search

Cum isi motiveaza Consiliul fiscal avizul negativ acordat Codului fiscal?

Examen Consultant Fiscal 2024: conditii pentru inscriere si exemple de teste-grila

Lansat in dezbatere publica la sfarsitul lunii februarie, proiectul de revizuire a Codului Fiscal in forma sa finala a fost notificat formal Consiliului fiscal in vederea avizarii conform Legii nr. 69/2010 cu modificarile si completarile ulterioare (Legea Responsabilitatii Fiscal - Bugetare, de aici inainte LRFB) in data de 20 martie 2015 prin adresa nr. 40943/17.03.2015.

Din perspectiva LRFB, pentru speta in cauza sunt relevante prevederile art. 13 si 14, potrivit carora:

" Art. 13: in cazurile in care se fac propuneri de acte normative care conduc la diminuarea
veniturilor bugetare, se va elabora fisa financiara potrivit prevederilor art. 15 din Legea nr.
500/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, care trebuie sa indeplineasca cel putin una dintre urmatoarele conditii:

a) sa aiba avizul Ministerului Finantelor Publice si al Consiliului fiscal, conform caruia impactul financiar a fost luat in calcul in prognoza veniturilor bugetare si nu afecteaza tintele bugetare anuale si pe termen mediu;
b) sa fie insotita de propuneri de masuri de compensare a impactului financiar respectiv, prin majorarea altor venituri bugetare.

Art. 14: Actele normative care intra sub incidenta art. 13 se adopta concomitent cu masurile compensatorii propuse de initiator si avizate de Guvern."

In plus, art. 40 lit. d) si e) al LRFB statueaza ca atributii ale Consiliului fiscal:

" d) analiza si elaborarea de opinii si recomandari, atat inainte de aprobarea de catre Guvern,
cat si inainte de transmiterea catre Parlament, asupra legilor bugetare anuale, a rectificarilor bugetare, cat si asupra altor initiative legislative care pot avea un impact asupra volumului cheltuielilor bugetare, precum si evaluarea conformitatii acestora cu principiile si regulile fiscale prevazute de prezenta lege;

e) pregatirea estimarilor si emiterea de opinii cu privire la impactul bugetar al proiectelor de
acte normative, altele decat cele mentionate la lit. d), cat si cu privire la amendamentele
facute la legile bugetare anuale pe parcursul dezbaterilor parlamentare;"

Avand in vedere articolele de lege de mai sus, Consiliul fiscal va evalua proiectul de lege mai sus mentionat din perspectiva principiilor, obiectivelor si regulilor politicii fiscal-bugetare.

1. Scurta descriere a proiectului de modificare a Codului Fiscal si a estimarilor de impact ale Guvernului

Proiectul noului Cod Fiscal introduce modificari majore in ceea ce priveste cotele de impunere si bazele de impozitare aferente principalelor categorii de impozite si taxe. Pe scurt, lista modificarilor cu impact bugetar semnificativ cuprinde:

---TVA:

o Reducerea cotei standard cu 4 pp. in 2016 (pana la 20%) si cu inca 2 pp. din 2018 (pana la 18%);
o Extinderea cotei reduse de TVA pentru produsele din carne (inclusiv animale vii si pasari vii), peste, legume, fructe, lapte, oua si pentru evenimentele sportive;

--- Accize:
o Diminuarea nivelului accizelor la principalele produse energetice (benzina, motorina);
o Reducerea nivelului accizarii pentru alcool si bauturi alcoolice;
o Eliminarea din sfera de aplicare a accizelor a titeiului din productie interna si a produselor incluse in prezent in categoria "alte produse accizabile" printre care se numara cafeaua, bijuteriile, confectiile din blanuri, autoturisme etc.;

--- Impozitul pe venit si salarii:

o Diminuarea cotei de impozitare de la 16% la 14% incepand cu anul 2019;
o Eliminarea deductibilitatii contributiilor de asigurari sociale de sanatate incepand cu anul 2016;
o in cazul veniturilor din salarii, majorarea deducerilor personale pentru functia de baza la niveluri cuprinse, in functie de numarul de persoane aflate in intretinere, intre 300 si 800 de lei (comparativ cu niveluri curente aflate intre 250 si 650 de lei), concomitent cu majorarea pragului de venit dincolo de care aceste reduceri devin degresive de la 1000 la 1500 de lei;
o in cazul veniturilor din pensii, majorarea anuala incepand cu 2016 a pragului de venit neimpozabil cu cate 50 de lei, pana la atingerea valorii de 1200 de lei (in prezent nivelul acestui prag este de 1000 de lei);
o Modificarea parametrilor deducerii speciale pentru creditele rescadentate prin eliminarea limitelor de venit pentru eligibilitate, eliminarea prevederii la intervalul de timp in care trebuia sa survina restructurarea, precum si cresterea plafonului pentru deducerea acordata de la 900 la 1500 de lei;
o Eliminarea impozitului pe dividende incepand cu anul 2016;

--- Impozitul pe profit si pe veniturile microintreprinderilor:

o Diminuarea cotei de impozitare de la 16% la 14% incepand cu anul 2019;
o Modificarea valorii de referinta pentru cifra de afaceri in anul precedent utilizate pentru incadrarea in categoria "microintreprinderi" la 75.000 EUR in 2017, 85.000 EUR in 2018 si 100.000 EUR in 2019, comparativ cu un nivel curent de 65.000 EUR;
o Diferentierea in functie de numarul de angajatia cotei de impunere aplicate cifrei de afaceri a microintreprinderilor (in prezent 3%), astfel incat aceasta devine 1% pentru firmele cu cel putin 2 angajati, 3% pentru firmele cu 1 angajat si 3%+1530 EUR trimestrial pentru cele cu nici un salariat,
concomitent cu aplicabilitatea unui impozit pe cifra de afaceri de 1% pentru microintreprinderile nou-infiintate in primii doi ani de functionare indiferent de numarul de angajati;

--- Contributii sociale:
o Reducerea cotelor de contributii sociale cu 3 pp. in cazul celor datorate de angajat (pana la 7,5%) si cu 2,3 pp. a celor datorate de angajator (pana la 13,5%) incepand cu anul 2018;
o Extinderea aplicabilitatii plafonului maxim de 5 salarii medii brute aplicabil in prezent contributiilor sociale datorate de angajat si pentru contributiile de asigurari sociale de sanatate datorate de acesta;
o Extinderea obligatiei de plata a CAS si CASS pentru toate persoanele care realizeaza venituri;

--- Alte impozite:

oEliminarea impozitului pe constructii speciale (in prezent de 1% din valoarea contabila bruta din anul anterior a acestora) incepand cu anul 2016;
o Eliminarea prevederii conform careia impozitarea proprietatilor era diferentiata in functie de natura juridica a posesorului (persoana fizica sau juridica) si introducerea diferentierii in functie de destinatia proprietatii (rezidentiala sau non-rezidentiala). Cotele de impozitare pentru cladiri nou introduse se pot situa intre 0, 08% si 0,2% pentru constructiile rezidentiale (comparativ cu un nivel curent de 0,1% pentru persoanele fizice) si intre 0,2% si 1,3% pentru cele nerezidentiale (comparativ cu un interval curent de 0,25 - 1,5% aplicabil persoanelor juridice).

Consultati integral analiza si opinia Consiliului Fiscal aici!

Noutati contabile 1718485200
Atentie, contabili!

Contabilitatea se schimba!
Completeaza adresa de email la care
vrei sa primesti Raportul Gratuit

E-Factura. E-Transport: Sanctiuni. Amenzi. Solutii practice