer sume de bani:
458 "Decontari in operatii din participatiune" = 5311"Casa"/5121"Conturi la banci"
b)Transfer materii prime:
458 "Decontari in operatii din participatiune" = 301 "Materii prime"
c) Transfer echipamente
458 "Decontari in operatii din participatiune" = 2131" Echipamente si aparatura"
d) Transfer materiale de natura obiectelor de inventar ce nu sunt date in consum:
458 "Decontari in operatii din participatiune" = 303 "Materiale de natura obiectelor de inventar"
e) Transfer mobilier si echipamente de birou
458 "Decontari in operatii din participatiune" = 214 "Mobilier, aparatura birotica"
 
Inregistrarea transferurilor in contabilitatea participatiunii:
5311"Casa"/5121"Conturi la banci" = 458 "Decontari in operatii din participatiune - Analitic asociat secund"
301 "Materii prime"= 458 "Decontari in operatii din participatiune - Analitic asociat secund"
2131" Echipamente si aparatura"= 458 "Decontari in operatii din participatiune - Analitic asociat secund"
303 "Materiale de natura obiectelor de inventar"= 458 "Decontari in operatii din participatiune - Analitic asociat secund"
214 "Mobilier, aparatura birotica"= 458 "Decontari in operatii din participatiune - Analitic asociat secund"
 
Retinem ca amortizarea mijloacelor fixe transferate la participatiune se va face in continuare in patrimoniul societatii dvs ( proprietarului).
ealizarea unui venit din vanzare marfa si a cheltuielicu marfa la nivelul participatiunii si transferul catre asociati.
 
In contabilitatea participatiunii:
 
Achizitie marfa:
371 «Marfuri» = 401 «Furnizori»
4426 «TVA deductibila» = 401 «Furnizori»
458 "Decontari in operatii din participatiune» = 4426 «TVA deductibila», transfer TVA catre asociatul responsabil cu conducerea TVA, se va urmari corelarea cu inregistrarea TVA in contabilitatea asociatului.
 
Vanzare marfa:
4111 « Clienti» = 707 «Venituri din marfuri»
4111 « Clienti» = 4427 «TVA colectata»
4427 «TVA colectata» = 458 "Decontari in operatii din participatiune», transfer TVA catre asociatul responsabil cu conducerea TVA, se va urmari corelarea cu inregistrarea TVA in contabilitatea asociatului.
607 «Cheltuieli cu marfurile»= 371 «Marfuri»
Transfer lunar al veniturilor si chetuielilor la asociati, conform procentului stabilit contractual»
707 «Venituri din marfuri» = 458 "Decontari in operatii din participatiune - analitic asociat"
458 "Decontari in operatii din participatiune - analitic asociat" = 607 «Cheltuieli cu marfurile»
 
In contabilitatea asociatilor transferul veniturilor si chetuielilor se inregistreaza astfel:
607 «Cheltuieli cu marfurile»=458 "Decontari in operatii din participatiune"
458 "Decontari in operatii din participatiune" =  707 «Venituri din marfuri»
 
In ce priveste monografia pentru TVA, aceasta trebuie actualizata pe un caz concret si va prezentam principalele operatii privind TVA:
- colectare TVA la veniturile realizate de participatiune:
458 "Decontari in operatii din participatiune"  = 4427 «TVA colectata»;
- deducere TVA la marfuri:
4426 «TVA deductibila» = 458 "Decontari in operatii din participatiune";
- inchidere conturi de TVA cand TVA colectata este mai mare decat TVA deductibil:
4427 «TVA colectata» = 4426 «TVA deductibila»
4427 «TVA colectata» = 4423 «TVA de plata».
 
Incasare in contul societatii suma de la participatiune pentru plata TVA: ( in opinia noastra, suma de TVA de plata se va primi de la participatiune, deoarece aceasta se incaseaza de la clienti, in contul participatiunii:
5121 «Conturi la banci in lei» = 458 "Decontari in operatii din participatiune".
Plata TVA:
4423 «TVA de plata» = 5121 «Conturi la banci in lei».
 
Ca si observatie, daca se lucreaza cu maxima atentie, cu respectarea egalitatii fundamentale activ = pasiv, dupa efectuarea tuturor operatiile economice, la finalizarea obiectului avut de participatiune, vom observa ca se soldeaza contul 458 "Decontari in operatii din participatiune".
 
Consideram ca raspunsul nostru reprezinta un cadru mai general al asocierii in participatiune, raspunsul trebuie adaptat pe situatii concrete ale societatii.


Noutati contabile 1712955600
Atentie, contabili!

Contabilitatea se schimba!
Completeaza adresa de email la care
vrei sa primesti Raportul Gratuit

E-Factura. E-Transport: Sanctiuni. Amenzi. Solutii practice