search

Monografie contabila arenda in natura: studiu de caz

O societate cu activitate in domeniul agricol trebuie sa repartizeze arenda in natura atat catre persoane fizice, dar si catre persoane juridice. Veti afla in acest articol care sunt documentele fiscale obligatorii de intocmit de catre societate la livrarea arendei. De asemenea, prezentam monografia corecta pentru exprimarea obligatiei societatii la plata arendei, plata efectiva a arendei in natura, precum si descarcarea de gestiune aferenta produselor agricole livrate.

Arenda in natura: baza legala si monografia contabila

Conform art. 84 alin. (4) (9) din Codul fiscal:
 
"(4) In cazul veniturilor obtinute din arendarea bunurilor agricole din patrimoniul personal, venitul brut se stabileste pe baza raportului juridic/contractului incheiat intre parti si reprezinta totalitatea sumelor in bani incasate si/sau echivalentul in lei al veniturilor in natura primite.
 
(5) In cazul in care arenda se exprima in natura, evaluarea in lei se face pe baza preturilor medii ale produselor agricole, stabilite prin hotarari ale consiliilor judetene si, respectiv, ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti, ca urmare a propunerilor directiilor teritoriale de specialitate ale Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, hotarari ce trebuie emise inainte de inceperea anului fiscal. Aceste hotarari se transmit, in cadrul aceluiasi termen, directiilor generale regionale ale finantelor publice, pentru a fi comunicate unitatilor fiscale din subordine.
 
(6) In cazul in care preturile medii ale produselor agricole, stabilite potrivit prevederilor alin. (5), au fost modificate in cursul anului fiscal de realizare a venitului, potrivit procedurii de la alin. (5) noile preturi pentru evaluarea in lei a veniturilor din arenda exprimate in natura, pentru determinarea bazei impozabile, se aplica incepand cu data de 1 a lunii urmatoare comunicarii acestora catre directiile generale regionale ale finantelor publice.
 
(7) Venitul net din arenda se stabileste la fiecare plata prin deducerea din venitul brut a cheltuielilor determinate prin aplicarea cotei de 20% asupra venitului brut.
 
(8) Impozitul pe veniturile din arenda se calculeaza prin retinere la sursa de catre platitorii de venit la momentul platii venitului, prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului net, impozitul fiind final.
 
(9) Impozitul astfel calculat si retinut pentru veniturile din arenda se plateste la bugetul de stat pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care a fost retinut."
 
De asemenea, potrivit art. 174 alin. (5) din Codul fiscal: "pentru persoanele fizice care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuala, din activitati independente in baza contractelor de activitate sportiva, din arenda, din asocieri cu persoane juridice contribuabili potrivit titlurilor II sau III, pentru care impozitul se retine la sursa, obtinut de la un singur platitor de venit, iar nivelul net sau brut, dupa caz, estimat al acestor venituri, pentru anul curent, este cel putin egal cu 6 salarii minime brute pe tara in vigoare in anul pentru care se datoreaza contributia, platitorul de venit are obligatia sa calculeze la o baza de calcul stabilita potrivit art. 170 alin. (4), sa retina si sa plateasca contributia de asigurari sociale de sanatate, precum si sa depuna declaratia mentionata la art. 147 alin. (1). Declaratia se depune pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se platesc veniturile. In contractul incheiat intre parti se desemneaza platitorul de venit in vederea calcularii, retinerii si platii contributiei prin retinere la sursa, in anul in curs. Nivelul contributiei calculate si retinute la fiecare plata de catre platitorul de venit este cel stabilit de parti, pana la concurenta contributiei anuale datorate. Platitorii de venituri din drepturi de proprietate intelectuala sau din activitati independente in baza contractelor de activitate sportiva, care au obligatia calcularii, retinerii, platii si declararii contributiei de asigurari sociale de sanatate, sunt cei prevazuti la art. 72 alin. (2) si art. 681 alin. (2)."
 
Astfel, impozitul si CASS calculate si retinute de catre platitorul de venit, se plateste la bugetul de stat pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care au fost retinute prin intermediul formularului D112 Declaratie privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate conform art. 84 alin. (9) si art. 132 alin. (1) din Codul fiscal.
 
Persoanele fizice arendatoare NU au obligatii declarative si de plata pe linia impozitului pe venit.
 

Monografia contabila arenda in natura - persoane fizice:

 
Se face factura pentru produsele livrate cu valoarea de vanzare a produselor:
461= %
       701
      4427
 
Inregistrarea cheltuielii cu arenda:
612 = 462
 
Retinere impozit:
462 = 446 10%
 
Retinere CASS 10%:
462 = 4314
 
Compensarea:
462 = 461
 
Scaderea din gestiune a produselor agricole:
711 = 347
 
Plata impozitului 
  = % 5121
446
4314
 
Pentru persoanele juridice se intocmeste factura, de catre fiecare persoana si se face compensare pentru obligatiile reciproce, pe baza de Proces verbal de compensare.
 

Monografia contabila arenda in natura - persoane juridice:
 

4111= %
         701
        4427
 
Inregistrarea cheltuielii cu arenda:
612 = 401
 
Compensare:
401= 4111

Raspuns oferit in luna aprilie 2024 de catre specialistii site-ului PortalContabilitate.ro. Dati click AICI pentru a vedea toate noutatile contabile + consultanta si raspunsuri detaliate de la experti.

Foto: pixabay.com
Noutati contabile 1717016400
Atentie, contabili!

Contabilitatea se schimba!
Completeaza adresa de email la care
vrei sa primesti Raportul Gratuit

E-Factura. E-Transport: Sanctiuni. Amenzi. Solutii practice