search

Controale ANAF: ce nereguli au gasit inspectorii la firmele verificate

Impozitul MICRO 2024: conditii pentru incadrarea ca microintreprindere
Intr-un raport recent al ANAF, institutia a prezentat cateva cazuri concrete de companii supuse inspectiei fiscale in luna februarie 2024 si principalele constatari ale inspectorilor. In acord cu politica de confidentialitate, ANAF a asigurat anonimizarea denumirilor societatilor si sumelor asociate acestor cazuri.
 
Asa cum veti observa in cazurile de mai jos, lipsa de documente corespunzatoare sau interpretarea gresita a regulilor fiscale poate duce la consecinte financiare semnificative pentru companii, prin impuneri suplimentare de taxe si impozite.
 

1. S.C. X S.A. are ca obiect de activitate "Metalurgia aluminiului", cod CAEN 2442.

Perioada verificata: 01.01.2016 - 31.12.2021.
Principalele constatari ale organelor de inspectie fiscala au fost:
Urmare verificarii documentelor justificative si a contractelor incheiate de societate cu diversi prestatori de servicii intracomunitare, parti afiliate, organele de inspectie fiscala au constatat ca societatea verificata nu a facut dovada, cu documente, ca serviciile in cauza, in suma totala de x lei, au fost prestate in scopul desfasurarii activitatii economice, respectiv nu a justificat in ce mod "activitatile de consultanta/asistenta si cele de agent" au condus la realizarea de venituri impozabile/operatiuni taxabile specifice activitatii societatii si astfel, nu a justificat necesitatea prestarii acestora in scopul activitatilor desfasurate.
Din documentele prezentate la control pentru justificarea prestarii serviciilor nu a rezultat cantitatea si dimensiunea serviciilor prestate de furnizori, respectiv daca prin cheltuielile de aceasta natura inregistrate de beneficiar in baza facturilor emise de catre societatea afiliata Y S.R.L., au fost furnizate in plus alte servicii fata de sarcinile de serviciu ce revin salariatilor societatii verificate.

Inspectorii ANAF au demarat un numar simtitor crescut de controale pe teme de TVA, la inceput de an, fiindca legislatia s-a schimbat. Azi poate fi randul tau! Esti pregatit? Stii ce prevad ultimele reglementari legislative? Iata Ghidul practic pentru evitarea amenzilor ANAF >>


In fapt, societatea verificata nu a prezentat documente justificative care sa dovedeasca ca serviciile au fost utilizate in scopul activitatii desfasurate, respectiv al obtinerii veniturilor impozabile si nu a facut dovada necesitatii efectuarii achizitiei de servicii, fiind prezentate organelor de inspectie fiscala, spre exemplificare, diverse seturi de documente care nu au fost relevante pentru a face legatura cu activitatea contribuabilului verificat si beneficiile ce decurg din achizitionarea acestor servicii.

2. S.C. X S.R.L. are ca obiect de activitate "Productia de energie electrica", cod CAEN 3511.

Perioada verificata: 01.01.2022-31.03.2023.
Principalele constatari ale organelor de inspectie fiscala au fost:

TVA colectata suplimentar in suma de x lei aferenta unei baze de impunere in suma de x lei, astfel:

S.C. X S.R.L. a efectuat livrari de energie electrica (dezechilibre) catre S.C. Y S.R.L., pentru care a aplicat masurile de simplificare, insa din verificarile efectuate s-a constatat faptul ca persoana impozabila S.C. Y S.R.L. nu figureaza in Lista persoanelor impozabile care au depus declaratiile pe propria raspundere pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 331 alin. (2) lit. e) pct. 2 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare.
TVA fara drept de deducere in suma de x lei aferenta bazei de impunere in suma de x lei, astfel:
- x lei reprezinta TVA aferenta achizitiei de servicii care nu sunt in folosul operatiunilor sale taxabile. Astfel, societatea a dedus TVA inscrisa in factura nr. — /20.06.2022 emisa de societatea C, avand ca explicatii "cheltuieli de procedura", in fapt, cheltuielile respective fiind efectuate in folosul societatii C si nu in folosul societatii verificate;
- x lei reprezinta TVA aferenta achizitiei de servicii pentru care societatea nu a facut dovada cu documente justificative ca aceste servicii sunt in folosul operatiunilor taxabile ale acesteia;
- x lei reprezinta TVA fara drept de deducere aferenta unei facturi emise de catre S.C. E S.A. prin care a stornat "avans conform contract furnizare gaze naturale", factura fiind inregistrata in evidenta contabila in data de 01.12.2022, fara a fi inscrisa in decontul de TVA aferent lunii decembrie 2022 si nici in cele ale perioadei ianuarie - martie 2023.

3. S.C. X S.R.L. are ca obiect de activitate "Comercializarea energiei electrice", cod CAEN 3514.

Perioada verificata: 01.01.2019-31.12.2022.
Principalele constatari ale organelor de inspectie fiscala au fost:
Urmare verificarilor efectuate au fost stabilite urmatoarele deficiente:

- stabilirea unor cheltuieli de exploatare ca si cheltuieli nedeductibile la calculul impozitului pe profit, respectiv, amenda inregistrata ca o cheltuiala deductibila in contul 6581 "Despagubiri, amenzi, penalitati";

- deducerea suplimentara, peste procentul de 50% aplicat asupra ajustarilor pentru deprecierea creantelor;

- suma de x lei din fisa contului 652 "Cheltuieli cu protectia mediului inconjurator", inregistrata eronat, pentru care nu au fost prezentate documente justificative;

- inregistrarea eronata a sumei de x lei, pentru care nu s-au prezentat documente justificative, reprezentand diferenta in plus, inregistrata in debitul contului analitic 1174 "Rezultatul reportat";

- nu au fost justificate cu documente cheltuielile deductibile efectuate la punctul de lucru, care nu a generat venituri impozabile in perioada 01.01.2019-31.12.2019, nefiind utilizat in scopul desfasurarii activitatii economice;

- a prezentat documente privind stornarea de servicii in curs de executie in valoare totala de x lei, apartinand unor perioade precedente anului fiscal 2019, fiind inregistrate elemente similare cheltuielilor deductibile la calculul impozitului pe profit.

Ulterior, veniturile impozabile obtinute au fost inferioare costurilor alocate sau nu au mai fost realizate, motiv pentru care suma stornata de x lei, reprezentand costuri nevalorificate, nu a putut fi incadrata ca si cheltuiala deductibila;

- a inregistrat in fisa contului 231 „imobilizari in curs de executie„ suma de x lei, operatiune inregistrata ca si cheltuiala in contul 6583 „Cheltuieli privind activele cedate si alte operatiuni de capital", fara a prezenta documente justificative pentru descarcarea din gestiune, drept pentru care aceasta cheltuiala a fost stabilita ca fiind cheltuiala nedeductibila la calculul impozitului pe profit;

- cheltuiala deductibila din contul 654 „Pierderi din creante si debitori diversi „in valoare de x lei, reprezentand soldul ramas nestornat din contul 332„ Servicii in curs de executie„ aferent unui partener intrat in procedura falimentului in anul 2023, a fost stabilita ca cheltuiala nedeductibila;

- pentru avansul incasat si neinregistrat la venituri impozabile, in suma de x lei, organele de inspectie fiscala au recalculat profitul impozabil aferent perioadei verificate.

4. S.C. X S.R.L., are ca obiect de activitate "Activitati de interpretare artistica (spectacole)", cod CAEN 9001.

Perioada verificata:
01.01.2021-31.12.2022 Impozit pe veniturile microintreprinderi;
01.01.2023-30.06.2023 Impozit pe profit;
01.01.2021-31.12.2022 Taxa pe valoarea adaugata;
01.01.2020-31.03.2023 Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor;
01.01.2020-31.03.2023 Contributii sociale.

Principalele constatari ale organelor de inspectie fiscala au fost:

La TVA s-a stabilit o diferenta in suma de x lei, astfel:

- TVA declarata in declaratia D 300 fara documente justificative;
- TVA nedeductibila aferenta achizitiilor al caror obiect nu este in concordanta cu activitatea desfasurata de societate, veniturile realizate fiind efectuate in scop personal;
-TVA colectata suplimentar pentru venituri stabilite ca diferenta intre sumele inregistrate in balantele de verificare pentru anii 2021 si 2022 si sumele declarate in declaratiile D 300 pentru aceeasi perioada;
- TVA colectata suplimentar pentru veniturile suplimentare aferente incasarilor prin banci pentru care conform rubricii "explicatii operatiuni" nu s-a facut referire la numar factura;
- TVA colectata suplimentar pentru venituri aferente facturilor prezentate pentru anul 2022, care nu au fost identificate ca fiind inregistrate.
La impozitul pe profit s-a stabilit o diferenta suplimentara in suma de x Lei, intrucat incepand cu 01.01.2023 societatea devine platitoare de impozit pe profit, desi, conform vectorului fiscal figureaza ca platitoare de impozit pe veniturile microintreprinderilor.

De asemenea, organele de inspectie fiscala au constatat urmatoarele aspecte:

- in declaratia D 112 intocmita si depusa lunar la organul fiscal teritorial, sumele declarate nu au fost in concordanta cu cele evidentiate in statele de plata ale societatii verificate;
- societatea verificata a repartizat si evidentiat dividende nete ridicate lunar prin cont 5121, pentru care a constituit impozit pe dividende lunar in suma totala de x lei fara declararea acestuia.

In concluzie, ca urmare verificarii efectuate, organele de inspectie fiscala au stabilit suplimentar suma de x lei din care:
- x lei, impozit pe veniturile microintreprinderi;
- x lei impozit pe profit;
- x lei TVA;
- x lei impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor;
- x lei contributii sociale;
- x lei impozit pe veniturile din dividende.

Raportul privind inspectiile fiscale incheiate de ANAF in luna februarie 2024 poate fi consultat aici >>

 Atentie, contabili!

Contabilitatea se schimba!
Completeaza adresa de email la care
vrei sa primesti Raportul Gratuit

E-Factura. E-Transport: Sanctiuni. Amenzi. Solutii practice