search

Schimbari in Codul fiscal. OUG 14/2014 se modifica

Examen Consultant Fiscal 2024: conditii pentru inscriere si exemple de teste-grila

Modificari noi vizeaza Codul fiscal printr-un proiect de ordonanta de urgenta pe care il redam mai jos. Proiectul modifica OUG 14/2014.


Proiect ORDONANTA DE URGENTA pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 14/2014 pentru completarea art. 176 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal - publicat in data de 03.10.2014


   GUVERNUL ROMANIEI
                ORDONANTA DE URGENTA
pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 14/2014 pentru completarea art. 176 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal


Avand in vedere faptul ca potrivit prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile completarile ulterioare, un program este o actiune sau un ansamblu coerent de actiuni, ce se refera la acelasi ordonator principal  de credite, proiectate pentru a realiza un obiectiv sau un set de obiective definite si pentru care sunt stabiliti indicatori de program care sa evalueze rezultatele ce vor fi obtinute, in limitele de finantare aprobate,
 
tinand seama de faptul ca ordonatorii de credite au responsabilitatea de a incheia angajamente legale in limita creditelor de angajament si de a ordonanta si efectua plati in limita creditelor bugetare aprobate prin buget cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare,

intrucat, conform Hotararii Guvernului nr. 537/2014 privind conditiile, procedura si termenele de restituire ca ajutor de stat a sumelor reprezentand diferenta dintre nivelul standard al accizelor si nivelul accizelor diferentiat pentru motorina utilizata drept combustibil pentru motor, Autoritatea Rutiera Romana este administratorul schemei de ajutor de stat si avand in vedere ca aceasta institutie se afla in subordinea Ministerului Transporturilor, in timp ce sumele care fac obiectul restituirilor se aproba in bugetul Ministerului Finantelor Publice-Actiuni Generale,

in scopul crearii cadrului legal care sa permita imbunatatirea aplicarii schemei de ajutor de stat sub forma restituirii sumelor reprezentand diferenta dintre nivelul standard al accizelor si nivelul accizelor diferentiat pentru motorina utilizata drept combustibil pentru motor,
este necesara delimitarea clara a responsabilitatilor celor doua entitati publice implicate in gestionarea acestei scheme de ajutor de stat, potrivit Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, in ce priveste parcurgerea celor patru faze  de executie a cheltuielilor bugetare: angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata.
Neadoptarea in regim de urgenta a acestor prevederi ar conduce la intarzieri la plata ajutorului de stat pentru cererile de restituire care au fost depuse in temen legal la administratorul schemei.
Luand in considerare faptul ca aceasta situatie aduce atingere interesului public general si constituie un motiv de urgenta deosebita si extraordinara, a carei reglementare nu poate fi amanata,
in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Articol unic. - Articolul II din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 14/2014 pentru completarea art. 176 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 241 din 4 aprilie 2014, se modifica si va avea  urmatorul cuprins:

„ Art. II - (1) Autoritatea Rutiera Romana se desemneaza ca Administrator al schemei de ajutor de stat prevazute la alin.(5), iar in aceasta calitate emite decizii de aprobare a cererilor de restituire de accize si raspunde de realitatea, corectitudinea si legalitea datelor inscrise in acestea conform prevederilor Hotararii Guvernului nr. 537/2014 privind conditiile, procedura si termenele de restituire ca ajutor de stat a sumelor reprezentand diferenta dintre nivelul standard al accizelor si nivelul accizelor diferentiat pentru motorina utilizata drept combustibil pentru motor.  

    (2) Cheltuielile pentru finantarea schemei de ajutor de stat instituita de prezenta ordonanta de urgenta se considera angajamente legale si respectiv angajamente bugetare de la data de 1 ianuarie a fiecarui an, cu intreaga suma a creditelor de angajament si respectiv a creditelor bugetare aprobate anual in bugetul Ministerului Finantelor Publice - Actiuni generale cu aceasta destinatie.

 (3) Deciziile de aprobare a cererilor de restituire prevazute la alin. (1) reprezinta documente justificative aferente fazei de lichidare a cheltuielilor si se avizeaza pentru “bun de plata" de catre conducatorul Autoritatii Rutiere Romane sau de alta persoana careia acesta ii deleaga atributiile de ordonator de credite, in conditiile legii.

    (4) Pe baza deciziilor de restituire aprobate, prevazute la alin.(3),  ministrul finantelor publice, sau alta persoana careia acesta ii deleaga atributiile de ordonator principal de credite, aproba ordonantarea de plata care sta la baza efectuarii platilor din bugetul Ministerului Finantelor Publice - Actiuni generale. Deciziile de restituire aprobate,  prevazute la alin.(3), care depasesc creditele bugetare aprobate anual in bugetul Ministerului Finantelor Publice - Actiuni generale pentru finantarea schemei de ajutor de stat instituita de prezenta ordonanta de urgenta, inclusiv cele pentru care nu se poate efectua plata ca urmare a completarii unor informatii eronate,  se restituie Autoritatii Rutiere Romane.

(5) Documentele si procedura privind rezervarea creditelor de angajament si a creditelor bugetare, lichidarea, ordonantarea si plata aferente schemei de ajutor de stat instituite de prezenta ordonanta de urgenta se aproba prin ordin al ministrului finantelor publice.

    (6) Masurile instituite potrivit prevederilor art.I se aplica cu respectarea procedurilor specifice in domeniul ajutorului de stat, pentru motorina achizitionata dupa data intrarii in vigoare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.14/2014 si pana la data de 31 martie 2019 cu incadrarea in creditele de angajament si bugetare aprobate prin legea bugetului de stat prin bugetul Ministerului Finantelor Publice – Actiuni generale la o pozitie distincta, prin crearea unui nou program in cadrul Anexei nr.3/65/27.

    (7) Pentru anul 2014, se autorizeaza Ministerul Finantelor Publice sa suplimenteze creditele de angajament si creditele  bugetare ale programului nou creat cu suma de 40 milioane lei , la pozitia distincta,  prin diminuarea prevederilor  Programului ''Ajutoare de stat pentru finantarea proiectelor pentru investitii '' cod. 721 din Anexa nr. 3/65/27 din cadrul bugetului Ministerului Finantelor Publice - Actiuni Generale."
    


PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA


Noutati contabile 1718485200
Atentie, contabili!

Contabilitatea se schimba!
Completeaza adresa de email la care
vrei sa primesti Raportul Gratuit

E-Factura. E-Transport: Sanctiuni. Amenzi. Solutii practice