search

OFICIAL! Se modifica formularul 390. Ce date trebuie declarate

Actul normativ prin care se modifica formularul 390 a fost publicat in Monitorul Oficial nr. 217 din data de 17 martie 2020. Este vorba despre  OPANAF nr. 705/2020 pentru aprobarea modelului si continutului formularului (390 VIES) "Declaratie recapitulativa privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare".
 
Citeste in continuare ce informatii trebuie declarate in noul formular 390!
 
In noul formular 390 a fost introdusa o caseta pentru declararea transferilor de bunuri in cadrul regimului stocuri la dispozitia clientului prevazut la art. 270 indice 1 din Codul fiscal, respectiv:
 
    A. Informatii privind persoanele impozabile din alte state membre carora le sunt destinate bunurile expediate sau transportate in cadrul regimului (Tara si cod de inregistrare in scopuri de TVA);
 
    B. Modificari ale informatiilor furnizate: datele din declaratia initiala, modificarile si motivul modificarii –retur bunuri (daca bunurile sunt returnate in Romania in termen de 12 luni de la sosirea bunurilor in statul membru catre care au fost expediate sau transportate, fara ca furnizorul sa fi transferat dreptul de a dispune de bunuri catre alta persoana impozabila) sau inlocuire client (atunci cand persoana impozabila care ar fi trebuit sa achizitioneze bunurile este inlocuita cu o alta persoana impozabila).
 
Potrivit ordinului, nNoul formular 390 se completeaza si se depune incepand cu operatiunile desfasurate in luna februarie 2020. Noul formular urmeaza a fi actualizat si in sectiunea declaratii de pe ANAF https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Declaratii_R/390.html

 
Referitor la modalitatea de completare a informatiilor nou introduse, ordinul prevede urmatoarele:
 
 
Declaratia recapitulativa se depune lunar, in conditiile prevazute la art. 325 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare (Codul fiscal), pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare unei luni calendaristice, de catre persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. 316 sau 317 din Codul fiscal.
 
1.2. Persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA depun declaratia recapitulativa numai pentru lunile calendaristice in care ia nastere exigibilitatea taxei pentru:
 
a) livrarile intracomunitare scutite de taxa in conditiile prevazute la art. 294 alin. (2) lit. a) si d) din Codul fiscal, pentru care exigibilitatea taxei a luat nastere in luna calendaristica respectiva;
 
b) livrarile de bunuri efectuate in cadrul unei operatiuni triunghiulare prevazute la art. 276 alin. (5) din Codul fiscal efectuate in statul membru de sosire a bunurilor si care se declara drept livrari intracomunitare cu cod T, pentru care exigibilitatea de taxa a luat nastere in luna calendaristica respectiva;
 
c) prestarile de servicii prevazute la art. 278 alin. (2) din Codul fiscal efectuate in beneficiul unor persoane impozabile nestabilite in Romania, dar stabilite in Uniunea Europeana, altele decat cele scutite de TVA in statul membru in care acestea sunt impozabile, pentru care exigibilitatea de taxa a luat nastere in luna calendaristica respectiva;
 
d) achizitiile intracomunitare de bunuri taxabile, pentru care exigibilitatea de taxa a luat nastere in luna calendaristica respectiva;
 
e) achizitiile de servicii prevazute la art. 278 alin. (2) din Codul fiscal, efectuate de persoane impozabile din Romania care au obligatia platii taxei conform art. 307 alin. (2), pentru care exigibilitatea de taxa a luat nastere in luna calendaristica respectiva, de la persoane impozabile nestabilite in Romania, dar stabilite in Uniunea Europeana;
 
f) livrarile intracomunitare de bunuri prevazute la art. 3151 alin. (8) lit. c) si d) din Codul fiscal, pentru care exigibilitatea taxei a luat nastere in luna calendaristica respectiva.

 
1.3. Persoana impozabila inscrie in declaratia recapitulativa informatii cu privire la codul de inregistrare in scopuri de TVA al persoanelor impozabile carora le sunt destinate bunurile expediate sau transportate in cadrul regimului de stocuri la dispozitia clientului, conform conditiilor stabilite la art. 2701 din Codul fiscal si cu privire la orice modificare a informatiilor furnizate.
 
2. Persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. 316 sau 317 din Codul fiscal completeaza formularul (390 VIES) "Declaratie recapitulativa privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare" cu ajutorul programului de asistenta existent pe portalul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, sectiunea Asistenta contribuabili sau sectiunea Declaratii electronice si se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanta, potrivit legii.

 
"Transferul de bunuri in cadrul regimului stocuri la dispozitia clientului, prevazut la art. 2701 din Codul fiscal"
 
Litera "A. Informatii privind persoanele impozabile din alte state membre carora le sunt destinate bunurile expediate sau transportate in cadrul regimului"
 
Persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA, potrivit art. 316 sau 317 din Codul fiscal, inscriu in aceasta sectiune informatii privind codul de inregistrare in scopuri de TVA al persoanelor impozabile carora le sunt destinate bunurile expediate sau transportate in cadrul regimului de stocuri la dispozitia clientului prevazut la art. 2701 din Codul fiscal.
 
Coloana "Tara" - se inscrie codul tarii care a emis codul de inregistrare in scopuri de TVA al persoanei impozabile careia i-au fost expediate sau transportate bunurile in cadrul regimului stocuri la dispozitia clientului.
 
Coloana "Cod de inregistrare in scopuri de TVA" - trebuie introdus fara spatii,
virgule sau puncte.
 
Se completeaza codul de inregistrare in scopuri de TVA al persoanei impozabile careia i-au fost expediate sau transportate bunurile in cadrul regimului de stocuri la dispozitia clientului.
 
 
Litera "B. Modificari ale informatiilor furnizate"
 
Persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA, potrivit art. 316 sau 317 din Codul fiscal, inscriu in aceasta sectiune informatii cu privire la modificarea informatiilor completate la sectiunea a III-a, litera A a declaratiei recapitulative pentru perioada de declarare sau a declaratiei depuse pentru perioade anterioare de declarare.
 
Spre exemplificare, modificari ale informatiilor furnizate pot aparea atunci cand persoana impozabila care ar fi trebuit sa achizitioneze bunurile este inlocuita cu o alta persoana impozabila sau cand bunurile sunt returnate in Romania in termenul mentionat la art. 2701 alin. (4) din Codul fiscal, fara ca furnizorul sa fi transferat dreptul de a dispune de bunuri catre alta persoana impozabila.
 
Corectarea datelor declarate eronat sau nedeclararea datelor in perioade anterioare nu reprezinta modificari ale informatiilor furnizate la litera A.
 
Corectarea datelor declarate la aceasta sectiune se efectueaza cu respectarea prevederilor sectiunii I, prin bifarea casutei "Declaratie rectificativa" de pe formular.
 
Coloana "Date din declaratia initiala" - se completeaza cu informatiile inscrise la sectiunea a III-a, litera A din declaratia recapitulativa initiala, referitoare la tara si cod de inregistrare in scopuri de TVA ale persoanei impozabile careia i-au fost expediate sau transportate bunurile in cadrul regimului de stocuri la dispozitia clientului, pentru care au aparut modificari
 
Coloana "Modificari" - se inscriu informatiile referitoare la tara si cod de inregistrare in scopuri de TVA ale persoanei impozabile, ca urmare a modificarii informatiilor furnizate initial in cadrul regimului.
 
In situatia in care in cursul aceleiasi perioade de raportare intervin mai multe modificari pentru care exista obligatia de declarare, toate acestea se inscriu pe randuri diferite.
 
Coloana "Motivul modificarii" - se completeaza prin inscrierea cifrei corespunzatoare situatiei care genereaza modificarea datelor declarate initial, dupa cum urmeaza:
 
1 - retur bunuri;
2 - inlocuire client. 


Atentie, contabili!

Contabilitatea se schimba!
Completeaza adresa de email la care
vrei sa primesti Raportul Gratuit

E-Factura. E-Transport: Sanctiuni. Amenzi. Solutii practice