search

Norme actuale: Monografie contabila pentru agentie deturism

Monografie contabila arenda in natura: studiu de caz


Comercializarea  pachetelor de turism, prin contracte incheiate  cu unitatile  de cazare,  in care agentia are rolul de intermediar

Emiterea facturii catre client:


411    
=    
%    
        "Clienti"    
        401                - contravaloarea datorata furnizorului
        "Furnizori"    
        704                          - comisionul agentiei
         "Venituri din servicii prestate"
                  4427                                          - calculat la comision
            "TVA colectata"


- incasarea facturii de la clienti:

5311    =     411
"Casa in lei"    "Clienti"


Achitarea contravalorii biletelor catre unitatile de cazare:

401    =     5121
"Furnizori"    "Conturi la banci in lei"

In cazul agentiilor de turism care actioneaza in calitate de intermediar, baza de impozitare privind taxa pe valoarea adaugata nu cuprinde sumele achitate de o persoana impozabila in numele si in contul altei persoane si care apoi se deconteaza acesteia, precum si sumele incasate de o persoana impozabila in numele si in contul unei alte persoane.

Daca agentia de turism actioneaza in nume propriu si in folosul turistului

- Vânzarea pachetelor turistice catre client:411                =            %    
"Clienti"              704    - venitul total din vânzarea pachetelor turistice
              "Venituri din servicii prestate"
                              4427    - TVA aferenta
                          "TVA colectata"

- incasarea facturii de la clienti:5311                =    411
"Casa in lei"               "Clienti"

Primire facturi de la furnizori pentru servicii de cazare:%                            =     401
628                                "Furnizori"
"Alte cheltuieli cu serviciile
executate de terti"
4426
"TVA deductibila"


- Primire facturil de la furnizori pentru servicii de transport, alimentatie, tratament etc.:

%                      =             401
628                                 "Furnizori"
"Alte cheltuieli cu serviciile
executate de terti"
4426
"TVA deductibila"


In ceea  ce priveste  taxa  pe valoarea  adaugata:

Conform prevederilor art. 1521  din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal si al pct. 63 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003, aprobate prin H.G. nr. 44/2004, prin agentie de turism se intelege orice persoana care, in nume propriu sau in calitate de agent, intermediaza, ofera informatii sau se angajeaza sa furnizeze persoanelor care calatoresc individual sau in grup servicii de calatorie care includ: cazarea la hotel, case de oaspeti, camine, locuinte de vacanta si alte spatii folosite pentru cazare, transportul aerian, terestru sau maritim, excursii organizate si alte servicii turistice. Agentiile de turism includ si touroperatorii.

In cazul in care o agentie de turism actioneaza in nume propriu in beneficiul direct al calatorului si utilizeaza livrari de bunuri si prestari de servicii efectuate de alte persoane, toate operatiunile realizate de agentia de turism in legatura cu calatoria sunt considerate un serviciu unic prestat de agentie in beneficiul calatorului.

Baza de impozitare a serviciului unic este constituita din marja de profit, exclusiv taxa, care se determina ca diferenta intre suma totala care va fi platita de calator, fara taxa, si costurile agentiei de turism, inclusiv taxa, aferente livrarilor de bunuri si prestarilor de servicii in beneficiul direct al calatorului, in cazul in care aceste livrari si prestari sunt realizate de alte persoane impozabile.

Suma totala ce va fi platita de calator reprezinta tot ceea ce constituie contrapartida obtinuta sau care va fi obtinuta de agentia de turism din partea calatorului sau de la un tert pentru serviciul unic.

Costurile agentiei de turism pentru livrarile de bunuri si prestarile de servicii in beneficiul direct al calatorului reprezinta pretul, inclusiv taxa pe valoarea adaugata, facturat de furnizorii operatiunilor specifice, precum servicii de transport, hoteliere, catering si alte cheltuieli precum cele cu asigurarea mijloacelor de transport utilizate, taxe pentru viza, diurna si cazarea pentru sofer, taxele de drum, taxele de parcare, combustibilul, cu exceptia cheltuielilor generale ale agentiei de turism, care sunt incluse in costul serviciului unic.
 
Alte cheltuieli  generale ale agentieiEvidentierea salariilor cu personalul:641                                              =                          421
"Cheltuieli cu salariile personalului"        "Personal-salarii datorate"

* din fondul de salarii brute se retin contributiile suportate de salariat conform prevederilor legale in vigoare.
Evidentierea contributiilor suportate de societate:    

6451           
"Cheltuieli privind
asigurarile si protectia sociala"    =    431 "Asigurari sociale"


6452
"Contributia unitatii pentru  
fondul de somaj"    
                             =    4371 "Contributia unitatii la fondul de somaj"  


605
"Cheltuieli privind energia si apa"    =    401 "Furnizori"


Amortizarea mijloacelor fixe utilizate6811                                      =                        281
"Cheltuieli de exploatare                   "Amortizari privind imobilizarile
privind amortizarea imobilizarilor"                       corporale"


Diverse servicii prestate de terti:%                                =                          401
628                                                  "Furnizori"
"Cheltuieli cu serviciile  prestate de terti"
622
"Cheltuieli privind comisioanele si onorariile"
624
"Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal"
626
"Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii"
627
"Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate"

Atentie, contabili!

Contabilitatea se schimba!
Completeaza adresa de email la care
vrei sa primesti Raportul Gratuit

E-Factura. E-Transport: Sanctiuni. Amenzi. Solutii practice