search

Inregistrarea contabila a reducerii de pret. Ce etape urmam?

Aplicatia e-Transport va fi operationala pana la 15 iulie 2024

    Vom stabili prin studiul de caz pe care vi-l oferim mai jos cum procedam in cazul in care intr-o anumita zi din saptamana se acorda o reducere intr-un anumit procent la toate produsele, avand grija sa mentionam ce documente intocmim pentru a acorda acest discount, cum inregistram reducerea in contabilitate si cum vom trata din punct de vedere fiscal aceasta cheltuiala.
    
    SOLUTIE CONTABILA
    
    In cazul in care se fac reduceri de pret la magazinele de vanzare cu amanuntul, trebuie tinut cont de prevederile O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata - republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si in special de prevederile art. 17 din acesata ordonanta, in care se stipuleaza:
    
    "Este interzis oricarui comerciant sa ofere sau sa vinda produse in pierdere, cu exceptia si tuatiilor prevazute la art. 16 lit. a)-c), e) -i), precum si in cazul produselor aflate in pachete de servicii. Prin vanzare in pierdere, in sensul prezentei ordonanţe, se intelege orice va nzare la un pret egal sau inferior costului de achizitie, astfel cu m acesta este definit in reglementarile legale in vigoare."
    
    In cazul prezantat se poate aplica art. 32 alin. (1) din aceeasi ordonanta: "(1) In sensul prezentei ordonante, vanzarile promotionale sunt vanzarile cu amanuntul/vanzarile cash and carry/prestarile de servicii de piata care pot avea loc in orice perioada a anului, fara sa faca obiectul notificarii, cu conditia ca:
    
    a) sa nu fie efectuate in pierdere;
    
    b) sa se refere la produse disponibile sau reaprovizio nabile, precum si la servicii vandute ori, dupa caz, prestate in mod curent;
    
    c) produsele si serviciile promovate tr ebuie sa existe la vanzare pe durata intregii perioade anuntate a vanzarilor promotionale sau comerciantul va informa consumatorii ca oferta este valabila numai in limita stocului disponibil. "
    
    In ceea ce priveste afisarea pretului nou, se recomanda ca in zilele in care se fac reduceri de preturi sa se tina seama si de prevederile art. 33 din O .G. nr. 99/2000.
    
    Costul de achizitie, la care se face referire la art. 17 din ordonanta, este stabilit la punctul 51 alin. (1) si (2) din Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatii Eureopene, aprobate prin O.M.F.P. nr. 3.055/2009 - cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv: "(1) Costul de achizitie al bunurilor cuprin de pretul de cumparare, taxele de import si alte taxe (cu exceptia acelora pe care persoana juridica le poate recupera de la autoritatile fiscale - respectiv TVA - nota noastra), cheltuielile de transport, manipulare si alte cheltuieli care pot fi atribuib ile direct achizitiei bunurilor respective.
    
    In costul de achizitie se includ, de asemenea, comisioanele, taxele notariale, cheltuielile cu obtinerea de autorizatii si alte cheltuieli nerecuperabile, atribuibile direct bunurilor respective.
    
    (2) Cheltuielile de transport sunt incluse in costul de achizitie si atunci cand functia de aprovizionare este externalizata. "
    
    Rezulta, asadar, ca se poate efectua reducea de pret daca noul pret de vanzare fara TVA nu va fi egal sau mai mic decat pretul (costul) de achizitie.
    
    Documentele care se intocmesc sunt:
    
    - listele de inventariere ale tuturor produselor la care se vor opera reduceri de pret (in care trebuie sa apara preturile vechi);
    
    - decizia administratorului de schimbare de pret , in sensul micsorarii acestuia;
    
    - listele de inventariere cu noile preturi de vanzare pe unitatea de masura;
    
    Diferenta dintre totalurile celor doua liste de inventariere se va inregista in contabilitate, ca reducere de pret. Trebuie mentionat faptul ca aceasta diferenta trebuie trecuta cu minus in raportul de gestiune, la rubrica "intrari", pentru corectarea soldului de marfa si in acest document. De asemenea, noile preturi trebuie inscrise si in casa de marcat, pe fiec are produs in parte, astfel incat bonurile fiscale emise dupa reducerea preturilor sa contina preturile corecte de vanzare.
    
    Inregistrari contabile
    
    Aceasta reducere de pret va avea efect doar asupra adaosului comercial (inregistrat in contul 378) si asupra TVA neexigibila (inregistrata in contul 4428). Evident, pretul de achizitie nu va fi afectat. Ca urmare, reducerea de pret (diferenta dintre cele doua liste de inventariere - intocmite cu pretul vechi si cu pretul nou) se va inregistra in contabilitate, valoric, astfel:
    
    371 = %
    
    "Marfuri" 378 minus
    
     "Diferente la pret de marfuri"
    
     4428 minus
    
     "TVA neexigibila"
    

Atentie, contabili!

Contabilitatea se schimba!
Completeaza adresa de email la care
vrei sa primesti Raportul Gratuit

E-Factura. E-Transport: Sanctiuni. Amenzi. Solutii practice