search

Tratamentul fiscal achizitie autoturisme din state membre. Taxare pentru autovehicule vechi

Angajat part-time si titular PFA: contributii sociale datorate in 2024


 
Pentru aplicarea corecta a regimului de taxare a mijloacelor de transport livrate de furnizori stabiliti in state membre, trebuie sa avem in vedere urmatoarele cerinte:

*  incadrarea mijlocului de transport in categoria "nou" sau "vechi";

Un mijloc de transport este considerat nou in situatia in care indeplineste conditiile de la art. 1251 "Semnificatia unor termeni si expresii" alin. (3) lit. b) pct. 1, adica acesta nu a fost livrat cu mai mult de 6 luni de la data intrarii in functiune sau nu a fost utilizat pentru deplasari care depasesc 6.000 km.

*  stabilirea statutului fiscal al furnizorului: persoana impozabila sau persoana neimpozabila;
*  stabilirea statutului fiscal al cumparatorului:


- persoana neimpozabila;
- persoana impozabila neinregistrata in scopuri de TVA;
- persoana impozabila inregistrata in scopuri de TVA.


Regimul de taxare pentru autovehicule vechi (second-hand)

Pentru stabilirea corecta a regimului de taxare, trebuie sa avem in vedere statutul fiscal al vanzatorului stabilit in statul membru si al cumparatorului stabilit in Romania.

Daca este persoana impozabila inregistrata in scopuri de TVA, vanzatorul  stabilit intr-un stat membru poate aplica un regim normal de taxare sau un regim special de taxare.

Prin Directiva 112 din 28 noiembrie 2006 a Comunitatii Europene, aplicarea regimului special de taxare este reglementata prin articolul 313 si 326. in baza alineatului (14) din articolul 226, sectiunea 4 "Continutul facturilor", furnizorul persoana impozabila inregistrata in scopuri de TVA este obligat sa mentioneze daca a aplicat acest regim si sa faca trimitere la unul din cele doua articole.

Practic, pot exista urmatoarele situatii concrete in care:

1. vanzatorul din statul membru este persoana impozabila inregistrata in scopuri de TVA, dar nu aplica regimul special de taxare:

In acest caz, regimul de taxare aplicabil in Romania este conditionat de statutul fiscal al cumparatorului din Romania, astfel:
*     in situatia in care cumparatorul este inregistrat in scopuri de TVA, comunica furnizorului codul sau valabil atribuit de autoritatile  fiscale din Romania si furnizorul considera operatiunea o livrare intracomunitara. in acest caz, pentru achizitia intracomunitara efectuata, cumparatorul din Romania procedeaza astfel:
- aplica regimul de taxare inversa prin formula contabila 4426 "TVA deductibila" = 4427 "TVA colectata";
- declara operatiunea  in decontul de TVA cod 300 la randul 5 corespunzator rulajului creditor al contului 4427 si la randul 18 corespunzator rulajului debitor al contului 4426;
- raporteaza operatiunea de achizitie intracomunitara in declaratia recapitulativa cod 390;
 
Pentru o astfel de situatie, in eventualitatea vanzarii ulterioare a acestui mijloc de transport, cumparatorul din Romania nu poate aplica regimul special pentru bunuri second-hand.

*     in situatia in care cumparatorul este o persoana fizica, iar transportul cade in sarcina vanzatorului, vanzatorul taxeaza operatiunea in tara sa si cumparatorul din Romania nu taxeaza operatiunea. Pentru astfel de situatii, cumparatorul trebuie sa faca dovada taxarii operatiunii in statul membru al vanzatorului pe baza facturii in care este inscrisa suma TVA colectata de catre furnizor in statul sau;

*     in situatia in care cumparatorul este o persoana impozabila neinregistrata in scopuri de TVA sau o persoana neimpozabila, operatiunea de achizitie intracomunitara se considera impozabila in Romania numai daca valoarea mijlocului de transport este mai mare de 10.000 euro, exclusiv TVA. Daca nu depaseste acest plafon, furnizorul trebuie sa colecteze TVA in statul sau, fapt dovedit prin factura emisa. La urmatoarea achizitie intracomunitara de acest gen, cumparatorul trebuie sa solicite inregistrarea in scopuri de TVA in baza articolului 1531 inainte de efectuarea achizitiei. Dupa inregistrare, comunica furnizorului codul sau, iar acesta considera operatiunea de vanzare drept o livrare intracomunitara, scutita. Astfel, operatiunea devine impozabila in Romania si la momentul achizitiei bunului, cumparatorul din Romania procedeaza astfel:
- achita efectiv TVA la bugetul general consolidat;
- depune la organul fiscal decontul special de TVA cod 301.
 
2. vanzatorul este o persoana neimpozabila (o persoana fizica) sau o persoana impozabila inregistrata in scopuri de TVA care aplica regimul special de taxare
 
In aceasta situatie, achizitia intracomunitara nu este impozabila in Romania, indiferent de statutul fiscal al cumparatorului din Romania care poate fi:
-  o persoana fizica;
-  o persoana impozabila inregistrata in scopuri de TVA;
-  o persoana impozabila care nu este inregistrata in scopuri de TVA;
-  o persoana juridica neimpozabila care nu este inregistrata in scopuri de TVA.

 Pentru o astfel de situatie, in eventualitatea vanzarii ulterioare a acestui mijloc de transport, cumparatorul din Romania inregistrat in scopuri de TVA poate aplica regimul special pentru bunuri second-hand, cu obligativitatea inscrierii acestei mentiuni pe factura emisa.
 
In situatia in care furnizorul este un cumparator revanzator si aplica regimul special second hand prin colectarea TVA de 19% (Germania)  la marja sa de profit, operatiunea reprezinta pentru cumparatorul din Romania o achizitie intracomunitara de bunuri care nu este impozabila in Romania.

Daca este inregistrat in scopuri de TVA, cumparatorul raporteaza valoarea acestei operatiuni prin decontul de TVA cod 300, la randul 26 denumit "Achizitii de bunuri si servicii scutite de taxa sau  neimpozabile, din care:...", dar fara a mai raporta operatiunea si prin declaratia recapitulativa cod 390.

Pentru vanzarea ulterioara a acestui autoturism se aplica un tratament fiscal identic cu cel aplicat pentru vanzarea aceluiasi autoturism pentru care s-a aplicat regimul de taxare inversa.

Daca autoturismul ar fi nou, persoana fizica vanzatoare ar fi obligata sa se inregistreze in scopuri de TVA (in Germania), considerand ca efectueaza (in Germania) o livrare intracomunitara scutita cu drept de deducere.

In acest caz, operatiunea ar reprezenta pentru cumparatorul din Romania o achizitie intracomunitara  de bunuri impozabila in Romania conform prevederilor art. 126 alin. (3) lit. b) din Codul fiscal:

Sunt, de asemenea, operatiuni impozabile si urmatoarele operatiuni efectuate cu plata, pentru care locul este considerat a fi in Romania, potrivit art. 1321:
b) o achizitie intracomunitara de mijloace  de transport noi, efectuata de orice persoana.

In acest caz, chiar daca autoturismul este cumparat de la o persoana fizica, dar este nou, cumparatorul din Romania ar fi obligat sa considere operatiunea o achizitie intracomunitara de bunuri si sa aplice regimul de taxare inversa prin formula 4426
"TVA deductibila"  = 4427 "TVA colectata"  concomitent  cu inregistrarea contabila
2133 "Mijloace de transport" = 462 "Creditori  diversi" si raportarea operatiunii prin:

- decontul de TVA cod 300 la randul 5 si 18;

- declaratia  cod 390 VIES cu simbolul A. Prin declaratia cod 390, operatiunea se raporteaza pe numele persoanei fizice si codul de tara (DE).

Daca autoturismul nu este nou, operatiunea de achizitie nu este neimpozabila in Romania, motiv pentru care se raporteaza doar prin decontul de TVA cod 300, la randul 26 denumit "Achizitii de bunuri si servicii scutite de taxa sau neimpozabile".
 
In situatia in care autoturismul nu este nou, iar vanzatorul este o persoana neim- pozabila (o persoana fizica) care nu este obligata sa se inregistreze in scopuri de TVA (in Germania) pentru realizarea acestei operatiuni, operatiunea nu este impozabila nici pentru vanzator (in Germania), dar nici in Romania pentru cumparator.

Astfel, pentru vanzarea unui mijloc de transport second hand, nici persoana fizica (din Germania) nu este obligata sa taxeze operatiunea sau sa justifice aplicarea regimului de scutire de la plata TVA pentru vanzarea autoturismului, dar nici persoana impozabila din Romania sa taxeze in Romania achizitia acestuia.

In acest context, avand in vedere faptul ca nu se realizeaza o achizitie intracomunitara de bunuri, cumparatorul din Romania nu trebuie sa se inscrie in Registrul operatorilor intracomunitari.

Este operatiune impozabila in Romania doar achizitia intracomunitara de mijloace de transport noi, efectuata de catre orice persoana, indiferent de faptul ca este o persoana neimpozabila sau o persoana impozabila inregistrata sau neinregistrata in scopuri de TVA.

In acest sens sunt aplicabile si prevederile art. 126 alin. (3) lit. b) din Codul fiscal, coroborate cu prevederile din Normele de aplicare a art. 126 alin. (3) lit. b) din Codul fiscal la punctul 2 alin. (3) prin care se prevede ca achizitia intracomunitara de mijloace noi de transport este intotdeauna considerata o operatiune impozabila in Romania daca locul respectivei achizitii intracomunitare este in Romania.
 

Atentie, contabili!

Contabilitatea se schimba de la 1 ianuarie 2024!
Completeaza adresa de email la care
vrei sa primesti Raportul Gratuit

Schimbari Semnificative in Fiscalitatea PFA si Profesiilor Liberale pentru 2024