search

Retrospectiva martie 2014: Modificari in Codul fiscal

Monografie contabila arenda in natura: studiu de caz

In ce priveste articolele si aspectele modificate prin OUG 8/2014 in cuprinsul legii 571/2003, in vigoare din 3.03.2014, amintim:

-    art.20 lit.e) CF, venituri neimpozabile din vanzarea/cesionarea titlurilor detinute la o persoana juridica romana sau din stat in care avem CEDI daca se detine minim 10% din capitalul social/1 an la data vanzarii titlurilor. Nu se aplica pentru vanzarea titlurilor detinute la o persoana juridica romana de catre o persoana juridica nerezidenta cu sediul intr-un stat cu care Romania nu are CEDI;
-    art.74 calculul si plata impozitului pe venituri din activitati agricole, se introduce alin.2^1, daca contribuabilii datoreaza impozit pe venit din activitati agricole pe norma de venit si detin termeni pentru productie vegetala/animala in mai multe localitati vor opta pentru stabilirea localitatilor unde vor beneficia de incadrarea in limitele neimpozabile/grupe de produse prin completarea optiunii in D221;
-    art.118, coroborarea CF cu CEDI si legislatia UE, alin.(1-3)

>>>   rezident al unei tari cu care Romania are incheiat CEDI ð impozit in cota cea mai favorabila din CF si CEDI;

-      rezident al unui Sm ð impozit in cota cea mai favorabila din CF, UE, CEDI. Legislatia UE se aplica in relatia Ro cu Sm sau state cu care UE are incheiate acorduri pentru masuri echivalente;

Daca s-au facut retineri de impozit cu alte cote mai mari decat din CEDI, suma impozitului retinut in plus se restituie conform OG nr.92/2003.

    art.125^1 se introduce pct.26^1 pentru servicii de telecomunicatii de la 01.01.2015;
    art.125^2 alin.(3) lit.b) se modifica definitia pentru definitie TVA  aplicare teritoriala, teritoriile franceze din Tratatul privind functionarea UE nu intra in teritoriu comunitar din punct de vedere a TVA;
    art.133 alin.(5) lit e) pct.9-11 servicii de telecomunicatii se abroga de la 01.01.2015
    art.133 alin.(5) dupa lit.g) introduce lit.h) locul prestarii pentru servicii de telecomunicatii de la 01.01.2015;
    art.117^3, rambursare TVA catre persoane inregistrate cf. art.153, alin.41), nou:

>>> diferentele negative de TVA stabilite de Inspectia Fiscala sau sume neachitate la Bugetul de stat pana la data depunerii D300 din diferentele de TVA stabilite de Inspectia Fiscala, prin decizii care au fost suspendate de instantele de judecata nu se adauga la suma negativa sau de plata cumulata decat la incetarea suspendarii deciziei;

-    art.152^4 isi schimba denumirea de la 01.01.2015 regimul special pentru servicii electronice prestate de persoane impozabile nestabilite in UE;
-    art.152^5 defineste persoana impozabila nestabilita in Sm care presteaza servicii electronice, de telecomunicatii, de radiodifuziune sau televiziune si tratamentul fiscal al inregistrarii in Romania (art.153) pentru cazul in care persoana impozabila alege Romania pentru inregistrarea fiscala in regim special TVA, pentru astfel de prestari si va depune declaratie speciala de TVA in Romania pana in data de 20 a lunii urmatoare fiecarui trimestru, dupa 01.01.2015
-    art.153 alin.(4^1), nou, pentru servicii electronice de telecomunicatii. De radiodifuziune sau televiziune prestate catre persoane impozabile din Romania, nu se inregistreaza in Romania persoana care s-a inregistrat in alt stat membru pentru aplicarea unuia din regimurile speciale art.152^4 si 152^5, de la 01.01.2015;
-    art.206^28 alin.(11), nou, definitia produselor accizabile eliberate pentru consum = produse accizabile care indeplinesc conditii de comercializare;
-    art.206^69 alin.(132) vanzarile cu prime pentru produsele accizabile marcate cu timbre sau banderole nu se aplica pentru consumatorii finali (pf, asociatii inafara activitatii profesionale)
-    art.206^72, nou, pentru valorificarea produselor accizabile proprietatea unor operatori economici aflati in procedura falimentului;
-    art.206^72 circulatia produselor accizabile aflate in proprietatea operatorilor economici aflati in faliment (Legea 85/2006) nu intra sub incidenta prevederilor privind deplasarea si primirea produselor accizabile aflate in regim suspensiv de accize. Produsele lor accizabile care nu indeplinesc conditii de comercializare pot fi valorificate catre antrepozitari autorizati numai pentru procesare, livrarea se face pe baza de factura si sub supraveghere fiscala;
-    art.207, produse supuse accizelor se modifica:

>>      nu se accizeaza autoturisme + autoturisme de teren cod NC cu capacitate cilindrica egala sau mai mare de 3.000 cmc daca sunt vehicule istorice;

>>      se datoreaza acciza pentru motoare cu putere mai mare de 100 CP pentru iahturi/nave/ambarcatiuni cod NC..

-    art.208 alin.(2) nivelul si calculul accizei pentru cafea verde/prajita/solubila si bijuterii aur/platina cod NC si confectii blanuri cod NC si iahturi/ambarcatiuni cod NC si autoturisme + autoturisme de teren cod NC si arme de vanatoare cod NC si cartuse cu glont cod NC motoare pentru ambarcatiuni cod NC se datoreaza o singura data prin aplicarea sumelor fixe/u.m. pentru cantitatile produse-importate -AIC (era “produse pe teritoriul Romaniei” inainte). in acest context se modifica si art.209 prin alin.(4), platitori de accize pentru aceste bunuri sunt operatorii economici care au in proprietate materia prima si care produc ei sau prin terti aceste bunuri;

    anexa 2 pentru accize se modifica acciza pentru bijuterii din aur/combinate cu platina sau platina = 2 euro/gram

 

 articol 2

Documentar fiscal: Noi reglementari in Codul de procedura fiscala

Noi prevederi au fost aduse in Codul de procedura fiscala prin completarea unor articole din OG nr. 92/2003.


Modificarea OG nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala atinge mai multe aspecte pe care le veti regasi prin cele ce urmeaza:

-    art.11 alin.(2) informatii fiscale pot fi transmise si oricarui solicitant cu acordul scris al contribuabilului

-    art.37 alin.(5), nou, defineste conflictul de competenta in legatura cu administrarea creantelor fiscale si nu vizeaza conflictul privind determinarea teritoriului intre UAT-uri (pt.locale);

-    art.49 mijloace de proba = orice element pentru determinarea unei stari de fapt fiscale inclusiv inregistrari audiovideo, date stocate, alte materiale de proba. Organele fiscale pot determina starea de fapt fiscala si prin controale curente, operative, inopinate si tematice;

-    art.53^1, nou, obligatii declarative cu privire la rezidentii altor Sm:

-      platitorii de venituri din Ro depun declaratie privind veniturile platite beneficiarilor pana in 28-29 februarie pentru platile din anul anterior;

-      nerezidentii care obtin venituri din proprietati imobiliare situate in Ro depun declaratia privind ven. realizat pana in 25 mai pentru anul precedent;

-      schimb automat, obligatoriu de informatii cu UAT cu proprietatile detinute de nerezidenti - ordin comun;

-      pentru proprietatile dobandite, nerezidentii depun declaratie fiscala  ðordin comun;

-      protocol de schimb de informatii ANAF-UAT-uri;

>>>>    art.56 alin.(6), nou, prezentarea de inscrisuri de catre contribuabili:

-      de cate ori contribuabilul depune la organul fiscal un document semnat de o persoana fizica sau persoana juridica care exercita profesii de consultanta fiscala, audit financiar, expertiza contabila, evaluare, documentul trebuie sa contina datele de identificare ale persoanei;

    art.78^1 lit.b) alin.(3) si (10) registrul contribuabililor inactivati/reactivati:

-      la reactivare contribuabilii nu inregistreaza obligatii fiscale restante;

-      deciziile de inactivare/reactivare produce efecte fata de terti din ziua urmatoare datei inscrierii in Registru;

    art.83^1, certificarea declaratiei fiscale, nou:

-      prin optiune, orice declaratie fiscala se poate certifica de catre consultant fiscal;

-      certificarea este cu/fara rezerve;

-      documentul de certificare al consultantului se depune la ANAF - ordin comun si schimb de informatii ANAF ðCamera Consultantilor Fiscali ðordin comun

-      certificarea de catre un consultant neinscris in tablou est e nula ð notificarea contribuabilului de catre fisc;

-      certificarea declaratiei fiscale de un consultant = criteriu de evaluare in analiza de risc pentru programul de IF.

-      art.93^3 reguli privind controlul operativ si inopinat (control antifrauda)

>>>    art.100 selectarea contrib.pentru IF = analiza de risc
    art.115^1 reguli privind stingerea creantelor fiscale prin plata sau compensare

-      plata facuta de contrib. nu stinge obligatiile inscrise in titluri executorii pentru care executarea silita este suspendata decat daca contribuabilul asa opteaza, inclusiv la compensare;

    art.116 alin.(1) si lit.h) din alin.(5) compensarea:

-      compensare cu conditia creantele sa fie administrate de aceeasi autoritate publica, inclusiv unitatile subordonate acesteia;

-      creantele sunt exigibile la data nasterii dreptului de restituire;

- la data platii pentru sume achitate in plus fata de obligatiile fiscale;

- la data depunerii D101 in cazul impozitului/profit de restituit;

- la data emiterii deciziei de impunere anuala;

- la data PV de distribuire pentru sume din executare silita;

- la data la care s-a depus decl.fiscale in cazul sumelor de restituit      din regularizarea debitelor stopate la sursa;

- la data depunerii cererii de restituire urmare deciziei emise de organul fiscal;

    art.117^1, rambursarea TVA, nou:

-      D300 R cu suma pana la 45.000 lei - control ulterior

- Incepand cu D300 depus 25.03/luna, 25.04/trimestru;

    art.117^2, restituirea creantelor fiscale rezultate din stopaj la sursa:

-      platitorul a retinut imp. mai mare decat cel datorat, restituirea se face de platitor la cererea contribuabilului (t.prescriptie 5 ani). Tot platitorul va face si regularizarea sumei restituite din obligatiile fiscale de acelasi tip datorate. Nu depun D710 rectificativa!! Inclusiv in stopajul pentru nerezidenti.

-      daca platitorul nu mai exista, restituirea se face de catre organele fiscale pe baza cererii contribuabilului

-      platitorii corecteaza decl. Informative!! dupa regularizare;

    art.120 alin.(7) dobanda 0,03 %/zi intarziere de la 01.03.2014;
    art.149 alin.(11) executarea silita prin poprire, poprirea nu poate fi infiintata inainte de termenul de 30 de zile de la data comunicarii somatiei;
    art.209 contestatiile ca si competenta de solutionare pentru cele depuse dupa 03..03.2014;


CECCAR Bihor
Atentie, contabili!

Contabilitatea se schimba!
Completeaza adresa de email la care
vrei sa primesti Raportul Gratuit

E-Factura. E-Transport: Sanctiuni. Amenzi. Solutii practice