search

File de contabilitate: Reguli speciale de inregistrare | TVA la incasare 2013Daca unei persoane impozabile i se anuleaza din oficiu codul de inregistrare TVA conform prevederilor art. 153 alin. (9) lit. a) - f) din Codul fiscal, dar ulterior anularii, persoana impozabila este din nou inregistrata TVA conform art. 153 alin. (9^1), sunt aplicabile urmatoarele reguli speciale:

*    daca anularea din oficiu a fost urmata de radierea persoanei impozabile din Registrul persoanelor care aplica sistemul TVA la incasare, iar inregistrarea in scopuri de TVA se efectueaza in acelasi an, organul fiscal inregistreaza din oficiu persoana impozabila in Registrul persoanelor care aplica sistemul TVA la incasare numai daca, la data inregistrarii in scopuri de TVA, cifra de afaceri realizata in anul respectiv nu depaseste plafonul de 2.250.000 lei.

Pentru determinarea acestui plafon NU se ia in calcul valoarea operatiunilor economice (livrari de bunuri/prestari de servicii) efectuate in perioada in care persoana impozabil? nu a avut un cod valabil de TVA.

*    daca anularea din oficiu a fost urmata de radierea persoanei impozabile din Registrul persoanelor care aplica sistemul TVA la incasare, iar inregistrarea in scopuri de TVA se efectueaza in alt an decat cel in care a avut loc radierea, organul fiscal inregistreaza din oficiu persoana impozabila in Registrul persoanelor care aplica sistemul TVA la incasare, numai daca la data inregistrarii cifra de afaceri din anul precedent nu depaseste plafonul de 2.250.000 lei.
In ambele situatii, pentru determinarea acestui plafon NU se ia in calcul valoarea operatiunilor economice (livrari de bunuri/prestari de servicii) efectuate in perioada in care persoana impozabila nu a avut un cod valabil de TVA.

*    daca organul fiscal competent a anulat din oficiu inregistrarea in scopuri de TVA, iar inregistrarea in scopuri de TVA se efectueaza in anul 2012, se aplica urmatoarele reguli:

Emiterea facturii

Persoana impozabila care efectueaza livrarea de bunuri sau prestarea de servicii trebuie sa inscrie, obligatoriu, pe factura emisa mentiunea "TVA la incasare", obligatie reglementata prin art. 155 alin. (19) lit. p) din Codul fiscal. Aceasta mentiune nu trebuie inscrisa pentru livrarile de bunuri si prestarile de servicii pentru care se aplica regulile generale de exigibilitate.

Chiar daca aplica sistemul TVA la incasare, furnizorul/prestatorul NU trebuie sa inscrie mentiunea  "TVA la incasare" pentru facturarea urmatoarelor operatiuni economice  pentru care este obligatorie aplicarea regulilor generale de exigibilitate:  

a)    livrari intracomunitare de bunuri;
b)    exporturi;
c)    prestari de servicii legate direct de exporturi;
d)    prestari de servicii neimpozabile in Romania prin aplicarea regulei generale de taxare de la art. 133 alin. (2);
e)    livrari de bunuri/prestari de servicii pentru care beneficiarul este persoana obligata la plata taxei conform:
* art. 150 alin. (2) - (6), respectiv:  
-    servicii care au locul in Romania conform art. 133 alin. (2), prestate de catre o persoana impozabila care nu este stabilita pe teritoriul Romaniei  [alin. (2)];  
-    livrari de  gaze naturale sau energie electrica in conditiile reglementate prin art. 132 alin. (1) lit. e) sau f), efectuate de o persoana impozabila care nu este stabilita in Romania [alin. (3)];  
-    livrari ulterioare efectuate in cadrul unei operatiuni triunghiulare [alin. (4)];
-    bunuri care ies din regimurile sau situatiile prevazute la art. 144 alin. (1) lit. a) si d) privind scutiri speciale legate de  traficul international cu bunuri [alin. (5)];
-    operatiuni realizate prin  reprezentant fiscal in Romania, beneficiara a unor livrari de bunuri sau prestari de servicii care au loc in Romania, conform art. 132 sau 133. [alin. (6)];  

* art. 152^3 alin. (10), respectiv:
-    livrari de aliaje sau semifabricate din aur cu titlul mai mare sau egal cu 325 la mie;
-    livrari de aur de investitii, efectuate de persoane impozabile care si-au exercitat optiunea de taxare;
* art. 160, respectiv:
-    livrarea urmatoarelor categorii de bunuri:
1.    livrarea de deseuri feroase si neferoase, de rebuturi feroase si neferoase, inclusiv livrarea de produse semifinite rezultate din prelucrarea, fabricarea sau topirea acestora;
2.    livrarea de reziduuri si alte materiale reciclabile alcatuite din metale feroase si neferoase, aliajele acestora, zgura, cenusa si reziduuri industriale ce contin metale sau aliajele lor;
3.    livrarea de deseuri de materiale reciclabile si materiale reciclabile uzate constand in hartie, carton, material textil, cabluri, cauciuc, plastic, cioburi de sticla si sticla;
4.    livrarea materialelor prevazute la pct. 1 - 3 dupa prelucrarea/transformarea acestora prin operatiuni de curatare, polizare, selectie, taiere, fragmentare, presare sau turnare in lingouri, inclusiv a lingourilor de metale neferoase pentru obtinerea carora s-au adaugat alte elemente de aliere;
-    livrarea de masa lemnoasa si materiale lemnoase;  
-    livrarea de cereale si plante tehnice;  
-    transferul de certificate de emisii de gaze cu efect de sera,

f)    livrari  de bunuri si prestari de servicii  scutite de TVA in interiorul tarii;
g)    operatiuni supuse regimurilor speciale reglementate prin:
-    art. 152^1 "Regimul special pentru agentiile de turism";
-    art. 152^2 "Regimuri speciale pentru bunurile second-hand, opere de arta, obiecte de colectie si antichitati";
-    art. 152^3 "Regimul special pentru aurul de investitii".
h)    livrari  de bunuri/prestari de servicii pentru care cumparatorul/beneficiarul este o persoana afiliata furnizorului/prestatorului;  
i)    livrari de bunuri/prestari de servicii a caror contravaloare este incasata, partial sau total, cu numerar de catre persoana impozabila eligibila pentru aplicarea sistemului TVA la incasare de la urmatoarele categorii de cumparatori/beneficiari:
-    persoane juridice;
-    persoane fizice inregistrate in scopuri de TVA
-    persoane fizice autorizate
-    liber profesionisti
-    asocieri fara personalitate juridica;
Nota: NU sunt considerate incasari/plati in numerar sumele in numerar depuse de beneficiar direct in contul bancar al furnizorului/prestatorului.

Determinarea taxei datorate la incasare

Pentru determinarea taxei aferente fiecarei incasari in cadrul termenului limita de 90 de zile, se considera ca suma totala incasata de la client/beneficiar include si taxa, motiv pentru care suma TVA datorata se determina prin aplicarea cotei recalculate prin formula:
*    cota standard de 24%: suma incasata x (24 x 100/124)] = TVA datorata
*    cota redusa  de 9%: suma incasata x (9 x 100/109)  = TVA datorata
*    cota superredusa de 5%: suma incasata x (5 x 100/105) = TVA datorata.   

Incasarea facturilor

1.    in numerar

Furnizorul/prestatorul obligat la aplicarea sistemului TVA la incasare trebuie sa excluda de la aplicarea sistemului TVA la incasare suma dintr-o factura care este incasata in numerar de la cumparatori/beneficiari persoane juridice, persoane fizice inregistrate in scopuri de TVA, persoane fizice autorizate, liber profesionisti si asocieri fara personalitate juridica.

2.    incasarea prin banca

incasarea prin banca de catre persoana care aplica sistemul TVA la incasare, se poate efectua prin transfer - credit, caz in care incasarea totala sau partiala a livrarii de bunuri/prestarii de servicii de catre persoana care aplica sistemul TVA la incasare, este data inscrisa in extrasul de cont, sau in alt document asimilat acestuia.  

3.    incasarea prin cardul de debit sau de credit utilizat de catre cumparator/beneficiar:

incasarea prin banca poate fi efectuata si ca urmare a platilor efectuate de catre cumparator/benefiar prin carduri de debit sau de credit, caz in care, data incasarii este  data inscrisa in extrasul de cont sau in alt document asimilat acestuia;

4.    incasarea in natura

Data incasarii este data la care intervine faptul generator de taxa pentru livrare/prestarea obtinuta drept contrapartida pentru livrarea/prestarea efectuata.

5.    compensarea

Furnizorul/prestatorul incadrat in sistemul TVA la incasare poate efectua compensarea creantei sale cu datoria inregistrata catre o persoana juridica sau catre o persoana fizica, compensarea efectuata fiind echivalenta cu incasarea contravalorii facturii emise.Atentie, contabili!

Contabilitatea se schimba!
Completeaza adresa de email la care
vrei sa primesti Raportul Gratuit

E-Factura. E-Transport: Sanctiuni. Amenzi. Solutii practice