search

Capital si rezerve. Etape complete privind reevaluarea unui imobil

Politici contabile pentru ONG: modele EDITABILE, usor de personalizat, elaborate in doar 5 minute


S.C. ABC S.R.L. detine de 3 ani in patrimoniu un imobil pe care il foloseste pentru birouri si care este inregistrat in contabilitate la un cost istoric de 480.000 de lei, amortizabil pe o perioada de 40 de ani.

          Pentru acest imobil plateste un impozit pe cladiri anual de 1,5% din valoarea de inventar a cladirii, adica 480.000 lei x 1,5% = 7.200 de lei/an.

          Conducerea societatii este informata de prevederile art. 253 din Codul fiscal, mai precis de faptul ca , daca nu reevalueaza imobilul dupa cei 3 ani de utilizare, impozitul pe cladiri pe care urmeaza sa il plateasca in al patrulea an va fi de 480.000 x 20% = 96.000 de lei/an (art. 253, alin. (6) din Codul fiscal).
          
            In consecinta, conducerea societatii hotaraste reevaluarea imobilului, apeleaza la serviciile unui evaluator autorizat si ia la cunostinta si aplica regulile privind reevaluarea imobilizarilor corporale din O.M.F.P. nr. 3.055 / 2009 cu modificarile si completarile ulterioare , punctele de la 121 la 126. Operatiunile privind reevaluarea se vor contabiliza folosind metoda eliminarii amortizarii din valoarea contabila bruta a activului.

1) Evaluatorul ajunge la concluzia ca valoarea justa a cladirii este de 400.000 de lei.

La momentul reevaluarii situatia in conturi este urmatoarea:
Debit 212 "Constructii" = 480.000 lei
Credit 2812 "Amortizarea constructiilor" = (480.000 lei / 40 de ani) x 3 ani = 36.000 lei.
Deci valoarea neta a cladirii in contabilitate = costul istoric - amortizarea cumulata = 480.000 lei - 36.000 lei = 444.000 lei
Valoarea justa obtinuta in urma evaluarii este de 400.000 lei.

Se constata deci o descrestere a valorii nete contabile care se va trata, dat fiind ca este prima reevaluare si nu exista o rezerva din reevaluare care sa poata fi diminuata, ca o cheltuiala cu intreaga valoare a deprecierii.
•    eliminarea amortizarii cumulate pana la momentul reevaluarii din valoarea contabila bruta a cladirii:
                              2812                             =                  212                      36.000 lei
           "Amortizarea constructiilor"                        "Constructii"
•    inregistrarea deprecierii in valoare de 444.000 - 400.000 = 44.000 lei:
                             6813                               =                  212                    44.000 lei
            "Cheltuieli de exploatare privind                  "Constructii"
        ajustarile pentru deprecierea imobilizarilor"

           In acest moment in Debitul contului 212 "Constructii" aveti 480.000 lei - 36.000 lei - 44.000 lei = 400.000 lei, care devine noul cost istoric al cladirii.
Suma inregistrata in contul 6813 "Cheltuieli de exploatare privind ajustarile pentru deprecierea imobilizarilor" este nedeductibila la calculul impozitului pe profit conform art. 21, alin. (4), litera s) din Codul fiscal
    Valoarea procentului pentru calculul impozitului pe cladiri in urma indeplinirii conditiei referitoare la reevaluare va ramane 1,5% aplicat la noul cost istoric, deci impozitul in anul 4 va fi de 1,5% x 400.000 lei = 6.000 lei/an.
    Pentru perioada care urmeaza se va recalcula de asemenea amortizarea anuala in functie de noul cost istoric al cladirii :
-    costul istoric : 400.000 lei
-    perioada ramasa de amortizare : 37 de ani
Amortizarea anuala: 400.000 lei / 37 ani = 10.810, 81 lei/an.

2) Evaluatorul ajunge la concluzia ca valoarea justa a cladirii este de 500.000 de lei

- valoarea bruta contabila: 480.000 lei
- perioada de amortizare : 40 de ani
- amortizarea cumulata in 3 ani : 36.000 lei
Valoarea contabila neta a cladirii : 480.000 - 36.000 = 444.000 lei
Valoarea justa comunicata de evaluator :                       500.000 lei

Se constata deci un surplus din reevaluare de 56.000 de lei.
Evidentierea in contabilitate a rezultatelor reevaluarii:
•    anularea amortizarii cumulate pana la data reevaluarii:
                            2812                     =               212                      36.000 lei
            "Amortizarea constructiilor"             "Constructii"
•    inregistrarea surplusului din reevaluare:
                     212                        =              105                          56.000 lei
                    "Constructii"                   "Rezerve din reevaluare"

In Debitul contului 212"Constructii": 480.000 - 36.000 + 56.000 = 500.000 lei.
Recalcularea amortizarii pentru perioada urmatoare :
500.000 lei / 37 ani = 13.513, 5 lei/an.
Impozitul pe cladiri ce va fi platit in urmatorii 3 ani : 500.000 lei x 1,5% = 7.500 lei/an.

3) Dupa 2 ani se face inca o reevaluare a cladirii, conducerea societatii dorind sa o vanda

Situatia in conturi este urmatoarea :
-    valoarea bruta contabila Debit 212 "Constructii" = 500.000 lei
-    amortizarea cumulata Credit 2812 "Amortizarea constructiilor": 13.513,5 lei x 2 ani = 27.027 lei
-    surplus din reevaluare Credit 105 "Rezerve din reevaluare" = 56.000 lei
Valoarea neta contabila = 500.000 lei - 27.027 lei = 472.973 lei
Valoarea justa comunicata de evaluator                  = 450.000 lei

Se constata deci o depreciere din reevaluare de 479.973 lei - 450.000 lei = 22.973 lei.
Dat fiind ca referitor la acest activ exista un surplus anterior din reevaluare, acesta va acoperi deprecierea constatata la aceasta ultima reevaluare.

Inregistrarile in contabilitate vor fi:
•    anularea amortizarii cumulate si aducerea cladirii la valoarea neta contabila:
                            2812                     =               212                      27.027 lei
            "Amortizarea constructiilor"           "Constructii"
•    diminuarea rezervei din reevaluare cu deprecierea constatata :
                      105                       =               212                      22.973 lei
              "Rezerve din reevaluare"               "Constructii"
Situatia in conturi este acum urmatoarea:
-    Debit 212 "Constructii" = 500.000 - 27.027 - 22.973 = 450.000 lei
-    Credit 105 "Rezerve din reevaluare" = 56.000 - 22.973 = 33.027 lei.

Recalcularea amortizarii pentru perioada urmatoare:
-    costul istoric : 450.000 lei
-    durata ramasa de amortizare : 35 de ani
Amortizarea anuala de inregistrat = 450.000 lei / 35 ani = 12.857,15 lei/an :
                            6811                      =             2812                      12.857,15 lei
       "Cheltuieli de exploatare privind        "Amortizarea constructiilor"
             amortizarea imobilizarilor"

La sfarsitul anului urmator imobilul este vandut pentru 500.000 lei:
•    vanzarea pe baza contractului de vanzare - cumparare :
461                       =                       7583                                       500.000 lei
"Debitori diversi"              "Venituri din vanzarea activelor    
                                                si alte operatii de capital"
•    descarcarea din gestiune a cladirii:
             %                                 =              212                                 450.000 lei
         2812                                         "Constructii"                      12.857,15 lei
"Amortizarea constructiilor"
               6583                                                                                  437.142,85 lei
"Cheltuieli privind activele cedate
    si alte operatii de capital"

•    la vanzarea cladirii se considera ca activul a fost realizat iar rezervele din reevaluare se vor lua in calcul la stabilirea impozitului pe profit ca elemente similare veniturilor (conform art. 22, alin. (51) din Codul fiscal)
•    concomitent cu impozitarea se capitalizeaza surplusul din reevaluare :
                         105                 =                          1065                                  33.027 lei
        "Rezerve din reevaluare"            "Rezerve reprezentand surplusul       
                                                            realizat din rezerve din reevaluare"

4) Revenind la punctul 3, daca la a doua reevaluare valoarea justa comunicata de evaluator este de 350.000 lei

Situatia in conturi este urmatoarea:
-    valoarea bruta contabila Debit 212 "Constructii" = 500.000 lei
-    amortizarea cumulata Credit 2812 "Amortizarea constructiilor" : 13.513,5 lei x 2 ani = 27.027 lei
-    surplus din reevaluare Credit 105"Rezerve din reevaluare" = 56.000 lei
Valoarea neta contabila = 500.000 lei - 27.027 lei = 472.973 lei
Valoarea justa comunicata de evaluator                  = 350.000 lei

          Se constata deci o depreciere din reevaluare de 479.973 lei - 350.000 lei = 122.973 lei. Dat fiind ca referitor la acest activ exista un surplus anterior din reevaluare, deprecierea constatata il va diminua intai pe acesta iar diferenta va fi inregistrata pe cheltuieli.

Inregistrarile in contabilitate vor fi:
-    anularea amortizarii cumulate si aducerea cladirii la valoarea neta contabila:
                   2812                        =               212                                    27.027 lei
"Amortizarea constructiilor"                "Constructii"

-    inregistrarea deprecierii constatate la reevaluare :
              %                     =                     212                                      122.973 lei
                  105                               "Constructii"                                56.000 lei
"Rezerve din reevaluare"
6813                             66.973 lei
"Cheltuieli de exploatare privind
ajustarile pentru deprecierea imobilizarilor"

Asa cum am precizat la punctul 1), cheltuielile cu deprecierea inregistrate in contul 6813 sunt nedeductibile.

Situatia in conturi este acum urmatoarea :
-    Debit 212 "Constructii" = 500.000 - 27.027 - 122.973 = 350.000 lei
-    Credit 105 "Rezerve din reevaluare" = 56.000 - 56.000 = 0 lei.

Recalcularea amortizarii pentru perioada urmatoare :
-    costul istoric : 350.000 lei
-    durata ramasa de amortizare : 35 de ani
Amortizarea anuala de inregistrat = 350.000 lei / 35 ani = 10.000 lei/an :
                      6811                         =                 2812                         10.000 lei
"Cheltuieli de exploatare privind      "Amortizarea constructiilor"
    amortizarea imobilizarilor".Atentie, contabili!

Contabilitatea se schimba!
Completeaza adresa de email la care
vrei sa primesti Raportul Gratuit

E-Factura. E-Transport: Sanctiuni. Amenzi. Solutii practice