search

Programul de relansare economica de 1 miliard de euro este in Monitor. Cati bani primesc IMM-urile?

Programul de relansare economica de 1 miliard de euro, anuntat cu surle si trambite de catre institutiile statului in ultima perioada, a fost in sfarsit publicat in Monitorul Oficial.

Masurile sunt cuprinse in OUG 130/2020 privind unele masuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operational Competitivitate 2014—2020, in contextul crizei provocate de COVID-19, precum si alte masuri in domeniul fondurilor europene. Actul normativ poate fi consultat in Monitorul Oficial nr. 705 din 6 august 2020.

Guvernul ofera un miliard de euro pentru relansarea economiei:

 Din care: 100.000.000 euro - Microgranturi in valoare de 2.000 euro se acorda:

a) Intreprinderilor mici si mijlocii care fac dovada prin situatiile financiare depuse ca nu detin salariati cu contract individual de munca pana la data de 31 decembrie 2019;

b) PFA, ONG-uri cu activitate economica in unul din domeniile prevazute in Anexa nr.1;

c)PFA/CMI, daca au fost implicate in transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea si tratamentul pacientilor diagnosticati cu COVID - 19, care nu au beneficiat de stimulentul medical acordat in baza OUG 43/2020.

2) Verificarea incadrarii beneficiarului in categoria IMM se realizeaza pe baza de esantion, de catre MEEMA/AIMMAIPE dupa depunerea cererii de finantatre si incheierea contractelor de finantare, cu conditia recuperarii sprijinului din fonduri externe nerambursabile daca beneficiarul nu se incadreaza in categoria de IMM la data depunerii cererii de finantare, cu exceptia PFA si CMI.

Beneficiarii de microgranturi pot utiliza alocarile din fonduri externe nerambursabile pentru sustinerea unor cheltuieli de tipul:

a) cheltuieli privind stocurile de materii prime, materiale, marfuri, precum si alte categorii de stocuri necesare activitatii curente/operationale desfasurate de beneficiari;
b) datorii curente si restante fata de furnizori curenti, inclusiv fata de furnizori de utilitati potrivit contractelor incheiate
c) cheltuieli privind chiria pe baza de contract incheiat

Prezentam in continuare cele mai importante prevederi enuntate de Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri.

Granturile destinate capitalului de lucru vor avea valoare cuprinsa intre 2.000 si 150.000 euro pentru acoperirea anumitor tipuri de cheltuieli ce vor fi detaliate in Schema de ajutor de stat, fondurile alocate fiind i?n valoare de 350 milioane euro.

• Alocarea grantului pentru capital de lucru se realizeaza pe baza de cota procentuala din cifra de afaceri, fiind destinat IMM-urilor a caror activitate a fost afectata de raspandirea virusului COVID-19 sau a caror activitate a fost interzisa sau redusa prin ordonante militare pe perioada starii de urgenta si/sau pe perioada starii de alerta.

• Valoarea sprijinului din fonduri externe nerambursabile pentru capital de lucru se stabileste in transe, in functie de cifra de afaceri aferenta anului 2019 si reprezinta 15% din aceasta, nu mai putin de 2.000 euro si nu mai mult de 150.000 euro.

• Valoarea granturilor nu include cofinantarea beneficiarilor de ajutor de stat, in procent de minim 15% din valoarea grantului solicitat.

• Lista domeniilor de activitate eligibile se rega?ses?te in Schema de ajutor de stat.

• Cererile de finantare depuse in cadrul apelurilor de proiecte sunt selectate la finantare in ordinea depunerii cererii, cu respectarea criteriilor de eligibilitate.

• Certificatul pentru situatii de urgenta emis de catre MEEMA in perioada 01 august - 15 septembrie 2020, in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 29/2020, constata in baza declaratiei pe propria raspundere ca operatorul economic a inregistrat diminuarea veniturilor sau a incasarilor de minim 25% in luna martie, aprilie sau mai 2020 prin raportare la media lunilor ianuarie si februarie 2020 sau intreruperea partiala sau totala a activitatii ca efect al deciziilor emise de autoritatile publice competente pe perioada starii de urgenta decretata.Atentie, contabili!

Contabilitatea se schimba de la 1 ianuarie 2024!
Completeaza adresa de email la care
vrei sa primesti Raportul Gratuit

Schimbari Semnificative in Fiscalitatea PFA si Profesiilor Liberale pentru 2024