search

Recunoastere cheltuieli ulterioare. Caz practic

Predarea contabilitatii unei SRL: Expertul contabil este obligat sa predea baza de date si in format electronic?

Costul reparatiilor efectuate la imobilizarile corporale, in scopul asigurarii utilizarii continue a acestora, trebuie recunoscut ca o cheltuiala in perioada in care este suportat. Sunt recunoscute ca o componenta a activului investitiile efectuate la imobilizarile corporale, sub forma cheltuielilor ulterioare cu conditia ca acestea sa aiba ca efect imbunatatirea parametrilor tehnici initiali si sa conduca la obtinerea de beneficii economice viitoare, suplimentare fata de cele estimate initial.

Cheltuielile efectuate in legatura cu imobilizarile corporale utilizate in baza unui contract de inchiriere, locatie de gestiune sau alte contracte similare se evidentiaza in contabilitatea entitatii care le-a efectuat, la imobilizari corporale sau drept cheltuieli in perioada in care au fost efectuate, in functie de beneficiile economice aferente, similar cheltuielilor efectuate in legatura cu imobilizarile corporale proprii.

Exemplu:

Societatea M isi desfasoara activitatea intr-un spatiu inchiriat de la societatea Construct SA. in cursul anului 2012 acesta face imbunatatiri ale spatiului: schimba instalatia electrica si de  alimentare cu apa, tamplaria, izoleaza in interior peretii, cu scopul reducerii cheltuielilor cu incalzirea pe timpul iernii.

Pentru efectuarea lucrarilor, societatea M obtine autorizatie de construire. Valoarea lucrarilor efectuate este de 125.000 lei si se finalizeaza la 28 aprilie, conform procesului verbal de predare primire incheiat.

Societatea M intocmeste un proces verbal de predare primire cu societatea Construct, care cuprinde valoarea lucrarilor de imbunatatire efectuate la valoarea declarata de acesta pentru eliberarea autorizatiei de construire.

In baza acestui proces verbal societatea Construct depune o noua declaratie fiscala, in baza careia se stabileste un nou impozit asupra cladirii.

Inregistrari contabile la societatea M, chirias

- inregistrarea imobilizarii la receptia acesteia, pe baza procesului verbal de receptie si inscrierea acesteia in fisa mijlocului fix corespunzatoare:
212                       =                         404                       125.000
"Constructii"               "Furnizori de imobilizari"

- Amortizarea imobilizarii pe o perioada de 10 ani: 125.000/10 ani x 12 luni = 1041,67 lei/luna (durata contractului de inchiriere)
681                    =                               281                        1041,67
"Cheltuieli de exploatare              "Amortizari privind imobilizarile corporale"
privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere"

- scoaterea din evidenta a imobilizarii la incheierea contractului de inchiriere pe baza procesului verbal de predare-primire incheiat cu societatea Construct

- daca este complet amortizat
         281                                    =                               212                         125.000
"Amortizari privind imobilizarile corporale" "Constructii"
- daca nu este complet amortizat, valoare amortizata 100.000

%     =          212             125.000
281 "Constructii "                100.000
"Amortizari privind imobilizarile corporale"
6583       25.000
"Cheltuieli privind activele cedate si alte operatii de capital"

- solicitarea, eventual, a unei contraprestatii din partea chiriasului pentru investitiile efectuate mai ales in situatia in care investitia nu este complet amortizata. In acest exemplu sesolicita plata unei sume de 20.000 lei
- 461                       =                      7583                            20.000
"Debitori diversi" "Venituri din vanzarea activelor si alte operatii de capital"


Atentie, contabili!

Contabilitatea se schimba de la 1 ianuarie 2024!
Completeaza adresa de email la care
vrei sa primesti Raportul Gratuit

Schimbari Semnificative in Fiscalitatea PFA si Profesiilor Liberale pentru 2024