search

Procedura in 2013:Justificare scutire TVA la exporturi si livrari intracomunitare

Joi, 29 februarie 2024- termen limita pentru depunerea Formularului 394


Mai jos, veti regasi etapele actuale care se aplica pentru procedura de justificare a scutirii de TVA in cazul exporturilor si livrarilor intracomunitare.

Introducere bunuri intr-o zona libera sau antrepozit liber, regim scutire de TVA.

Actul normativ se aplica incepand cu 01.01.2013 si are ca structura doua obiective principale:

A) Modifica si actualizeaza, conform prevederilor din 2013, O.M.F.P. nr. 2.222/2006 privind justificarea scutirii de TVA pentru livrari intracomunitare si exporturi.

B) Actualizeaza, modifica si introduce in legislatie o noua sectiune din O.M.F.P. nr. 2.218/2006, dedicata scutirii de TVA la introducerea bunurilor in zone libere sau la importurile de bunuri introduse in zonele libere sau antrepozitele din zonele libere.


Aceasta sectiune cu privire la scutirea de TVA este coroborata si cu reglementarile vamale aferente acestei activitati de import in zona libera si supraveghere vamala.

Modificare O.M.F.P. nr. 2.222/2006 privind scutirea de TVA pentru livrari intracomunitare si exporturi.

Principala modificare adusa consta in actualizarea textului normativ la noul format al facturii ce va fi reglementat in anul 2013 de art. 155 alin. (19) din Codul fiscal.

Daca se efectueaza un nontransfer din Romania in alt stat membru, se emite autofactura prevazuta la art. 155 alin. (8) din Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, in care sa fie mentionat codul de inregistrare in scopuri de TVA atribuit in alt stat membru al persoanei care realizeaza transferul din Romania.

Observam o exceptie de la procedura uzuala a unei autofacturi, ce stabileste completarea codului de TVA al beneficiarului.

Modificare O.M.F.P. nr. 2.218/2006 privind scutirea de TVA la livrarile in zone libere, antrepozite libere si antrepozite vamale:

in cazul bunurilor necomunitare (import din state terte) este scutita de TVA plasarea bunurilor in zona libera/antrepozitul liber.

Justificarea scutirii de TVA la introducerea bunurilor necomunitare in zona libera/antrepozitul liber se realizeaza de operatorii zonelor libere/antrepozitelor libere cu documentele prevazute "in sectiunea 8.1 a Normelor tehnice" aprobate prin OPANAF nr. 7.394/2007, denumite in continuare Normele tehnice, ca de exemplu CMR, foaie de parcurs, bon de livrare, manifest, nota de livrare sau mesaj informatic, cu conditia ca acestea sa furnizeze toate informatiile necesare identificarii marfurilor, precum si prin documentele vamale existente (daca exista).

Cum justifica o persoana impozabila din Romania scutirea de TVA pentru o livrare in zona libera?

Procedura are un grad de dificultate mai ridicat, pentru ca se necesita respectarea mai multor acte normative.

In cazul bunurilor comunitare transportate din Romania in zona libera/antrepozitul liber, sunt scutite de TVA numai livrarile efectuate in conditiile prevazute la art. 143 alin. (1) lit. a) sau b) sau la art. 143 alin. (2) din Codul fiscal, de catre persoana care le-a plasat in zona libera/antrepozitul liber.

Altfel spus, dupa introducerea bunurilor intr-o zona libera, acestea urmeaza un regim de export sau o livrare intracomunitara.

Scutirea de TVA se justifica cu:
4 a) evidenta operativa intocmita in forma agreata si aprobata de autoritatea vamala conform Normelor tehnice;

4 b) documentele prevazute de OMFP nr. 2.222/2006 privind aprobarea Instructiunilor de aplicare a scutirii de taxa pe valoarea adaugata pentru livrarea intracomunitara de bunuri si pentru export.

Pentru un export scutit de TVA sunt necesare documentele:
- a) Factura corect intocmita, conform art. 155 alin. (19) din Codul fiscal;
- b) Declaratie vamala de export;
- c) Documentul de transport, daca acesta este efectuat de furnizor;
- d) Contract si alte documente comerciale, din care sa rezulte valoarea exportului si conditia de transport daca acesta este efectuat de un cumparator din alt stat.

O livrare intracomunitara scutita de TVA se justifica astfel:
- a) Factura corect intocmita, conform art. 155 alin. (19) din Codul fiscal;
- b) Documentul de transport al bunurilor din Romania in celalalt stat membru;
- c) Codul valabil de TVA comunicat de beneficiar, eliberat de autoritatile din alte state membre;

- d) Contractul si alte documente comerciale, din care sa rezulte valoarea livrarii, conditiile de livrare etc.

Reamintim si faptul ca termenul maxim de prezentare a documentelor justificative, cand acestea nu sunt disponibile, este de 90 de zile de la efectuarea livrarii.Atentie, contabili!

Contabilitatea se schimba de la 1 ianuarie 2024!
Completeaza adresa de email la care
vrei sa primesti Raportul Gratuit

Schimbari Semnificative in Fiscalitatea PFA si Profesiilor Liberale pentru 2024