search

Vanzare imobilizari amortizate partial

Creditare societate: poate primi imprumuturi de la persoane fizice si juridice independente de aceasta?
La calculul profitului impozabil castigurile sau pierderile rezultate din vanzarea ori din scoaterea din functiune a acestor mijloace fixe se calculeaza pe baza valorii fiscale a acestora, diminuata cu amortizarea fiscala.


Valoarea fiscala a imobilizarilor se determina ca diferenta intre valoarea fiscala la data intrarii in patrimoniu si valoarea amortizarii fiscale.
Valoarea fiscala cuprinde si taxa pe valoarea adaugata devenita nedeductibila.


Exemplu:
O societate a achizitionat in luna mai 2011 o instalatie pentru producerea berii in suma de 84.000 lei, TVA aferent 20 160 lei. Durata de utilizare economica a instalatiei stabilita prin politica contabila a societatii este de 10 ani.

In luna noiembrie 2012 societatea vinde instalatia la un pret de 80.000 lei, TVA aferenta 19.200.

- Achizitia imobilizarii (84.000 + 20.160 =104.160 lei)
%                          =                  404                      104.160
"Furnizori de
imobilizari"
2131                                                                     84.000
"Echipamentetehnologice
(masini, utilaje si
instalatii de lucru) "
4426                                                                     20.160
"TVA deductibila"
 
 - Inregistrarea amortizarii contabile 84.000/ 120 luni = 700 lei/luna


6811                           =                2813                         700
"Cheltuieli de
exploatare privind
amortizarea
imobilizarilor"
                                          "Amortizarea
                                          instalatiilor,
                                          mijloacelor de
                                                transport,
                                             animalelor si
                                             plantatiilor"
 
- Amortizarea deductibila fiscal

Conform H.G. 2.139/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, durata normala de functionare pentru aceasta instalatie este intre 12-18 ani.


Deducerea lunara de amortizare este de 84.000/12x 12 luni=583,33 lei/luna.
- Inregistrarea vanzarii imobilizarii
 
461                          =              %                     99.200
"Debitori diversi"
7583                                                              80.000
"Venituri din
vanzarea activelor si
alte operatii de
capital"
                                         4427                       19.200
                                   "TVA colectata"
 
La sfarsitul lunii octombrie 2012 amortizarea contabila cumulata este de 700 lei/luna x 17 luni amortizare = 11.900 lei.
 
- Scoaterea din evidenta a imobilizarii vandute
%                          =                   2131              84.000
"Echipamente
tehnologice"
2813 19.000
"Amortizarea
instalatiilor,
mijloacelor de
transport,
animalelor si
plantatiilor"
 
6583                                                              65.000
"Cheltuieli privind
activele cedate si
alte operatii de
capital"
 
 
Cheltuieli privind activele cedate si alte operatii de capital

-Valoarea fiscala a imobilizarii la data vanzarii:
valoarea initiala - deducerea de amortizare cumulata = 84.000 - 583,33 x17 = 84.000 -
9.917 = 74.083 lei

Suma deductibila la calculul profitului impozabil - 74.083 leiNoutati contabile 1718312400
Atentie, contabili!

Contabilitatea se schimba!
Completeaza adresa de email la care
vrei sa primesti Raportul Gratuit

E-Factura. E-Transport: Sanctiuni. Amenzi. Solutii practice