search

Strategia Nationala pentru Competitivitate 2015-2020. Zece sectoare economice

Ce declaratii fiscale au termen limita de depunere joi, 25 iulie

Guvernul a aprobat, printr-o Hotarare, Strategia Nationala pentru Competitivitate 2015-2020, document elaborat de Ministerul Economiei, Comertului si Turismului. Analizele premergatoare elaborarii Strategiei au determinat identificarea a 10 sectoare economice cu potential competitiv, care se coreleaza cu domeniile de specializare inteligenta mentionate in Strategia Nationala de Cercetare, Dezvoltare si Inovare 2014-2020. Sectoarele economice cu potential competitiv sunt:

- turism si ecoturism, textile si pielarie, lemn si mobila, industrii creative, industria auto si componente, tehnologia informatiei si comunicatiilor, procesarea alimentelor si bauturilor, sanatate si produse farmaceutice, energie si management de mediu, bioeconomie (agricultura, silvicultura, pescuit, acvacultura), biofarmaceutica si biotehnologii.

Obiectivele Strategiei Nationale pentru Competitivitate 2015-2020

    Valorificarea celor mai bune avantaje de care dispune Romania, a specializarilor de varf in productie si cercetare, precum si a resurselor locale de calificare, initiativa antreprenoriala si factori naturali;

    Cresterea atractivitatii conditiilor pentru dezvoltarea competitiva a afacerilor prin
reglementari transparente si stimulative pentru inovare;

    Formularea directiilor de politica publica in jurul initiativelor si realizarilor cu impact
major asupra crearii valorii adaugate in mediul de afaceri;

    Corelarea initiativelor de dezvoltare la nivel sectorial, teritorial si al societatii pentru
formarea eficienta si integrate a avantajelor competitive.

    Imbunatatirea mediului de reglementare: In acest sens, s-au facut pasi importanti prin adoptarea unor masuri ce vizeaza reducerea fiscalitatii, prin Legea Codului fiscal:

    Extinderea aplicarii scutirii impozitului reinvestit in productia/achizitia de calculatoare
electronice si echipamente periferice, masini si aparate de casa, de control, de facturare, precum si in programe informatice;

    Reducerea cotei de impozit pe dividende de la 16% la 5% incepand cu 1 ianuarie 2017 pentru dividendele distribuite intre persoane juridice romane, cat si pentru persoanele rezidente in Uniunea Europeana si state cu care Romania are incheiate conventii de evitare a dublei impuneri;

    Diminuarea cotei de impozit pentru veniturile obtinute de persoanele fizice sub forma de  dividende, inclusiv venitul obtinut ca urmare a detinerii de titluri de participare definite de legislatia in materie la organisme de plasament colectiv, la 5% din suma acestora, incepand cu 1 ianuarie 2017;

    Reducerea cotei standard de TVA la 20% incepand cu 1 ianuarie 2016 si la 19% incepand cu 1 ianuarie 2017;

    Scaderea, incepand cu 1 ianuarie 2016, a nivelurilor de accize pentru alcool si bauturile alcoolice, iar la carburanti, incepand cu 1 ianuarie 2017;

    Mentinerea cotei reduse de TVA de 9% pentru livrarea de alimente si servicii de restaurant si catering

    Eliminarea impozitului pe constructii speciale incepand cu 1 ianuarie 2017, in scopul
stimularii investitiilor si incurajarii competitivitatii.

    Sustinerea actiunilor parteneriale intre mediul public si mediul privat;

    Sprijinirea factorilor si serviciilor suport - In acest sens, se are in vedere dezvoltarea
activitatilor de cercetare-dezvoltare si inovare proprii ale intreprinderilor, inclusiv prin
promovarea unor masuri de sprijin finantate din fonduri nationale si europene. De asemenea, se urmareste dezvoltarea, cu precadere, in domeniile de specializare inteligenta, a structurilor integrate care reunesc companii si organizatii de cercetare cu profil similar si/sau complementar

(Ex. centre de competenta, clustere de inovare)

    Promovare celor 10 sectoare economice cu potential competitiv (mentionate mai sus)
    Pregatirea Generatiei 2050 si provocari societale - Se urmareste asigurarea unor fundamente in domeniul educatiei, adaptate societatii moderne, prin obiective precum: monitorizarea educatiei obligatorii in baza unui standard de aptitudini generat de experientele internationale, implementarea unui sistem flexibil si inovativ in invatamant, favorizarea deschiderii intelectuale catre valorile civilizatiei contemporane si crearea unor punti de legatura cu diaspora prin mecanisme durabile de cooperare - oportunitati de afirmare profesionala.


Atentie, contabili!

Contabilitatea se schimba!
Completeaza adresa de email la care
vrei sa primesti Raportul Gratuit

E-Factura. E-Transport: Sanctiuni. Amenzi. Solutii practice