search

Formularul 230: instructiuni de completare si depunere

Impozitul MICRO 2024: conditii pentru incadrarea ca microintreprindere
In cele ce urmeaza va prezentam procedura de inregistrare si depunere a formularului 230 in cadrul unei ONG - asociatie sportiva.
 
Potrivit specialistilor PortalContabilitate.ro, avem in vedere prevederile de la art. 123 ind. 1 alin. (3 ind.1) din Codul fiscal,
(..)
(31)Contribuabilii prevazuti la art. 78 alin. (6) si art. 82 alin. (6) pot opta pentru depunerea cererii la entitatea nonprofit care se infiinteaza si functioneaza in conditiile legii/unitatea de cult, beneficiara a sumei. Entitatea nonprofit/unitatea de cult are obligatia de a transmite, prin mijloace electronice de transmitere la distanta, la organul fiscal competent un formular prin care centralizeaza cererile primite de la contribuabili, pana la data de 25 mai inclusiv a anului urmator celui de realizare a venitului, sub sanctiunea decaderii.

Instructiuni de completare si depunere a formularului 230
 
Potrivit prevederilor pct. 4.7 si pct. 4.8 din Capitolul 2 -Instructiuni de completare a formularului 230 din OpANAF 15/2021 ,
4.7.Contribuabilii pot opta pentru depunerea formularului 230 la entitatea nonprofit care se infiinteaza si functioneaza in conditiile legii/unitatea de cult beneficiara a sumei.
4.8.Entitatea nonprofit/Unitatea de cult are obligatia de a transmite, prin mijloace electronice de transmitere la distanta, la organul fiscal competent formularul Situatie centralizatoare a datelor cuprinse in formularul 230 prin care centralizeaza cererile primite de la contribuabili.
 
In aceasta situatie originalul cererilor 230, in format hartie, se pastreaza de catre entitatile nonprofit/unitatile de cult si sunt puse la dispozitia organului fiscal la solicitarea acestuia.
 
Prin urmare, daca contribuabilul opteaza pentru depunerea formularului 230 la ONG, atunci entitatea va depune Situatia centralizatoare a datelor cuprinse in formularul 230, formular prevazut in Anexa 6 ind. 1 din ordin.
 
Procedura privind stabilirea sumei reprezentand pana la 3,5% din impozitul anual datorat pentru sustinerea entitatilor nonprofit este prevazuta in ANEXA nr. 1 la ordin.
 
Conform procedurii, compartimentul de specialitate va desfasura urmatoarele operatiuni in vederea calcularii si virarii sumei reprezentand pana la 3,5% din impozitul anual datorat pentru sustinerea entitatilor nonprofit care se infiinteaza si functioneaza in conditiile legii si a unitatilor de cult, precum si pentru acordarea de burse private, conform legii:
a)primeste si inregistreaza cererile;
b)organizeaza evidenta cererilor;
c)proceseaza cererile;
d)notifica contribuabilii ale caror cereri contin erori de completare;
 
e)notifica contribuabilii care au optat pentru depunerea formularului 230 la entitatea nonprofit/unitatea de cult beneficiara a sumei;
f)transmite borderoul catre unitatea de trezorerie in vederea virarii sumelor pentru sustinerea entitatilor nonprofit/unitatilor de cult.
 
Compartimentul de specialitate organizeaza o evidenta, in format electronic, a cererilor primite.
Evidenta cererilor contine, in mod obligatoriu, cel putin urmatoarele elemente:
 
(..)
g)numarul de inregistrare la organul fiscal a Situatiei centralizatoare a datelor cuprinse in formularul 230, transmisa de entitatea nonprofit/unitatea de cult, daca este cazul;
h)datele de identificare ale reprezentantului legal sau ale imputernicitului entitatii nonprofit/unitatii de cult, beneficiara a sumei, care a transmis "Situatia centralizatoare a datelor cuprinse in formularul 230", daca este cazul;
i)datele de identificare ale entitatii/entitatilor nonprofit/unitatii/unitatilor de cult, inscrise in cerere sau in "Situatia centralizatoare a datelor cuprinse in formularul 230", dupa caz;
(..)
Compartimentul de specialitate prelucreaza cererile in termen de maximum 10 zile de la primirea acestora
 
In cazul in care se constata erori sau documentele depuse nu sunt suficiente, compartimentul de specialitate notifica contribuabilii sau entitatea nonprofit/unitatea de cult, dupa caz, in vederea clarificarii situatiei.
 
Virarea sumelor reprezentand pana la 3,5% din impozitul anual pentru sustinerea entitatilor nonprofit/unitatilor de cult se realizeaza in 90 de zile de la data depunerii cererii, dar nu mai tarziu de 90 de zile de la data expirarii termenului legal de exercitare a optiunii, potrivit legii.
 
Inainte de transmiterea borderoului catre unitatea de trezorerie in vederea virarii sumelor pentru sustinerea entitatilor nonprofit/unitatilor de cult, compartimentul de specialitate are obligatia sa verifice daca entitatea nonprofit/unitatea de cult beneficiara figureaza in Registrul entitatilor/unitatilor de cult pentru care se acorda deduceri fiscale, potrivit legii. In situatia in care entitatea beneficiara nu indeplineste aceasta conditie, compartimentul de specialitate informeaza contribuabilul ca organul fiscal nu poate efectua transferul sumei in contul entitatii nonprofit/unitatii de cult, precum si motivul pentru care nu poate efectua transferul sumei.
 
Prin urmare ONG, depune Situatie centralizatoare a datelor cuprinse in formularul 230 prin centralizarea cererilor primite de la contribuabili iar in evidenta contabila va inregistra sumele aferente la data primirii in contul asociatiei , prin articolul contabil:
 
5121=733 Venituri din donatii, sume sau bunuri primite prin sponsorizare si ajutoare

Foto: pexels.com
 


Atentie, contabili!

Contabilitatea se schimba!
Completeaza adresa de email la care
vrei sa primesti Raportul Gratuit

E-Factura. E-Transport: Sanctiuni. Amenzi. Solutii practice