search

Donatie autoturism amortizat integral de la societate catre persoana fizica: analiza fiscal-contabila

Art. 1.011 Cod Civil prevede ca donatia se incheie prin inscris autentic, sub sanctiunea nulitatii absolute. Potrivit Codului civil, donatia "este contractul prin care, cu intentia de a gratifica, o parte, numita donator, dispune in mod irevocabil de un bun in favoarea celeilalte parti, numita donatar". Donatia trebuie sa se incheie neaparat la notar (forma autentica), cu exceptia donatiei de bunuri mobile de maximum 25.000 de lei (darul manual). Donatia este diferita de sponsorizare atat ca forma juridica, cat si ca facilitati fiscale acordate.

Donatie autoturism amortizat integral de la societate catre persoana fizica: studiu de caz

Intrebare: "Suntem o companie din RO inregistrata in scopuri de TVA si avem in derulare un contract de comodat (pe perioada nedeterminata) cu o asociatie sportiva pentru un autoturism din anul 2012 amortizat complet (aflat in proprietatea companiei). Acum dorim sa donam acest autoturism, dar nu catre asociatia sportiva, ci catre persoana fizica, presedintele asociatiei. Ce taxe/impozite/contributii sociale dpdv fiscal ar presupune aceasta tranzactie? Valoarea neta a masinii in contabilitate este zero, dar donatia se face catre persoana fizica."
 
Raspuns: Din punct de vedere fiscal, precizam ca donatiile acordate nu beneficiaza de facilitatile fiscale, prevazute la art. 25, alin. (4) lit. i) din Legea nr. 227/2015.
Asadar, societatile care vor sa sprijine anumite persoane, grupuri de persoane sau cauze in sine o pot face prin intermediul donatiilor si/sau al sponsorizarilor.
O societate poate face acte de sponsorizare, acte de mecenat si donatii catre persoane fizice sau juridice, catre unitati de cult sau asociatii si fundatii, dupa caz, insa nu toate aceste acte sunt purtatoare de beneficii fiscale.
 
Atentie! De retinut ca donatiile nu sunt cheltuieli deductibile, potrivit Codului fiscal, insa societatile sunt libere sa faca aceste cheltuieli chiar daca nu intentioneaza sa obtina vreun beneficiu fiscal ulterior. Donatia este irevocabila.
 
Cedarea cu titlul gratuit a unui bun din patrimoniul unei societati comerciale poate imbraca forma unui contract de donatie, sponsorizare sau mecenat. Sponsorizarea si mecenatul sunt definite de Legea 32/1994 si din punct de vedere fiscal exista si facilitati in acest sens.
 
Astfel, cedarea cu titlul gratuit se poate face numai prin donatie.
Potrivit art. 206 din Codul civil " (1) Persoana juridica poate avea orice drepturi si obligatii civile, afara de acelea care, prin natura lor sau potrivit legii, nu pot apartine decat persoanei fizice".
 
Ceea ce caracterizeaza donatia este faptul ca transmiterea dreptului asupra bunului donat se face de catre donator cu intentia de a-l gratifica pe donatar, astfel, donatia se inscrie in categoria liberalitatilor. Liberalitatea este un act juridic cu titlu gratuit prin care o parte isi asuma obligatia de a da celeilalte parti, de regula, un bun, diminuandu-si astfel patrimoniul fara a primi in schimb vreun echivalent. Cauza in cazul contractului de donatie cuprinde asadar, in primul rand, vointa de a darui si apoi motivul care a determinat pe donator sa faca liberalitatea.
 
De asemenea, art. 70 alin. (1) si 70 ^ 1 din Legea 31/1990 privind societatile comerciale, administratorii pot face toate operatiunile cerute pentru aducerea la indeplinire a obiectului de activitate al societatii, afara de restrictiile aratate in actul constitutiv. Actele de dispozitie asupra bunurilor unei societati comerciale pot fi incheiate in temeiul puterilor conferite reprezentantilor legali ai societatii, dupa caz, prin lege, actul constitutiv sau hotararile organelor statutare ale societatii adoptate in conformitate cu prevederile prezentei legi si ale actului constitutiv al societatii, nefiind necesara o procura speciala si in forma autentica in acest scop, chiar daca actele de dispozitie trebuie incheiate in forma autentica.
 
Chiar daca autoturismul este complet amortizat, in cazul in care acesta este donat, nu se poate deduce nicio cheltuiala la calculul impozitului pe profit (reparatii, asigurare, rovinieta, impozitul auto) de catre societatea care face donatia, intrucat cheltuielile respective se emit pe numele proprietarului autoturismului.
 
Din punct de vedere contabil, pct. 138 din OMFP 1802/2014, activele imobilizate sunt active generatoare de beneficii economice viitoare si detinute pe o perioada mai mare de un an. Beneficiile economice viitoare reprezinta potentialul de a contribui, direct sau indirect, la fluxul de numerar sau de echivalente de numerar catre entitate. Potentialul poate fi unul productiv, fiind parte a activitatilor de exploatare ale entitatii. Activele imobilizate cuprind acele active destinate utilizarii pe o baza continua, pe o perioada mai mare de un an, in scopul desfasurarii activitatilor entitatii.
 
Din punct de vedere fiscal, cheltuiala cu donatia este cheltuiala nedeductibila la calculul impozitului pe profit.
 
Daca TVA a fost dedusa la achizitie (chiar si in cazul in care deducerea s-a efectuat prin mecanismul taxarii inverse) cedarea cu titlu gratuit a acestui bun este o operatiune care intra in sfera de aplicare a TVA, fiind asimilta unei livrari de bunuri.
 
Conform prevederilor art. 268 alin. 1 din Codul fiscal, din punctul de vedere al taxei sunt operatiuni impozabile in Romania cele care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
a) operatiunile care, in sensul art. 270 - 272, constituie sau sunt asimilate cu o livrare de bunuri sau o prestare de servicii, in sfera taxei, efectuate cu plata;
 
Asadar, avand in vedere ca TVA a fost dedusa total la achizitie, consideram ca nu se aplica regula incadrarii intr-un plafon anume, deoarece cedarea cu titlu gratuit a bunului este o operatiune care intra in sfera de aplicare a TVA, fiind asimilata unei livrari de bunuri. Daca pentru bunul respectiv s-a exercitat integral dreptul de deducere a sumei TVA deductibile, iar donatia inseamna un transfer cu titlu gratuit, persoana juridica trebuie sa emita o autofactura prin care colecteaza TVA, aplicand cota standard TVA 19% la pretul bunului cumparat. Valoarea autofacturii emise cu TVA colectata se evidentiaza in jurnalul pentru vanzari si se raporteaza, atat prin decontul de TVA la randul 16, cat si prin declaratia informativa cod 394.
 
Asadar, deoarece sunteti platitor de impozit pe profit, costul bunurilor donate si a sumei TVA colectata, inregistrata in debitul contului 635 sau 6588, reprezinta cheltuiala nedeductibila la determinarea rezultatului fiscal, deoarece donatia nu este reglementata drept o cheltuiala deductibila.
 
Societatea va emite o Decizie prin care sa stabileasca o plaja de serii si numere pentru autofacturi, distincta fata de facturile emise in cadrul firmei, respectand  prevederille pct. 24 din Anexa la OMFP 2634/2015, prin care entitatile vor asigura un regim intern de numerotare a documentelor financiar-contabile. Autofactura trebuie sa contina datele obligatorii unei facturi, se va emite intr-un singur exemplar si nu va primi numar in continuarea secventialitatii celorlalte facturi fiscale.
 
Acte necesare pentru scoaterea din evidenta a autoturismului de la impozite si taxe locale: declaratie pentru scoaterea din evidenta a mijloacelor de transport (formular tip); actul de instrainare, care este contract de donatie, (fotocopie); fisa de inmatriculare; taxa de timbru.

Raspuns oferit in luna mai 2024 de catre specialistii site-ului PortalCodulFiscal.ro. Dati click AICI pentru a vedea toate noutatile contabile + consultanta si raspunsuri detaliate de la experti.

Foto: pexels.com


Noutati contabile 1718830800
Atentie, contabili!

Contabilitatea se schimba!
Completeaza adresa de email la care
vrei sa primesti Raportul Gratuit

E-Factura. E-Transport: Sanctiuni. Amenzi. Solutii practice