search

Deductibilitatea cheltuielilor de protocol. Cum se trateaza TVA-ul aferent?

Prezentam astazi cazul unei societati care a inregistrat pierdere pe primele II trimestre ale anului 2018. Aceasta are cheltuieli de protocol in fiecare luna a lui 2018 din ianuarie pana acum. Vom afla de la specialist cum se trateaza aceste cheltuileli din punctul de vedere al calcului impozitului pe profit. TVA aferent acestor cheltuieli este deductibil? In cazul in care am considerat TVA deductibil luna de luna, cum se corecteaza deconturile de TVA pentru lunile ianuarie-august 2018? Este important de aflat daca se fac declaratii rectificative pentru fiecare luna care a trecut. Societatea declara TVA lunar. Mai mult de atat, daca firma are cheltuieli de protocol in luna ianuarie, cum se trateaza TVA-ul aferent acestor cheltuieli, nestiind in prima luna a anului ca societatea va inregistra pierdere pe primul trimestru?Deductibilitatea cheltuielilor de protocol: raspunsul specialistului


Incepand cu  anul 2013, exercitarea dreptului de deducere a TVA aferenta achizitiilor de bunuri si servicii destinate actiunilor de protocol  nu mai este conditionata de  incadrarea in plafonul  cheltuielilor  deductibile la calculul impozitului pe profit. Deducerea este conditionata doar de natura activitatilor efectuate  de catre persoana impozabila pentru care s-au inregistrat cheltuieli de protocol de natura bunurilor sau de natura serviciilor (oferirea meselor la restaurant sau a serviciilor de catering): operatiuni taxabile sau operatiuni scutite cu drept de deducere (exporturi, livrari intracomunitare de bunuri, etc.) sau operatiuni neimpozabile (prestari intracomunitare de servicii, prestari catre beneficiari din state terte).
 
Daca persoana impozabila realizeaza astfel de operatiuni din sfera de aplicare a TVA, isi  exercita, integral, dreptul de deducere a TVA aferenta achizitiilor de bunuri si servicii  efectuate in scop de protocol, fara ca suma TVA sa fie  limitata la deducere in situatia in care persoana impozabila:

- inregistreaza pierdere fiscala;
- realizeaza profit impozabil, dar depaseste  limita legala de 2%.
 
 In ceea ce priveste bunurile oferite cadou, bunurile de mica valoare acordate gratuit in cadrul actiunilor de protocol nu sunt considerate livrari de bunuri si nu se colecteaza TVA la data  oferirii  acestora catre diversi clienti/furnizori ai persoanei impozabile, daca valoarea fiecarui cadou oferit este mai mica sau egala cu plafonul de 100 lei, exclusiv TVA. In acest sens, am in vedere prevederile pct. 7 alin.  (12) lit. a) din normele de aplicare ale art. 270 din Codul fiscal "In sensul art. 270 alin. (8) lit. c) din Codul fiscal:

 a) bunurile de mica valoare acordate gratuit in cadrul actiunilor de protocol nu sunt considerate livrari de bunuri daca valoarea fiecarui cadou oferit este mai mica sau egala cu plafonul de 100 lei, exclusiv TVA. Cadoul cuprinde unul sau mai multe bunuri oferite gratuit. In situatia in care persoana impozabila a oferit si cadouri care depasesc individual plafonul de 100 lei, exclusiv TVA, insumeaza valoarea depasirilor de plafon aferente unei perioade fiscale, care constituie livrare de bunuri cu plata, si colecteaza taxa, daca taxa aferenta bunurilor respective este deductibila total sau partial. Se considera ca livrarea de bunuri are loc in ultima zi lucratoare a perioadei fiscale in care au fost acordate bunurile gratuit si a fost depasit plafonul. Baza impozabila, respectiv valoarea depasirilor de plafon, si taxa colectata aferenta se inscriu in autofactura prevazuta la art. 319 alin. (8) din Codul fiscal, care se include in decontul intocmit pentru perioada fiscala in care persoana impozabila a acordat bunurile gratuit in cadrul actiunilor de protocol si a depasit plafonul;"
 
Deci, pentru toate bunurile oferite drept cadou, suma TVA deductibila inscrisa in factura furnizorului se deduce integral, dar se colecteaza pentru ceea ce depaseste 100 lei.   Pentru autocolectare se emite autofactura a carei valoare se raporteaza, atat prin decontul de TVA cod 300, cat si prin declaratia informativa cod 394.

In ceea ce priveste  mesele de protocol oferite la un restaurant sau serviciile de catering comandate in cadrul unei intalniri de afaceri, nu:
 
- reprezinta cadou indiferent de valoarea acestora;
- intra sub incidenta plafonului de 100 lei.
 
Astfel,  suma TVA deductibila inscrisa in factura prestatorului  poate fi dedusa.
 
 In acest context, am in vedere si prevederile cuprinse in  Circulara nr. 408538 din 12.09.2013 cu privire la  aplicarea unui tratament fiscal corect al cheltuielilor de protocol in  contextul introducerii de la data de 1 ianuarie 2013 a plafonului de 100 de lei pentru cadourile de mica valoare acordate gratuit in cadrul actiunilor de protocol. Astfel, avand in vedere ca sunt  considerate prestari de servicii d.p.d.v. al TVA,  serviciile de restaurant, echivalente cu serviciile de catering, acordate  gratuit,   nu intra sub incidenta plafonului de 100 de lei pentru cadourile de mica valoare acordate gratuit in cadrul actiunilor de protocol, prevazut la "pct. 6 alin. (10) lit. a) din Normele metodologice date in aplicarea art. 128 alin. (8) lit. f) din Codul fiscal adoptat prin Legea nr. 571/2003, asa cum se mentioneaza de altfel si la pct. 7 alin. (7) din norme". Aceste precizari sunt aplicabile si dupa intrarea in vigoare a Codului fiscal adoptat prin Legea nr. 227/2015 care a intrat in vigoare la data de 1 ianuarie 2016, respectiv prevederile pct. 7 alin. (12) lit. a) din normele de aplicare ale art. art. 270 alin. (8) lit. c): " (8) Nu constituie livrare de bunuri, in sensul alin. (1): ….  c) acordarea de bunuri de mica valoare, in mod gratuit, in cadrul actiunilor de sponsorizare, de mecenat, de protocol/reprezentare, in conditiile stabilite prin normele metodologice. "
 
Deci, depasirea cheltuielilor de protocol inregistrate cu bunurile oferite cadou si/sau cu valoarea meselor servite afecteaza doar impozitul pe profit deoarece deducerea acestora se limiteaza prin aplicarea cotei de  2%  asupra profitului contabil la care se adauga cheltuielile cu impozitul pe profit si cheltuielile de protocol. In cadrul cheltuielilor de protocol se includ si cheltuielile inregistrate cu taxa pe valoarea adaugata colectata potrivit prevederilor titlului VII, pentru cadourile oferite de contribuabil, cu valoare mai mare de 100 lei. Conform prevederilor art. 25 alin.  (3) lit. a)  " (3) Urmatoarele cheltuieli au deductibilitate limitata:

    a) cheltuielile de protocol in limita unei cote de 2% aplicata asupra profitului contabil la care se adauga cheltuielile cu impozitul pe profit si cheltuielile de protocol. In cadrul cheltuielilor de protocol se includ si cheltuielile inregistrate cu taxa pe valoarea adaugata colectata potrivit prevederilor titlului VII, pentru cadourile oferite de contribuabil, cu valoare mai mare de 100 lei; "
 
In  situatia in care societatea inregistreaza pierdere fiscala, cheltuielile de protocol sunt nedeductibile d.p.d.v. al impozitului pe profit deoarece cota de 2% nu se poate aplica asupra unei baze negative (cheltuieli mai mari decat veniturile). 
         
Practic, baza de calcul a cheltuielilor de protocol deductibile  se determina ca diferenta intre venitul brut si cheltuielile totale deductibile din care se scad  cheltuielile de sponsorizare, mecenat, burse private, protocol (la care se adauga suma TVA autocolectata), suma la care se aplica cota de 2%.
         
Referitor la  cheltuielile de protocol din  luna ianuarie a anului,  TVA-ul dedus nu afecteaza modul de calcul al sumei rezultate din aplicarea cotei de 2%, nici la trim. I, nici la trim. II, dar nici la trim. IV 2018  deoarece suma TVA deductibila aferenta poate fi dedusa. 

Raspuns oferit pe portalcontabilitate.ro de Amelia Dumitras - Consultant fiscal.

Atentie, contabili!

Contabilitatea se schimba!
Completeaza adresa de email la care
vrei sa primesti Raportul Gratuit

E-Factura. E-Transport: Sanctiuni. Amenzi. Solutii practice