search

Care sunt normele fiscale actuale pentru operatiunile efectuate in zonele libere?

Plata dividende in numerar: atentie la plafonul zilnic!


Regimul juridic al zonelor libere este reglementat prin Legea nr. 84 din 21 iulie1992, modificata si completata prin Legea nr. 244 din 9 iunie 2004.
 
Regimul vamal al zonelor libere este reglementat prin O.M.F.P. nr. 7.394, din 20 iulie 2007, pentru aprobarea Normelor tehnice privind aplicarea uniforma a reglementarilor vamale in zonele libere si antrepozitele libere prin care zonele libere sunt considerate parti ale teritoriului Romaniei, avand o suprafata relativ vasta, definite ca destinatie vamala pentru marfuri, in conformitate cu art. 166 din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 2.913, din 12 octombrie 1992, de instituire a Codului vamal comunitar, infiintate prin hotarare a Guvernului la propunerea autoritatilor administratiei publice centrale si locale interesate, cu avizul autoritatii vamale.

Regimul vamal al zonelor libere este reglementat prin Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 2.913 din 12 octombrie  1992 de instituire a Codului vamal comunitar, de la art. 166 la art. 181.

Regimul juridic de functionare al operatorilor economici in cadrul zonelor libere este reglementat prin Regulamentul  Comisiei (CEE) nr. 2.454 din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispozitii de aplicare a Regulamentului Consiliului nr. 2.913/1992 de instituire a Codului vamal comunitar, cu modificarile si completarile ulterioare, de la art. 799 la 814.

Definirea zonelor libere

Pentru aplicarea corecta a legislatiei TVA cu privire la tratamentul fiscal al tranzactiilor realizate in legatura directa cu zonele libere, trebuie sa avem in vedere prevederile mentionate mai sus, cuprinse in O.M.F.P. nr. 7.394 din 20 iulie 2007.
Operatorul care functioneaza in zona libera este persoana care efectueaza o operatiune de  depozitare, prelucrare, transformare, vanzare sau cumparare a marfurilor in zona libera.

Introducerea marfurilor intr-o zona libera reprezinta o destinatie vamala ce nu presupune in mod obligatoriu o actiune de declarare a marfurilor.

Totusi, din evidenta operativa organizata obligatoriu de catre operatorul economic care functioneaza in zona libera trebuie sa rezulte statutul vamal al marfurilor inregistrate. Informatiile cuprind:

- indicarea titlului de tranzit si a uneia dintre mentiunile "marfa PA/S", "marfa PA/R" sau "marfa AT", in cazul in care introducerea in zona libera serveste la incheierea acestor regimuri in care au fost plasate marfurile;
 
- referirea la documentele vamale prin care se justifica statutul vamal al marfurilor, de exemplu, declaratia de plasare a marfurilor sub un regim vamal economic;

- referirea la o fisa de informatii sau la atestarea prevazuta la art. 170 alin. (4) din Regulamentul  Consiliului  (CEE) nr. 2.913/92  de instituire a Codului vamal comunitar. Art. 170 alin. (4) se refera la atestarea de catre autoritatile vamale a statutului comunitar sau necomunitar al marfurilor plasate intr-o zona libera;

- indicatiile privind marfurile care fac obiectul unei autorizatii de admitere tempora- ra, prin mentionarea articolului din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 2.913/1992;

- indicatiile privind marfurile puse in libera circulatie ce beneficiaza de tratament tarifar favorabil sau carora li se aplica taxe vamale reduse sau zero sub rezerva controlului destinatiei finale.

Plasarea marfurilor in zonele libere se realizeaza cu respectarea prevederilor art. 169 si 170 din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 2.913/92  de instituire a Codului vamal comunitar din care rezulta urmatoarele aspecte vamale care ne ajuta pentru aplicarea corecta a tratamentului fiscal dpdv al TVA:
- in zone libere sunt plasate atat marfuri comunitare, cat si marfuri necomunitare;
- marfurile care intra intr-o zona libera nu trebuie sa fie prezentate autoritatilor vamale si nici nu necesita depunerea unei declaratii vamale. Totusi, este recomandabil ca marfurile sa fie prezentate autoritatilor vamale si sa fie supuse formalitatilor vamale in urmatoarele situatii:

a) sunt plasate sub un regim vamal care se incheie atunci cand intra intr-o zona libera;
b) sunt plasate intr-o zona libera pe baza unei decizii de acordare a rambursarii sau remiterii drepturilor de import;
c) sunt marfuri comunitare care beneficiaza de masurile legate in mod obisnuit de exportul marfurilor.

Marfuri necomunitare

In aplicarea drepturilor de import si masurilor de politica comerciala referitoare la import, se considera ca marfurile necomunitare nu se afla pe teritoriul vamal al Comunitatii, in situatia in care:
- nu sunt puse in libera circulatie;
- nu sunt plasate sub un alt regim vamal;
- nu sunt utilizate sau consumate in alte conditii decat cele prevazute in reglemen- tarile vamale.

Marfuri necomunitare introduse direct dintr-o tara terta trebuie inregistrate in evidenta operativa pe baza documentului de transport care poate fi: CMR, foaie de parcurs, bon de livrare, manifest, nota de livrare sau mesaj informatic, cu conditia ca acesta sa furnizeze toate informatiile necesare identificarii marfurilor.

Originea sau statutul marfurilor poate fi dovedita prin certificatul EUR 1 sau prin declaratia pe factura sau prin certificatul de origine tip A sau prin certificatul ATR. Aceste documente se utilizeaza pentru punerea in libera circulatie a marfurilor in cauza dupa stationarea in zona libera, in cadrul termenului de valabilitate acordat.

Marfurile consumate sau utilizate intr-o zona libera se supun drepturilor de import, cu anumite exceptii.

Marfuri comunitare

Nu se prezinta autoritatii vamale de control si nu se supun formalitatilor vamale marfurile care nu au facut obiectul unei declaratii de export. Aceste marfuri se inscriu in evidenta operativa prin mentionarea documentului de transport insotitor.
 
Daca marfurile au facut obiectul unei declaratii de export, la momentul in care parasesc zona libera prin scoaterea efectiva a acestora in afara teritoriului vamal al Comunitatii, autoritatile vamale de control vizeaza exemplarul 3 al declaratiei de export.
Liberul de vama pentru export se acorda doar in situatia in care marfurile respective ies de pe teritoriul vamal al Comunitatii in aceleasi conditii ca atunci cand a fost acceptata declaratia de export.

Exportul marfurilor comunitare dintr-o zona libera

Pentru realizarea acestei operatiuni trebuie parcurse urmatoarele etape:
- depunerea declaratiei de export la autoritatea vamala de control sau la un alt birou vamal, inainte de scoaterea marfurilor din zona libera;
- inscrierea in evidenta operativa a mentiunilor referitoare la declaratia de export si la documentul de transport aferent marfurilor expediate din zona libera;
- aplicarea masurilor de politica comerciala sau de prohibitie, daca este cazul.

Tratamentul fiscal al operatiunilor din zona libera

Introducerea unor marfuri intr-o zona libera reprezinta o operatiune de incadrare a acestora intr-un regim vamal suspensiv. Doar dupa iesirea din acest regim, bunurile sunt supuse regulilor generale de impozitare a TVA, in functie de natura operatiunilor  economice ce se vor derula:

*    daca este o marfa straina care intra initial in zona libera si iese ulterior pentru a fi transportata  in interiorul Romaniei:
- operatiunea reprezinta un import daca marfa provine dintr-un stat tert;

Daca pentru o marfa straina care iese din zona libera se datoreaza drepturi de import, in valoarea in vama nu se includ cheltuielile de depozitare si de conservare pe durata stationarii lor in zona libera. in acest caz, valoarea in vama este reprezentata doar de pretul efectiv platit sau de platit pentru marfa respectiva.

- operatiunea reprezinta o achizitie intracomunitara daca marfa provine dintr-un stat membru, caz in care se supune regimului de taxare inversa la cumparator;

*    daca este o marfa romaneasca sau straina care intra initial in zona libera si iese ulterior pentru a fi transportata  in afara Romaniei:
- operatiunea va reprezenta un export daca marfa va fi destinata livrarii intr-un stat tert;

- operatiunea va reprezenta o livrare intracomunitara daca marfa va fi destinata livrarii intr-un stat membru.

Tratamentul fiscal al livrarii de bunuri intr-o zona libera

Din punctul de vedere al TVA, livrarea de bunuri de pe teritoriul Romaniei intr-o zona libera este o operatiune scutita cu drept de deducere TVA in baza prevederilor art. 144 "Scutiri speciale legate de traficul international de bunuri", alin. (1) lit. a) pct. 3, conform caruia sunt scutite de taxa bunurile care urmeaza sa fie introduse intr-o zona libera.
 
In lipsa unei reglementari privind documentele necesare pentru justificarea aplicarii regimului de scutire cu drept de deducere, consideram ca livrarea de bunuri intr-o zona libera poate fi dovedita prin:
1. contractul incheiat cu operatorul economic din care sa rezulte urmatoarele:
- operatorul este autorizat sa functioneze in zona libera;
- bunurile urmeaza a fi livrate in zona libera;
2. factura emisa cu toate informatiile impuse prin art. 155 alin. (5);
3. documentul  de transport prin care se face dovada livrarii de bunuri de pe teritoriul Romaniei pe teritoriul zonei libere.

Operatiunea de livrare de bunuri intr-o zona libera realizata de catre o persoana impozabila inregistrata in scopuri de TVA in Romania se raporteaza prin decontul de TVA cod 300, la randul 13 denumit "Livrari de bunuri si prestari de servicii scutite cu drept de deducere, altele decat cele de la rd. 1-3, si operatiuni supuse masurilor de simplificare" din cadrul sectiunii "Livrari de bunuri/prestari de servicii in interiorul tarii si exporturi".
NOU: Balanta de verificare de la A la Z.
Analize, corelatii, studii de caz


Ghid practic pentru valorificarea eficienta
a informatiilor din balanta de verificare

...vezi detalii AICI >>


 
Noutati contabile 1713214800
Atentie, contabili!

Contabilitatea se schimba!
Completeaza adresa de email la care
vrei sa primesti Raportul Gratuit

E-Factura. E-Transport: Sanctiuni. Amenzi. Solutii practice