search

Proiectul de lege prin care se propune modificarea legii societatilor si legii contabilitatii a fost adoptat de Senat

Impozitul minim pe cifra de afaceri: situatii sensibile care creeaza dificultati in practica
Proiectul de lege prin care s-a propus modificarea si completarea Legii societatilor 31/1990 si a Legii 82/1991, pentru instituirea unor masuri privind societatile decapitalizate, a fost adoptat de Senat in data de 16 octombrie 2019 si trimis pentru dezbatere la Camera Deputatilor.

Dintre masurile cuprinse in proiect, in forma adoptata de Senat, mentionam:


    1. Interzicerea acordarii de avansuri sau imprumuturi de catre societati, actionarilor sau altor persoane afiliate, in situatia in care au distribuit dividende trimestrial, pana la regularizarea acestora - cu aplicabilitate pentru societatile care distribuie dividende trimestrial dupa intrarea in vigoare a legii. Pentru nerespectarea acestor prevederi proiectul propune o sanctiune de la 10% la 20% din suma acordata sub forma de avans sau imprumut, insa aceasta nu poate fi mai mica de 5.000 lei.

    2. Clarificari privind distribuirea de dividende:

- societatile care la sfarsitul anului inregistreaza profit insa au pierdere contabila reportata, pot distribui profitul exercitiului financiar curent la dividende doar dupa constituirea rezervelor legale, acoperirea pierderilor reportate si constituirea rezervelor statutare.

- societatile cu activul net (total active – total datorii) diminuat la mai putin de jumatate din valoarea capitalului social subscris pot efectua distribuiri de dividende din profitul exercitiului financiar curent doar dupa reintregirea activului net la valoarea minima prevazuta de lege.

- rezervele, cu exceptia rezervelor legale, precum si profitul reportat, pot constitui obiect al distribuirii sub forma de dividende, in conditiile actului constitutiv sau, dupa caz, ale hotararii adunarii generale ale actionarilor, cu respectarea prevederilor de mai sus – acoperirea pierderilor reportate, reintregirea activului net, dupa caz.

3. Conversia in actiuni/parti sociale a creantelor actionarilor/asociatilor fata de societate rezultate din imprumuturi sau alte finantari acordate de acestia in cazul societatilor la care activul net este diminuat la mai putin de jumatate din valoarea capitalului social subscris.

Legislatia actuala, respectiv art. 153 indice 24 din Legea societatilor 31/1990 prevede:

„(1) Daca consiliul de administratie, respectiv directoratul, constata ca, in urma unor pierderi, stabilite prin situatiile financiare anuale aprobate conform legii, activul net al societatii, determinat ca diferenta intre totalul activelor si totalul datoriilor acesteia, s-a diminuat la mai putin de jumatate din valoarea capitalului social subscris, va convoca de indata adunarea generala extraordinara pentru a decide daca societatea trebuie sa fie dizolvata.

(….)

   (4) Daca adunarea generala extraordinara nu hotaraste dizolvarea societatii, atunci societatea este obligata ca, cel tarziu pana la incheierea exercitiului financiar ulterior celui in care au fost constatate pierderile si sub rezerva dispozitiilor art. 10, sa procedeze la reducerea capitalului social cu un cuantum cel putin egal cu cel al pierderilor care nu au putut fi acoperite din rezerve, daca in acest interval activul net al societatii nu a fost reconstituit pana la nivelul unei valori cel putin egale cu jumatate din capitalul social.”

In completarea acestor prevederi actuale, proiectul propune ca, in situatia in care, in termenul prevazut la alin. (4) societatea care are activul net diminuat la mai putin de jumatate din valoarea capitalului social subscris, inregistreaza si datorii fata de actionari/asociati rezultate din imprumuturi sau alte finantari acordate de acestia, nu isi reconstituie activul net pana la nivelul unei valori cel putin egale cu jumatate din capitalul social, inclusiv prin conversia creantelor actionarilor in actiuni/parti sociale, potrivit optiunii societatii, la sfarsitul acestui termen procedeaza la majorarea capitalului social prin conversia acestor creante, cu respectarea drepturilor celorlalti asociati.

Societatea va avea obligatia sa notifice ANAF cu privire la decizia sa cu privire la reconstituirea activului net sau, daca este cazul, la faptul ca nu s-a intrunit adunarea generala extraordinara ori ca nu a putut delibera  valabil nici in a doua convocare.
In cazul neintrunirii adunarii generale extraordinare sau daca societatea nu a putut delibera valabil nici in a doua convocare, Ministerul finantelor publice sau orice persoana interesata poate solicita dizolvarea societatii.

    3. Alte aspecte privind dizolvarea societatilor.

Daca legea va fi publicata in Monitorul Oficial in aceasta forma adoptata de Senat, societatile care, la data intrarii in vigoare a legii, potrivit ultimelor situatii financiare anuale aprobate, inregistreaza datorii catre actionari/asociati rezultate din imprumuturi sau alte finantari acordate de acestia, si un activ net diminuat la mai putin de jumatate din valoarea  capitalului social subscris, vor fi obligate ca cel tarziu pana la inchiderea exercitiului financiar urmator sa isi reconstituie actiul net. La expirarea acestui termen, daca activul net nu a fost reconstituit, societatea va trebui sa majoreze capitalul social prin conversia acestor creante iar daca nu va realiza conversia, in termen de 60 de zile de la depunerea situatiilor financiare aferente exercitiului financiar ulterior celui in care au fost constatate pierderile, ANAF se va adresa instantei pentru a solicita dizolvarea societatii.

Aceste prevederi vor fi aplicabile doar daca legea va fi publicata in Monitorul Oficial, dupa parcurgerea procesului legislativ.


Noutati contabile 1717016400
Atentie, contabili!

Contabilitatea se schimba!
Completeaza adresa de email la care
vrei sa primesti Raportul Gratuit

E-Factura. E-Transport: Sanctiuni. Amenzi. Solutii practice