search

Sinteza modificari TVA, contributii si deducere valabile dupa 1 iulie 2012

Impozitul minim pe cifra de afaceri: situatii sensibile care creeaza dificultati in practica

    Va prezentam mai jos principalele modificari efectuate in sfera TVA in ce priveste plafonul de deductibilitate pentru autovehicule, plata contributiilor sociale, administrarea platilor de catre ANAF, precum si inregistrarea in scopuri de TVA.
    
    Astfel, sunt redate urmatoarele modificari din Codul fiscal care au intrat in vigoare de la 1 iulie:
    
    "CAPITOLUL II Contributii sociale obligatorii privind persoanele care realizeaza venituri din activitati independente, activitati agricole si asocieri fara personalitate juridica;
    
    a) intreprinzatorii titulari ai unei intreprinderi individuale;
    b) membrii intreprinderii familiale;
    c) persoanele cu statut de persoana fizica autorizata sa desfasoare activitati economice;
    d) persoanele care realizeaza venituri din profesii libere;
    e) persoanele care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuala, la care impozitul pe venit se determina pe baza datelor din evidenta contabila in partida simpla;
    f) persoanele care realizeaza venituri, in regim de retinere la sursa a impozitului pe venit, din activitati de natura celor prevazute la art. 52 alin. (1) si din asocierile fara personalitate juridica prevazute la art. 13 lit. e);
    g) persoanele care realizeaza venituri din activitatile agricole prevazute la art. 71 lit. a)-c);
    h) persoanele care realizeaza venituri, in regim de retinere la sursa a impozitului pe venit, din activitatile agricole prevazute la art. 71 lit. d).
    
    - CAPITOLUL III Contributia de asigurari sociale de sanatate privind persoanele care realizeaza alte venituri, precum si persoanele care nu realizeaza venituri:
    
    a) cedarea folosintei bunurilor;
    b) investitii;
    c) premii si castiguri din jocuri de noroc;
    d) operatiunea de fiducie, potrivit titlului III;
    e) alte surse, astfel cum sunt prevazute la art. 78.
    
    Incepand cu data de 01 iulie 2012 contributiile sociale datorate de aceste persoane au trecut in administrarea Agentiei Natonale de Administrare Fiscala.
    
    Alte modificari in ceea ce priveste contributiile sociale incepand cu data de 1 iulie 2012 sunt:
    
    - contributia la sistemul asigurarilor pentru somaj nu se mai datoreaza pentru veniturile din conventii civile si veniturile din drepturi de autor;
    
    - platitorul veniturilor din conventii civile/drepturi de autor are obligatia sa retina si sa vireze contributia la sistemul asigurarilor sociale de sanatate spre deosebire de perioada anterioara datei de 01 iulie 2012 cand aceasta obligatie revenea beneficiarului de venit;
    
    - contributia la sistemul asigurarilor sociale nu se mai datoreaza pentru veniturile din conventii civile si drepturi de autor daca persoana realizeaza si venituri salariale sau venituri din pensii spre deosebire de perioada anterioara cand aceasta exceptie era prevazuta doar pentru veniturile din drepturi de autor realizate in mod ocazional;
    
    - pentru veniturile din contracte de agent, consignatie, mandat, venituri din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara realizate de persoanele fizice autorizate, contributiile sociale se retin de platitorul venitului.
    
    Persoanele impozabile infiintate anterior anului 2012 au obligatia solicitarii inregistrarii in scopuri de TVA conform art. 153, daca depasesc plafonul de 119.000 lei in perioada 1 ianuarie - 30 iunie 2012.
    
    Daca nu au depasit plafonul de 119.000 lei in perioada 1 ianuarie - 30 iunie 2012, persoanele impozabile trebuie sa solicite inregistrarea in scopuri de TVA conform art. 153, daca depasesc plafonul de 220.000 lei pana la data de 31 decembrie 2012. La determinarea plafonului de 220.000 lei se ia in calcul si cifra de afaceri realizata in perioada 1 ianuarie - 30 iunie 2012. [Art. II alin. (1) lit. a) din OUG nr. 24/2012]
    
    Persoanele impozabile INFIINTATE IN PERIOADA 1 IANUARIE - 30 IUNIE 2012 au obligatia solicitarii inregistrarii in scopuri de TVA conform art. 153, daca depasesc in perioada 1 ianuarie - 30 iunie 2012 plafonul de 119.000 lei determinat proportional cu perioada ramasa de la infiintare si pana la sfarsitul anului, fractiunea de luna considerandu-se o luna calendaristica intreaga.
    
    Daca nu au depasit, in perioada 1 ianuarie - 30 iunie 2012, plafonul de 119.000 lei determinat proportional cu perioada ramasa de la infiintare si pana la sfarsitul anului, fractiunea de luna considerandu-se o luna calendaristica intreaga, persoanele impozabile trebuie sa solicite inregistrarea in scopuri de TVA conform art. 153, daca depasesc plafonul de 220.000 lei pana la data de 31 decembrie 2012.
    
    Incepand cu data de 01 iulie 2012, conform modificarilor aduse Legii 571/2003 privind Codul fiscal prin OUG 24/2012, nu sunt deductibile 50% din cheltuielile aferente vehiculelor rutiere motorizate care nu sunt utilizate exclusiv in scopul activitatii economice, cu o masa totala maxima autorizata care sa nu depaseasca 3.500 kg si care sa nu aiba mai mult de 9 scaune de pasageri, incluzand si scaunul soferului, aflate in proprietatea sau in folosinta contribuabilului. Aceste cheltuieli sunt integral deductibile pentru situatiile in care vehiculele respective se inscriu in oricare dintre urmatoarele categorii:
    
     1. vehiculele utilizate exclusiv pentru servicii de urgenta, servicii de paza si protectie si servicii de curierat;
     2. vehiculele utilizate de agentii de vanzari si de achizitii;
     3. vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu plata, inclusiv pentru serviciile de taximetrie;
     4. vehiculele utilizate pentru prestarea de servicii cu plata, inclusiv pentru inchirierea catre alte persoane sau pentru instruire de catre scolile de soferi;
    
    5. vehiculele utilizate ca marfuri in scop comercial. Cheltuielile care intra sub incidenta acestor prevederi nu includ cheltuielile privind amortizarea. Modalitatea de aplicare a acestor prevederi se stabileste prin norme.
    
    Astfel, sfera de aplicare a prevederilor care limiteaza dreptul de deducere a cheltuielilor privind combustibilul se extinde si asupra altor cheltuieli aferente vehiculelor respective.
    
    Intrucat aceste prevederi vizeaza "cheltuielile aferente vehiculelor rutiere motorizate ...." consideram ca intra sub incidenta acestor prevederi orice cheltuieli aferente vehiculelor (reparatii, intretinere, piese de schimb, ITP, asigurare s.a.), exclusiv cheltuielile cu amortizarea care sunt expres exceptate.
    
    Insa, astfel cum se precizeaza in cuprinsul acestui articol, modalitatea de aplicare a prevederilor acestuia urmeaza sa fie stabilita prin normele de aplicare. Ca atare, este posibil ca prin normele de aplicare sa fie aduse precizari suplimentare cu privire la cheltuielile ce intra sub incidenta acestor prevederi.
    
    Calculul impozitului pe profit si al cheltuielilor nedeductibile se efectueaza extracontabil, in Registrul de evidenta fiscala. Limitarea deductibilitatii cheltuielilor nu are implicatii asupra inregistrarilor efectuate in contabilitate, insa, conturile de cheltuieli ( 611 - "Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile", 613 - "Cheltuieli cu primele de asigurare", 628 - "Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti" s.a.) se pot dezvolta pe analitice distincte pentru cheltuielile deductibile si cele nedeductibile.
    

Atentie, contabili!

Contabilitatea se schimba!
Completeaza adresa de email la care
vrei sa primesti Raportul Gratuit

E-Factura. E-Transport: Sanctiuni. Amenzi. Solutii practice