search

Cum inregistram avansul in cazul unui export non-UE?O societate comerciala primeste in cursul lunii ianuarie 2013 avansuri in vederea exportului de la un client extern non-UE. Mai este firma obligata sa emita facturi de avans pentru avansurile ramase in sold la 31.01.2013, daca pentru o parte din ele s-au emis facturi definitive de export pana la data de 08.02.2013?

Pentru avansurile ramase in sold la 31.01.2013 se poate emite o factura centralizatoare de avans? Cu ce data se emite aceasta factura centralizatoare de avans si cand se va realiza inregistrarea in contabilitate – in ianuarie sau in februarie? La ce curs se va inregistra aceasta factura: la cursul fiecarui avans sau la cursul emiterii facturii de avans? Exista vreo diferenta de inregistrare din punct de vedere fiscal si din punct de vedere contabil a acestei facturi de avans?

Potrivit art. 134^2 din Codul fiscal, exigibilitatea taxei intervine la data la care are loc faptul generator. Prin exceptie, exigibilitatea taxei intervine la data la care se incaseaza avansul, pentru platile in avans efectuate inainte de data la care intervine faptul generator. Avansurile reprezinta plata partiala sau integrala a contravalorii bunurilor si serviciilor efectuata inainte de data livrarii sau prestarii acestora.

Potrivit prevederilor art. 155 alin. (15), persoana impozabila are obligatia de a emite o factura cel tarziu pana in cea de-a 15-a zi a lunii urmatoare celei in care ia nastere faptul generator al taxei, cu exceptia cazului in care factura a fost deja emisa.

De asemenea, persoana impozabila trebuie sa emita o factura pentru suma avansurilor incasate in legatura cu o livrare de bunuri/prestare de servicii cel tarziu pana in cea de-a 15-a zi a lunii urmatoare celei in care a incasat avansurile, cu exceptia cazului in care factura a fost deja emisa.

Potrivit prevederilor pct. 72 alin. (2) din Codul fiscal, regularizarea facturilor emise de catre
furnizori/prestatori, pentru avansuri sau in cazul emiterii de facturi partiale pentru livrari de bunuri sau prestari de servicii, se realizeaza prin stornarea facturii de avans la data emiterii facturii pentru contravaloarea integrala a livrarii de bunuri si/sau prestarii de servicii.

Stornarea se poate face separat ori pe aceeasi factura pe care se evidentiaza contravaloarea integrala a livrarii de bunuri si/sau prestarii de servicii.


Nota

Pe factura emisa se va face o referire la facturile de avans sau la facturile partial emise anterior, atunci cand se emit mai multe facturi pentru aceeasi operatiune, in conformitate cu prevederile art. 155 alin. (19) lit. r) din Codul fiscal.

In sensul art. 1391 alin. (2) din Codul fiscal, in cazul emiterii de facturi inainte de livrarea de bunuri sau prestarea de servicii ori de incasarea unui avans, cursul de schimb valutar utilizat pentru determinarea bazei de impozitare a taxei pe valoarea adaugata la data emiterii acestor facturi va ramane neschimbat la data definitivarii operatiunii, respectiv la data regularizarii operatiunii, inclusiv in cazul operatiunilor pentru care se aplica sistemul TVA la incasare.

In cazul incasarii de avansuri pentru care factura este emisa ulterior incasarii avansului, cursul de schimb valutar utilizat pentru determinarea bazei de impozitare a taxei pe valoarea adaugata la data incasarii avansurilor va ramane neschimbat la data definitivarii operatiunii, respectiv atunci cand se fac regularizarile avansurilor incasate.

Potrivit prevederilor art. 143 alin. (1) lit. a), sunt scutite de taxa livrarile de bunuri expediate sau transportate in afara comunitatii de catre furnizor sau de alta persoana in contul sau.

Facturile de avans intocmite de furnizor nu vor cuprinde TVA, de asemenea nici factura nu va cuprinde TVA, operatiunea de export fiind scutita.

Inregistrari contabile

inregistrarea incasarii avansurilor de la beneficiarul extern in luna ianuarie (la cursul de schimb valutar valabil pentru data incasarii):

5124                         =                      419
"Conturi la banci                          "Clienti creditori"
in valuta"

Evaluarea datoriei fata de clientul extern la 31.01.2013, potrivit prevederilor pct. 186 si 1861 din
O.M.F.P. nr. 3.055/2009, la finele fiecarei luni, creantele si datoriile in valuta se evalueaza la cursul
de schimb al pietei valutare, comunicat de Banca Nationala a Romaniei din ultima zi bancara a lunii
in cauza. Diferentele de curs inregistrate se recunosc in contabilitate la venituri sau cheltuieli din diferente de curs valutar, dupa caz.

Diferente favorabile (cursul de schimb valutar a scazut):

419                      =                  765
"Clienti creditori"              "Venituri din diferente
de curs valutar"

Diferente nefavorabile (cursul de schimb valutar a crescut):

665                         =                 419
"Cheltuieli din diferente            "Clienti creditori"
de curs valutar"

Emiterea facturii definitive in data de 08.02.2013 pentru o parte din avansuri (inregistrarea se realizeaza la cursul de schimb de la data emiterii facturii).


ATENTIE!

La emiterea facturii definitive, se storneaza si avansurile pentru care se emite factura definitiva. Pe factura se mentioneaza avansurile incasate, aferente facturii emise (cu semnul minus), pentru a rezulta suma ramasade plata.

411                 =            707         - suma totala a marfurilor livrate
"Clienti"            "Venituri din vanzarea
                           marfurilor"

Stornarea avansului aferent facturii


Facturarea la un curs de schimb valutar mai mic decat cel la care s-a facut evaluarea la 31.01.2013:


419                =              %        - suma avansului incasat in ianuarie pentru care
"Clienti creditori"                                    a fost emisa factura
                                   411
                               "Clienti"
                                   765
                    "Venituri din diferente
                           de curs valutar"


Facturarea la un curs de schimb valutar mai mare decat cel la care s-a facut evaluarea la 31.01.2013:

%                     =                411        - suma avansului incasat in ianuarie pentru
"Clienti"                                            care a fost emisa factura
419
"Clienti creditiori"
665
"Cheltuieli din diferente
de curs valutar"


Ca urmare a stornarii avansurilor pentru care s-a emis factura finala, acestea nu se mai regasesc in sold.

Pentru avansurile aferente unor comenzi care nu s-au finalizat, nu s-au emis facturile definitive, care se regasesc in sold la 31.01.2013, se va emite factura pana la data de 15.02.2013.

Se emite o factura centralizatoare pentru avansurile existente in sold la data de 31.01.2013 care provin de la acelasi client extern. Factura se emite in valuta negociata (in care se incaseaza).

Factura se emite in scopuri de TVA. Avand in vedere ca operatiunile de export, inclusiv avansurile aferente operatiunilor de export sunt scutite de TVA, factura nu va cuprinde TVA colectata.

La data emiterii facturii, se inregistreaza diferentele de curs valutar aferente perioadei 31.01 - 15.02, astfel incat in contul de "Clienti creditori" sa fie reflectata datoria la data emiterii facturii - 15.02.

Diferente favorabile (cursul de schimb valutar a scazut):


419                           =          765
"Clienti creditori"             "Venituri din diferentele
                                    de curs valutar"


Diferente nefavorabile (cursul de schimb valutar a crescut):665                             =                 419
"Cheltuieli din diferente            "Clienti creditori"
de curs valutar"


Avansurile nu raman evidentiate in contabilitate la cursul la care au fost incasate.

Ca urmare a aplicarii evaluarii lunare a datoriilor in valuta, la finele fiecarei luni, toate avansurile incasate vor fi reflectate in contabilitate la cursul de schimb valabil la finele lunii.

Astfel, la data de 28.02.2013, toate avansurile existente in sold vor fi evaluate la cursul de schimb valabil pentru aceasta data.

Similar la finele lunii martie, aprilie etc.

Nota!

Din punct de vedere fiscal, cursul de schimb valutar nu influenteaza deoarece operatiunea de export este scutita de TVA, iar cursul de schimb valutar este utilizat pentru determinarea bazei de impozitare (de calcul al TVA).Noutati contabile 1721077200
Atentie, contabili!

Contabilitatea se schimba!
Completeaza adresa de email la care
vrei sa primesti Raportul Gratuit

E-Factura. E-Transport: Sanctiuni. Amenzi. Solutii practice