search

Monografie contabila privind IAS 2 StocuriStandardele Internationale de Raportare Financiara cuprind:

- Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS) - standarde emise dupa 2001;
- Standardele Internationale de Contabilitate (IAS) - standarde emise inainte de 2001;
- Interpretari ale Comitetului International pentru Interpretari privind Raportarea Financiara (IFRIC) - emise dupa 2001;
- Interpretari ale Comitetului Permanent pentru Interpretari (SIC) - emise inainte de 2001.
IAS au fost emise intre 1973 si 2001 de catre International Accounting Standards Committee (IASC). in aprilie 2001, IASB a adoptat toate standardele  IAS, ulterior continuand dezvoltarea lor. Noile standarde poarta insa denumirea de IFRS.

Desi in prezent nu se mai emit standarde IAS, cele deja existente sunt in continuare in vigoare pana la inlocuirea sau modificarea lor prin emiterea de noi standarde IFRS.

Este si cazul Standardului International de Contabilitate 2 al carui obiectiv este descrierea tratamentului contabil aplicabil stocurilor, prin furnizarea de indicatii practice referitoare la determinarea costului si la recunoasterea  ulterioara drept cheltuiala, incluzand orice diminuare a valorii pana la valoarea realizabila neta. De asemenea, standardul ofera recomandari cu privire
la formulele de determinare a costului care sunt utilizate la calcularea costului stocurilor.

Expunerea proiectului IAS 2 dateaza inca din septembrie 1974, fiind aprobat de Consiliu in octombrie 1975. IAS 2 a fost revizuit in 1993, 1999 si 2003, iar actuala varianta a intrat in vigoare de la 1 ianuarie 2005.

Aria de aplicabilitate a IAS 2 cuprinde toate stocurile cu urmatoarele exceptii:

- productia in curs de executie in cadrul contractelor de constructie, incluzand si contractele de prestari servicii direct legate de acestea (guvernate de IAS 11 - contracte de constructie);
- instrumentele financiare;
- activele biologice legate de activitatea agricola si de productia agricola in momentul recoltarii (sub incidenta IAS 41 - Agricultura).

IAS 2 foloseste si defineste in mod expres urmatorii termeni:
1. Stocurile sunt acele active:
- detinute pentru a fi vandute pe parcursul desfasurarii normale a activitatii;
- in curs de productie in vederea unei vanzari in aceleasi conditii ca mai sus; sau
- sub forma de materii prime, materiale si alte consumabile care urmeaza a fi folosite in procesul de productie sau pentru prestarea de servicii.
2. Valoarea realizabila neta este pretul de vanzare estimat ce ar putea fi obtinut pe parcursul desfasurarii normale a activitatii, mai putin costurile estimate pentru finalizarea bunului si a costurilor estimate necesare vanzarii.

3. Valoarea justa este suma pentru care ar putea fi tranzactionat un activ sau decontata o datorie, intre parti interesate, in cunostinta de cauza, in cadrul unei tranzactii desfasurate in conditii obiective. Regula de baza referitoare la evaluarea stocurilor este ca acestea trebuie evaluate la valoarea cea mai mica dintre cost si valoarea realizabila neta.

Costul stocurilor trebuie sa cuprinda toate costurile aferente achizitiei si prelucrarii, precum si alte costuri suportate pentru a aduce stocurile in forma si in locul in care se gasesc in prezent.
Costurile de achizitie a stocurilor cuprind pretul de cumparare, taxele de import si alte taxe (cu exceptia acelora pe care entitatea le poate recupera de la autoritatile fiscale), costurile de transport, manipulare si alte costuri care pot fi atribuite direct achizitiei de produse finite, materiale si servicii. Reducerile comerciale, rabaturile si alte elemente similare sunt deduse pentru a determina costurile de achizitie.


EXEMPLU


SC ABC SRL importa din China marfuri, identificand urmatoarele cheltuieli legate de achizitie.
Valoarea in vama (50.000 lei):

371               =           401        49.000 lei (tinand cont si de reducerea comerciala)
"Marfuri"                "Furnizori"


Taxele vamale (10% x 50.000 lei = 5.000 lei):

371                     =                    446                    5.000 lei
"Marfuri"                       "Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate"Cheltuielile de transport intern (3.500 lei):

371                                   =                                401                                 3.500 lei
"Marfuri"                                                  "Furnizori"


Cheltuielile de manipulare (500 lei):


371                         =              401                500 lei
"Marfuri"                                "Furnizori"

Prime de asigurare a marfurilor (1.500 lei):


371                     =                          401                     1.500 lei
"Marfuri"                               "Furnizori"


Reducerea comerciala primita de la furnizor: 1.000 lei.

Societatea estimeaza ca va vinde marfurile la un pret de 80.000 lei, costurile generate de vanzare fiind estimate la 30.000 lei.

Costul de achizitie = Valoarea in vama (50.000 lei) + Taxe vamale (5.000 lei) + Cheltuieli de transport (3.500 lei) +
Cheltuieli de manipulare (500 lei) + Prime de asigurare (1.500 lei) - Reducerea comerciala (1.000 lei) = 59.500 lei

Valoarea realizabila neta = Pretul de vanzare estimat (80.000 lei) - Costul generat de
vanzare estimat (30.000 lei) = 50.000 lei

La inchiderea exercitiului financiar, tinand cont de regula de baza conform careia stocurile vor fi evaluate la valoarea cea mai mica dintre cost si valoarea realizabila neta, stocurile vor fi evaluate la nivelul sumei de 50.000 lei (valoarea realizabila neta), SC ABC SRL inregistrand o depreciere a acestora la nivelul sumei de: 59.500 lei - 50.000 lei = 9.500 de lei.


6814                          =                  397                     9.500 lei
"Cheltuieli de exploatare privind          "Ajustari pentru deprecierea marfurilor"
ajustarile pentru deprecierea activelor
circulante"

Costurile de prelucrare a stocurilor includ costurile direct aferente unitatilor produse, cum ar fi costurile cu manopera directa. De asemenea, ele includ si alocarea sistematica a regiei de productie, fixa si variabila, generata de transformarea materialelor in produse finite. Regia fixa de productie consta in acele costuri indirecte de productie care raman relativ constante, indiferent de volumul
productiei, cum sunt: amortizarea, intretinerea sectiilor si utilajelor, precum si costurile cu conducerea si administrarea sectiilor.

Regia variabila de productie consta in acele costuri indirecte de productie care variaza direct proportional sau aproape direct proportional cu volumul productiei, cum sunt materiile prime indirecte si forta de munca indirecta.

Alocarea regiei fixe de productie asupra costurilor de prelucrare se face pe baza capacitatii normale de productie. Capacitatea normala de productie este productia estimata a fi obtinuta, in medie, de-a lungul unui anumit numar de perioade sau sezoane, in conditii normale, avand in vedere si pierderea de capacitate rezultata din intretinerea planificata a echipamentului.

Nivelul actual de productie poate fi folosit daca se considera ca acesta aproximeaza capacitatea normala. Valoarea regiei fixe alocate fiecarei unitati produse nu se majoreaza ca urmare a obtinerii unei productii scazute sau a neutilizarii unor active.

Regia nealocata este recunoscuta drept cheltuiala in perioada in care a aparut. in exercitiile in care se inregistreaza o productie neobisnuit de mare, valoarea regiei fixe alocate fiecarei unitati produse este diminuata, astfel incat stocurile sa nu fie evaluate la o valoare mai mare decat costul lor. Regia variabila este alocata fiecarei unitati produse pe baza folosirii reale a facilitatilor productive.

Exemplu:


SC ABC SRL fabrica in scopul vanzarii 1.000 de bucati din produsul A.
Cheltuielile de productie au avut urmatoarea structura:
- cheltuieli directe 100.000 lei;
- cheltuieli indirecte 40.000 lei, din care cheltuieli variabile de produc?ie 25.000 lei.
Capacitatea normala de productie este de 1.500 de bucati.
Costul de productie va fi:
- cheltuieli directe: 100.000 lei +
- cheltuieli indirecte variabile: 25.000 lei +
- cheltuieli indirecte fixe: [(40.000 lei - 25.000 lei) x 1.000 buc.] / 1.500 buc. = 10.000 lei = 135.000 lei

345                    =                     711                        135.000 lei
"Produse finite"         "Venituri aferente costurilor stocurilor de produse"
Atentie, contabili!

Contabilitatea se schimba de la 1 ianuarie 2024!
Completeaza adresa de email la care
vrei sa primesti Raportul Gratuit

Schimbari Semnificative in Fiscalitatea PFA si Profesiilor Liberale pentru 2024