search

Monografie contabila privind plata TVA la incasarea facturiiConsultant fiscal: Mariana Toma

Sistemul de plata a TVA la incasare se aplica incepand cu 1 ianuarie 2013. Modificarea Codului fiscal in acest sens a fost efectuata initial prin Ordonanta Guvernului nr. 15/2012 pentru
modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 621.

Ulterior, Ordonanta nr. 15/2012 a fost aprobata cu modificari prin Legea nr. 208/2012 publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 772 din 15 noiembrie 2012. Normele pentru aplicarea Codului fiscal au fost modificate in sensul aplicarii prevederilor legii prin Hotararea Guvernului nr. 1.071 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003
privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004, publicata in Monitorul Oficial nr. 753 din 8 noiembrie 2012.

Potrivit noilor prevederi ale Codului fiscal, de la 1 ianuarie 2013, persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA, cu sediul activitatii in Romania, a caror cifra de afaceri nu depaseste plafonul de 2.250.000 lei aplica sistemul TVA la incasare.

Persoanele juridice care in cursul anului 2012 nu au realizat o cifra de afaceri superioara plafonului de 2.250.000 lei au avut obligatia depunerii unei notificari pana la data de 25 octombrie 2012 la organele fiscale teritoriale.

Din punctul de vedere al furnizorului (prestatorului), exigibilitatea TVA nu va mai interveni la data emiterii facturii, ci la data incasarii contravalorii integrale sau partiale a livrarii de bunuri ori a prestarii de servicii.  Aceasta amanare a exigibilitatii TVA se acorda in cazul neincasarii
creantelor pana in cel mult cea de a 90-a zi de la data emiterii facturii.

In cazul in care persoanele impozabile obligate la aplicarea sistemului TVA la incasare nu au incasat contravaloarea integrala sau partiala a livrarii de bunuri ori a prestarii de servicii in termen de 90 de zile calendaristice de la data emiterii facturii, exigibilitatea taxei aferente contravalorii neincasate
intervine in cea de-a 90-a zi calendaristica de la data emiterii facturii.

Astfel, dupa curgerea termenului de 90 de zile de la data emiterii facturii, indiferent daca aceasta a fost incasata sau nu, persoanele impozabile vor inregistra TVA colectata aferenta sumelor neincasate pe care le vor declara prin Decontul 300 si o vor achita pana la data de 25 a lunii urmatoare celei in care intervine exigibilitatea.

Sistemul TVA la incasare nu se aplica:

- in cazul livrarilor de bunuri/prestarilor de servicii pentru care beneficiarul este persoana obligata la plata taxei;
- in cazul livrarilor de bunuri/prestarilor de servicii care sunt scutite de TVA;
- in cazul operatiunilor supuse regimurilor speciale pentru agentiile de turism, pentru bunurile second-hand, opere de arta, obiecte de colectie si antichitati si pentru aurul de investitii;
- in cazul livrarilor de bunuri/prestarilor de servicii a caror contravaloare este incasata, par?ial sau total, cu numerar de catre persoana impozabila eligibila pentru aplicarea sistemului TVA la incasare pana la data emiterii facturii de la beneficiari persoane juridice, persoane fizice inregistrate in scopuri de TVA, persoane fizice autorizate, liber-profesionisti si asocieri fara personalitate juridica.

In cazul in care ulterior emiterii facturii se incaseaza partial contravaloarea facturii cu numerar, pentru taxa aferenta acestei sume se pastreaza exigibilitatea taxei la incasare si nu se aplica exigibilitatea taxei la data emiterii facturii;
- in cazul livrarilor de bunuri/prestarilor de servicii pentru care beneficiarul este o persoana afiliata furnizorului/prestatorului.

Din punctul de vedere al beneficiarului care primeste factura, deductibilitatea TVA va putea fi operata numai la momentul platii facturii, indiferent de momentul cand are loc plata. Astfel, daca acesta nu efectueaza plata facturilor, nu va putea deduce TVA aferenta facturilor respective.
Prevederile legale in vigoare nu mentioneaza un termen anume pana la care se amana dreptul de deducere al TVA. Pentru determinarea taxei aferente incasarii contravalorii integrale sau partiale a livrarii de bunuri ori a prestarii de servicii, fiecare incasare totala sau partiala se considera ca include si taxa aferenta. In situatia livrarilor de bunuri/prestarilor de servicii pentru care se aplica sistemul TVA la incasare, in cazul reducerii bazei de impozitare potrivit prevederilor art. 138 din Codul fiscal in ceea ce priveste exigibilitatea TVA se aplica urmatoarele prevederi:

In situatia anularii totale sau partiale a operatiunii, precum si a refuzului bunurilor livrate:
- in cazul in care operatiunea este anulata total inainte de livrare/prestare, exigibilitatea taxei intervine la data anularii operatiunii, pentru contravaloarea pentru care a intervenit exigibilitatea taxei. Pentru contravaloarea pentru care nu a intervenit exigibilitatea taxei se opereaza anularea taxei neexigibile aferente;
- in cazul in care operatiunea este anulata partial inainte de livrare/prestare, se opereaza reducerea taxei neexigibile aferente contravalorii pentru care nu a intervenit exigibilitatea taxei, iar in situatia in care cuantumul taxei aferente anularii depaseste taxa neexigibila, pentru diferenta exigibilitatea taxei intervine la data anularii operatiunii.

La acordarea de reduceri comerciale ulterior livrarii sau prestarii, se opereaza reducerea taxei neexigibile aferente contravalorii pentru care nu a intervenit exigibilitatea taxei.

In cazul falimentului beneficiarului cu pronuntarea hotararii judecatoresti, se opereaza anularea taxei neexigibile aferente.

EXEMPLU

Societatea Flora vinde bunuri in valoare de 25.000 lei, TVA 6.000 lei, catre societatea Ornamentul. Societatea incaseaza la emitere numerar suma de 500 lei. Societatea Flora aplica sistemul de TVA la incasare.

Inregistrarea facturii

La furnizor


Determinarea TVA exigibile incluse in suma de 500 lei incasata in numerar, 500x24/124 = 97 lei:

411                       =                       %             31.000
"Clienti"                                        707            25.000
                               "Venituri din vanzarea marfurilor"
                                                4427
                                           "TVA colectata"           97
                                                 4428              5.903
                                         "TVA neexigibila"

Incasarea sumei de 500 lei:
5311                                 =             411            500
"Casa in lei"                                   "Clienti"
                            
La cumparator:


%                                  =                   401              31.000
301                                                "Furnizori"          25.000
"Materie prima"
4426 97
"TVA deductibila"
4428 5.903
"TVA neexigibila"


Plata sumei de 500 lei:

401                                 =                            5311       500
"Furnizori"                                                 "Casa in lei"


Peste 30 de zile se realizeaza incasarea/plata sumei de 10.000 lei.

Determinarea TVA aferente sumei

TVA aferenta sumei incasate, 10.000 x 24 / 124 = 1.935 lei:


Inregistrarea incasarii facturii:

5121                           =               411            10.000
"Conturi la banci in lei"                  "Clienti"

Si a TVA devenite exigibila:

4428                             =                4427               1.935
"TVA neexigibila"                           "TVA colectata"


Inregistrarea platii facturii la beneficiar:

401                     =                          5121                10.000
"Furnizori"                          "Conturi la banci in lei"


Si a TVA devenite deductibila:

4426                               =                 4428                 1.935
"TVA deductibila                          "TVA neexigibila"


Dupa 45 de zile, furnizorul acorda o reducere ulterioara de pret de 1.200 lei, TVA aferenta 288 lei, pentru care emite o
factura distincta.


Inregistrarea facturii de reduceri la vanzator:


%                      =               411              1.488
709                                   "Clienti"         1.200
"Reduceri comerciale acordate"
4428 288
"TVA neexigibila"


in urma acestei operatiuni, soldul contului 4428 "TVA neexigibila“ este de: 5.903 - 1.935 -288 = 3.680 lei


Inregistrarea facturii de reduceri la cumparator:

401                     =              %                1.488
"Furnizori"                           609               1.200
                        "Reduceri comerciale primite"
                                      4428                 288
                               "TVA neexigibila"


Incasarea contravalorii livrarii de bunuri sau a prestarii de servicii reprezinta orice modalitate prin care furnizorul/prestatorul obtine contrapartida operatiunilor prestate de la beneficiarul sau sau de la un tert, precum plata in bani, plata in natura, compensarea, cesiunea de creante, utilizarea unor instrumente de plata.


Atentie, contabili!

Contabilitatea se schimba!
Completeaza adresa de email la care
vrei sa primesti Raportul Gratuit

E-Factura. E-Transport: Sanctiuni. Amenzi. Solutii practice