search

Cum s-a modificat exigibilitatea TVA in 2014?

Optimizarea fiscala: solutia pentru microintreprinderile care isi doresc taxe mai mici, bani salvati si controale trecute cu succes

Inceputul anului a adus mai multe modificari in sfera TVA, una dintre cele mai importante fiind prevederea conform careia, incepand cu data de 1 ianuarie 2014, sistemul TVA la incasare nu mai este obligatoriu, ci optional.

Sistemul TVA la incasare consta in faptul ca:

* exigibilitatea TVA se amana pana la DATA INCASARII contravalorii integrale/partiale a livrarii de bunuri/prestarii de servicii, iar

* dreptul de deducere a TVA este amanat pana la DATA LA CARE TVA AFERENTA BUNURILOR/SERVICIILOR A FOST PLATITA furnizorului/prestatorului.

Persoanele care sunt eligibile pentru aplicarea sistemului TVA la incasare:

-> persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153, care au sediul activitatii economice in Romania conform art. 125^1 alin. (2) lit.a), a caror cifra de afaceri in anul calendaristic precedent nu a depasit plafonul de 2.250.000 lei si opteaza pentru aplicarea sistemului TVA la incasare.

Daca in anul precedent aceste persoane impozabile nu au aplicat sistemul TVA la incasare si cifra de afaceri nu a depasit plafonul de 2.250.000 lei, dar opreaza pentru aplicarea sistemului TVA la incasare, aplica sistemul incepand cu prima zi a celei de-a doua perioade fiscale din anul urmator celui in care nu a depasit plafonul, pana la sfarsitul anului calendaristic in care au optat pentru aplicarea sistemului, cu conditia ca la data exercitarii optiunii sa nu fi depasit plafonul pentru anul in curs.

EXCEPTIE:

Daca in cursul anului in care persoana impozabila a optat pentru aplicarea sistemului, cifra de afaceri depaseste plafonul de 2.250.000 lei, sistemul se aplica pana la sfarsitul perioadei fiscale urmatoare celei in care plafonul a fost depasit.

Cifra de afaceri pentru calculul plafonului de 2.250.000 lei este anuala si este constituita din valoarea totala a livrarilor de bunuri si a prestarilor de servicii taxabile si/sau scutite de TVA, precum si a operatiunilor rezultate din activitati economice pentru care locul livrarii/prestarii se considera ca fiind in strainatate, conform art. 132 si 133, realizate in cursul anului calendaristic.


-> persoanele impozabile, care au sediul activitatii economice in Romania conform art. 125^1 alin. (2) lit. a) care se inregistreaza in scopuri de TVA conform art. 153 in cursul anului si opteaza pentru aplicarea sistemului TVA la incasare, aplica sistemul TVA la incasare de la momentul inregistrarii in scopuri de TVA.


PERSOANELE CARE NU SUNT ELIGIBILE pentru aplicarea sistemului TVA la incasare:

- persoanele impozabile care fac parte dintr-un grup fiscal unic;

- persoanele impozabile care nu sunt stabilite in Romania;

- persoanele impozabile care in anul precedent au depasit plafonul de 2.250.000 lei;

- persoanele impozabile care se inregistreaza in scopuri de TVA conform art. 153 in cursul anului si care au depasit plafonul de 2.250.000 lei in anul precedent sau in anul calendaristic in curs, calculat in functie de operatiunile realizate in perioada in care respectiva persoana a avut un cod valabil de TVA.


Operatiuni pentru care nu se aplica sistemul TVA la incasare, ci intra sub incidenta regulilor generale privind exigibilitatea TVA:

- livrarile de bunuri/prestarile de servicii pentru care beneficiarul este persoana obligata la plata taxei conform art. 150 alin. (2) -(6), art. 152^3 alin. (10) sau art. 160;

- livrarile de bunuri/prestarile de servicii care sunt scutite de TVA;

- operatiunile supuse regimurilor speciale prevazute la art. 152^1-152^3;

- livrarile de bunuri/prestarile de servicii pentru care beneficiarul este o persoana afiliata furnizorului/prestatorului potrivit art. 7 alin. (1) pct. 21.

Alte aspecte:

Daca in primul an de aplicare a sistemuli TVA la incasare persoana impozabila nu depaseste plafonul de 2.250.000 lei, poate aplica sistemul TVA la incasare pana la sfarsitul perioadei fiscale urmatoare celei in care plafonul de 2.250.000 lei, calculat pentru fiecare an calendaristic in parte, a fost depasit pe parcursul unui an calendaristic.

Optiunea pentru aplicarea sistemului TVA la incasare nu se poate realiza in timpul anului, ci doar la inceputul anului calendaristic.

Sursa: Finante Arges
Atentie, contabili!

Contabilitatea se schimba!
Completeaza adresa de email la care
vrei sa primesti Raportul Gratuit

E-Factura. E-Transport: Sanctiuni. Amenzi. Solutii practice