search

Raportari contabile la 30 iunie: este obligatorie auditarea situatiilor financiare?

Formularul 394: Marti, 30 iulie 2024, este termenul limita pentru depunere
Obligatia de auditare a situatiilor financiare revine entitatilor juridice mijlocii si mari precum si ale societatilor/companiilor nationale, societatilor cu capital integral sau majoritar de stat si regiilor autonome si se refera la situatiile financiare anuale. Pornim de la urmatoarea speta: in cazul unei societati cu obligativitate auditare situatii financiare, bilantul la 31.12.2022 a fost auditat prima data. Vom afla in cele ce urmeaza daca este obligatorie auditarea si pentru cel din iunie 2023.

Raportari contabile la 30 iunie: este obligatorie auditarea situatiilor financiare?

Raspunsul specialistului: 
 
Pentru raportarile contabile de la 30.06.2023 nu este obligatorie auditarea.
 
CADRUL LEGAL
 
Ordinul 1802 / 2014
563. - (1) Situatiile financiare anuale ale entitatilor mijlocii si mari, precum si ale societatilor/companiilor nationale, societatilor cu capital integral sau majoritar de stat si regiilor autonome sunt auditate de unul sau mai multi auditori statutari sau firme de audit.
(2) Sunt supuse, de asemenea, auditului entitatile care, la data bilantului, depasesc limitele a cel putin doua dintre urmatoarele 3 criterii:
a) totalul activelor: 16.000.000 lei;
b) cifra de afaceri neta: 32.000.000 lei;
c) numarul mediu de salariati in cursul exercitiului financiar: 50.
 
Obligatia de auditare pentru entitatile prevazute la prezentul alineat se aplica atunci cand acestea depasesc limitele respective in doua exercitii financiare consecutive. De asemenea, entitatile respective sunt scutite de la obligatia de auditare a situatiilor financiare anuale daca limitele a doua dintre cele trei criterii mentionate nu sunt depasite in doua exercitii financiare consecutive.
 
Legea 82 /1991
 
Articolul 28
(7) Situatiile financiare anuale constituie un tot unitar si sunt insotite de raportul administratorilor, raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, dupa caz, raportul privind platile catre guverne, in cazul in care reglementarile contabile aplicabile prevad obligatia intocmirii acestuia, precum si de propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile
 
Articolul 36
(1) Persoanele prevazute la art. 1 alin. (1)-(3) depun un exemplar al situatiilor financiare anuale la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, dupa cum urmeaza:
a) societatile comerciale, societatile/companiile nationale, regiile autonome, institutele nationale de cercetare-dezvoltare, subunitatile fara personalitate juridica din Romania care apartin unor persoane juridice cu sediul in strainatate, cu exceptia subunitatilor deschise in Romania de societati rezidente in state apartinand Spatiului Economic European, in termen de 150 de zile de la incheierea exercitiului financiar;
b) celelalte persoane juridice, in termen de 120 de zile de la incheierea exercitiului financiar.
 
In MOF nr. 677 din 24 iulie 2023 s-a publicat Ordinul nr. 2.195 din 24 iulie 2023 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabila la 30 iunie 2023 a operatorilor economici.
Sistemul de raportare contabila la 30 iunie 2023 se aplica:
 
- entitatilor carora le sunt incidente Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.802/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, si care in exercitiul financiar precedent au inregistrat o cifra de afaceri neta mai mare decat echivalentul in lei a 1.000.000 euro.
Aceste entitati depun la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor raportari contabile la 30 iunie 2023 care cuprind urmatoarele formulare:
 
a) Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii (cod 10);
b) Contul de profit si pierdere (cod 20), respectiv Contul prescurtat de profit si pierdere (cod 20);
c) Date informative (cod 30).
 
- persoanelor carora le sunt incidente Reglementarile contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.844/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, si care in exercitiul financiar precedent au inregistrat o cifra de afaceri neta mai mare decat echivalentul in lei a 1.000.000 euro.
Aceste entitati depun:
 
a) Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii (cod 10);
b) Situatia veniturilor si cheltuielilor (cod 20);
c) Date informative (cod 30).


Raspuns oferit in luna iulie 2023 de catre specialistii site-ului PortalContabilitate.ro. Dati click AICI pentru a vedea toate noutatile contabile + consultanta si raspunsuri detaliate de la experti.

Foto: pixabay.com


Atentie, contabili!

Contabilitatea se schimba!
Completeaza adresa de email la care
vrei sa primesti Raportul Gratuit

E-Factura. E-Transport: Sanctiuni. Amenzi. Solutii practice