search

Noutati legislative transmise de CECCAR pentru perioada 06 -12.03.2015

Operare SAGA - exemple practice si recomandari. Facilitati mai putin cunoscute pe care vi le ofera softul de contabilitate
Prin cele ce urmeaza, va oferim o noua lista cu acte normative recente, aparute in Monitorul Oficial in intervalul  06 -12.03.2015.

    Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 612/2015 privind abrogarea art. 3 alin. (3) din Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 2.781/2014 pentru aprobarea utilizarii semnaturii electronice extinse la derularea formalitatilor vamale pentru marfurile introduse in si scoase din Uniunea Europeana prin birouri vamale din Romania (M. Of. nr. 158 din 6 martie 2015)

-        alineatul (3) al articolului 3 din OPANAF nr. 2.781/2014 pentru aprobarea utilizarii semnaturii electronice extinse la derularea formalitatilor vamale pentru marfurile introduse in si scoase din Uniunea Europeana prin birouri vamale din Romania, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 672 din 12 septembrie 2014, se abroga.

 

    Ordinul ministrului finantelor publice nr. 223/2015 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobata cu modificari prin Legea nr. 201/2003, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.235/2003 (M. Of. nr. 159 din 6 martie 2015)
-        pentru sumele pastrate in conturi deschise la Trezoreria Statului, cu exceptia transferurilor si subventiilor alocate de la bugetul de stat, bugetele locale, bugetele fondurilor speciale si de la alte bugete, operatorii economici si beneficiarii de fonduri externe nerambursabile postaderare, cu exceptia persoanelor fizice, altii decat institutiile publice, beneficiaza de dobanda;
-        pentru operatiunile de plati dispuse din conturile purtatoare de dobanda, prevazute mai sus, derulate prin intermediul sistemelor de decontare a platilor de mica si mare valoare in relatia cu institutiile de credit, se percep comisioane care constituie venituri ale bugetului Trezoreriei Statului.
 

    Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 614/2015 pentru aprobarea Instructiunilor de utilizare a formularelor declaratiei vamale de import/export in cazul aplicarii procedurii alternative (M. Of. nr. 160 din 6 martie 2015)
-        in situatia in care aplicatiile informatice vamale de declarare a marfurilor la import si la export nu functioneaza, se aplica procedura alternativa utilizand declaratia vamala de import/export.

 

    Ordinul ministrului finantelor publice nr. 217/2015 pentru modificarea si completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, si al ministrului delegat pentru buget nr. 41/2014 privind reglementarea procedurii de raportare a unor indicatori economico-financiari de catre operatorii economici cu capital/patrimoniu integral ori majoritar detinut direct sau indirect de autoritatile publice centrale ori locale, precum si a procedurii de transmitere a datelor in vederea intocmirii Raportului anual conform art. 58 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice (M. Of. nr. 164 din 9 martie 2015)
-        toate raportarile cu indicatorii economico-financiari cuprinsi in anexele nr. 1 – 8 ale formularului S1001 trebuie sa contina date cumulate de la inceputul anului pana la sfarsitul perioadei de raportare si au acelasi continut economic cu indicatorii economici cuprinsi in bugetele de venituri si cheltuieli si in situatiile financiare.

 

    Ordinul ministrului finantelor publice nr. 246/2015 pentru imputernicirea persoanelor din cadrul aparatului de inspectie economico-financiara in vederea constatarii contraventiilor si aplicarii amenzilor prevazute la art. 78 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale si la art. IV din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, precum si pentru stabilirea unor masuri financiare (M. Of. nr. 166 din 10 martie 2015)
-        se imputernicesc persoanele din cadrul aparatului de inspectie economico-financiara, sa constate contraventiile si sa aplice amenzile prevazute la art. 78 din Legea nr. 273/2006, si la art. IV din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2006

        OMFP nr. 85/2011 pentru imputernicirea personalului directiilor generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti in vederea constatarii contraventiilor si aplicarii amenzilor, se abroga.

Sursa: CECCAR Bihor


NOU: Balanta de verificare de la A la Z.
Analize, corelatii, studii de caz


Ghid practic pentru valorificarea eficienta
a informatiilor din balanta de verificare

...vezi detalii AICI >>


 
Noutati contabile 1713387600
Atentie, contabili!

Contabilitatea se schimba!
Completeaza adresa de email la care
vrei sa primesti Raportul Gratuit

E-Factura. E-Transport: Sanctiuni. Amenzi. Solutii practice