search

Contabilitatea in partida dubla a asociatiilor de proprietari

Asociatiile de proprietari au obligatia sa organizeze si sa conduca contabilitatea proprie, in partida dubla sau in partida simpla, prin optiune, potrivit hotararii adunarii generale a asociatiei de proprietari.

In situatia in care acestea opteaza pentru conducerea contabilitatii in partida dubla, aceasta este condusa potrivit  prevederilor Ordinului ministrului Economiei si Finantelor nr. 1969/2007 privind aprobarea reglementarilor contabile pentru persoanele juridice fara scop patrimonial.
Asociatiile de proprietari sunt constituite si functioneaza conform prevederilor  Legii nr. 230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari, cu modificarile si completarile ulterioare si ale HG 1588/.

          Evidentele contabile si fiscale trebuie pastrate la domiciliul fiscal al asociatiei sau pot fi incredintate spre pastrare unei societati autorizate sa presteze servicii de arhivare.
In cazul in care evidentele contabile sunt tinute cu ajutorul sistemelor electronice de gestiune, pe langa datele arhivate in format electronic, asociatia este obligata sa pastreze si sa prezinte aplicatiile informatice cu ajutorul carora le-a generat.

Asociatiile de proprietari pot angaja personal cu contract individual de munca sau cu conventie civila. De asemenea, presedintele asociatiei de proprietari poate fi remunerat, pe baza de contract de mandat, pentru activitatea prestata.

Pentru activitatea de administrare care include activitati de administrare tehnica, de contabilitate si casierie, asociatia de proprietari poate angaja fie persoane fizice atestate pentru functia de administrator de imobile, fie poate incheia contract de administrare cu persoane juridice specializate si autorizate, care au ca obiect de activitate numai domeniul asociatiilor de proprietari ori care au ca activitate principala administrarea imobilelor pe baza de tarife sau contract.
        

Obligatiile asociatilor de proprietari pentru veniturile acordate persoanelor fizice

Pentru contractele individuale de munca incheiate pentru administrator, personalul de curatenie asociatia retine si vireaza la buget toate contributiile datorate de un angajator, respectiv:
- Contributia individuala de asigurari sociale determinata prin aplicarea procentului de 10,5% la castigul brut realizat din activitati dependente.
    
- Contributia datorata de angajator la bugetul asigurarilor sociale de stat se detrmina prin aplicarea cotei procentuale la suma castigurilor brute.

- Contributia individuala de asigurari sociale de sanatate determinata prin aplicarea procentului de 5,5% la castigul brut realizat din activitati dependente.

    - Contributia datorata de angajator la bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate se determina prin aplicarea procentului de 5,2% la suma castigurilor brute.

 Contributia pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate datorata de angajator la bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate se determina prin aplicarea  procentului de 0,85% la suma castigurilor brute realizate.

Contributia individuala la bugetul asigurarilor pentru somaj se determina prin aplicarea  procentului de 0,5% la suma castigurilor brute realizate.

Contributia datorata de angajator la bugetul asigurarilor pentru somaj se determina prin aplicarea  procentului de 0,5% la suma castigurilor brute acordate asupra carora exista, potrivit legii, obligatia de plata a contributiei individuale la bugetul asigurarilor pentru somaj.

-   Contributia la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale prin aplicarea cotei de 0,25% la suma castigurilor brute realizate de salariatii incadrati cu contract individual de munca.

-    Impozitul pe venit determinat prin aplicarea cotei de 16% la venitul impozabil.
Nota
    Daca persoana angajata are mai multe contracte de munca, incheiate cu angajatori diferiti, deducerea personala se poate acorda pentru un singur loc de munca.

Pentru veniturile obtinute de persoanele alese, acordate in baza contractului de mandat

Potrivit prevederilor art. 55 din Legea nr. 571/2003 sunt considerate venituri din salarii si remuneratiile primite de presedintele asociatiei de proprietari sau de alte persoane, in baza contractului de mandat, potrivit legii privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari.

Din punct de vedere al impozitului pe venit, remuneratiile primite de presedintele asociatiei de proprietari, cenzori sau de alte persoane, in baza contractului de mandat sunt venituri asimilate salariilor pentru care impozitul se determina prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului impozabil.
Pentru veniturile obtinute de aceste persoane se retin urmatoarele contributii sociale:
-    contributia individuala de asigurari sociale – 10,5%
-    contributia individuala de asigurari sociale de sanatate -5,5%
Contributiile de asigurari pentru somaj nu se datoreaza pentru remuneratia primita de presedintele asociatiei de proprietari sau de alte persoane, in baza contractului de mandat, potrivit legii privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari
Obligatiile asociatiei de proprietari

Contributiile de asigurari sociale datorate de angajator sunt:

CAS – 20,8%
Sanatate  - 5,2%
Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, diferentiata in functie de clasa de risc, conform legii, 0,15% - 0,85%
      
Remuneratia primita de presedintele asociatiei de proprietari sau de alte persoane, in baza contractului de mandat, potrivit legii privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari este exceptata de la plata contributiei pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate.
Contributiile de asigurari pentru somaj nu se datoreaza pentru remuneratia primita de presedintele asociatiei de proprietari sau de alte persoane, in baza contractului de mandat, potrivit legii privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari
    
Obligatii declarative

          Asociatia de proprietari, in calitatea ei de entitate asimilata angajatorului/platitoare de venit, are obligatia de a declara si de a plati lunar, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei de realizare a veniturilor, impozitul pe veniturile din salarii sau asimilate salariilor si contributiile sociale obligatorii.
De asemenea aceste contributii lunar se declara  prin Declaratia 112 "Declaratie privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate".
    Termenul de declarare si plata poate fi pana pe 25 a lunii urmatoare unui trimestru, in situatia in care asociatia are cel mult 2 salariati.

Atentie, contabili!

Contabilitatea se schimba!
Completeaza adresa de email la care
vrei sa primesti Raportul Gratuit

E-Factura. E-Transport: Sanctiuni. Amenzi. Solutii practice