search

Descoperirea de fraude sau erori care arata ca situatiile financiare sunt incorecte

Examen Consultant Fiscal 2024: conditii pentru inscriere si exemple de teste-grila

    Corectarea erorilor contabile se face astfel incat rezultatul acestei corectii sa fie evidentiat in situatiile financiare ale exercitiului precedent.
    
    Corectarea erorilor aferente exercitiului financiar curent se efectueaza pe seama contului de profit si pierdere. Corectarea erorilor semnificative aferente exercitiilor financiare precedente se efectueaza pe seama rezultatului reportat.
    
    6813 "Cheltuieli de exploatare privind ajustarile pentru deprecierea imobilizarilor" = 291 "Ajustari pentru deprecierea imobilizarilor corporale"
    
    Ajustarea situatiilor financiare pentru corectarea erorilor constatate
    
    Corectarea erorilor de natura cheltuielilor:
    
    % = Corectarea erorilor de natura cheltuielilor:
    
    6xx - corectarea erorilor de natura cheltuielilor aferente anului pentru care se intocmesc situatiile financiare
    
    117 - corectarea erorilor de natura cheltuielilor aferente perioadelor anterioare
    
    Corectarea erorilor de natura veniturilor:
    
    2xx, 3xx,4xx = %
    7xx - corectarea erorilor de natura veniturilor aferente anului pentru care se intocmesc situatiile financiare
    
    117 - corectarea erorilor de natura veniturilor aferente perioadelor anterioare
    
    Evenimente ulterioare care nu ajusteaza situatiile financiare anuale sunt aprobarea repartizarii de dividende, ulterior datei bilantului, modificarea valorii de piata a instrumentelor financiare detinute de societate.
    
    La intocmirea situatiilor financiare anuale, entitatile trebuie sa tina seama de principiul continuitatii. in general, situatiile financiare anuale sunt intocmite pe seama principiului continuitatii activitatii.
    
    Totusi, atunci cand ulterior datei bilantului organele de conducere stabilesc dupa data bilantului ca intentioneaza sa lichideze entitatea sau sa inceteze activitatea acesteia, situatiile financiare anuale nu vor fi intocmite pe baza continuitatii activitatii.
    
    Deteriorarea rezultatelor din exploatare si a pozitiei financiare, ulterior datei bilantului, indica nevoia de a analiza daca presupunerea privind continuitatea activitatii este inca adecvata.
    
    In cazul in care situatiile financiare anuale nu sunt intocmite pe baza principiului continuitatii, aceasta informatie trebuie prezentata, impreuna cu explicatii privind modul de intocmire a acestora si motivele care au stat la baza deciziei conform careia entitatea nu isi mai poate continua activitatea.
    
    Acele evenimente ulterioare datei bilantului care nu solicita ajustarea situatiilor financiare anuale pot conduce la prezentarea de informatii in Notele explicative la situatiile financiare anuale, utile pentru deciziile investitorilor.
    
    Astfel de evenimente a caror prezentare este utila in notele la situatiile financiare anuale sunt:
    - reorganizarile anuntate ulterior datei bilantului;
    - combinarile de intreprinderi, achizitii de pachete majoritare de actiuni, fuziuni, divizari, renuntarea la actiunile detinute in filiale, infiintarea sau desfiintarea unor sucursale, puncte de lucru;
    - cumparari semnificative de active realizate ulterior datei bilantului, cedari de active sau exproprierea de catre guvern a unor active importante, producerea unor evenimente extraordinare (incendii, inundatii, cutremure, declararea unor stari de razboi etc.) care genereaza pierderi importante sau conduc la relocarea activitatii;
    - tranzactii importante cu actiuni;
    - implicarea in angajamente sau datorii contingente semnificative;
    - inceperea unui litigiu major generat de evenimente ulterioare datei bilantului.

Noutati contabile 1718485200
Atentie, contabili!

Contabilitatea se schimba!
Completeaza adresa de email la care
vrei sa primesti Raportul Gratuit

E-Factura. E-Transport: Sanctiuni. Amenzi. Solutii practice