search

Evaluarea initiala. Cum stabilim valoarea de intrare

Impozitul minim pe cifra de afaceri: situatii sensibile care creeaza dificultati in practica

    La data intrarii in entitate, bunurile se evalueaza si se inregistreaza in contabilitate la valoarea de intrare, care se stabileste astfel:

     a) la cost de achizitie - pentru bunurile procurate cu titlu oneros;
     b) la cost de productie - pentru bunurile produse in entitate;
     c) la valoarea de aport, stabilita in urma evaluarii - pentru bunurile reprezentand aport la capitalul social;
     d) la valoarea justa - pentru bunurile obtinute cu titlu gratuit sau constatate plus la inventariere.
    
    - Costul de achizitie cuprinde pretul de cumparare, taxele de import si alte taxe nerecuperabile, cheltuielile de transport, manipulare, comisioanele, taxele notariale, cheltuielile cu obtinerea de autorizatii si alte cheltuieli care pot fi atribuibile direct achizitiei imobilizarilor respective.
    
    Cheltuielile de transport sunt incluse in costul de achizitie si atunci cand functia de aprovizionare este externalizata si cand este realizata prin mijloace proprii.
    
    Reducerile comerciale acordate de furnizor si inscrise pe factura de achizitie ajusteaza in sensul reducerii costul de achizitie al imobilizarilor.
    
    - Costul de productie al imobilizarilor cuprinde:
    
    - cheltuielile directe aferente productiei cum sunt materiale directe, energie consumata in scopuri tehnologice, costurile reprezentand salariile angajatilor, contributiile legale si alte cheltuieli legate de acestea, care rezulta direct din constructia imobilizarii corporale, costurile de amenajare a amplasamentului, costurile initiale de livrare si manipulare, costurile de instalare si asamblare, costurile de testare a functionarii corecte a activului, onorarii profesionale si comisioane achitate in legatura cu activul, costul proiectarii produselor si obtinerea autorizatiilor necesare;
    
    - cota cheltuielilor indirecte de productie alocata.
    
    Valoarea justa se determina de regula de un evaluator autorizat.
    

Atentie, contabili!

Contabilitatea se schimba!
Completeaza adresa de email la care
vrei sa primesti Raportul Gratuit

E-Factura. E-Transport: Sanctiuni. Amenzi. Solutii practice