search

Ce operatiuni sunt scutite de taxa si au drept de deducere?


Fiscal, livrarea intracomunitara este o livrare de bunuri expediate sau transportate dintr-un stat membru in alt stat membru de catre furnizor sau de persoana catre care se efectueaza livrarea ori de alta persoana in contul acestora.

Livrarea intracomunitara este definita la articolul 128 alineatul (9) din Codul fiscal si este incadrata in categoria operatiunilor scutite cu drept de deducere a TVA prin articolul 143 alineatul (2), sub rezerva justificarii  acesteia pe baza de documente impuse prin O.M.F.P. nr. 2.222/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

In categoria livrarilor intracomunitare scutite de taxa cu drept de deducere se incadreaza:
-    livrarile intracomunitare de  bunuri  catre o  persoana care ii comunica furnizorului din Romania un cod valabil de inregistrare in scopuri de TVA, atribuit de autoritatile fiscale din alt stat membru;
-    livrarile intracomunitare de mijloace de transport noi catre un cumparator care nu ii comunica furnizorului un cod valabil de inregistrare in scopuri de TVA;
-    transferurile, ca operatiuni asimilate livrarilor intracomunitare de bunuri;
-    livrarile intracomunitare de produse accizabile catre o persoana impozabila sau catre o persoana juridica neimpozabila care nu ii comunica furnizorului un cod valabil de inregistrare in scopuri de TVA, in cazul in care transportul de bunuri este efectuat conform art. 7 alin. (4) si (5) sau art. 16 din Directiva 92/12/CEE a Consiliului, din  25 februarie 1992, privind regimul general, depozitarea, circulatia si controlul produselor supuse accizelor, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) nr. L 76 din 23 martie 1992, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia:
- livrarilor intracomunitare efectuate de o intreprindere mica;
- livrarilor intracomunitare supuse regimului special privind bunurile second-hand, opere de arta, obiecte de colectie si antichitati.

Directiva 92/12/CEE din 25 februarie 1992, publicata in Jurnalul Oficial nr. L 76/1992, p. 1-13 reglementeaza regimul general al produselor supuse accizelor  si detinerea, circulatia, inclusiv monitorizarea acestor produse. Prin articolul 7 alineatul  (1) se reglementeaza produsele supuse accizelor care sunt puse deja in consum intr-un stat membru.
intr-o astfel de situatie, accizele aferente acestor produse sunt percepute in statul membru in care sunt produsele respective sunt detinute in scopuri comerciale. Accizele sunt datorate de una din urmatoarele persoane:
- persoana care efectueaza livrarea sau detine produsele destinate livrarii;
- persoana care primeste produsele pentru a le folosi intr-un stat membru, altul decat cel in care produsele au fost deja puse in consum;
- comerciantul.

Prin alineatul (4) al articolului 7 din Directiva 92/12/CEE se face precizarea ca astfel de produse circula intre teritoriile diverselor state membre impreuna cu un document de insotire intocmit de expeditor.

Prin alineatul (5) al articolului 7 sunt enumerate obligatiile care trebuie indeplinite de persoana obligata la plata accizelor aferente produselor puse in consum intr-un stat membru:

a) sa completeze si sa depuna o declaratie la autoritatile fiscale din statul membru de  destinatie si sa garanteze plata accizelor, dar  inainte de  expedierea bunurilor;
b) sa plateasca accizele statului membru de destinatie in baza procedurii fiscale stabilite de statul membru pe teritoriul caruia produsele accizabile au fost date in consum;
c) sa accepte din partea autoritatilor fiscale din statul membru de destinatie orice verificare cu privire la:
- primirea efectiva a produselor;
- plata accizelor aferente produselor primite.

Prin articolului 16 din Directiva 92/12/CEE se face precizarea ca destinatarul produselor accizabile poate fi un comerciant profesionist care nu beneficiaza de statutul de antrepozitar autorizat. Acest comerciant poate primi pentru activitatea sa produse accizabile din alte state membre in regim de suspendare a accizelor, dar nu poate detine sau expedia astfel de produse in acest regim de suspendare.

Inainte de primirea produselor, comerciantul respectiv poate solicita inregistrarea la autoritatile fiscale din statul sau, caz in care este obligat:
- sa garanteze plata accizelor in baza legislatiei fiscale din statul sau;
- sa pastreze evidente ale livrarilor de produse;
- sa prezinte produsele ori de cate ori i se solicita acest lucru;
- sa fie de acord cu toate monitorizarile si verificarile de stocuri.

Pentru comerciantul  inregistrat, accizele sunt exigibile in momentul primirii marfurilor.

in situatia in care comerciantul  primitor nu solicita inregistrarea, trebuie sa indeplineasca urmatoarele obligatii fiscale catre autoritatea fiscala din statul sau:
* sa completeze si sa depuna o declaratie la autoritatile fiscale din statul membru de destinatie si sa garanteze plata accizelor, dar inainte de expedierea bunurilor. Prin aceasta declaratie nu trebuie sa afecteze prevederile articolului 15 alineatul (4) de stabilire a responsabilitatii antrepozitarului autorizat expeditor si, daca este cazul, a transportatorului;
* sa plateasca accizele statului membru de destinatie la momentul primirii marfurilor, in baza procedurii fiscale stabilite de statul membru pe teritoriul caruia au fost primite produsele accizabile;
* sa accepte din partea autoritatilor fiscale din statul membru de destinatie orice verificare cu privire la:
-    primirea efectiva a produselor;
-    plata accizelor aferente produselor primite.

Faptul generator si exigibilitatea

Regula generala prevede ca exigibilitatea taxei pentru o livrare intracomunitara de bunuri, scutita de taxa, intervine in cea de a 15-a zi a lunii urmatoare celei in care a intervenit faptul generator. Faptul generator este reprezentat de data livrarii bunurilor.   

Exceptia de la aceasta regula prevede ca in situatia in care factura pentru o livrare intracomunitara este emisa inainte de a 15-a zi a lunii urmatoare celei in care a intervenit faptul generator, exigibilitatea intervine la data emiterii facturii.
Exceptia se aplica indiferent de faptul ca factura a fost emisa pentru incasarea unui avans sau pentru contravaloarea integrala sau partiala a livrarii.

Pentru stabilirea valorii in lei a unei livrari intracomunitare se aplica ultimul curs de schimb comunicat de B.N.R. sau cursul de schimb utilizat de banca prin care se efectueaza decontarile, din data la care intervine exigibilitatea taxei, indiferent de data la care sunt sau vor fi livrate bunurile. Prin ultimul curs de schimb comunicat de B.N.R se intelege cursul de schimb comunicat de banca respectiva in ziua anterioara, valabil pentru operatiunile care se vor desfasura in ziua imediat urmatoare.

Daca se incaseaza avansuri inainte de livrarea de bunuri, cursul de schimb valutar utilizat pentru determinarea valorii in lei ramane neschimbat la data definitivarii operatiunii.Noutati contabile 1718485200
Atentie, contabili!

Contabilitatea se schimba!
Completeaza adresa de email la care
vrei sa primesti Raportul Gratuit

E-Factura. E-Transport: Sanctiuni. Amenzi. Solutii practice