search

Contract incheiat cu PFA. Reconsiderarea activitatii ca activitate dependenta

Ministerul Finantelor propune cresterea subventiei la acciza pentru combustibil pentru transportatorii si distribuitorii din Romania


Analiza noastra se opreste astazi asupra unei societati X care are incheiat un contract de prestari servicii cu un PFA. PFA-ul lucreaza la sediul sau, nu foloseste baza materiala a clientului si lunar factureaza numarul de ore lucrate pentru societatea X (numarul de ore difera de la o luna la alta).  Momentan, PFA-ul factureaza numai la societatea X.

In aceste conditii activitatea prestata de PFA este una dependenta sau independenta in raport cu societatea X?


Raspuns:

Reconsiderarea unei activitati ca activitate dependenta reprezinta atributul organelor fiscale. Criteriile in baza carora o activitate poate fi reconsiderata ca activitate dependenta sunt porevazute la art. 7 alin. (1) pct. 2.1 din Codul fiscal.

Potrivit dispozitiilor art.7 pct. 2.1 din Codul fiscal, orice activitate poate fi reconsiderata ca activitate dependenta daca indeplineste cel putin unul dintre urmatoarele criterii:

   a) beneficiarul de venit se afla intr-o relatie de subordonare fata de platitorul de venit, respectiv organele de conducere ale platitorului de venit, si respecta conditiile de munca impuse de acesta, cum ar fi: atributiile ce ii revin si modul de indeplinire a acestora, locul desfasurarii activitatii, programul de lucru;
   b) in prestarea activitatii, beneficiarul de venit foloseste exclusiv baza materiala a platitorului de venit, respectiv spatii cu inzestrare corespunzatoare, echipament special de lucru sau de protectie, unelte de munca sau altele asemenea si contribuie cu prestatia fizica sau cu capacitatea intelectuala, nu si cu capitalul propriu;
   c) platitorul de venit suporta in interesul desfasurarii activitatii cheltuielile de deplasare ale beneficiarului de venit, cum ar fi indemnizatia de delegare-detasare in tara si in strainatate, precum si alte cheltuieli de aceasta natura;
   d) platitorul de venit suporta indemnizatia de concediu de odihna si indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca, in contul beneficiarului de venit.

In situatia in care, activitatea prestata de o persoana fizica autorizata indeplineste cel putin unul dintre aceste criterii, organele fiscale o pot reconsidera drept activitate dependenta.  

Pentru reconsiderarea unei activitati ca fiind dependenta, criteriile prevazute la art.7 pct. 2.1 din Codul fiscal nu trebuiesc indeplinite cumulativ. Astfel, este suficient ca numai unul dintre aceste criterii sa fie indeplinit pentru ca o activitate sa poata fi reconsiderata drept activitate dependenta.

In consecinta, pentru ca activitatea persoanei fizice autorizate sa nu fie reconsiderata drept activitate dependenta niciunul dintre criteriile prevazute la art.7 pct. 2.1 din Codul fiscal nu trebuie sa se regaseasca in contractele incheiate.

Astfel se va prevedea expres ca prestatorul isi va utiliza propriile echipamente de lucru, va desfasura activitatea in propriul birou, potrivit unui program propriu, nu va avea dreptul la indemnizatie de concediu de odihna sau concediu medical, in caz de deplasare nu i se vor deconta cheltuielile etc.

Totodata, contractele de prestari servicii trebuie sa respecte criteriile care definesc preponderenta existentei unei activitati independente stabilite de pct. 19 din Normele metodologice pentru aplicarea art. 46 din Codul fiscal:
- libera alegere a desfasurarii activitatii,
- libera alegere a programului de lucru si a locului de desfasurare a activitatii;
- riscul pe care si-l asuma intreprinzatorul;
- activitatea se desfasoara pentru mai multi clienti;
- activitatea se poate desfasura nu numai direct, ci si cu personalul angajat de intreprinzator in conditiile legii.

Prin urmare, daca cel putin unul dintre criteriile stabilit la art. 7 alin. (2) pct. 2.1 este indeplinit, activitatea ar putea fi reconsiderata de organele fiscale drept o activitate dependenta. De asemenea, neindeplinirea unuia dintre criteriile stabilite la pct. 19 din Normele metodologice pentru aplicarea art. 46 din Codul fiscal poate determina reconsiderarea activitatii drept activitate dependenta de catre organele fiscale iar unul dintre aceste criterii este  ca activitatea sa se desfasoare pentru mai multi clienti.

Astfel, in situatia expusa nu este indeplinit unul dintre criteriile care definesc activitatea independenta, astfel incat apreciem ca exista riscul reconsiderarii activitatii.Atentie, contabili!

Contabilitatea se schimba!
Completeaza adresa de email la care
vrei sa primesti Raportul Gratuit

E-Factura. E-Transport: Sanctiuni. Amenzi. Solutii practice