search

Recuperare pagube de la societatea de asigurari. Solutia contabila

Plata dividende in numerar: atentie la plafonul zilnic!


Societatea Maya detine o constructie. In luna mai constructia este inundata si este distrusa in proportie de 30%. Societatea detine o polita de asigurare care acopera si riscul de inundatii.

-    Valoarea contabila de intrare a constructiei este 85.000 lei
-    Amortizarea cumulata 25.000 lei
            -  Valoarea estimata a pagubei in functie de raportul societatii de asigurari si de inventarierea efectuata ulterior producerii evenimentului este de 35.000 lei, din care :
o    Aferenta cladirii 18.000 lei
o    Alte bunuri de natura stocurilor, distruse - 17.000 lei
Societatea de asigurari accepta la plata despagubiri in valoare de:
-    15.000 lei pentru cladiri
-    16.000 lei pentru stocuri


Inregistrarea in contabilitate a pierderilor survenite, pe baza procesului verbal intocmit, de constatare a pagubelor:

-    Reducerea valorii cladirii cu 18.000 lei
                              6813                             =                           2912            18.000       
           "Cheltuieli de exploatare privind                      "Ajustari pentru deprecierea    
    ajustarile pentru deprecierea imobilizarilor"                  constructiilor"
     
-    scoaterea din evidenta a stocurilor distruse
                   607                        =                     371             17.000
             "Cheltuieli privind marfurile"                         "Marfuri"

           Taxa pe valoarea adaugata nu se ajusteaza  potrivit prevederilor art. 148 din Codul Fiscal si a Normelor date in aplicarea acestui articol in cazul bunurilor distruse sau pierdute ca urmare a unor calamitati naturale ori a unor cauze de forta majora, in conditiile in care aceste situatii sunt demonstrate sau confirmate in mod corespunzator;

            Prin calamitati naturale se intelege fenomene cum ar fi inundatiile, alunecarile de teren, cutremurele.

            In concluzie, pentru bunurile de natura stocurilor nu se va ajusta TVA dedusa initial la achizitia acestor stocuri.

Potrivit art. 21 alin (4) lit. c) din Codul Fiscal cheltuielile privind bunurile de natura stocurilor sau a mijloacelor fixe amortizabile, distruse ca urmare a unor calamitati naturale sau a altor cauze de forta majora, sunt cheltuieli deductibile la calculul profitului impozabil.

Potrivit Reglementarilor contabile aprobate prin Ordinul  ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, in cazul distrugerii totale sau partiale a unor imobilizari corporale, creantele sau sumele compensatorii incasate de la terti, legate de acestea, precum si achizitionarea sau constructia ulterioara de active noi sunt operatiuni economice distincte si trebuie inregistrate ca atare pe baza documentelor justificative.
            Astfel, deprecierea activelor se evidentiaza la momentul constatarii acesteia, iar dreptul de a incasa compensatiile se evidentiaza pe seama veniturilor conform contabilitatii de angajamente, in momentul stabilirii acestuia.

Inregistrarea dreptului de a primi despagubiri de la societatea de asigurari, la acceptarea dosarului de catre societatea de asigurari:

                 461              =        7581                           35.000
                  "Debitori diversi"                "Venituri din despagubiri, amenzi si penalitati"

         Incasarea despagubirii:
                            5121        =        461                            35.000
              "Conturi la banci in lei"                         "Debitori diversi"

    Veniturile din despagubirile incasate sunt venituri impozabile.NOU: Balanta de verificare de la A la Z.
Analize, corelatii, studii de caz


Ghid practic pentru valorificarea eficienta
a informatiilor din balanta de verificare

...vezi detalii AICI >>


 
Noutati contabile 1713214800
Atentie, contabili!

Contabilitatea se schimba!
Completeaza adresa de email la care
vrei sa primesti Raportul Gratuit

E-Factura. E-Transport: Sanctiuni. Amenzi. Solutii practice