search

File de contabilitate: Mecanismul de aplicare a sistemului TVA la incasare

Impozitul minim pe cifra de afaceri: situatii sensibile care creeaza dificultati in practica


Atragem atentia asupra faptului ca sistemul se aplica doar pentru operatiuni care au locul livrarii sau locul prestarii in Romania.

Exigibilitatea taxei  

In cazul operatiunilor pentru care se aplica sistemul de TVA la incasare, regimul de impozitare aplicabil este cel in vigoare la data faptului generator. Totusi, in situatia in care se emite o factura sau se incaseaza un avans inainte de data faptului generator, regimul de impozitare este cel in vigoare la data emiterii facturii sau la data incasarii avansului.

Cu exceptia operatiunilor care se incadreaza in sistemul TVA la incasare, regula fiscala prevede ca in situatia in care acest regim se modifica la data livrarii bunurilor si prestarii serviciilor, trebuie efectuata regularizarea pentru aplicarea regimului in vigoare la data operatiunii numai daca s-a incasat un avans partial sau fost emisa o factura pentru valoarea partiala.

   Exigibilitatea pentru livrarile de bunuri si prestarile de servicii in cadrul sistemului TVA la incasare intervine la data incasarii contravalorii integrale sau partiale a operatiunilor respective.


Exigibilitea TVA aferenta unei facturi emise, dar neincasate, este amanata numai pentru o perioada de 90 de zile calendaristice calculate de la data emiterii facturii respective.

Daca o persoana impozabila din sistemul TVA la incasare nu a incasat contravaloarea integrala sau partiala a livrarii de bunuri ori a prestarii de servicii in termen de 90 de zile calendaristice de la data emiterii facturii, exigibilitatea taxei aferente contravalorii neincasate intervine in cea de-a 90-a zi calendaristica, de la data emiterii facturii.


In situatia in care factura nu a fost emisa de catre persoana impozabila in termenul prevazut de lege, exigibilitatea taxei aferente contravalorii neincasate intervine in cea de-a 90-a zi calendaristica de la termenul-limita prevazut de lege pentru emiterea facturii.

In ambele situatii, termenul de 90 de zile calendaristice se calculeaza conform dispozitiilor Codului de procedura civila aprobat prin legea nr. 134 din 1 iulie 2010, republicata in M.Of. nr. 545/2012. Din momentul depasirii acestui termen, suma TVA datorata  trebuie achitata bugetului de stat.

Sistemul nu se aplica pentru urmatoarele operatiuni:

*    livrari de bunuri si prestari de servicii pentru care obligat la plata TVA este beneficiarul cf. art. 150 alin. (2) - (6), art. 152^3 alin. (10) sau art. 160;
*    livrari  de bunuri si prestari de servicii care sunt scutite de TVA;
*    operatiuni supuse regimurilor speciale reglementate prin art. 152^1 "Regimul special pentru agentiile de turism”, art. 152^2 "Regimuri speciale pentru bunurile second-hand, opere de arta, obiecte de colectie si antichitati” si art. 152^3 "Regimul special pentru aurul de investitii”;
*    livrari  de bunuri si prestari de servicii a caror contravaloare este incasata, cu numerar, partial sau total, de la beneficiari: persoane juridice; persoane fizice inregistrate in scopuri de TVA; persoane fizice autorizate; liber profesionisti; asocieri fara personalitate juridica;
*    livrari de bunuri si prestari de servicii pentru care beneficiarul este o persoana afiliata furnizorului sau prestatorului conform prevederilor art. 7 alin. (1) pct. 21 din Codul fiscal.

Conform prevederilor  art. 150,  este obligata la plata TVA:  

*    orice persoana impozabila, beneficiara a serviciilor care au locul in Romania conform art. 133 alin. (2), prestate de catre o persoana impozabila care nu este stabilita pe teritoriul Romaniei [alin. (2)];
 
*    orice persoana inregistrata impozabila, beneficiara a livrarilor de gaze naturale sau energie electrica in conditiile reglementate prin art. 132 alin. (1) lit. e) sau f), efectuate de o persoana impozabila care nu este stabilita in Romania [alin. (3)];

*    persoana impozabila inregistrata in scopuri de TVA, beneficiara a unei livrari ulterioare efectuate in cadrul unei operatiuni triunghiulare, in urmatoarele conditii [alin. (4)]:
1.    cumparatorul revanzator al bunurilor: sa nu fie stabilit in Romania; sa fie inregistrat in scopuri de TVA in alt stat membru; sa fi efectuat o achizitie intracomunitara de bunuri in Romania, neimpozabila conform art. 126 alin. (8) lit. b); si
2.    bunurile aferente achizitiei intracomunitare sa fi fost transportate de furnizor sau de cumparatorul revanzator ori de alta persoana, in contul furnizorului sau al cumparatorului revanzator, dintr-un stat membru, altul decat statul in care cumparatorul revanzator este inregistrat in scopuri de TVA, direct catre beneficiarul livrarii;
3.    cumparatorul revanzator sa il desemneze pe beneficiarul livrarii ulterioare din Romania ca persoana obligata la plata taxei pentru livrarea respectiva.

*    persoana din cauza careia bunurile ies din regimurile sau situatiile prevazute la art. 144 alin. (1) lit. a) si d) cu privire la "Scutiri speciale legate de traficul international de bunuri” [alin. (5)];  

*    persoana impozabila inregistrata prin reprezentant fiscal in Romania, beneficiara a unor livrari de bunuri sau prestari de servicii care au loc in Romania, conform art. 132 sau 133. [alin. (6)].Art. 152^3 alin. (10) se refera la:
-   livrarile de aliaje sau semifabricate din aur cu titlul mai mare sau egal cu 325 la mie;
-  livrarile de aur de investitii, efectuate de persoane impozabile care si-au exercitat optiunea de taxare catre cumparatori persoane impozabile, obligat la plata TVA fiind cumparatorul.


Art. 160 se refera la masurile de simplificare prin aplicarea regimului de taxare inversa pentru urmatoarele operatiuni reglementate prin alin. (2):
 
*    livrarea urmatoarelor categorii de bunuri:
1.    livrarea de deseuri feroase si neferoase, de rebuturi feroase si neferoase, inclusiv livrarea de produse semifinite rezultate din prelucrarea, fabricarea sau topirea acestora;
2.     livrarea de reziduuri si alte materiale reciclabile alcatuite din metale feroase si neferoase, aliajele acestora, zgura, cenusa si reziduuri industriale ce contin metale sau aliajele lor;
3.     livrarea de deseuri de materiale reciclabile si materiale reciclabile uzate constand in hartie, carton, material textil, cabluri, cauciuc, plastic, cioburi de sticla si sticla;
4.     livrarea materialelor prevazute la pct. 1 - 3 dupa prelucrarea/transformarea acestora prin operatiuni de curatare, polizare, selectie, taiere, fragmentare, presare sau turnare in lingouri, inclusiv a lingourilor de metale neferoase pentru obtinerea carora s-au adaugat alte elemente de aliere;
*    livrarea de masa lemnoasa si materiale lemnoase, astfel cum sunt definite prin Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, cu modificarile si completarile ulterioare;
*    livrarea de cereale si plante tehnice care figureaza in nomenclatura combinata stabilita prin Regulamentul (CEE) nr. 2.658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifara si statistica si Tariful vamal comun;
*    transferul de certificate de emisii de gaze cu efect de sera.
Aceste operatiuni enumerate intra sub incidenta regulilor generale privind exigibilitatea TVA care prevad ca orice persoana trebuie sa achite taxa de plata organului fiscal competent pana la data la care are obligatia depunerii decontului de TVA. 
Atentie, contabili!

Contabilitatea se schimba!
Completeaza adresa de email la care
vrei sa primesti Raportul Gratuit

E-Factura. E-Transport: Sanctiuni. Amenzi. Solutii practice