search

Produse deteriorate in gestiune. Care este tratamentul fiscal si contabil?

Vom afla din materialul prezentat mai jos cum se pot descarca din gestiune produsele deteriorate. Expertul nostru ne prezinta care este procedura corecta si care sunt pasii pe care trebuie sa ii urmati daca va confruntati cu o astfel de situatie, potrivit prevederilor.

 

Tratament fiscal si contabil pentru produse deteriorate: raspunsul specialistului


Potrivit art. 25 alin (3) lit. d) din Codul Fiscal, urmatoarele cheltuieli au deductibilitate limitata:scazamintele, perisabilitatile, pierderile rezultate din manipulare/depozitare, potrivit legii;

HG nr. 831/2004 pentru aprobarea Normelor privind limitele admisibile de perisabilitate la marfuri in procesul de comercializare, cu modificarile si completarile ulterioare stabileste limitele admisibile cu privire la scazamintele, perisabilitatile si pierderile rezultate din transport, depozitare, comercializare.

Potrivit acestor prevederi, prin perisabilitati, in sensul prezentelor norme, se intelege scazamintele care se produc in timpul transportului, manipularii,depozitarii si desfacerii marfurilor, determinate de procese naturale cum sunt: uscare, evaporare, volatilizare, pulverizare, hidroliza, racire, inghetare, topire, oxidare, aderare la peretii vagoanelor sau ai vaselor in care sunt transportate, descompunere, scurgere, imbibare, ingrosare, imprastiere, faramitare, spargere, inclusiv procese de fermentare sau alte procese biofizice, in procesul de comercializare in reteaua de distributie (depozite cu ridicata, unitati comerciale cu amanuntul si de alimentatie publica).


Limitele adminisbile de perisabilitate (deductibile) pentru produsele indicate, sunt:


 

rt.

Denumirea grupei, subgrupei sau produsului

Felul ambalajului

Limita maxima de perisabilitate

   

(%)

     

Transport

Depozitare

Desfacere cu amanuntul
sau in alimentatia publica

     

0

1

2

3

4

5

15

Produse de panificatie
(paste fainoase, biscuiti, pesmet)

lazi, navete, saci,
pungi, cutii

0,10

0,02

0,08

17

Zahar

saci, lazi, cutii,
boxpalete

0,08

0,08

0,10


De asemenea, conform prevederilor de la art. 25 alin. (4) lit. c) din Codul fiscal,urmatoarele cheltuieli nu sunt deductibile:

c) cheltuielile privind bunurile de natura stocurilor sau a mijloacelor fixe amortizabile constatate lipsa din gestiune ori degradate, neimputabile, precum si taxa pe valoarea adaugata aferenta, daca aceasta este datorata potrivit prevederilor titlului VII. Aceste cheltuieli sunt deductibile in urmatoarele situatii/conditii:

1. bunurile/mijloacele fixe amortizabile distruse ca urmare a unor calamitati naturale sau a altor cauze de forta majora, in conditiile stabilite prin norme;

2. bunurile/mijloacele fixe amortizabile pentru care au fost incheiate contracte de asigurare;

3. bunurile/mijloacele fixe amortizabile degradate calitativ, daca se face dovada distrugerii;

4. alimentele destinate consumului uman, cu data-limita de consum aproape de expirare, altele decat cele aflate in situatiile/conditiile prevazute la pct. 1 si 2, daca transferul acestora este efectuat potrivit prevederilor legale privind diminuarea risipei alimentare;

5. subprodusele de origine animala, nedestinate consumului uman, altele decat cele aflate in situatiile/conditiile prevazute la pct. 1 - 3, daca eliminarea acestora este efectuata potrivit prevederilor legale privind diminuarea risipei alimentare;

6. produsele agroalimentare, devenite improprii consumului uman sau animal, daca directionarea/dirijarea vizeaza transformarea acestora in compost/biogaz sau neutralizarea acestora, potrivit prevederilor legale privind diminuarea risipei alimentare;

7. alte bunuri decat cele aflate in situatiile/conditiile prevazute la pct. 1 - 6, daca termenul de valabilitate/expirare este depasit, potrivit legii.

La pct. 17 alin. (3) din Normele metodologice, se prevede ca:” In sensul art. 25 alin. (4) lit. c) pct. 3 din Codul fiscal, conditia referitoare la distrugerea stocurilor sau a mijloacelor fixe amortizabile se considera indeplinita atat in situatia in care distrugerea se efectueaza prin mijloace proprii, cat si in cazul in care stocurile sau mijloacele fixe amortizabile sunt predate catre unitati specializate.”

Conform art.304 alin.(2) lit.a) din Codul fiscal coroborat cu pct.78. (10) lit.d) si lit. f) din Normele de aplicare, persoana impozabila nu are obligatia ajustarii taxei deductibile in cazul  bunurilor distruse, pierdute sau furate, in conditiile in care aceste situatii sunt demonstrate sau confirmate in mod corespunzator in situatii cum ar fi, de exemplu, dar fara a se limita la acestea: bunurile de natura stocurilor degradate calitativ, care nu mai pot fi valorificate si pentru care se face dovada distrugerii.

Prin urmare, efectuati inventarierea stocurilor, intocmiti o lista cu produsele deteriorate, calculati limita maxim deductibila conform Anexei 1 din HG 831/2004. In cazul in care detineti dovada distrugerii produselor, cheltuielile si TVA sunt deductibile.

Dovada distrugerii consta in documente ce atesta stocul cantitativ-valoric al bunurilor degradate calitativ, expirate, respectiv listele de inventariere intocmite in conformitate cu OMFP 2861/2009, proces-verbal intocmit de comisia de inventariere cu privire la degradarea calitativa si propunerea de distrugere a bunurilor si proces-verbal intocmit cu ocazia distrugerii bunurilor, insotit de alte documente.

Monografia contabila, scadere din gestiune:
 %  = 371
607/6588 analitic distinct
378

 

 

 

Raspuns oferit pe portalcontabilitate.ro de Dana Hristu - Consultant fiscal si expert contabil si auditor financiar.

 


 

 Noutati contabile 1713819600
Atentie, contabili!

Contabilitatea se schimba!
Completeaza adresa de email la care
vrei sa primesti Raportul Gratuit

E-Factura. E-Transport: Sanctiuni. Amenzi. Solutii practice