search

Evaluarea si contabilizarea contractelor de locatie - finantare. Caz practic

Venituri din drepturi de proprietate intelectuala: care este monografia contabila?
In situatiile financiare ale locatarului, un contract de locatie - finantare determina inregistrarea unui activ concomitent cu o datorie, aceea de a efectua platile viitoare in numele locatiei. Inregistrarea se face la cea mai mica valoare dintre valoarea justa a bunului si valoarea actualizata a platilor minimale.

Platile minimale se refera la platile la care locatarul este tinut prin contract. In vederea evaluarii datoriei locatarului, platile minimale sunt actualizate utilizandu-se rata implicita a dobanzii din contract (acea rata care, la inceputul contractului, determina ca valoarea actualizata a platilor minimale si a valorii reziduale negarantate sa fie egala cu valoarea justa a bunului), daca poate fi determinata. in caz contrar, se va utiliza rata marginala de imprumut a locatarului.

Locatarul amortizeaza activele in locatie. Daca nu exista o certitudine rezonabila ca va avea loc transferul de proprietate la sfarsitul contractului, activul va fi amortizat pe cea mai scurta durata dintre durata contractului si durata sa de utilitate.

In caz contrar, activul este amortizat pe durata de viata utila, chiar daca aceasta se intinde dincolo de durata contractului. La sfarsitul contractului de locatie, soldul datoriei trebuie sa fie egal cu pretul de optiune, valoarea reziduala garantata sau penalitatea de intrerupere.

Exemplu:

SC ABC SRL, in calitate de locatar, incheie un contract de locatie cu SC XYZ SRL (locator) pe 1 ianuarie 2010 pentru un echipament in urmatoarele conditii:
- durata estimata de utilizare a echipamentului: 8 ani;
- durata nereziliabila a contractului: 8 ani;
- valoarea justa a echipamentului: 161.500 lei;
- se platesc: un avans de 50.000 de lei si 8 chirii anuale de 20.000 lei/an;
- anual, locatarul suporta asigurarea bunului in valoare de 1.000 lei;
- locatarul garanteaza o valoare reziduala de 10.000 lei la sfarsitul contractului;
- rata implicita a investitiei locatorului: 10%;
- valoarea reziduala estimata a echipamentului: 1.000 lei;
- dupa 8 ani, locatarul returneaza echipamentul locatorului.

Tratament conform IAS 17
a) Contractul va fi clasificat in categoria locatie - finantare deoarece se intinde pe toata durata de viata a activului.
b) SC ABC SRL (locatarul) va recunoaste echipamentul si datoria aferenta contractului de locatie la minimul dintre valoarea justa si valoarea actualizata a platilor minimale.


Valoarea actualizata a platilor minimale se determina prin actualizarea cu rata de 10% a celor 8 chirii anuale si a valorii reziduale garantate.

50.000 + 20.000/(1 + 10%) + 20.000/(1 + 10%)² + 20.000/(1 + 10%)³ + ... + 20.000/(1 + 10%)8 + 10.000/(1 + 10%)8 =
= 161.363,598 lei

- nu sunt incluse in platile minimale cheltuielile de asigurare suportate de locatar;
- actualizarea se face cu rata implicita a contractului determinata pe baza investitiei locatorului;
- fiecare plata anuala va trebui separata intre rambursarea principalului si cheltuiala cu dobanda prin aplicarea unei rate constante la datoria nerambursata.

Tabloul de rambursare:

Data                  Flux monetar       Dobanda    Rambursarea datoriei     Soldul datoriei
01.01.2010                                                                                                161.363,598
01.01.2010              50.000                                                                      111.363,598
31.12.2010              20.000            11.136,360     8.863,640            102.499,958
31.12.2011              20.000            10.249,996     9.750,004             92.749,953
31.12.2012              20.000              9.274,995   10.725,005             82.024,949
31.12.2013              20.000              8.202,495   11.797,505             70.227,443
31.12.2014              20.000              7.022,744   12.977,256             57.250,188
31.12.2015              20.000              5.725,019   14.274,981             42.975,207
31.12.2016              20.000              4.297,521   15.702,479             27.272,727
31.12.2017              20.000              2.727,273   17.272,727                 10.000

c) Echipamentul va fi amortizat de locatar pe durata contractului de locatie, tinand cont de valoarea reziduala estimata de 1.000 de lei, chiar daca valoarea garantata de locatar este de 10.000 de lei. Echipamentul se amortizeaza liniar.

Inregistrarile contabile pe care le va efectua locatarul SC ABC SRL in contul contractului de locatie sunt:

Primirea echipamentului in locatie la 1.01.2010:

2131                       =             167                             161.363,598 lei
"Echipamente tehnologice" "Alte imprumuturi si datorii asimilate"


Plata avansului (01.01.2010):

167                        =                      5121                             50.000 lei
"Alte imprumuturi si datorii asimilate"         "Conturi la banci in lei"


Plata redeventei aferente exercitiului 2010 (31.12.2010):

%                 =                   5121                              20.000 lei
167                          "Conturi la banci in lei"               8.863,640 lei
"Alte imprumuturi si datorii asimilate"
666                                                                 11.136,360 lei
"Cheltuieli privind dobanzile"

Inregistrarea amortizarii pentru anul 2010

Valoarea amortizabila = 161.363,596 - 1.000 = 160.363,596 lei
Amortizarea anuala = 160.363,598 lei / 8 ani = 20.045,450 lei/an


6811                             =             2813                 20.045,450 lei
"Cheltuieli de exploatare privind "Amortizarea instalatiilor, mijloacelor
amortizarea imobilizarilor"            de transport, animalelor
                                            si plantatiilor"


La 31.12.2017, cand expira contractul, locatarul inapoiaza echipamentul, echipament care are o valoare de 1.000 lei:

%             =                            2131                              161.363,598 lei
167                              "Echipamente tehnologice“                        1.000 lei
"Alte imprumuturi si datorii asimilate"
2813                                                                         160.363,598 lei
"Amortizarea instalatiilor, mijloacelor
de transport, animalelor si plantatiilor"


Deoarece locatarul a garantat o valoare reziduala de 10.000 de lei, va trebui sa-i plateasca locatorului diferenta:
 
167                             =                 5121                              9.000 lei
"Alte imprumuturi si datorii asimilate"   "Conturi la banci in lei"

Atentie, contabili!

Contabilitatea se schimba!
Completeaza adresa de email la care
vrei sa primesti Raportul Gratuit

E-Factura. E-Transport: Sanctiuni. Amenzi. Solutii practice